các chỉ tiêu chất lượng xăng dầu

Tính hệ thống ĐCTĐ tuyến tính liên tục theo các chỉ tiêu chất lượng làm việc cho trước .DOC

Tính hệ thống ĐCTĐ tuyến tính liên tục theo các chỉ tiêu chất lượng làm việc cho trước .DOC

Kế toán

... h(t). Các đờng đặc tính quá độ đợc vẽ chung trên một đồ thị.Ta xác định chỉ tiêu chất lợng của hệ thống sau khi đà hiệu chỉnh:Số lần dao động n=1.Độ quá chỉnh = 22%.Thời gian điều chỉnh ... hiệu chỉnh thì đạt đợc những chỉ tiêu chất lợng đề ra một cách tơng đối. Nh vậy hệ thống sau khi đà hiệu chỉnh đạt yêu cầu.VIII. Mô phỏng bằng Matlab Sinulink:Mô phỏng hệ thống đà hiệu chỉnh ... thuật tính Bài tập lớn môn học:cơ sở lý thuyết điều chỉnh tự động Đề bài: Tính hệ thống ĐCTĐ tuyến tính liên tục theo các các chỉ tiêu chất lợng làm việc cho trớc . Ngời thực hiện : Nguyễn...
 • 16
 • 997
 • 1

Tính hệ thống điều chỉnh tự động tuyến tính liên tục theo các chỉ tiêu chất lượng làm việc cho trước

Tính hệ thống điều chỉnh tự động tuyến tính liên tục theo các chỉ tiêu chất lượng làm việc cho trước

Quản trị kinh doanh

... h(t). Các đờng đặc tính quá độ đợc vẽ chung trên một đồ thị.Ta xác định chỉ tiêu chất lợng của hệ thống sau khi đà hiệu chỉnh:Số lần dao động n=1.Độ quá chỉnh = 22%.Thời gian điều chỉnh ... hiệu chỉnh thì đạt đợc những chỉ tiêu chất lợng đề ra một cách tơng đối. Nh vậy hệ thống sau khi đà hiệu chỉnh đạt yêu cầu.VIII. Mô phỏng bằng Matlab Sinulink:Mô phỏng hệ thống đà hiệu chỉnh ... trong thực tế kỹ thuật của hệ thống ĐCTĐ . Hệ thống phải thoả mÃn các tiêu chuẩn chất lợng nhất định trong quá trình làm việc Các chỉ tiêu đó đợc xác định ở trạng thái cân bằngvà ở trạng thái quá...
 • 16
 • 898
 • 4

Tính hệ thống điều chỉnh tự động tuyến tính liên tục theo các chỉ tiêu chất lượng làm việc cho trước

Tính hệ thống điều chỉnh tự động tuyến tính liên tục theo các chỉ tiêu chất lượng làm việc cho trước

Công nghệ thông tin

... h(t). Các đờng đặc tính quá độ đợc vẽ chung trên một đồ thị.Ta xác định chỉ tiêu chất lợng của hệ thống sau khi đà hiệu chỉnh:Số lần dao động n=1.Độ quá chỉnh = 22%.Thời gian điều chỉnh ... hiệu chỉnh thì đạt đợc những chỉ tiêu chất lợng đề ra một cách tơng đối. Nh vậy hệ thống sau khi đà hiệuchỉnh đạt yêu cầu.VIII. Mô phỏng bằng Matlab Sinulink:Mô phỏng hệ thống đà hiệu chỉnh ... thuật tính Bài tập lớn môn học:cơ sở lý thuyết điều chỉnh tự động Đề bài: Tính hệ thống ĐCTĐ tuyến tính liên tục theo các các chỉ tiêu chất lợng làm việc cho trớc . Ngời thực hiện : Nguyễn...
 • 17
 • 620
 • 1

Tài liệu Thức ăn chăn nuôi - Độ dao động phân tích cho phép đối với các chỉ tiêu chất lượng ppt

Tài liệu Thức ăn chăn nuôi - Độ dao động phân tích cho phép đối với các chỉ tiêu chất lượng ppt

