các giải pháp phát triển kinh tế năm 2013

Thực trạng Kinh tế tư nhân ở Việt Nam & các giải pháp phát triển kinh tế tư nhân.doc

Thực trạng Kinh tế tư nhân ở Việt Nam & các giải pháp phát triển kinh tế tư nhân.doc

Kế toán

... cần 1 _ _Giải pháp phát triển Kinh tế tư nhân:Do thấy rõ tầm quan trọng của khu vực Kinh tế tư nhân nên Đảng và nhà nước đang tìm mọi biện pháp nhằm phát triển nền Kinh tếKinh tế tư nhân ... đầu năm của kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài lần lượt là 17%, 32,4% và 3,1%. 7 Đề bài : Thực trạng Kinh tế tư nhân ở Việt Nam & các giải pháp phát triển ... trong quá trình phát triển kinh tế của mỗi quốc gia, chẳng hạn nước Mỹ - một nền kinh tế mạnh nhất thế giới đã thừa nhận sự phát triển của khu vực KTTN là một trong những giải pháp quan trọng...
 • 12
 • 2,154
 • 4

Nghiên cứu các giải pháp phát triển kinh tế trang trại huyện Đại Từ - Thái Nguyên đến năm 2010.pdf

Nghiên cứu các giải pháp phát triển kinh tế trang trại huyện Đại Từ - Thái Nguyên đến năm 2010.pdf

Quản trị kinh doanh

... sự phát triển kinh tế trang trại của huyện Đại Từ. - Hiệu quả kinh tế của các trang trại như thế nào? - Giải pháp nào thúc đẩy sự phát triển kinh tế trang trại ở Đại Từ? II. Các phƣơng pháp ... phương pháp nghiên cứu: Chƣơng 2: Tình hình phát triển kinh tế trang trại huyện Đại Từ trong thời gian qua. Chƣơng 3: Các giải pháp để phát triển kinh tế trang trại huyện Đại Từ từ nay đến năm ... và kinh tế tư bản tư nhân. Điều đó đã tạo nên bối cảnh ra đời và phát triển của kinh tế trang trại. Bằng các chủ trương, biện pháp thích hợp chúng ta đã khuyến khích kinh tế trang trại phát triển...
 • 114
 • 661
 • 2

Các giải pháp phát triển kinh tế trang trại vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2010

Các giải pháp phát triển kinh tế trang trại vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2010

Kinh tế - Thương mại

... HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI 1. Quan điểm phát triển *Phát triển kinh tế trang trại nhằm khai thác , sử dụng có hiệu quả đất đai, vốn, kĩ thuật, kinh nghiệm quản lý góp phần phát triển ... dung nạp các quy mô sản xuất khác nhau+ Có khả năng dung nạp các cấp độ công nghệ khác nhau+ Có khả năng liên kết các loại hình kinh tế khác nhau: kinh tế gia đình, kinh tế cá thể, kinh tế hợp ... VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI VÙNGBất kì một hình thức sản xuất nào cũng gây ảnh hưởng đến đời sống kinh tế xã hội nói chung. Là một thực thể kinh tế, các trang trại hình thành và phát triển...
 • 47
 • 494
 • 1

Các Giải pháp phát triển kinh tế trang trại vùng đồng bằng sông hồng đến năm 2010

Các Giải pháp phát triển kinh tế trang trại vùng đồng bằng sông hồng đến năm 2010

Kinh tế - Thương mại

... hớng phát triển kinh tế trang trại 1. Quan điểm phát triển *Phát triển kinh tế trang trại nhằm khai thác , sử dụng có hiệu quả đất đai, vốn, kĩ thuật, kinh nghiệm quản lý góp phần phát triển ... và mạnh mẽ đến các ngành kinh tế, các thành phần kinh tế, cũng nh đến sự phát triển của kinh tế trang trại. ảnh hởng này thể hiện ở các điểm sau đây:- Quy hoạch đất đai và các quy hoạch vùng ... pháp phát triển kinh tế trang trại vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2010. *Đối tợng nghiên cứu: các trang trại vùng Đồng bằng Sông Hồng*Phạm vi nghiên cứu: thực trạng phát triển kinh tế trang...
 • 45
 • 505
 • 0

Phân tích tính tất yếu khách quan, đặc điemt kinh tế thị trường XHCN ở Việt Namcác giải pháp phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam

Phân tích tính tất yếu khách quan, đặc điemt kinh tế thị trường XHCN ở Việt Nam và các giải pháp phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam

