các chỉ tiêu đo lường kết quả sản xuất và chi phí

Phân tích tình hình thực hiện chỉ tiêu phản ánh kết quả sản xuất kinh doanh và chỉ tiêu doanh thu theo khoản mục của công ty tiếp vận nhật linh

Phân tích tình hình thực hiện chỉ tiêu phản ánh kết quả sản xuất kinh doanh và chỉ tiêu doanh thu theo khoản mục của công ty tiếp vận nhật linh

Kinh tế - Thương mại

... trang thiết bị 10 1.5 Tổ chức lao động – sản xuất .11 CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU PHẢN ÁNH KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 12 2.1 ... Phân tích tình hình thực 14 tiêu doanh nghiệp Bảng 2.2 Phân tích tiêu giá trị 15 sản lượng Bảng 2.3 Chỉ tiêu tài 17 Bảng 2.4 Chỉ tiêu lao động-tiền 21 lương Bảng 2.5 Chỉ tiêu Quan hệ với ngấn 26 ... TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU PHẢN ÁNH KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 2.1 Mục đích, ý nghĩa: 2.1.1 Mục đích: - Việc phân tích cho ta thấy khái quát chung hết sản xuất kinh doanh...
 • 63
 • 447
 • 0

Các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả sản xuất và kinh doanh cà phê tại việt nam

Các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả sản xuất và kinh doanh cà phê tại việt nam

Tiến sĩ

... thuyết Mô hình nghiên cứu đề xuất xây dựng sau: RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH CÀ PHÊ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG KẾT QUẢ SẢN XUẤT ẢNH HƯỞNG KẾT QUẢ SẢN XUẤT GTT KTSX TTSX CN THT BDKQSX ... người sản xuất chi phí thấp: chi phí sản xuất khả biến bình quân tính 13,2 US cent/lb Khi đó, điểm tiến hành sản xuất 38,8 US cent/lb điểm rút khỏi sản xuất 10,2 US cent/lb + Nhóm người sản xuất chi ... bình: chi phí sản xuất khả biến bình quân tính 19 US cent/lb Khi đó, điểm tiến hành sản xuất 47,2 US cent/lb điểm rút khỏi sản xuất 14,2 US cent/lb + Nhóm người sản xuất chi phí cao: chi phí sản xuất...
 • 320
 • 460
 • 0

Các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả sản xuất và kinh doanh cà phê tại việt nam (TT)

Các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả sản xuất và kinh doanh cà phê tại việt nam (TT)

Tiến sĩ

... HƯỞNG KẾT QUẢ SẢN XUẤT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG KẾT QUẢ SẢN XUẤT GTT KTSX CN THT SDB MCDSX VSX TCCTSX TTSX BDKQSX ẢNH HƯỞNG KẾT QUẢ KINH DOANH TTKD BDKQKD HVNSX CÁCXHSX YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ ... hưởng đến kết sản xuất kinh doanh cà phê Việt Nam giả thuyết: RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH CÀ PHÊ RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ SẢN XUẤT RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ KINH ... sản xuất (MCDSX'); “Thể chế trị tác động sản xuất (TCCTSX'); “Xã hội tác động sản xuất (XHSX'); “Tâm lý hành vi nhà sản xuất (HVNSX') - Các giả thuyết: Mô hình lý thuyết biến động kết sản...
 • 25
 • 361
 • 0

Luận án tiến sĩ các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả sản xuất và kinh doanh cà phê tại việt nam (TT)

Luận án tiến sĩ các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả sản xuất và kinh doanh cà phê tại việt nam (TT)

