các kỹ thuật đánh giá tác dụng của egcg chè xanh trờn dũng tế bào mcf7

Đánh giá khả năng ức chế sự phát triển dòng tế bào và khảo sát tác dụng của EGCG chè xanh gây chết tế bào theo chương trình (apoptosis) trên dòng tế bào ung thư vú

Đánh giá khả năng ức chế sự phát triển dòng tế bào và khảo sát tác dụng của EGCG chè xanh gây chết tế bào theo chương trình (apoptosis) trên dòng tế bào ung thư vú

Y khoa - Dược

... Colorimetric 3.2 Các kỹ thuật đánh giá tác dụng EGCG chè xanh trờn dũng tế bào MCF7 - Xác định khả ức chế phát triển tế bào nuôi cấy: * Kỹ thuật đo mật độ quang tế bào, tớnh giá trị IC50: + Tế bào sau ... enzym caspase – giảm tác dụng nồng độ EGCG 50àM - 200àM Hoạt độ enzym caspase – cao tác dụng EGCG chè xanh EGCGSIGMA với nồng độ 50àM Từ kết nhận thấy, trờn dũng MCF7 EGCG chè xanh với nồng độ thấp ... Sử dụng test – Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) III KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Khả ức chế phát triển dòng tế bào UTV MCF7 Bảng 3.1 Giá trị IC50 dòng tế bào MCF7 EGCG chè xanh Các giá trị Nồng độ EGCG...
 • 10
 • 774
 • 1

bài giảng tương tác người máy - phần iii cài đặt và đánh giá giao tiếp người dùng trình bày về hỗ trợ cài đặt giao tiếp nd và các kỹ thuật đánh giá tương tác người máy

bài giảng tương tác người máy - phần iii cài đặt và đánh giá giao tiếp người dùng trình bày về hỗ trợ cài đặt giao tiếp nd và các kỹ thuật đánh giá tương tác người máy

Thiết kế - Đồ họa - Flash

... Chương Các kỹ thuật đánh giá Nội dung 9.1 Khái niệm vai trò đánh giá thiết kế tương tác người máy 9.2 Các kiểu đánh giá 9.3 Đánh giá thiết kế 9.4 Đánh giá cài đặt 9.5 Lựa chọn phương pháp đánh giá ... Prepared by MSc Luong manh Ba 9.3 Đánh giá giai đoạn thiết kế (tiếp) Các kỹ thuật - Cognitive WalkThrough - Đánh giá kiểu Heuristic - Đánh giá dựa vào mơ hình - Đánh giá dựa vào xem xét lại HUT, Falt ... 9.2 Các kiểu đánh giá (tiếp) - Các trang bị cần thiết yêu cầu thiết bị nghe nhìn, thiết bị ghi, 8.2.2 Đánh giá TN - Dùng giai đoạn TK hay cài đặt - Việc đánh giá thực môi trường ND nhằm đánh giá...
 • 92
 • 698
 • 0

Nghiên cứu hoàn thiện và ứng dụng kỹ thuật đánh giá tác động hoạt hóa in vitro tế bào lympho người của một số chế phẩm sinh học

Nghiên cứu hoàn thiện và ứng dụng kỹ thuật đánh giá tác động hoạt hóa in vitro tế bào lympho người của một số chế phẩm sinh học

Nông nghiệp

... tương tác tế bào T kháng nguyên tương tác đặc hiệu [1][2][4] Sự tương tác tế bào T tế bào B kích thích tế bào lympho bước vào pha G1, S, G2 M chu trình tế bào 1.3.1 Tế bào lympho B Từ tế bào gốc, ... thiện ứng dụng kỹ thuật đánh giá tác động hoạt hóa in vitro tế bào lympho người số chế phẩm sinh học” Nhằm đánh giá hoạt tính sinh học so sánh hình thức tác dụng để đánh giá cụ thể tác dụng chế ... thuốc nhuộm tế bào, dễ dàng đánh giá tỉ lệ tế bào sống /tế bào chết theo thời gian ni Có thể đánh giá tồn tế bào sử dụng phương pháp nhuộm khác như: - Sử dụng đầu dò (probes) màng tế bào Propidium...
 • 85
 • 147
 • 0

