các chỉ tiêu đo lường rủi ro trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH HUẾ.doc

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH HUẾ.doc

Tài chính - Ngân hàng

... CÔNG TÁC KIỂM SOÁT RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái quát NHTM 1.1.1 Khái niệm NHTM6 NHTM loại hình TCTD7 thực toàn hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh khác ... 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH HUẾ 2.1 Tổng quan NHTM cổ phần Ngoại thương Chi nhánh Huế33 33 Nguồn: ... thời hạn tín dụng: 16 TS Nguyễn Minh Kiều (2006), Tín dụng thẩm định tín dụng ngân hàng, NXB Tài chính, Tp Hồ Chí Minh 17 TS Nguyễn Minh Kiều (2006), Tín dụng thẩm định tín dụng ngân hàng, NXB...
 • 87
 • 1,164
 • 9

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH HUẾ

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH HUẾ

Tài chính - Ngân hàng

... nhóm có rủi ro cao trường hợp khác  Khách hàng có nhiều 01 khoản nợ Ngân hàng: Toàn dư nợ khách hàng Ngân hàng phân loại vào nhóm nợ Đối với khách hàng có từ hai (02) khoản nợ trở lên ngân hàng ... tuỳ theo nhóm nợ có rủi ro cao  Các trường hợp khác:  Có diễn biến bất lợi tác động tiêu cực đến môi trường, lĩnh vực kinh doanh khách hàngCác khoản nợ khách hàng bị ngân hàng/ TCTD khác phân ... định phân loại nợ vào nhóm có rủi ro cao khoản nợ khác, Ngân hàng phân loại lại khoản nợ lại khách hàng vào nhóm có rủi ro cao  Đối với khoản cho vay hợp vốn: Ngân hàng làm đầu mối thực phân loại...
 • 28
 • 668
 • 0

giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại cổ phần phương đông - chi nhánh hà nội

giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại cổ phần phương đông - chi nhánh hà nội

Kinh tế - Quản lý

... thù hoạt động Ngân hàng làm cho hoạt độngđộ rủi ro lớn Có loại rủi ro chủ yếu sau hoạt động NHTM - Rủi ro tín dụng Hoạt động tín dụng hoạt động hoạt động sinh lời lớn NHTM, song tín dụng hoạt ... thể Trong kinh doanh, rủi ro ngời bạn đồng hành, xảy rủi ro hoạt động kinh doanh gặp thiệt hại định, có vô lớn 1.1.3.2 Các loại rủi ro hoạt động kinh doanh Ngân hàng thơng mại Rủi ro tồn hoạt động ... giảm uy tín Ngân hàng Rủi ro tín dụng làm giảm uy tín Ngân hàng ảnh hởng đến hoạt động kinh doanh Ngân hàng NHTM gặp nhiều rủi ro Ngân hàng hoạt động hiệu Điều làm cho uy ítn ngân hàng bị giảm sút...
 • 37
 • 288
 • 0

QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH HUẾ

QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH HUẾ

Tài chính - Ngân hàng

... động ngân hàng Hay nói cách khác, tín dụng đầu chủ yếu hoạt động kinh doanh ngân hàng 1.3 RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG TTHƯƠNG MẠI 1.3.1 Khái niệm rủi ro Rủi ro kiện không may mắn ... tíndụng ngân hàng, rủi ro loại rủi ro, rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng, rủi ro hoạt động tín dụng - Đánh giá, phân tích thực trạng hoạt động tín dụng quản trị rủi ro tín dụng đơn vị nghiên ... RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 KHÁI NIỆM VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng Tín dụng (credit) xuất phát từ chữ la tinh credo tin tưởng, tín nhiệm Tín dụng chuyển...
 • 70
 • 193
 • 0

Rủi ro trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại

Rủi ro trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại

Tài chính - Ngân hàng

... RI RO TRONG TN DNG TRONG HOT NG KINH DOANH CA CC NGN HNG THNG MI Khỏi nim ri ro Nhiu nh kinh t hc ó nh ngha ri ro theo cỏc cỏch khỏc Frank Knight , mt hc gi ngi M u th k 20 nh ngha ri ro l ... Ri ro Ri ro Ri ro ngõn Ri ro hng thng ro cú th kt lun hot ng kinh doanh lnh vc tin t ri mi Ri ro ngun thun tớntớn dng ca ngõn hng gp phi nguy c ri hicao hn c Ngi ta cú th khỏi dng lói sut ro ... quỏt cỏc loi ri ro ca mt ngõn hng thng mi nh sau : Ri ro mt kh nng thnh toỏn (ri ro v n) Trang 10 3.1 Ri ro tớn dng : ú l loi ri ro ngi vay khụng tr c n ngõn hng õy l loi ri ro ln nht , thng...
 • 79
 • 457
 • 1