Kinh tế - Quản lý

... (2005) CÁC YẾU TỐ RỦI RO SẢN XUẤT KINH DOANH Thời tiết Sâu dịch bệnh, kỹ thuật sản xuất Giá thị trường; vốn sản xuất, kỹ thuật sản xuất, công nghệ, chế trị, xã hội; tâm lý hành vi nhà sản xuất ... người hướng dẫn khoa học) HƯỞNG HƯỞ KÉT ẢNH KẾT NG QUẢ HƯỞNG QUẢ ĐÉN SẢN KẾT KÉT XUẤT QUẢ TT QUẢ 05 Mô hình nghiên cứu yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết sản xuất kinh doanh cà phê giả thuyết: 2.6.1 ... đối sản xuất (MCDSX'); “Thể chế trị tác động sản xuất (TCCTSX'); “Xã hội tác động sản xuất (XHSX'); “Tâm lý hành vi nhà sản xuất (HVNSX') - Các giả thuyết: Mô hình lý thuyết biến động kết sản...
 • 23
 • 494
 • 0

Luận án các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả sản xuất và kinh doanh cà phê tại việt nam

Luận án các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả sản xuất và kinh doanh cà phê tại việt nam

Tiến sĩ

... thuyết Mô hình nghiên cứu đề xuất xây dựng sau: RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH CÀ PHÊ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG KẾT QUẢ SẢN XUẤT ẢNH HƯỞNG KẾT QUẢ SẢN XUẤT GTT KTSX TTSX CN THT BDKQSX ... người sản xuất chi phí thấp: chi phí sản xuất khả biến bình quân tính 13,2 US cent/lb Khi đó, điểm tiến hành sản xuất 38,8 US cent/lb điểm rút khỏi sản xuất 10,2 US cent/lb + Nhóm người sản xuất chi ... bình: chi phí sản xuất khả biến bình quân tính 19 US cent/lb Khi đó, điểm tiến hành sản xuất 47,2 US cent/lb điểm rút khỏi sản xuất 14,2 US cent/lb + Nhóm người sản xuất chi phí cao: chi phí sản xuất...
 • 301
 • 339
 • 2

Nâng cao kết quả sản xuấttiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần trường sơn, thừa thiên huế

Nâng cao kết quả sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần trường sơn, thừa thiên huế

Kinh tế

... hoạch sản xuất tiêu thụ sản phẩm phải phản ánh vấn đề: Cơ cấu sản phẩm sản xuất cấu thị trường tiêu thụ, khối lượng sản xuất tiêu thụ sản phẩm vật giá trị có phân theo hình thức sản xuất tiêu ... quy mô sản xuất nâng cao đời sống cán công nhân viên 1.2.2 Vai trò sản xuất tiêu thụ sản phẩm Sản xuất tiêu thụ sản phẩm hai khâu quan trọng trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Sản xuất vật ... đến kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp O ̣C - Đánh giá thực trạng sản xuất, tiêu thụ sản phẩm hiệu sản xuất, tiêu ̣I H thụ sản phẩm Công ty Cổ phần Trường Sơn - Thừa Thiên Huế - Đề xuất...
 • 100
 • 246
 • 0

Các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả sản xuất và kinh doanh cà phê tại Việt Nam

Các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả sản xuất và kinh doanh cà phê tại Việt Nam

Tiến sĩ

... thuyết Mô hình nghiên cứu đề xuất xây dựng sau: RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH CÀ PHÊ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG KẾT QUẢ SẢN XUẤT ẢNH HƯỞNG KẾT QUẢ SẢN XUẤT GTT KTSX TTSX CN THT BDKQSX ... người sản xuất chi phí thấp: chi phí sản xuất khả biến bình quân tính 13,2 US cent/lb Khi đó, điểm tiến hành sản xuất 38,8 US cent/lb điểm rút khỏi sản xuất 10,2 US cent/lb + Nhóm người sản xuất chi ... bình: chi phí sản xuất khả biến bình quân tính 19 US cent/lb Khi đó, điểm tiến hành sản xuất 47,2 US cent/lb điểm rút khỏi sản xuất 14,2 US cent/lb + Nhóm người sản xuất chi phí cao: chi phí sản xuất...
 • 318
 • 350
 • 0