Khoa học xã hội

... gắn liền với thành phần kinh tế đó. Các thành phần kinh tế khác bao gồm: kinh tế t bản t nhân, kinh tế t bản nhà nớc, kinh tế tự nhiên, tự cấp tự túc.Việc phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành ... chúng ta đà xác định có các thành phần kinh tế sau: Kinh tế nhà nớc, kinh tế tập thể, kinh tế cá thể tiểu chủ, kinh tế t bản t nhân, kinh tế t bản nhà nớc và thành phần kinh tế có vốn đầu t của ... Vì vậy phát triển kinh tế thị trờng định hớng XHCN là tất yếu .Việc phát triển kinh tế thị trờng định hớng XHCN là sự kết hợp có hiệu quả giữa các mặt tích cực của nền kinh tế phát triển dới...
 • 26
 • 977
 • 0

Phân tích các giải pháp phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủa nghĩa ở Việt Nam

Phân tích các giải pháp phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủa nghĩa ở Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... quốc tế. Nền kinh tế nớc ta đang tồn tại nhiều thành phần kinh tế. Đó la kinh tế nhà nớc, kinh tế t bản Nhà nớc, kinh tế hợp tác xÃ, kinh tế t bản t nhân, kinh tế sản xuất hàng hoá nhỏ, kinh tế ... chỉ ra. Đó là phát triển kinh tế Nhà nớc, kinh tế hợp tác xÃ, kinh tế sản xuất hàng hoá nhỏ, kinh tế t nhân và kinh tế t bản Nhà nớc.Đối với kinh tế Nhà nớc. Đây là thành phần kinh tế đóng vai ... nãi đầuTrong sự phát triển lịch sử các mô hình kinh tế thế giới thì mô hình kinh tế thị trờng tỏ ra có u điểm hơn so với các mô hình kinh tế tự nhiên ,kinh tế tập trung ( kinh tế- kế hoạch hoá...
 • 25
 • 897
 • 1

Phân tích các giải pháp phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Phân tích các giải pháp phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... chỉ ra. Đó là phát triển kinh tế Nhà nớc, kinh tế hợp tác xÃ, kinh tế sản xuất hàng hoá nhỏ, kinh tế t nhân và kinh tế t bản Nhà nớc.Đối với kinh tế Nhà nớc. Đây là thành phần kinh tế đóng vai ... hiện nay, đó là: kinh tế Nhà nớc, kinh tế hợp tác, kinh tế cá thể, kinh tế t nhân t bản chủ nghĩa và kinh tế t bản Nhà nớc.Do đó không chỉ ra sức phát triển các thành phần kinh tế thuộc chế độ ... khích phát triển các thành phần kinh tế thuộc sở hữu t nhân để hình thành nền kinh tế thị trờng rộng lớn bao gồm các đơn vị kinh tế thuộc chế độ công hữu, các đơn vị kinh tế t doanh, các hình...
 • 28
 • 1,005
 • 2

thực trạng phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam hiện nay như thế nào? các giải pháp phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam

thực trạng phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam hiện nay như thế nào? các giải pháp phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... trạng phát triển kinh tế t nhân Việt Nam hiện nay nh thế nào ? Các giải pháp phát triển kinh tế t nhân Việt Nam . Trong suốt 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới vừa qua ở Việt Nam, khu vực Kinh ... lực con người Kinh tế tư nhân có cội nguồn từ cá nhân, vì vậy phát triển kinh tế tư nhân phải dựa trên nền tảng phát triển các giá trị cá nhân, phát triển năng lực cá nhân, phát triển con người. ... 0918.775.368Sự phát triển xã hội gắn liền với sự phát triển ngày càng phong phú các quyền cá nhân. Sự phát triển của các quyền cá nhân đến lượt nó sẽ thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ.Không...
 • 17
 • 422
 • 0

thực trạng và các giải pháp phát triển kinh tế tư nhân thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam

thực trạng và các giải pháp phát triển kinh tế tư nhân thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam

Kinh tế - Quản lý

... Lớp: Kinh tế Phát triển B1 Đề án kinh tế chính trịChơng 2Thực trạng và các giải pháp pháp triển kinh tế t nhân thời kì quá độ lên chủ nghĩa xà hội ở Việt Nam2.1 Thực trạng khu vực kinh tế ... Lớp: Kinh tế Phát triển B19 Đề án kinh tế chính trịChơng 1Những vấn đề cơ bản về kinh tế t nhân1.1 Kinh tế t nhân và bản chất của kinh tế t nhânThành phần kinh tế là khu vực kinh tế, kiểu ... trong phát triển kinh tế thị trờng lại thiếu khu vực kinh tế t nhân, khu vực kinh tế t nhân nh một động lực thúc đẩy sản xuất hàng hoá phát triển trong nền kinh tế thị trờng. Khu vực kinh tế t...
 • 22
 • 316
 • 0