Nông nghiệp

... hóa.1.2. Tiêu chuẩn này chỉ quy định độ dao động phân tích đối với một số chỉ tiêu chất lợng cơ bản của thức ăn chăn nuôi nh sau:1.2.1. Các chỉ tiêu chung: hàm lợng protein, xơ, chất béo, tro (bao ... tích (AV %) đối với một số chỉ tiêu cơ bản về chất lợng đ-ợc qui đinh ở bảng dới đây.Độ dao động phân tích đối với một số chỉ tiêu cơ bản của thức ăn chăn nuôi Các chỉ tiêu Phơng pháp phân tích ... ẩm.1.2.2. Các khoáng vi lợng: hàm lợng đồng, sắt, kẽm và mangan.1.3. Tiêu chuẩn này có liên quan đến các phơng pháp thử để tiến hành phân tích các chỉ tiêu đợc nêu trong mục 1.2. Đó là các phơng...
 • 5
 • 1,554
 • 15

Bước đầu nghiên cứu, đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng của rau mầm cải củ trắng (Raphanus Sativus L.) sản xuất trên giá thể sinh học

Bước đầu nghiên cứu, đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng của rau mầm cải củ trắng (Raphanus Sativus L.) sản xuất trên giá thể sinh học

Nông - Lâm - Ngư

... tích các chỉ tiêu tại phòng thí nghiệmPhương pháp phân tích các chỉ tiêu. 2.4.2. Phương pháp nghiên cứu rau.- Xác định hàm lượng đường tổng số+ Thủy phân tinh bột bằng axit. + Định lượng ... xác định chỉ tiêu cảm quan. 2.2.1. Ảnh hưởng của thời gian thu hoạch đến chỉ tiêu sinh trưởng và hình thái rau mầm cải củ trắng. 2.2.2. Ảnh hưởng của thời gian thu hoạch đến các chỉ tiêu dinh ... lượng nước trong rau mầm ở các thời điểm thu hoạch khác nhau 050100150200250300I II III IVHàm lượng nướcmg/câyCT3.2. Ảnh hưởng của thời gian thu hoạch đến một số chỉ tiêu chất lượng...
 • 32
 • 1,274
 • 1

Bước đầu nghiên cứu diễn biến thay đổi một số chỉ tiêu chất lượng không khí trên đất suy thoái do bị bóc lớp đất mặt trong địa bàn huyện trảng bom - đồng nai

Bước đầu nghiên cứu diễn biến thay đổi một số chỉ tiêu chất lượng không khí trên đất suy thoái do bị bóc lớp đất mặt trong địa bàn huyện trảng bom - đồng nai

Nông - Lâm - Ngư

... lệ thay đổi nhiệt ở các khu vực nàylớn hơn giá trị ± 10C.h-1 tương đương ± 20F. Trong các Bảng 2. Biến đổi hàm lượng các chất trong không khí trong ngày Nồng độ các chất theo thời gian ... mg/m3.Chiếu theo các tiêu chuẩn này, chất lượng khôngkhí tại các khu vực nghiên cứu là không khí sạchđối với thông số SO2.Hoạt động đốt các nhiên liệu hoá thạch và các hoạt động nông nghiệp ... điều kiện của các thànhphần môi trường khác tương tác với chính nó. Vìvậy, nghiên cứu thay đổi chất lượng các thành phầnmôi trường và mối liên hệ giữa các thông số môitrường trong các hệ sinh...
 • 6
 • 703
 • 0

bước đầu nghiên cứu, đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng của rau mầm cải củ trắng sản xuất trên giá thể sinh học

bước đầu nghiên cứu, đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng của rau mầm cải củ trắng sản xuất trên giá thể sinh học