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KỸ THUẬT: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH CANH TÁC 2 LÚA - ĐẬU NÀNH VÀ 2 LÚA - ĐẬU NÀNH - CÁ TRÊN NỀN ĐẤT 3 VỤ LÚA TẠI TAM BÌNH, VĨNH LONG 2004-2007 potx

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KỸ THUẬT: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH CANH TÁC 2 LÚA - ĐẬU NÀNH VÀ 2 LÚA - ĐẬU NÀNH - CÁ TRÊN NỀN ĐẤT 3 VỤ LÚA TẠI TAM BÌNH, VĨNH LONG 2004-2007 potx

Báo cáo khoa học

... Bình; Việc áp dụng mô hình L-M L-M-C tùy thuộc vào điều kiện, vùng đất gò nên sử dụng mô hình L-M, vùng đất trũng nên sử dụng mô hình L-M-C; Cần có thí nghiệm dài hạn để đánh giá hết tác động tất ... NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KỸ THUẬT 25 Bảng Hiệu kinh tế qua năm mô hình L-L-L, L-M L-M-C Hạng mục 2004 Năm 2005 TB F 2006 Mô hình L-L-L NS lúa (t/ha) 12,53 13,47 13,65 13,22 ns Giá (đ/kg) 2.100b 2.200b ... (13,71 mg/100g đất) L-M-C (13,75 mg/100g đất) (Hình 1e f) Theo thang đánh giá Harris (2003), hàm lượng P2O5 đất mô hình đánh giá giàu lân (P2O5 > mg/100g đất) Hàm lượng Nts tăng cao L-M-C (0,35%);...
 • 6
 • 562
 • 2

CHƯƠNG 9 các kỹ THUẬT ĐÁNH GIÁ TRONG THIẾT kế TƯƠNG tác NGƯỜI máy TÍNH

CHƯƠNG 9 các kỹ THUẬT ĐÁNH GIÁ TRONG THIẾT kế TƯƠNG tác NGƯỜI máy TÍNH

Cao đẳng - Đại học

... Prepared by MSc Luong manh Ba 9.3 Đánh giá giai đoạn thiết kế (tiếp) Các kỹ thuật - Cognitive WalkThrough - Đánh giá kiểu Heuristic - Đánh giá dựa vào mơ hình - Đánh giá dựa vào xem xét lại HUT, Falt ... MSc Luong manh Ba 9.4 Đánh giá cài đặt - Có diện ND hệ thống cài đặt - Có thể sử dụng mơ hay mẫu thử - kỹ thuật chính: i) Đánh giá thực nghiệm ii) Kỹ thuật quan sát iii) Kỹ thuật hỏi đáp HUT, Falt ... 9.2 Các kiểu đánh giá (tiếp) - Các trang bị cần thiết yêu cầu thiết bị nghe nhìn, thiết bị ghi, 8.2.2 Đánh giá TN - Dùng giai đoạn TK hay cài đặt - Việc đánh giá thực môi trường ND nhằm đánh giá...
 • 63
 • 677
 • 2

CHƯƠNG 9 các kỹ THUẬT ĐÁNH GIÁ TRONG THIẾT kế TƯƠNG tác NGƯỜI máy

CHƯƠNG 9 các kỹ THUẬT ĐÁNH GIÁ TRONG THIẾT kế TƯƠNG tác NGƯỜI máy

Cao đẳng - Đại học

... kỹ ánh thuật 8.5 Lựa phương giá đánh giá (tiếp) Các yếuchọn tố phân biệt pháp kỹ ánh thuậtgiá 8.5 Lựa phương đánh giá (tiếp) iv)Định lượng ngược với định tính - Kiểu số đo cung cấp kỹ thuật đánh ... manh Ba Các yếuchọn tố phân biệt pháp kỹ ánh thuật 8.5 Lựa phương giá đánh giá (tiếp) vii) Tính xâm phạm - Một số kỹ thuật đặc biệt kỹ thuật cung cấp số đo trực tiếp có ảnh hưởng đến cách thức ... Prepared by MSc Luong manh Ba 9.3 Đánh giá giai đoạn thiết kế (tiếp) Các kỹ thuật - Cognitive WalkThrough - Đánh giá kiểu Heuristic - Đánh giá dựa vào mơ hình - Đánh giá dựa vào xem xét lại HUT, Falt...
 • 11
 • 262
 • 0