Thao luan PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG KẾT QUÁ SẢN XUẤT

Thao luan PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG KẾT QUÁ SẢN XUẤT

Đại cương

... đến II ĐỐI TƯỢNG SẢN PHẨM PHÂN TÍCH Sản phẩm vật liệu xây dựng, gồm: Phôi thép Các loại Thép xây dựng: PHÔI THÉP THÉP XÂY DỰNG III PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG KẾT QUẢ SẢN XUẤT SẢN PHẨM PHÔI THÉP ... nhân: Sản lượng tăng so với kế hoạch loại sản phẩm, công ty sản xuất vượt sản lượng kế hoạch nên làm tăng tỉ lệ sai hỏng yếu tố hạn chế sản xuất công nghệ cũ, nhân công "CẢM ƠN CÔ VÀ CÁC BẠN ... CẤP BÌNH QUÂN KẾT LUẬN: Chất lượng sản phẩm phôi thép kì Thực tăng lên so với kì Kế hoạch, giúp tăng Giá trị SL Phôi thép lên 7844 USD III PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG KẾT QUẢ SẢN XUẤT SẢN PHẨM THÉP...
 • 19
 • 318
 • 0

Các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả sản xuất và kinh doanh cà phê tại Việt Nam.rar - RAR archive, unpacked size 6,409,222 bytes

Các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả sản xuất và kinh doanh cà phê tại Việt Nam.rar - RAR archive, unpacked size 6,409,222 bytes

Quản trị kinh doanh

... thuyết Mô hình nghiên cứu đề xuất xây dựng sau: RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH CÀ PHÊ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG KẾT QUẢ SẢN XUẤT ẢNH HƯỞNG KẾT QUẢ SẢN XUẤT GTT KTSX TTSX CN THT BDKQSX ... người sản xuất chi phí thấp: chi phí sản xuất khả biến bình quân tính 13,2 US cent/lb Khi đó, điểm tiến hành sản xuất 38,8 US cent/lb điểm rút khỏi sản xuất 10,2 US cent/lb + Nhóm người sản xuất chi ... bình: chi phí sản xuất khả biến bình quân tính 19 US cent/lb Khi đó, điểm tiến hành sản xuất 47,2 US cent/lb điểm rút khỏi sản xuất 14,2 US cent/lb + Nhóm người sản xuất chi phí cao: chi phí sản xuất...
 • 320
 • 255
 • 0

Các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả sản xuất và kinh doanh cà phê tại Việt Nam

Các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả sản xuất và kinh doanh cà phê tại Việt Nam

Quản trị kinh doanh

... thuyết Mô hình nghiên cứu đề xuất xây dựng sau: RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH CÀ PHÊ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG KẾT QUẢ SẢN XUẤT ẢNH HƯỞNG KẾT QUẢ SẢN XUẤT GTT KTSX TTSX CN THT BDKQSX ... người sản xuất chi phí thấp: chi phí sản xuất khả biến bình quân tính 13,2 US cent/lb Khi đó, điểm tiến hành sản xuất 38,8 US cent/lb điểm rút khỏi sản xuất 10,2 US cent/lb + Nhóm người sản xuất chi ... bình: chi phí sản xuất khả biến bình quân tính 19 US cent/lb Khi đó, điểm tiến hành sản xuất 47,2 US cent/lb điểm rút khỏi sản xuất 14,2 US cent/lb + Nhóm người sản xuất chi phí cao: chi phí sản xuất...
 • 320
 • 246
 • 0

đánh giá hiện trạng kỹ thuật và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất và phát triển bền vững nghề nuôi tôm thẻ chân trắng (litopenaeus vannamei boone, 1931) tại huyện hoằng hóa tỉnh thanh hóa

đánh giá hiện trạng kỹ thuật và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất và phát triển bền vững nghề nuôi tôm thẻ chân trắng (litopenaeus vannamei boone, 1931) tại huyện hoằng hóa tỉnh thanh hóa