Nông - Lâm - Ngư

... tích các chỉ tiêu tại phòng thí nghiệmPhương pháp phân tích các chỉ tiêu. 2.4.2. Phương pháp nghiên cứu rau.- Xác định hàm lượng đường tổng số+ Thủy phân tinh bột bằng axit. + Định lượng ... nhiều dinh dưỡng, khoáng chất và vitamin. 3.2. Ảnh hưởng của thời gian thu hoạch đến một số chỉ tiêu chất lượng dinh dưỡng. 3.2.1. Hàm lượng đường tổng sốBảng 6: Hàm lượng đường tổng số của ... ở các thời điểm thu hoạch khác nhau. 1.2. Mục tiêu của đề tài Phân tích một số chỉ tiêu về chất lượng dinh dưỡng và VSAT thực phẩm của rau mầm cải củ trắng sản xuất trên giá thể SH tại các...
 • 32
 • 763
 • 0

Lập biểu đồ kiểm soát diễn biến chỉ tiêu chất lượng sản phẩm tại Công ty TNHH MTV Disoco.docx

Lập biểu đồ kiểm soát diễn biến chỉ tiêu chất lượng sản phẩm tại Công ty TNHH MTV Disoco.docx

Kế toán

... IQUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ VÀ HỆ THỐNG CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP§1. HIỂU BIẾT CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG1. Khái niệm chung về chất lượng Chất lượng ... của chất lượng sản phẩm.5.2. Kiểm soát chất lượng Kiểm soát chất lượngcác hoạt động và kỹ thuật mang tính tác nghiệp được sử dụng để đáp ứng các yêu cầu chất lượng. Kiểm soát chất lượng ... chung nhằm đề ra các chính sách, mục tiêu và trách nhiệm, thực hiện chúng bằng các biện pháp như hoạch định chất lượng, kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng và cải tiến chất lượng trong khuôn...
 • 18
 • 1,007
 • 5

Lập biểu đồ kiểm soát diễn biến chỉ tiêu chất lượng sản phẩm tại Cty TNHH MTV Disoco

Lập biểu đồ kiểm soát diễn biến chỉ tiêu chất lượng sản phẩm tại Cty TNHH MTV Disoco

Kinh tế - Thương mại

... thêm CHƯƠNG IQUẢNLÝCHẤTLƯỢNGVÀVÀHỆTHỐNGCHỈTIÊUĐÁNHGIÁCHẤTLƯỢNGSẢNPHẨMTRONGDOANHNGHIỆP§1. HIỂUBIẾTCƠBẢNVỀCHẤTLƯỢNGVÀQUẢNLÝCHẤTLƯỢNG1. Khái niệm chung về chất lượng Chất lượng là một khái niệm ... tiêu và yêu cầu đối với chất lượng để thực hiện các yếu tố của hệ thống chất lượng. + Kiểm soát chất lượng: Các kỹ thuật và hoạt động tác nghiệp được sử dụng để thực hiện các yêu cầu chất lượng. + ... chung nhằm đề ra các chính sách, mục tiêu và trách nhiệm, thực hiện chúng bằng các biện pháp như hoạch định chất lượng, kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng và cải tiến chất lượng trong khuôn...
 • 18
 • 717
 • 0

Lập biểu đồ kiểm soát diễn biến chỉ tiêu chất lượng sản phẩm tại Công ty TNHH MTV Disoco

Lập biểu đồ kiểm soát diễn biến chỉ tiêu chất lượng sản phẩm tại Công ty TNHH MTV Disoco

Quản trị kinh doanh

... của chất lượng sản phẩm.5.2. Kiểm soát chất lượng Kiểm soát chất lượngcác hoạt động và kỹ thuật mang tính tác nghiệp được sử dụng để đáp ứng các yêu cầu chất lượng. Kiểm soát chất lượng ... thiết lập các mục tiêu và yêu cầu đối với chất lượng để thực hiện các yếu tố của hệ thống chất lượng. + Kiểm soát chất lượng: Các kỹ thuật và hoạt động tác nghiệp được sử dụng để thực hiện các yêu ... chung nhằm đề ra các chính sách, mục tiêu và trách nhiệm, thực hiện chúng bằng các biện pháp như hoạch định chất lượng, kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng và cải tiến chất lượng trong khuôn...
 • 18
 • 706
 • 1