Vận dụng các kỹ thuật đánh giá tích cực trong dạy học môn toán lớp 6 tại trường thực hành sư phạm sóc trăng

Vận dụng các kỹ thuật đánh giá tích cực trong dạy học môn toán lớp 6 tại trường thực hành sư phạm sóc trăng

Kinh tế - Thương mại

... Đánh giá 15 1.2.2 Tính tích cực 16 1.2.3 Kỹ thuật 17 1.2.4 Kỹ thuật đánh giá tích cực 17 1.2.5 Vận dụng kỹ thuật đánh giá tích cực 18 1.3 ĐÁNH ... đồng giáo dục giới tin cậy công nhận Phối hợp sử dụng kết đánh giá trình học với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá người dạy với tự đánh giá người học; đánh giá nhà trường với đánh giá ... “Vận dụng kỹ thuật đánh giá tích cực dạy học mơn Tốn lớp Trường Thực hành Sư phạm Sóc Trăng” 2 ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU Kỹ thuật đánh giá tích cực dạy học MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Vận dụng kỹ thuật đánh giá...
 • 22
 • 406
 • 0

VẬN DỤNG các kỹ THUẬT ĐÁNH GIÁ TÍCH cực TRONG dạy học môn TOÁN lớp 6 tại TRƯỜNG THỰC HÀNH sư PHẠM sóc TRĂNG

VẬN DỤNG các kỹ THUẬT ĐÁNH GIÁ TÍCH cực TRONG dạy học môn TOÁN lớp 6 tại TRƯỜNG THỰC HÀNH sư PHẠM sóc TRĂNG

Kỹ thuật

... đồng giáo dục giới tin cậy công nhận Phối hợp sử dụng kết qu đánh giá trình học với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá ngư i d y với tự đánh giá ngư i học; đánh giá nhà trư ng với đánh giá ... a đánh giá vƠăquanăđiểm đánh giá tíchăc cătrongă d yăh c Làm rõ m i quan h gi a đánh giá thành t c a QTDH Đ ng th i, tìm hiểu d ng đánh giá d y h c g m: ti n đánh giá, đánh giá hình thành, đánh giá ... đánh giá truy n th ng B ngă1.1 Soăsánhăquanăđiểm đánh giá truy năth ngăvƠătíchăc că[5] TT Quanăđi m đánh giá truy n th ng Quanăđi m đánh giá tích c c Đánh giá ắm ”,ăcóăs tham gia c a Đánh giá...
 • 239
 • 353
 • 0

Dạy học tích cực và các kỹ thuật đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong lớp học

Dạy học tích cực và các kỹ thuật đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong lớp học

Mẫu Slide - Template

... biết Học tập tích cực, Học tập cộng tác kỹ thuật đánh giá lớp học làm th ế đ ể sử dụng phương pháp dạy học kỹ thuật đánh giá lớp học  Các mục tiêu học tập: Các học viên có khả thực điều sau đây: ... tốn, lịch sử) anh chị sử dụng CATS anh chị sử dụng, lập kế hoạch sử dụng không đề cập tài liệu tập huấn anh chị sử dụngCác kỹ thuật đánh giá lớp học (CATs) Thái độ, giá trị hay tự nhận thức ... tập Các kỹ thuật đánh giá lớp học (CATs)     dạng kỹ thuật chung Đánh giá kiến thức kỹ có liên quan đ ến mơn h ọc Khám phá thái độ, giá trị tự nhận thức ng ười học Đánh giá phản ứng/phản hồi...
 • 35
 • 233
 • 0