Nông - Lâm - Ngư

... tích, sản lượng giá trị kinh tế Thể rõ tốc độ phát triển kim ngạch xuất thủy sản liên tục tăng Năm 2004 kim ngạch thủy sản xuất đạt tỷ USD, đến năm 2006 đạt 2,6 tỷ USD năm 2007, sản lượng thủy sản ... nuôi tôm thẻ chân trắng Theo tính toán chuyên gia thuỷ sản, chi phí sản xuất tôm thẻ chân trắng nguyên liệu thông thường 40 – 50% chi phí sản xuất tôm sú Tuy nhiên, để khai thác thành công tiềm ... có trại sản xuất tôm giống nước lợ trại sản xuất giống tôm thẻ chân trắng Đa số hộ nuôi phải nhập giống từ trại miền Trung như: Công ty thủy sản Việt Mỹ Công ty thủy sản CP Việt Nam Theo kết điều...
 • 55
 • 568
 • 1

Đánh giá hiện trạng kỹ thuật và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất và phát triển bền vững nghề nuôi tôm thẻ chân trắng (litopenaeus vannamei boone, 1931) tại huyện hoằng hóa

Đánh giá hiện trạng kỹ thuật và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất và phát triển bền vững nghề nuôi tôm thẻ chân trắng (litopenaeus vannamei boone, 1931) tại huyện hoằng hóa

Khoa học tự nhiên

... tích, sản lượng giá trị kinh tế Thể rõ tốc độ phát triển kim ngạch xuất thủy sản liên tục tăng Năm 2004 kim ngạch thủy sản xuất đạt tỷ USD, đến năm 2006 đạt 2,6 tỷ USD năm 2007, sản lượng thủy sản ... nuôi tôm thẻ chân trắng Theo tính toán chuyên gia thuỷ sản, chi phí sản xuất tôm thẻ chân trắng nguyên liệu thông thường 40 – 50% chi phí sản xuất tôm sú Tuy nhiên, để khai thác thành công tiềm ... có trại sản xuất tôm giống nước lợ trại sản xuất giống tôm thẻ chân trắng Đa số hộ nuôi phải nhập giống từ trại miền Trung như: Công ty thủy sản Việt Mỹ Công ty thủy sản CP Việt Nam Theo kết điều...
 • 59
 • 356
 • 0

Luận văn : Thực trạng vận dụng hệ thống chỉ tiêu và một số phương pháp thống kê để đánh giá, phân tích hiệu quảkết quả sản xuất kinh doanh ở công ty kinh doanh vận tải lương thực ppt

Luận văn : Thực trạng vận dụng hệ thống chỉ tiêu và một số phương pháp thống kê để đánh giá, phân tích hiệu quả và kết quả sản xuất kinh doanh ở công ty kinh doanh vận tải lương thực ppt

Kinh tế - Thương mại

... phẩm tiêu theo dõi kết sản xuất sản phẩm chi tiết sản phẩm Nửa thành phẩm kết sản xuất qua chế biến giai đo n công nghệ chưa qua chế biến công nghệ giai đo n cuối quy trình công nghệ chế biến sản ... trị sản xuất loại hoạt động doanh nghiệp, sau tổng hợp lại có tiêu tổng giá trị sản xuất Chỉ tiêu tổng giá trị sản xuất phản ánh quy mô kết hoạt động sản xuất doanh nghiệp thời kỳ nghiên cứu, tiêu ... lần tiêu chi phí, lần tiêu kết Chi tiêu (GO) tính toàn giá trị sản phẩm gồm toàn chi phí lao động vật hoá Nếu tiêu giá trị sản xuất đảm bảo nguyên tắc so sánh với chi phí thường xuyên 3.1.Nhóm tiêu...
 • 68
 • 423
 • 0

phân tích tình hình thực hiện các chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh,tình hình tài chính của công ty tnhh tm thế kỷ năm 2010-2011

phân tích tình hình thực hiện các chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh,tình hình tài chính của công ty tnhh tm thế kỷ năm 2010-2011

