các hợp chất cacbohirat

MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO THANH NIÊN SINH VIÊN TRONG HOÀN CẢNH HIỆN NAY

MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO THANH NIÊN SINH VIÊN TRONG HOÀN CẢNH HIỆN NAY

Báo cáo khoa học

... có trình lịch sử gắn liền với lịch sử sản xuất vật chất Quan niệm quan điểm chủ nghĩa Mac-Lênin đạo đức ,Đảng ta yêu cầu chất lợng với ngời ,các trờng đại Website: http://www.docs.vn Email : ... viên thời gian trờng Nh đạo đức cách mạng ngời xã hội XHCN,chúng ta phải hiểu phẩm chất trị tốt đẹp bao gồm thái độ hành động ngời Tổ quốc với nhân dân , nghiệp cách mạng đại thu hẹp mối quan ... tập hoạt động chủ yếu sinh viên Phần lớn xác định động thi vào trờng cách đắn (Nghề hợp với hứng thú cá nhân :67%,nghề hợp với khả 27%số ngời đợc học )thì theo logic ,tất yếu dẫn đến nhận thức...
 • 20
 • 342
 • 1

Vấn đề giáo dục đạo đức cho thanh niên ở Thanh Hoá trong giai đoạn hiện nay

Vấn đề giáo dục đạo đức cho thanh niên ở Thanh Hoá trong giai đoạn hiện nay

Khoa học xã hội

... lúc giờ" [38, tr.137] Những phẩm chất đạo đức lòng nhân ái, trung thành, dũng cảm khẳng định giá trị, phẩm chất, nhân cách người nói chung niên nói riêng Với tư cách phương thức điều chỉnh hành ... Trong cấu trúc nhân cách, đạo đức phận đặc biệt, nét đặc trưng, thuộc tính Theo tác giả Bandzelaze: "Đạo đức nội dung cốt yếu tính cách người" Sự khác nhân cách hay nhân cách khác khác đạo đức ... biểu phát triển tính cách, nhân cách niên Thực tế cho thấy, động, linh hoạt sáng tạo cá nhân không dựa tảng giá trị phẩm chất đạo đức không đưa đến phát triển hoàn thiện nhân cách Thiếu rèn luyện...
 • 90
 • 522
 • 2

Giáo dục đạo đức cho thanh niên thành phố Việt Trì trong giai đoạn hiện nay - Khóa luận tốt nghiệp đại học

Giáo dục đạo đức cho thanh niên thành phố Việt Trì trong giai đoạn hiện nay - Khóa luận tốt nghiệp đại học

Giáo dục học

... hội lúc giờ” [19; 137] Những phẩm chất đạo đức lòng nhân ái, trung thành, dũng cảm… khẳng định giá trị, phẩm chất, nhân cách người nói chung niên nói riêng Với tư cách phương thức điều chỉnh hành ... Trong cấu trúc nhân cách, đạo đức phận đặc biệt, nét đặc trưng, thuộc tính Theo tác giả Bandzelaze: “Đạo đức nội dung cốt yếu tính cách người” Sự khác nhân cách hay nhân cách khác khác đạo đức ... biểu phát triển nhân cách, tính cách niên Thực tế cho thấy, động, linh hoạt sáng tạo cá nhân không dựa tảng giá trị phẩm chất đạo đức không đưa đến hoàn thiện phát triển nhân cách Thiếu rèn luyện...
 • 61
 • 389
 • 0

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức trong giáo dục đạo đức cho thanh niên huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định hiện nay

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức trong giáo dục đạo đức cho thanh niên huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định hiện nay

Tư tưởng Hồ Chí Minh

... nhiệm vụ cách mạng, đòi hỏi người cách mạng phải có tâm phấn đấu thật cao, phải dám hi sinh , phải kiên trì bền bỉ “thắng không kiêu, bại không nản” Vì “Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng ... Minh 1.2.1.Giáo dục phẩm chất đạo đức cách mạng Khi nói tới giáo dục đạo đức cách mạng, vấn đề quan trọng hàng đầu Hồ Chí Minh quan tâm làm cho niên nhận thức đạo đức cách mạng là: “Nhận rõ phải, ... người tiến Người khẳng định cách mạng việc dân chúng việc hai người, công nông gốc cách mạng, đội quân chủ lực cách mạng Hồ Chí Minh sớm nhận thấy vị trí niên lực lượng cách mạng Là lực lượng đông...
 • 49
 • 2,379
 • 10