Nghiên cứu các giải pháp phát triển kinh tế trang trại huyện đại từ tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu các giải pháp phát triển kinh tế trang trại huyện đại từ tỉnh thái nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... sự phát triển kinh tế trang trại của huyện Đại Từ. - Hiệu quả kinh tế của các trang trại như thế nào? - Giải pháp nào thúc đẩy sự phát triển kinh tế trang trại ở Đại Từ? II. Các phƣơng pháp ... phương pháp nghiên cứu: Chƣơng 2: Tình hình phát triển kinh tế trang trại huyện Đại Từ trong thời gian qua. Chƣơng 3: Các giải pháp để phát triển kinh tế trang trại huyện Đại Từ từ nay đến năm ... liên kết với kinh tế hợp tác xã và kinh tế nhà nước9. 4. Bài học kinh nghiệm cho phát triển kinh tế trang trại ở huyện Đại Từ. 9 Kết quả thực hiện Đề án phát triển kinh tế trang trại ở...
 • 114
 • 560
 • 8

Nghiên cứu các giải pháp phát triển kinh tế trang trại huyện đại từ tỉnh thái nguyên.pdf

Nghiên cứu các giải pháp phát triển kinh tế trang trại huyện đại từ tỉnh thái nguyên.pdf

Thạc sĩ - Cao học

... liên kết với kinh tế hợp tác xã và kinh tế nhà nước9. 4. Bài học kinh nghiệm cho phát triển kinh tế trang trại ở huyện Đại Từ. 9 Kết quả thực hiện Đề án phát triển kinh tế trang trại ở ... các vấn đề kinh tế- xã hội có liên quan đến việc phát triển kinh tế trang trại của huyện Đại Từ, trong đó tập trung phân tích hiệu quả kinh tế, phân tích những tồn tại và đề xuất các giải pháp ... trại, chủ yếu là các trang trại gia đình. Để phát triển trang trại trong năm qua tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện một số giải pháp như: Quy hoạch xác định các khu vực phát triển kinh tế trang trại...
 • 114
 • 475
 • 3

Luận văn thạc sĩ về nghiên cứu các giải pháp phát triển kinh tế trang trại huyên Đại Từ tỉnh Thái Nguyên

Luận văn thạc sĩ về nghiên cứu các giải pháp phát triển kinh tế trang trại huyên Đại Từ tỉnh Thái Nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... các vấn đề kinh tế- xã hội có liên quan đến việc phát triển kinh tế trang trại của huyện Đại Từ, trong đó tập trung phân tích hiệu quả kinh tế, phân tích những tồn tại và đề xuất các giải pháp ... thể kinh tế, các trang trại hình thành và phát triển đã có những đóng góp không nhỏ cả về mặt tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội, làm thay đổi bộ mặt nông nghiệp, nông thôn. 4.1. Phát triển ... nạp các quy mô sản xuất khác nhau + Có khả năng dung nạp các cấp độ công nghệ khác nhau + Có khả năng liên kết các loại hình kinh tế khác nhau: Kinh tế gia đình, kinh tế cá thể, kinh tế hợp...
 • 114
 • 729
 • 1

202 Đánh giá tổng hợp tiềm năng tự nhiên, kinh tế - xã hội thiết lập cơ sở khoa học và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho một số huyện đảo

202 Đánh giá tổng hợp tiềm năng tự nhiên, kinh tế - xã hội thiết lập cơ sở khoa học và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho một số huyện đảo

Quản trị kinh doanh

... bảo phát triển kinh tế trên cơ sở sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên vùng biển và phát triển đa dạng sinh học, với các chơng trình phát triển kết cấu hạ tầng, phát triển giáo dục y tế, phát triển ... Quan điểm phát triển kinh tế các huyện đảo 83 4.2. Phân loại các huyện đảo ven bờ 84 4.3. Đầu t phát triển cơ sở hạ tầng - khâu đột phá 86 4.4. Phơng hớng phát triển các ngành kinh tế 89 ... trong chỉ đạo phát triển kinh tế huyện đảo 78 3.4. Thủ pháp đánh giá tổng hợp tiềm năng huyện đảo 79 Chơng 4 - định hớng phát triển kinh tế - x hội các huyện đảo và các giải pháp cơ bản 83...
 • 433
 • 1,102
 • 4

Xem thêm