cac ky thuat danh gia thuong xuyen su dung trong day hoc mon tieng viet

cac ky thuat danh gia thuong xuyen su dung trong day hoc mon tieng viet

Tài liệu khác

... Đóng vai + Chơi trò chơi - Giáo viên áp dụng phối hợp nhiều phương pháp để đánh giá học sinh nhiều phương diện - Bên canh đó, giáo viên tiểu học nên áp dụng cách đánh giá thường xuyên lời nhận ... học sinh lớp Đánh giá sản phẩm học sinh - Các sản phẩm học tập môn Tiếng Việt + Tranh ảnh + Vật thật + Báo tường + Phiếu tập + Bài viết + - Cách tiến hành + HS tự giới thiệu đánh giá sản phẩm ... nhân cách tốt nhiều lần đánh giá cho điểm cho điểm phải tuân thủ nguyên tắc xác, khách quan Khi cho điểm học sinh nhớ đến điểm số, ý đến nhận xét - Giáo viên trước hết phảu hiểu chất đánh giá...
 • 3
 • 177
 • 0

Tài liệu Công cụ khoa học và kỹ thuật đánh giá tác động môi trường ppt

Tài liệu Công cụ khoa học và kỹ thuật đánh giá tác động môi trường ppt

Điện - Điện tử

... động môI trờng Bài - đánh Giá Tác động Môi Trờng: ứng dụng công nghệ KHOA Học Giáo trình D trớc bao hàm thuật ngữ yêu cầu thủ tục đánh giá tác động môi trờng (EIA) liên quan tới dự án Giáo trình ... đào tạo môi trờng Ban th Uỷ hội 21 Công cụ khoa học kỹ thuật đánh giá tác động môI trờng - đánh giá NGUY CƠ SINH Thái Đánh giá nguy sinh thái (ERA) công cụ hữu hiệu để xác định tác hại mặt ... cho lợi ích kinh tế xã hội dự tính đánh giá dự án hay hoạt động Chơng trình đào tạo môi trờng Ban th Uỷ hội 29 Công cụ khoa học kỹ thuật đánh giá tác động môI trờng - đánh giá nguy sinh thái:...
 • 57
 • 409
 • 0

Tài liệu Công cụ khoa học và kỹ thuật đánh giá tác động môi trường pdf

Tài liệu Công cụ khoa học và kỹ thuật đánh giá tác động môi trường pdf

Điện - Điện tử

... khoa học kỹ thuật đánh giá tác động môI trờng Bài - đánh Giá Tác động Môi Trờng: ứng dụng công nghệ KHOA Học Giáo trình D trớc bao hàm thuật ngữ yêu cầu thủ tục đánh giá tác động môi trờng (EIA) ... môi trờng Ban th− héi http://elib.ntt.edu.vn 21 C«ng khoa häc kỹ thuật đánh giá tác động môI trờng - đánh giá NGUY CƠ SINH Thái Đánh giá nguy sinh thái (ERA) công cụ hữu hiệu để xác định tác ... tạo môi trờng Ban th Uỷ hội http://elib.ntt.edu.vn 26 Công cụ khoa học kỹ thuật đánh giá tác động môI trờng ớc đoán nguy Có thể ớc đoán nguy cách dùng số phơng pháp kỹ thuật Một kỹ thuật phơng...
 • 57
 • 477
 • 2

Các tiêu chí đánh giá tác động của văn bản quy phạm pháp luật ppt

Các tiêu chí đánh giá tác động của văn bản quy phạm pháp luật ppt

Quản lý nhà nước

... tồn VBQPPL Ngồi ra, đánh giá tác động VBQPPL theo khía cạnh (nhân văn, nghiêm khắc…), phương diện (kinh tế, trị, xã hội…) đánh giá cách tổng thể Các tiêu chí để đánh giá tác động văn quy phạm pháp ... lãnh thổ để đánh giá tác động VBQPPL phải vào giới hạn hiệu lực không gian văn pháp luật Không thể đánh giá tác động VBQPPL vùng lãnh thổ mà khơng có hiệu lực Tác động VBQPPL đánh giá theo nhiều ... khác kinh tế, trị, đạo đức, tơn giáo… Do vậy, phải xác định rõ kết pháp luật tác động mang lại, kết công cụ khác tác động Nếu kết thực tế đạt hoàn toàn khơng có tác động pháp luật mà tác động...
 • 15
 • 635
 • 2

