các giải pháp phát triển kinh tế trang trại

Nghiên cứu các giải pháp phát triển kinh tế trang trại huyện Đại Từ - Thái Nguyên đến năm 2010.pdf

Nghiên cứu các giải pháp phát triển kinh tế trang trại huyện Đại Từ - Thái Nguyên đến năm 2010.pdf

Quản trị kinh doanh

... sự phát triển kinh tế trang trại của huyện Đại Từ. - Hiệu quả kinh tế của các trang trại như thế nào? - Giải pháp nào thúc đẩy sự phát triển kinh tế trang trại ở Đại Từ? II. Các phƣơng pháp ... và kinh tế tư bản tư nhân. Điều đó đã tạo nên bối cảnh ra đời và phát triển của kinh tế trang trại. Bằng các chủ trương, biện pháp thích hợp chúng ta đã khuyến khích kinh tế trang trại phát triển ... 100% các chủ trang trại nâng cao tay nghề. - Mục tiêu cụ thể: Nghiên cứu thực trạng phát triển kinh tế trang trại và các yếu tố ảnh hưởng đến kinh tế trang trại, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp...
 • 114
 • 661
 • 2

Nghiên cứu các giải pháp phát triển kinh tế trang trại huyện đại từ tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu các giải pháp phát triển kinh tế trang trại huyện đại từ tỉnh thái nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... sự phát triển kinh tế trang trại của huyện Đại Từ. - Hiệu quả kinh tế của các trang trại như thế nào? - Giải pháp nào thúc đẩy sự phát triển kinh tế trang trại ở Đại Từ? II. Các phƣơng pháp ... kết với kinh tế hợp tác xã và kinh tế nhà nước9. 4. Bài học kinh nghiệm cho phát triển kinh tế trang trại ở huyện Đại Từ. 9 Kết quả thực hiện Đề án phát triển kinh tế trang trại ở Thái ... trong vấn đề phát triển kinh tế trang trại. Đối với các nước Châu Âu, nước Mỹ thì trang trại bao gồm: Trang trại gia đình; trang trại liên doanh, trang trại liên doanh cổ phần và trang trại uỷ thác...
 • 114
 • 559
 • 8

Nghiên cứu các giải pháp phát triển kinh tế trang trại huyện đại từ tỉnh thái nguyên.pdf

Nghiên cứu các giải pháp phát triển kinh tế trang trại huyện đại từ tỉnh thái nguyên.pdf

Thạc sĩ - Cao học

... kết với kinh tế hợp tác xã và kinh tế nhà nước9. 4. Bài học kinh nghiệm cho phát triển kinh tế trang trại ở huyện Đại Từ. 9 Kết quả thực hiện Đề án phát triển kinh tế trang trại ở Thái ... trang trại, chủ yếu là các trang trại gia đình. Để phát triển trang trại trong năm qua tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện một số giải pháp như: Quy hoạch xác định các khu vực phát triển kinh tế trang ... 100% các chủ trang trại nâng cao tay nghề. - Mục tiêu cụ thể: Nghiên cứu thực trạng phát triển kinh tế trang trại và các yếu tố ảnh hưởng đến kinh tế trang trại, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp...
 • 114
 • 474
 • 3

Các giải pháp phát triển kinh tế trang trại vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2010

Các giải pháp phát triển kinh tế trang trại vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2010

Kinh tế - Thương mại

... pháp phát triển kinh tế trang trại vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2010”. *Đối tượng nghiên cứu: các trang trại vùng Đồng bằng Sông Hồng*Phạm vi nghiên cứu: thực trạng phát triển kinh tế trang ... lập nên các trang trại, thuê nhân công và hoạt động như một nhà kinh doanh thật sự.Nhận thức được vai trò quan trọng của kinh tế trang trại trong phát triển kinh tế nói chung, phát triển nông ... tế trang trạicác yếu tố ảnh hưởng, cùng các biện pháp nhằm thúc đẩy qt phát triển của các trang trại. *Phương pháp nghiên cứu: +Phương pháp thống kê1-Ổn định môi trường kinh tế vĩ mô,...
 • 47
 • 494
 • 1

Thực trạnggiải pháp phát triển kinh tế trang trại vùng đồng bằng sông Hồng.doc

Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế trang trại vùng đồng bằng sông Hồng.doc

Quản trị kinh doanh

... nền kinh tế cạnh tranh” (1)Trong nghị quyết số 03/2000/NQ-CP ngày 02/02/2000 về kinh tế trang trại. Chính phủ ta đã thống nhất nhận thức về kinh tế trang trại như sau: Kinh tế trang trại ... hướng sản xuất hàng hoá.1.2. Kinh tế trang trại Về kinh tế trang trại, có nhiều quan điểm, nhiều cách tiếp cận khác nhau:Có quan điểm cho rằng: Kinh tế trang trại là loại hình cơ sở sản xuất ... nghiệp, và sự phát triển của máy móc (xét cả về số lượng và chất lượng) chính là sự phát triển của lực lượng sản xuất.Ba là, kinh tế trang trại phát triển kéo theo sự phát triển của các mối quan...
 • 29
 • 1,105
 • 7

Thực trạng và một số giải pháp phát triển kinh tế trang trại ở tỉnh Bắc Cạn.pdf

Thực trạng và một số giải pháp phát triển kinh tế trang trại ở tỉnh Bắc Cạn.pdf

Kinh tế - Thương mại

... thực tiễn về phát triển kinh tế trang trại. - Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế trang trại nhằm phát hiện ra các yếu tố trở ngại và những tiềm năng để phát triển kinh tế trang trại tỉnh Bắc ... của kinh tế trang trại của tỉnh Bắc Kạn? - Hiệu quả kinh tế của các trang trại tỉnh Bắc Kạn thế nào? - Giải pháp nào thúc đẩy phát triển kinh tế trang trại ở tỉnh Bắc Kạn? 1.2.2. Phuơng pháp ... phương pháp nghiên cứu Chương 2: Thực trạng phát triển kinh tế trang trại tỉnh Bắc Kạn Chương 3: Một số giải pháp nhằm phát triển kinh tế trang trại thời gian tới Nội dung cụ thể các chƣơng...
 • 122
 • 670
 • 1