Phân tích Một số chỉ tiêu chất lượng nước sông Tô Lịch

Phân tích Một số chỉ tiêu chất lượng nước sông Tô Lịch

Kinh tế - Thương mại

... lượng chất rắn cao là nước kém chất lượng. Chất rắn trong nước gồm có 2 loại: chất rắn lơ lửng và chất rắn hoà tan, và tổng 2 loại chất rắn trên gọi là tổng chất rắn. Chất rắn lơ lửng thường làm ... thức giữ gìn vệ sinh môi trường và bảo vệ nguồn nước.1.2 Một số chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước thải chủ yếu. [2] 1.2.1 Các chỉ tiêu vật lí. 1.2.1.1 Màu sắc. Phạm Thị Thu Hoài - K50a Hoá ... dịch chuẩn NaOH hay KOH, lượng dung dịch kiềm tiêu tốn cho quá trình chuẩn độ với chất chỉ thị là metyl da cam tương ứng với lượng axit tự do của nước, còn nếu dùng chất chỉ thị là phenolphthalein...
 • 33
 • 1,707
 • 15

Chi tieu chat luong nuoc

Chi tieu chat luong nuoc

... vàhiệuquả xử lýChấtlượng nướcvà sự ô nhiễmnguồnnướcChấtlượng nướcChấtlượng nước được đánh giá thông qua nồng độ(hàm lượng) các tác nhân hóa – lý, sinh họccótrong nướcqua cáctiêuchuẩnquyđịnh ... Solid) : Tổng chấtrắnHàm lượng chấtrắntrongnước (tt)9Tổng lượng chấtrắn(TS)Là trọng lượng khô (mg) củaphầncònlạisaukhichobay hơimẫu, sấykhôở 1030C đếnkhốilượng không đổi9Tổng chấtrắnlơ lửng ... đình, khách sạn, trường học, …Hàm lượng cao các chấthữucơ không bềnsinhhọc(proteins, mỡ); chấtdinhdưỡng (N, P), vi trùng, chấtrắn, mùi Chất độchại: chấttẩyrửa, thuốc nhuộm,…9Nướcthảisảnxuất...
 • 43
 • 542
 • 2

Chỉ tiêu chất lượng không khí trên đất suy thoái

Chỉ tiêu chất lượng không khí trên đất suy thoái

Môi trường

... mg/m3.Chiếu theo các tiêu chuẩn này, chất lượng khôngkhí tại các khu vực nghiên cứu là không khí sạchđối với thông số SO2.Hoạt động đốt các nhiên liệu hoá thạch và các hoạt động nông nghiệp ... sự tươngtác qua lại giữa các thành phần môi trường nên chất lượng môi trường nói chung và chất lượng củatừng thành phần môi trường nói riêng không nhữngphụ thuộc vào các thông số trong chính ... điều kiện của các thànhphần môi trường khác tương tác với chính nó. Vìvậy, nghiên cứu thay đổi chất lượng các thành phầnmôi trường và mối liên hệ giữa các thông số môitrường trong các hệ sinh...
 • 6
 • 546
 • 1

Phân tích các chỉ tiêu khối lượng thép tiêu thụ của công ty thép simco & dự toán khối lượng thép

Phân tích các chỉ tiêu khối lượng thép tiêu thụ của công ty thép simco & dự toán khối lượng thép

Khoa học xã hội

... điểm. Nếu muốn mức độ trung bình chính xác ngời ta phải xác định chỉ số chỉ tiêu từng ngày. Nhng thực tế, chỉchỉ số chỉ tiêu vào một ngày nào đó trong tháng 3 ... tính chất có thể so sánh đợc giữa các mức độ trong dÃy số.Cụ thể phải đảm bảo đợc yêu cầu sau: - Nội dung và phơng pháp tính chỉ tiêu nghiên cứu qua thời gian phải thống nhất. - Các khoảng cách ... cộng của một nhóm nhất định. Các mức độ của dÃy số đợc tính bằng cách lần lợt loại trừ dần các mức độ ban đầu, đồng thời thêm vào các mức độ tiếp theo sao cho số lợng các mức độ tham gia số trung...
 • 30
 • 529
 • 0

Xem thêm