Tín dụngrủi ro trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại

Tín dụng và rủi ro trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại

Tài chính - Ngân hàng

... hoạt động kinh doanh lĩnh vực tiền tệ tín dụng ngân hàng gặp phải nguy rủi ro cao Ngời ta khái quát loại rủi ro ngân hàng thơng mại nh sau : Rủi ro tổng hợp Rủi ro tín dụng rủi ro lãi suất Rủi ro ... có rủi ro riêng nên rủi ro tín dụng ngân hàng mang tính tổng hợp khả xuất lớn ngành khác Ngân hàng thơng mại không chịu rủi ro việc lựa chọn khách hàng mà chịu rủi ro khách hàng rủi ro tín dụng ... vốn Rủi ro hối đo i Rủi ro toán Rủi ro tuý 3.1 Rủi ro tín dụng : Rủi ro khả thành nợ ngân hàng Đây loại rủi Đó loại rủi ro ngời vay không trả đợc toán (rủi gây nợ) ro lớn , thờng xuyên xảy ro...
 • 68
 • 440
 • 3

Tín dụngrủi ro trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại

Tín dụng và rủi ro trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại

Tài chính - Ngân hàng

... hoạt động kinh doanh lĩnh vực tiền tệ tín dụng ngân hàng gặp phải nguy rủi ro cao Ngời ta khái quát loại rủi ro ngân hàng thơng mại nh sau : Rủi ro tổng hợp Rủi ro tín dụng rủi ro lãi suất Rủi ro ... có rủi ro riêng nên rủi ro tín dụng ngân hàng mang tính tổng hợp khả xuất lớn ngành khác Ngân hàng thơng mại không chịu rủi ro việc lựa chọn khách hàng mà chịu rủi ro khách hàng rủi ro tín dụng ... ro nguồn vốn Rủi ro hối đo i Rủi ro khả thành toán (rủi ro vơ nợ) Rủi ro toán Rủi ro tuý 11 3.1 Rủi ro tín dụng : Đó loại rủi ro ngời vay không trả đợc nợ ngân hàng Đây loại rủi ro lớn , thờng...
 • 81
 • 350
 • 1

Tín dụngrủi ro trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại

Tín dụng và rủi ro trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại

Kinh tế - Thương mại

... hoạt động kinh doanh lĩnh vực tiền tệ tín dụng ngân hàng gặp phải nguy rủi ro cao Ngời ta khái quát loại rủi ro ngân hàng thơng mại nh sau : Rủi ro tổng hợp Rủi ro tín dụng rủi ro lãi suất Rủi ro ... có rủi ro riêng nên rủi ro tín dụng ngân hàng mang tính tổng hợp khả xuất lớn ngành khác Ngân hàng thơng mại không chịu rủi ro việc lựa chọn khách hàng mà chịu rủi ro khách hàng rủi ro tín dụng ... vốn Rủi ro hối đo i Rủi ro toán Rủi ro tuý 3.1 Rủi ro tín dụng : Rủi ro khả thành nợ ngân hàng Đây loại rủi Đó loại rủi ro ngời vay không trả đợc toán (rủi gây nợ) ro lớn , thờng xuyên xảy ro...
 • 64
 • 407
 • 0

Đề tài " TÍN DỤNGRỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI "

Đề tài

Báo cáo khoa học

... c ri ro cao hn c Ngi ta cú th khỏi quỏt cỏc loi ri ro ca mt ngõn hng thng mi nh sau : Ri ro tng hp Ri ro tớn dng ri ro lói sut Ri ro ngun Ri ro hi oỏi Ri ro toỏn Ri ro thun tuý 3.1 Ri ro tớn ... RI RO TRONG TN DNG TRONG HOT NG KINH DOANH CA CC NGN HNG THNG MI Khỏi nim ri ro Nhiu nh kinh t hc ó nh ngha ri ro theo cỏc cỏch khỏc Frank Knight , mt hc gi ngi M u th k 20 nh ngha ri ro l ... hn ch c nhng thit hi ri ro ny xy 3.7 Ri ro mt kh nng toỏn (ri ro v n): õy l loi ri ro riờng cú v liờn quan dn s sng cũn ca mt ngõn hng Ri ro thng l hu ca mt hoc nhiu ri ro núi trờn Ngõn hng 11...
 • 68
 • 305
 • 0

TÍN DỤNGRỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Tài chính - Ngân hàng