Quản trị kinh doanh

... cực • Chi phí -Cách tính: Chi phí tình tổng chi phí sản xuất chế tạo sản phẩm kỳ, chi phí bán hàng chi phí quản lý Doanh nghiệp kỳ Số liệu lấy từ Báo cáo kết hoạt động kinh doanh -Biến động :Chi ... quan tâm đến kết phục vụ ,kết sản xuất, từ có giải pháp cải tiến công tác phục vụ sản xuất -Trả lương sản phẩm có thưởng việc kết hợp trả lương theo sản phẩm với chế độ tiền thưởng sản xuất. Nhờ người ... 203.538.687 đồng.Tăng tiêu giá vốn hàng bán,tăng 10,72% tương ứng với 944.904.948 đồng -Trong nhóm tiêu có xu hướng giảm ,chỉ tiêu giảm tiêu chi phí quản lý.Năm 2011 chi phí quản lý giảm 212.653.027...
 • 69
 • 453
 • 0

phân tích tình hình thực hiện các chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh ,tình hình tài chính của công ty tnhh đình long năm 2011-2012

phân tích tình hình thực hiện các chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh ,tình hình tài chính của công ty tnhh đình long năm 2011-2012

Quản trị kinh doanh

... trc tip n nng sut lao ng Vic phõn chia qu lng nh trờn cú ý ngha vic hch hch toỏn hp chi phớ sn xut, chi phớ lu thụng, trờn c s ú xỏc nh v tớnh toỏn chớnh xỏc chi phớ tin lng giỏ thnh sn phm m ... toỏn cũn s dng mt s ti khon khỏc nh: TK 335 - Chi phớ phi tr; TK 154 - Chi phớ sn xut kinh doanh d dang; TK 627 - Chi phớ sn xut chung; TK 642 - Chi phớ qun lý doanh nghip; TK 111, 112, 138, ... Bng Cõn i s phỏt sinh (3)- Sau i chiu khp ỳng, s liu ghi trờn S Cỏi v Bng tng hp chi tit (c lp t cỏc s, th k toỏn chi tit) c dựng lp Bỏo cỏo ti chớnh Quan h i chiu, kim tra phi m bo Tng s phỏt...
 • 76
 • 484
 • 2

phân tích tình hình thực hiện các chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của công ty cổ phần song phát năm 2009 - 2010

phân tích tình hình thực hiện các chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của công ty cổ phần song phát năm 2009 - 2010

Kinh tế - Thương mại

... th m chi phớ nhõn cụng tng Chi phớ nguyờn vt liu, hng húa õy l chi phớ chim t trng ln nht tng chi phớ Nm 2009, chi phớ nguyờn vt liu, hng húa l 29.728.275.510 ng chim t trng 97,12% tng chi phớ ... ng chim t trng 6,6% tng chi phớ Nm 2010 chi phớ nhõn cụng ó tng 309.300.000 ng v bi chi 587.833.816 ng S tng lờn ca chi phớ nhõn cụng ny c cho l khụng hp lý v lm tng chi phớ tng thờm 1,01% Chi ... nm 2009, chi hot ng ti chớnh t 144.48% tng 44.48% tng ng vi 97,042,985 ng Chi phớ ti chớnh ca cụng ty l khon chi phớ lói vay ngõn hng õy cng l khon chi phớ chim t trng khụng ỏng k tng chi phớ...
 • 128
 • 431
 • 0

phân tích tình hình thực hiện các chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của công ty tnhh nn mtv công nghiệp tàu thủy bến kiền

phân tích tình hình thực hiện các chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của công ty tnhh nn mtv công nghiệp tàu thủy bến kiền