Các tiêu chí đánh giá tác động của văn bản quy phạm pháp luật pptx

Các tiêu chí đánh giá tác động của văn bản quy phạm pháp luật pptx

Quản lý nhà nước

... tồn VBQPPL Ngồi ra, đánh giá tác động VBQPPL theo khía cạnh (nhân văn, nghiêm khắc ), phương diện (kinh tế, trị, xã hội ) đánh giá cách tổng thể Các tiêu chí để đánh giá tác động văn quy phạm pháp ... lãnh thổ để đánh giá tác động VBQPPL phải vào giới hạn hiệu lực không gian văn pháp luật Không thể đánh giá tác động VBQPPL vùng lãnh thổ mà khơng có hiệu lực Tác động VBQPPL đánh giá theo nhiều ... khác kinh tế, trị, đạo đức, tơn giáo Do vậy, phải xác định rõ kết pháp luật tác động mang lại, kết công cụ khác tác động Nếu kết thực tế đạt hoàn tồn khơng có tác động pháp luật mà tác động yếu...
 • 15
 • 477
 • 0

Các kỹ thuật đánh giá sức khỏe thai nhi, BS.nguyễn Thị Diễm Vân, BS.Phạm Hà Tú Ngân, BS.Đặng Thị Phương Thảo

Các kỹ thuật đánh giá sức khỏe thai nhi, BS.nguyễn Thị Diễm Vân, BS.Phạm Hà Tú Ngân, BS.Đặng Thị Phương Thảo

Y khoa - Dược

... Manning DÀN BÀI Các phương pháp đánh giá sức khỏe thai nhi chuyển     Màu nước ối Nghe tim thai Đánh giá sức khỏe thai máy monitor sản khoa pH đầu thai nhi CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ SỨC KHỎE ... lý  Tế bào lấy thăm dò tế bào niêm mạc miệng, TB thai, TB nước ối, tế bào máu ngoại vi đựng ống tráng silic để lấy TB sống TB chết thường bám thành ống  Dùng chất photo – hemaglutinin để tách ... Sai lầm chẩn đoán:  Mẫu gai có lẫn với tế bào màng rụng mẹ ( 4- 18%)  Do tác động di truyền hình khảm nhau, giới hạn tác động tượng phân chia nuôi cấy tế bào nuôi,do số trường hợp tổ chức gai...
 • 55
 • 461
 • 2

Cac ky thuat danh gia

Cac ky thuat danh gia

Toán học

... phân tích, nhận định, đánh giá Quan sát kiểm định chất lượng giáo dục xem xét mắt trường học, mơi trường, văn hố, tương tác người với nhau, v.v Đối tượng áp dụng Sử dụng đợt khảo sát thức để ... cần tìm, cần thẩm tra… Các bước tiến hành Bước 2: Thiết lập tiêu chí chuẩn bị công cụ hỗ trợ quan sát • Thiết lập tiêu chí quan sát, m ức độ, biểu quan sát… cách đánh giá; • Đưa tiêu chí quan ... nhận định KĨ THUẬT PHỎNG VẤN Kh¸i niƯm Phỏng vấn kĩ thuật thu thập liệu ngườ i hỏi (phỏng vấn) đặt câu hỏi cho ngườ i đượ c vấn ngườ i đượ c vấn đáp lại Đối tượng áp dụng Sử dụng đợt khảo sát...
 • 40
 • 155
 • 0