... đặc thù hoạt động Ngân hàng làm cho hoạt độngđộ rủi ro lớn Có loại rủi ro chủ yếu sau hoạt động NHTM .2.1 Rủi ro tín dụng: Tín dụng hoạt động chủ yếu NHTM Nguồn thu từ hoạt động tín dụng chiếm ... động tín dụng NHTM hoạt động cho vay hoạt động phức tạp Trong viết xin đề cập đến khía cạnh cho vay hoạt động tín dụng Ngân hàng 2.2 Vai trò tín dụng hoạt động NHTM: Thứ nhất, tín dụng Ngân hàng ... động theo kỳ hạn Chính điều làm hạn chế khả toán Ngân hàng 3.4.3 Rủi ro tín dụng làm giảm uy tín Ngân hàng: Rủi ro tín dụng làm giảm uy tín Ngân hàng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh Ngân hàng...
 • 25
 • 231
 • 0

Tín dụngrủi ro trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại

Tín dụng và rủi ro trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại

Tài chính - Ngân hàng

... hoạt động kinh doanh lĩnh vực tiền tệ tín dụng ngân hàng gặp phải nguy rủi ro cao Ngời ta khái quát loại rủi ro ngân hàng thơng mại nh sau : Rủi ro tổng hợp Rủi ro tín dụng rủi ro lãi suất Rủi ro ... có rủi ro riêng nên rủi ro tín dụng ngân hàng mang tính tổng hợp khả xuất lớn ngành khác Ngân hàng thơng mại không chịu rủi ro việc lựa chọn khách hàng mà chịu rủi ro khách hàng rủi ro tín dụng ... Rủi ro nguồn vốn Rủi ro hối đo i Rủi ro toánRủi ro tuý Rủi ro khả thành toán (rủi ro vơ nợ) 3.1 Rủi ro tín dụng : Đó loại rủi ro ngời vay không trả đợc nợ ngân hàng Đây loại rủi ro lớn , thờng...
 • 25
 • 235
 • 0

Tín dụngrủi ro trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại

Tín dụng và rủi ro trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại

Tài chính - Ngân hàng

... tín dụng lại hoạt động có nhiều rủi ro phức tạp Hoạt động tín dụng liên quan chặt chẽ đến lĩnh vực kinh tế Mỗi rủi ro lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro hoạt động tín dụng NHTM Trong hoạt động tín dụng, ... nhiên, hoạt động tín dụng NHTM hoạt động cho vay hoạt động phức tạp Trong viết xin đợc đề cập đến khía cạnh cho vay hoạt động tín dụng Ngân hàng 2.2 Vai trò tín dụng hoạt động NHTM: Thứ nhất, tín dụng ... động theo kỳ hạn Chính điều làm hạn chế khả toán Ngân hàng 3.4.3 Rủi ro tín dụng làm giảm uy tín Ngân hàng: Rủi ro tín dụng làm giảm uy tín Ngân hàng ảnh hởng đến hoạt động kinh doanh Ngân hàng...
 • 20
 • 144
 • 0

BÁO CÁO TÍN DỤNGRỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

BÁO CÁO TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Tài chính - Ngân hàng

... nguy c ri ro cao hn c Ngi ta cú th khỏi quỏt cỏc loi ri ro ca mt ngõn hng thng mi nh sau : Ri ro tng hp Ri ro tớn dng ri ro lói sut Ri ro ngun Ri ro hi oỏi Ri ro toỏn Ri ro thun tuý Ri ro mt kh ... RO TRONG TN DNG TRONG HOT NG KINH DOANH CA CC NGN HNG THNG MI Khỏi nim ri ro Nhiu nh kinh t hc ó nh ngha ri ro theo cỏc cỏch khỏc Trang Frank Knight , mt hc gi ngi M u th k 20 nh ngha ri ro ... c nhng thit hi ri ro ny xy Trang 14 3.7 Ri ro mt kh nng toỏn (ri ro v n): õy l loi ri ro riờng cú v liờn quan dn s sng cũn ca mt ngõn hng Ri ro thng l hu ca mt hoc nhiu ri ro núi trờn Ngõn hng...
 • 80
 • 387
 • 0

Luận văn: TÍN DỤNGRỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI docx

Luận văn: TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI docx

Tài chính - Ngân hàng

... nguy c ri ro cao hn c Ngi ta cú th khỏi quỏt cỏc loi ri ro ca mt ngõn hng thng mi nh sau : Ri ro tng hp Ri ro tớn dng ri ro lói sut Ri ro ngun Ri ro hi oỏi Ri ro toỏn Ri ro thun tuý Ri ro mt kh ... RO TRONG TN DNG TRONG HOT NG KINH DOANH CA CC NGN HNG THNG MI Khỏi nim ri ro Nhiu nh kinh t hc ó nh ngha ri ro theo cỏc cỏch khỏc Trang Frank Knight , mt hc gi ngi M u th k 20 nh ngha ri ro ... c nhng thit hi ri ro ny xy Trang 14 3.7 Ri ro mt kh nng toỏn (ri ro v n): õy l loi ri ro riờng cú v liờn quan dn s sng cũn ca mt ngõn hng Ri ro thng l hu ca mt hoc nhiu ri ro núi trờn Ngõn hng...
 • 80
 • 244
 • 0

Quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vĩnh Phúc

Quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vĩnh Phúc

Kinh tế

... TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Ngân hàng thương mại hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.1 Ngân hàng thương mại 1.1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại Ngân ... QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Ngân hàng thƣơng mại hoạt động tín dụng ngân hàng thƣơng mại 1.1.1 Ngân hàng thƣơng mại 1.1.2 Tín dụng ... cho hoạt động bị ngƣng trệ, sản xuất bị đình đốn, tiền trả nợ ngân hàng 1.2.4 Các tiêu đo lường rủi ro tín dụng 1.2.4.1 Chỉ tiêu phản ánh rủi ro Để phản ánh rủi ro hoạt động tín dụng ngân hàng, ...
 • 117
 • 283
 • 1

Luận văn thạc sĩ Tổng quan quản lý rủi ro trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại

Luận văn thạc sĩ Tổng quan quản lý rủi ro trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại

Kinh tế

... lý rủi ro hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại 1.1 Hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại .1 1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại 1.1.2 Một số hoạt động kinh doanh ngân hàng thương ... nhuận từ hoạt động dịch vụ tổng lợi nhuận ngân hàng Mặc dù hoạt động cấp tín dụng hoạt động truyền thống ngân hàng thương mại hoạt động chứa đựng nhiều rủi ro hoạt động phòng chống rủi ro tín dụng ... trị;  Rủi ro quốc gia;  Rủi ro sách;  Rủi ro môi trường; 10 Nhóm 2: Rủi ro tài  Rủi ro tiền mặt;  Rủi ro phá sản;  Rủi ro lãi suất;  Rủi ro hối đo i; Nhóm 3: Rủi ro hoạt độngRủi ro nhân...
 • 90
 • 418
 • 1

Đề tài tín dụngrủi ro trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại

Đề tài tín dụng và rủi ro trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại

Tài chính - Ngân hàng

... RI RO TRONG TN DNG TRONG HOT NG KINH DOANH CA CC NGN HNG THNG MI Khỏi nim ri ro Nhiu nh kinh t hc ó nh ngha ri ro theo cỏc cỏch khỏc Frank Knight , mt hc gi ngi M u th k 20 nh ngha ri ro l ... phi nguy c ri ro cao hn c Ngi ta cú th khỏi quỏt cỏc loi ri ro ca mt ngõn hng thng mi nh sau : Ri ro tng hp Ri ro hi oỏi 3.1 Ri ro tớn dng : R i ro mt kh nng thnh toỏn ú l loi ri ro ngi vay khụng ... hn ch c nhng thit hi ri ro ny xy 3.7 Ri ro mt kh nng toỏn (ri ro v n): õy l loi ri ro riờng cú v liờn quan dn s sng cũn ca mt ngõn hng Ri ro thng l hu ca mt hoc nhiu ri ro núi trờn Ngõn hng 11...
 • 76
 • 357
 • 0

giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mai cổ phẩn sài gòn thương tín chi nhánh tân bình

giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mai cổ phẩn sài gòn thương tín chi nhánh tân bình

Kinh tế - Quản lý

... bảo) 1.2 Rủi ro tín dụng ngân hàng 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng ngân hàng Rủi ro tín dụng rủi ro một nhóm khách hàng không thực nghóa vụ tài ngân hàng, hay nói cách khác rủi ro tín dụng SVTH: ... QUAN VỀ TÍN DỤNGRỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm tín dụng 1.1.2 Bản chất, chức tín dụng ngân hàng ... tín dụng rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại • Chương 2: Giới thiệu Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín • Chương 3: Tín dụng thực trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương TínChi nhánh...
 • 77
 • 180
 • 0

Các biện pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại

Các biện pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại

Kinh tế - Thương mại

... quản trị rủi ro ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu 2.1.2.2  Rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng rủi ro lớn hoạt động kinh doanh tập đo n, ban lãnh đạo quản lý rủi ro tín dụng cho tập đo n cách cẩn ... Lý luận chung rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại 1.1 Tổng quan hoạt động ngân hàng 1.1.1 Khái niệm hoạt động ngân hàng Ngân hàng thương mại tổ chức kinh tế, hoạt động kinh doanh ... quản trị rủi ro ngân hàng thương mại Việt Nam 2.1 Thực trạng hoạt động ngân hàng thời gian qua 2.1.1 Đánh giá chung Hiện trạng quản trị rủi ro ngân hàng thương mại Việt Nam rủi ro khoản rủi ro đáng...
 • 35
 • 314
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25