Một số giải pháp phát triển kinh tế trang trại ở huyện Đại Từ - Thái Nguyên

Một số giải pháp phát triển kinh tế trang trại ở huyện Đại Từ - Thái Nguyên

Kinh tế - Thương mại

... triển kinh tế trang trại ở huyện Đại Từ - Thái Nguyên” nhằm tìm nguyên nhân dẫn đến những khó khăn và giải pháp để thúc đẩy sự phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Đại Từ 1lệ các ... qua kinh tế trang trại của huyện đã có nhiều thành tích đáng khích lệ nhưng thực sự vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng của nó. Từ thực tế trên, chuyên đề “Một số giải pháp phát triển ... đồngXã,Thị trấnSố trang trại Tổng thuGiá trị hàng hóa và dịch vụ bán raGiá trị hàng hóa và dịch vụ bình quân 1 trang trại Thu nhập bình quân 1 trang trại TT Q Chu 7 555,00...
 • 13
 • 691
 • 1

Thực trạng và những giải pháp phát triển kinh tế trang trại ở Phổ Yên Vai trò của phụ nữ nông thôn trong phát triển kinh tế hộ trên địa bàn huyện phú lương tỉnh thái nguyên

Thực trạng và những giải pháp phát triển kinh tế trang trại ở Phổ Yên Vai trò của phụ nữ nông thôn trong phát triển kinh tế hộ trên địa bàn huyện phú lương tỉnh thái nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... và phát triển các nguồn lực cộng đồng, thực hiện các nhu cầu, mục tiêu chung của cộng đồng. 1.1.2. Phát triển kinh tế nông thôn 1.1.2.1. Khái niệm về phát triểnphát triển kinh tế *Phát ... trong phát triển kinh tế hộ nông thôn tại huyện Phú Lƣơng. - Tìm hiểu các yếu tố ảnh hƣởng đến khả năng đóng góp của phụ nữ trong phát triển kinh tế hộ nông thôn. Qua đó, đề xuất các giải pháp ... dựng giải pháp thực hiện chƣơng trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhằm năng cao vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế, góp phần thực hiện hiệu quả Đề án phát triển kinh tế...
 • 105
 • 808
 • 0

Một số giải pháp phát triển kinh tế trang trại tỉnh Bến Tre

 Một số giải pháp phát triển kinh tế trang trại tỉnh Bến Tre

Kinh tế - Thương mại

... thực trạng phát triển của kinh tế trang trại tỉnh Bến Tre trong bối cảnh kinh tế xã hội của cả nước và với xu hướng toàn cầu hóa có so sánh với hiệu quả kinh tế trang trại với kinh tế hộ từ đó ... tư 69 hướng dẫn tiêu chí xác định kinh tế trang trại nên mỗi vùng có một cách nhìn khác nhau về kinh tế trang trại. Số liệu và các chỉ tiêu về kinh tế trang trại trước khi có NQ 03/2000/NQ-CP ... có 637 trang trại. Trong đó có 2 trang trại cây lâu năm, 8 trang trại chăn nuôi và 627 trang trại nuôi trồng thủy sản. Tuy mới hình thành và phát triển, nhưng mô hình kinh tế trang trại đã...
 • 82
 • 657
 • 10

Thực trạng và một số giải pháp phát triển kinh tế trang trại ở tỉnh bắc cạn

Thực trạng và một số giải pháp phát triển kinh tế trang trại ở tỉnh bắc cạn

Thạc sĩ - Cao học

... phương pháp nghiên cứu Chương 2: Thực trạng phát triển kinh tế trang trại tỉnh Bắc Kạn Chương 3: Một số giải pháp nhằm phát triển kinh tế trang trại thời gian tới Nội dung cụ thể các chƣơng ... trại - Tiếp cận kinh tế trang trại theo hướng kinh tế hộ: Đây là phương pháp tiếp cận cơ bản và xuyên suốt trong quá trình nghiên cứu kinh tế trang trại. Kinh tế trang trại chủ yếu được hình ... điểm, phương hướng và mục tiêu để phát triển kinh tế trang trại thời gian tới. - Khuyến nghị những giải pháp chủ yếu để tiếp tục thúc đẩy kinh tế trang trại phát triển. 5. BỐ CỤC CỦA LUẬN VĂN...
 • 122
 • 552
 • 0

Thực trạng và những giải pháp phát triển kinh tế trang trại ở Phổ Yên

Thực trạng và những giải pháp phát triển kinh tế trang trại ở Phổ Yên

Thạc sĩ - Cao học

... phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện. - Phân tích các yếu tố tác động đến kinh tế trang trại và đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đó đến sự phát triển của kinh tế trang trại. ... trang trại. - Đưa ra các định hướng và giải pháp phù hợp để phát triển kinh tế trang trại. Với ý nghĩa đó đề tài: Thực trạng và những giải pháp phát triển kinh tế trang trại ở Phổ Yên là vấn ... của kinh tế trang trại. 1.1.1.4. Vị trí và vai trò của kinh tế trang trại * Về tính chất và vị trí của kinh tế trang trại: Theo Nghị quyết 03 năm 2000 của Chính phủ thì: - Kinh tế trang trại...
 • 105
 • 418
 • 1

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25