Các kỹ thuật đánh giá sức khỏe thai nhi qua siêu âm

Các kỹ thuật đánh giá sức khỏe thai nhi qua siêu âm

Y - Dược

... Manning DÀN BÀI Các phương pháp đánh giá sức khỏe thai nhi chuyển     Màu nước ối Nghe tim thai Đánh giá sức khỏe thai máy monitor sản khoa pH đầu thai nhi CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ SỨC KHỎE ... lý  Tế bào lấy thăm dò tế bào niêm mạc miệng, TB thai, TB nước ối, tế bào máu ngoại vi đựng ống tráng silic để lấy TB sống TB chết thường bám thành ống  Dùng chất photo – hemaglutinin để tách ... Sai lầm chẩn đoán:  Mẫu gai có lẫn với tế bào màng rụng mẹ ( 418%)  Do tác động di truyền hình khảm nhau, giới hạn tác động tượng phân chia nuôi cấy tế bào nuôi,do số trường hợp tổ chức gai nuôi...
 • 55
 • 902
 • 0

Tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật đánh giá ảnh hưởng của rung động tích cực đến tiện cứng

Tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật đánh giá ảnh hưởng của rung động tích cực đến  tiện cứng

Kỹ thuật

... 3.3 Cách thu thập liệu Sau thí nghiệm số liệu thí nghiệm thu thập cách sử dụng thiết bị đo giới thiệu mục 3.2 đo đạc thông số ghi lại số liệu dạng bảng biểu hình vẽ để phân tích, so sánh, đánh giá ... thống 0,014%; giá trị tiện cứng rung khoảng 0,005% Nghĩa là, độ tròn tiện rung khoảng gần 1/3 lần so với độ tròn bề mặt tiện thường; 4.3 Phân tích đánh giá kết thực nghiệm Để đánh giá so sánh độ ... bày mục 2.3 đo xác định thông số phôi tiện đặc điểm phoi dụng cụ đo phòng thí nghiệm trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp- Đại học Thái Ngun Các thiết bị cho qua trình thí nghiệm cụ thể sau: 3.1.1.Máy...
 • 27
 • 276
 • 0

Hướng dẫn kỹ thuật đánh giá tác động đa dạng sinh học lồng ghép trong quy trình đánh giá tác động môi trường

Hướng dẫn kỹ thuật đánh giá tác động đa dạng sinh học lồng ghép trong quy trình đánh giá tác động môi trường

Sinh học

... thiểu tác động tiêu cực/tăng cường tác động tích cực; g Đánh giá khơng chắn dự báo giải thích lý a Các phương pháp dự báo tác động Các loại tác động đánh giá bao gồm tác động trực tiếp, gián tiếp, ... tác động tiềm 55 d Đánh giá tính nghiêm trọng tác động 56 e Xem xét đề xuất giải pháp thực 59 f Đánh giá sơ biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực/tăng cường tác động tích cực 60 g Đánh giá ... hưởng khơng đánh giá thơng qua giá trị giới hạn cho phép thị giá trị thay đổi phụ thuộc vào đặc điểm sinh thái địa điểm đánh giá 16 HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG ĐA DẠNG SINH HỌC Một cách tổng quát,...
 • 204
 • 291
 • 0

Đánh giá hiệu quả của ba phương pháp nuôi cấy tế bào ối và quy cách sử dụng demecolcine khi tạo tiêu bản NST thai

Đánh giá hiệu quả của ba phương pháp nuôi cấy tế bào ối và quy cách sử dụng demecolcine khi tạo tiêu bản NST thai

Y khoa - Dược

... khuẩn 2 Tế bào không mọc 0 Tế bào mọc sau khơng phát triển 2* 7** * Tế bào mọc vào thời điểm ≤5 ngày sau cụm tế bào khơng phát triển 34 ** Gồm mẫu có tế bào mọc sau 5-7 ngày ni cấy, mẫu có tế bào ... ngày), tế bào biểu mơ khó cấy chuyền tối đa đến lần Sau tháng nuôi cấy, hầu hết tế bào phát triển ni cấy tế bào biểu mơ Về hình thái, quan sát loại tế bào, loại Golgi loại hình sợi Các tế bào loại ... chưa biết nguồn gốc loại tế bào, tế bào loại E cho có nguồn gốc từ da nước tiểu thai, tế bào AF từ màng thai ni phơi, tế bào loại F từ mô sợi liên kết nguyên bào sợi da Tế bào AF sản xuất estrogen,...
 • 128
 • 1,223
 • 5

Xem thêm