Giáo dục đạo đức cho thanh niên thành phố việt trì tỉnh phú thọ giai đoạn hiện nay

Giáo dục đạo đức cho thanh niên thành phố việt trì tỉnh phú thọ giai đoạn hiện nay

Khoa học xã hội

... hội lúc giờ” [19; 137] Những phẩm chất đạo đức lòng nhân ái, trung thành, dũng cảm… khẳng định giá trị, phẩm chất, nhân cách người nói chung niên nói riêng Với tư cách phương thức điều chỉnh hành ... Trong cấu trúc nhân cách, đạo đức phận đặc biệt, nét đặc trưng, thuộc tính Theo tác giả Bandzelaze: “Đạo đức nội dung cốt yếu tính cách người” Sự khác nhân cách hay nhân cách khác khác đạo đức ... biểu phát triển nhân cách, tính cách niên Thực tế cho thấy, động, linh hoạt sáng tạo cá nhân không dựa tảng giá trị phẩm chất đạo đức không đưa đến hoàn thiện phát triển nhân cách Thiếu rèn luyện...
 • 61
 • 153
 • 0

Quan điểm của Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cho thanh niên và vận dụng vào điều kiện hiện nay

Quan điểm của Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cho thanh niên và vận dụng vào điều kiện hiện nay

Báo chí

... Mác - Ăngghen Là người cha cách mạng vô sản cách mạng dân tộc giải phóng Là người thầy đào tạo chiến sĩ cách mạng khắp giới, lý luận cách mạng khoa học nhất, mà đạo đức cách mạng cao nhất” (Trích ... kách mệnh” (1927), Hồ Chí Minh nói đến “Tư cách người cách mạng” Trong đó, tư cách đạo đức người cách mạng điều mà Người đặt lên Và ba mối quan hệ đạo đức cách mạng là: tự mình, người, việc, Hồ Chí ... đức cách mạng; cán cách lãnh đạo Đảng Trong đó, Người nhấn mạnh rằng, cán bộ, đảng viên phải gương đạo đức cách mạng Có cán tốt, có đạo đức cách mạng lãnh đạo nhân dân Trong nội dung đạo đức cách...
 • 92
 • 364
 • 0

Giáo dục đạo đức cho thanh niên tỉnh Tuyên Quang hiện nay

Giáo dục đạo đức cho thanh niên tỉnh Tuyên Quang hiện nay

Lý luận chính trị

... phải thực theo để phù hợp với lợi ích toàn xã hội, từ hình thành phẩm chất, đức tính phù hợp với chuẩn mực, nguyên tắc, giá trị đạo đức yêu cầu mà xã hội đặt Mỗi cá nhân với tư cách vừa chủ thể, ... tính, nghề nghiệp môi trường, hoàn cảnh giáo dục cho phù hợp Theo đó, giáo dục đạo đức cho niên đường, cách thức chủ yếu để hình thành phẩm chất đạo đức cho niên Giáo dục đạo đức góp phần chuyển ... không hình thành phẩm chất đạo đức mà gắn liền với việc hình thành phát triển tài Tài đức, phẩm chất lực hai mặt tách rời Tài khẳng định phát triển sở đạo đức Không có phẩm chất, giá trị đạo đức...
 • 100
 • 105
 • 0

Kết hợp truyền thống và hiện đại trong giáo dục đạo đức cho thanh niên thủ đô Hà Nội

Kết hợp truyền thống và hiện đại trong giáo dục đạo đức cho thanh niên thủ đô Hà Nội

Khoa học xã hội

... thống đại 1.2 Kết hợp truyền thống đại giáo dục đạo đức ý nghĩa kết hợp .12 1.2.1 Kết hợp truyền thống đại giáo dục đạo đức .12 1.2.2 Ý nghĩa kết hợp truyền thống đại giáo ... hình thành giữ vững nhân cách, phẩm chất người, giữ gìn sắc, cốt cách dân tộc xây dựng đạo đức Truyền thống yếu tố cấu thành quan hệ xã hội, góp phần vào việc hình thành chất người, thể khía cạnh ... tộc, cần thiết phải có điều hòa hợp lý, biện chứng mối quan hệ truyền thống đại sống 11 1.2 Kết hợp truyền thống đại giáo dục đạo đức ý nghĩa kết hợp 1.2.1 Kết hợp truyền thống đại giáo dục đạo...
 • 87
 • 110
 • 0