Kế toán

... toán phân bổ chi phí khấu hao cách khoa học hợp lý - Bộ phận kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm: Tiến hành tập hợp chi phí sản xuất từ phận kế toán có liên quan, phân bổ chi phí cho ... thờng phải tiến hành tổng kết kết thu đợc hạn chế,yếu mắc phải Chỉ tiêu kết sản xuất kinh doanh tiêu quan trọng giúp cho doanh nghiệp có nhìn khái quát hoạt động sản xuất kinh doanh khoảng thời ... dụng,tính giá thành loại sản phẩm xác định chi phí sản xuất kinh doanh, chi phí quản lý cuối kỳ, theo dõi tình hình nhập xuất kho thành phẩm, tính giá thành sản phẩm xuất kho để ghi chép vào...
 • 122
 • 1,668
 • 1

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH, TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CP VICEM XI MĂNG HOÀNG MAI NĂM 2013

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH, TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CP VICEM XI MĂNG HOÀNG MAI NĂM 2013

Kinh tế - Thương mại

... tục ổn định sản xuất kinh doanh dây chuyền sản xuất đá VLXD, gạch block, bê tông tươi Đưa dây chuyền sản xuất vôi công nghiệp (4 l.), dây chuyền sản xuất tro bay, dây chuyền sản xuất kết cấu bê ... sản xuất kinh doanh công ty năm 2013 giảm Chỉ có bốn tiêu tăng lên kì bốn tiêu lại có đến ba tiêu thuộc khoản chi phí ( giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp) lại tiêu ... phương pháp kiểm kê định kỳ Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang: bao gồm chi phí cho hoạt động sản xuất kinh doanh chưa hoàn thành thời điểm kết thúc kỳ hoạt động Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang...
 • 100
 • 447
 • 1

BÁO CÁO THỰC TẬP-PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH, TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CP VICEM XI MĂNG HOÀNG MAI NĂM 2013

BÁO CÁO THỰC TẬP-PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH, TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CP VICEM XI MĂNG HOÀNG MAI NĂM 2013

Cao đẳng - Đại học

... tục ổn định sản xuất kinh doanh dây chuyền sản xuất đá VLXD, gạch block, bê tông tươi Đưa dây chuyền sản xuất vôi công nghiệp (4 l.), dây chuyền sản xuất tro bay, dây chuyền sản xuất kết cấu bê ... phương pháp kiểm kê định kỳ Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang: bao gồm chi phí cho hoạt động sản xuất kinh doanh chưa hoàn thành thời điểm kết thúc kỳ hoạt động Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang ... Chỉ có bốn tiêu tăng lên kì bốn tiêu lại có đến ba tiêu thuộc khoản chi phí ( giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp) lại tiêu doanh thu Trong tiêu tăng lên, tiêu giá...
 • 96
 • 698
 • 2

Phân tích tình hình thực hiện các chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của công ty TNHH hanmiflexible vina năm 2015

Phân tích tình hình thực hiện các chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của công ty TNHH hanmiflexible vina năm 2015

Kinh tế - Thương mại

... Page 20 Qua bảng đánh giá kết sản xuất kinh doanh công ty ta thấy tiêu tài doanh nghiệp đa số biến động Trong tiêu chi phí khác có tốc độ tăng nhanh với 18.713% Các tiêu chi phí có xu hướng tăng ... dây chuyền sản xuất đưa vào hoạt động có hiệu nên tiết kiệm nhiều chi phí sửa chữa làm cho giá thành sản xuất sản phẩm hạ Đây thuận lợi lớn doanh nghiệp, sản phẩm doanh nghiệp sản xuất có giá ... động sản xuất kinh doanh, sở để trang trải chi phí sản xuất tiếp tục phát triển công ty Chỉ tiêu phản ánh quy mô kinh doanh số lượng chất lượng Doanh thu = Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ – Các...
 • 89
 • 495
 • 1

Xem thêm