Vấn đề giáo dục đạo đức cho thanh niên Hải Dương hiện nay

Vấn đề giáo dục đạo đức cho thanh niên Hải Dương hiện nay

Khoa học xã hội

... đức cấu trúc nhân cách xem xét mối quan hệ đạo đức với lực, với tư cách hai thành phần nòng cốt cấu trúc nhân cách người - mặt thứ Đạo đức định nhân cách Đến lượt nó, nhân cách định hình đảm ... đức cách mạng Đó gốc quan trọng Nếu đạo đức cách mạng có tài vô dụng Nói tóm lại, đạo đức nhân cách thống với không phương diện giá trị mà phương diện chủ thể Đạo đức phẩm chất xã hội nhân cách, ... phải chứng minh phẩm chất đạo đức sống lao động, lĩnh vực quan trọng chất người Chỉ có lao động, người nâng cao phẩm chất đạo đức nhân cách, đạt tới đạo đức trở thành nhân cách Khi nói đến vai...
 • 100
 • 242
 • 2

giáo dục đạo đức cho thanh niên trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở thành phố cần thơ hiện nay

giáo dục đạo đức cho thanh niên trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở thành phố cần thơ hiện nay

Khoa học xã hội

... tranh cách 10 mạng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp xây dựng chủ nghĩa xã hội, tổng hòa phẩm chất trị phẩm chất đạo đức tạo nên tảng nhân cách người mới, vừa mục tiêu, vừa động lực nghiệp cách ... Đạo đức cách mạng không gốc người cách mạng mà động lực mạnh mẽ để người cách mạng đến trí Khi có trí, hiểu biết khoa học, chủ nghĩa Mác, phương pháp cách mạng… đức đảm bảo cho người cách mạng ... “sức có mạnh gánh nặng xa, người cách mạng phải có đạo đức cách mạng hoàn thành nhiệm vụ cách mạng vẻ vang” [1; tr.29] Đạo đức gốc, nguồn, tảng, lẽ muốn làm cách mạng trước hết người phải có...
 • 92
 • 188
 • 0

TƯ TƯỞNG hồ CHÍ MINH về đạo đức và GIÁO dục đạo đức CHO THANH NIÊN

TƯ TƯỞNG hồ CHÍ MINH về đạo đức và GIÁO dục đạo đức CHO THANH NIÊN

Tư tưởng Hồ Chí Minh

... nhiệm vụ cách mạng, đòi hỏi người cách mạng phải có tâm phấn đấu thật cao, phải dám hi sinh , phải kiên trì bền bỉ “thắng không kiêu, bại không nản” Vì “Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng ... Minh 1.2.1.Giáo dục phẩm chất đạo đức cách mạng Khi nói tới giáo dục đạo đức cách mạng, vấn đề quan trọng hàng đầu Hồ Chí Minh quan tâm làm cho niên nhận thức đạo đức cách mạng là: “Nhận rõ phải, ... người tiến Người khẳng định cách mạng việc dân chúng việc hai người, công nông gốc cách mạng, đội quân chủ lực cách mạng Hồ Chí Minh sớm nhận thấy vị trí niên lực lượng cách mạng Là lực lượng đông...
 • 51
 • 288
 • 0

Vai trò của đoàn thanh niên trong giáo dục văn hóa giao thông cho thanh niên đô thị hiện nay ( nghiên cứu trường hợp phường cầu dền, quận hai bà trưng, hà nội)

Vai trò của đoàn thanh niên trong giáo dục văn hóa giao thông cho thanh niên đô thị hiện nay ( nghiên cứu trường hợp phường cầu dền, quận hai bà trưng, hà nội)

Khoa học xã hội

... khoảng cách thang đo đƣợc tính công thức sau: Giá trị khoảng cách = (Giá trị lớn – Giá trị nhỏ nhất)/n Nhƣ vậy, thang đo mức độ, giá trị khoảng cách 0,67; thang đo mức độ, giá trị khoảng cách 0,8 ... thái này” 28 Vai trò đƣợc hiểu cách chung là: “một tập hợp mong đợi, quyền nghĩa vụ gán cho địa vị cụ thể Những mong đợi xác định hành vi người xem phù hợp không phù hợp người chiếm giữ địa vị” ... sử dụng theo ba cách: cách chung bao hàm toàn giai đoạn vòng đời, từ lúc thơ ấu đến bắt đầu thành ngƣời trƣởng thành; cách hay dùng thay cho thuật ngữ vị thành niên vốn chƣa hợp lý lắm, để lý...
 • 117
 • 404
 • 3

Xem thêm