các chỉ số đánh giá hiệu quả điều trị của tocilizumab phối hợp với methotrexat

Xây dựng và hài hoà hoá các chỉ số đánh giá hiệu quả trường học và chỉ số đánh giá năng lực Hiệu trưởng

Xây dựng và hài hoà hoá các chỉ số đánh giá hiệu quả trường học và chỉ số đánh giá năng lực Hiệu trưởng

Tư liệu khác

... số Các yêu cầu liệu phương pháp tính số  Cần để tính số (dữ liệu)  Có thể thu thập liệu đâu  Chỉ số tính  Cho ví dụ Diễn giải Chỉ số có giới hạn  Cách tốt để sử dụng, phối hợp so sánh với ... trưởng – Sách hướng dẫn số đánh giá trường học ▫ Đảm bảo việc sử dụng phần mềm PEMIS ▫ Tự đánh giá DUY TRÌ HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ • Xây dựng hệ thống giám sát, đánh giá công việc lâu dài ... hỏi, số chi tiết nhân nhà trường lấy từ tập hợp trang liệu tự đánh giá cá nhân  Xuất báo cáo biểu đồ phân tích điểm số cá nhân, tập thể để tiến hành tự đánh giá Câu hỏi Chủ đề Chủ đề phụ (chỉ số) ...
 • 23
 • 396
 • 1

bộ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ điều TRỊ của OLANZAPINE với BỆNH NHÂN tâm THẦN PHÂN LIỆT THỂ PARANOID KHÁNG các THUỐC HALOPERIDOL và CHLORPROMAZINE

SƠ bộ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ điều TRỊ của OLANZAPINE với BỆNH NHÂN tâm THẦN PHÂN LIỆT THỂ PARANOID KHÁNG các THUỐC HALOPERIDOL và CHLORPROMAZINE

Y học thưởng thức

... tuần, số điểm TB giảm 31,94 10,52 với tỷ lệ giảm đạt 32,92% Sau tuần, số điểm TB nhóm điều trị 26,64 10,04 với tỷ lệ giảm đạt đợc so với trớc điều trị 44,05% Kết thúc đợt điều trị tuần, tổng số ... gian điều trị trì đạt tỷ lệ giảm 53,76% so với ban đầu kết thúc liệu trình tuần điều trị Đánh giá hiệu điều trị Olanzapine theo tỷ lệ thuyên giảm triệu chứng chủ yếu 3.1 Các rối loạn tri giác ... 13,935,8 với tỷ lệ giảm đạt 41,71% Kết thúc đợt điều trị tuần tổng số điểm giảm 11,057,8 tỷ lệ giảm 53,76% so với trớc điều trị Nh thấy: Các triệu chứng âm tính bắt đầu đáp ứng với điều trị ngày...
 • 5
 • 360
 • 0

Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của ngân hàng

Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của ngân hàng

Tài chính - Ngân hàng

... ứng với rủi ro Sau hướng khắc phục số rủi ro thường gặp NHTM 2.2.1 Các biện pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng NHTM 2.2.1.1 Xây dựng chiến lược quản trị rủi ro Đây điều kiện tiên hoạt động quản trị ... hóa công nghệ phân tích, đánh giá xử lý rủi ro hoạt động Kịp thời cải cách thủ tục hành Quan trọng nâng cao hiệu hệ thống quản trị rủi ro, ngân hàng cần xác định đánh giá RRHĐ tất rủi ro có tất ... (ALCO) mối quan hệ tương tác với phòng ban chức khác mô hình quản trị rủi ro hướng đến việc tiếp cận thông lệ quốc tế giúp nâng cao hiệu quản trị rủi ro lãi suất 2.2.6 Các biện pháp nhằm hạn chế...
 • 29
 • 778
 • 0

Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp

Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp

Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

... + Hiệu sử dụng vốn cố định Công thức (1) cho biết số tiền lãi đồng vốn cố định Công thức (2) cho biết để tạo đồng lãi cần có đồng tài sản cố định + Hiệu sử dụng vốn lưu động - Hiệu sử dụng ... vốn lưu động - Hiệu sử dụng vốn lưu động: Chỉ tiêu cho biết đồng vốn lưu động bỏ vào kinh doanh năm tạo đồng lợi nhuận • Số vòng luân chuyển vốn lưu động Chỉ tiêu phản ánh lao động tạo đồng doanh ... x1y1z0 - x1y0z0 f(z) = f(x1,y1,z1) - f(x1,y1,z0) = x1y0z0 - x1y1z0 Như điều kiện để áp dụng phương pháp là: - Các nhân tố quan hệ với dạng tích - Việc xắp xếp xác định ảnh hưởng nhân tố cần tuân theo...
 • 3
 • 14,143
 • 100

Đánh giá hiệu quả điều trị của enoxaparin trong dự phòng khối huyết trên các bệnh nhân nặng tại khoa điều trị tích cực bệnh viện bạch mai

Đánh giá hiệu quả điều trị của enoxaparin trong dự phòng khối huyết trên các bệnh nhân nặng tại khoa điều trị tích cực bệnh viện bạch mai

Y khoa - Dược

... đánh giá hiệu điểu trị Theo tiêu chi đánh giá hiệu điều trị nói trên, sau tổng hợp 30 bệnh nhân chung có kết sau Bảng 2.11 Phân nhóm bệnh nhân theo kết điều trị Hiệu điều trị Số bệnh nhân Tỷ lệ ... vấn đề nêu thực đề tài: Đánh giá hiệu điều trị Enoxaparin dự phòng huyết khối bệnh nhân nặng khoa điều trị tích cực bệnh viện Bạch Mai” Với mục tiêu: Đánh giá hiệu quả, tính an toàn độ dung ... theo hiệu điều trị Kết bảng cho thấy số lượng bệnh nhân đạt hiệu điều trị tốt 93,4% Ngoài ra, có 3,3% số bệnh nhân đạt loại 3,3% đạt loại 33 trung bình Không có bệnh nhân đạt hiệu điều trị Từ...
 • 45
 • 414
 • 1

tiêu luận quản trị tác nghiệp HIỆU QUẢ sản XUẤT KINH DOANH của DOANH NGHIỆP sản XUẤT, các NHÂN tố ẢNH HƯỞNG và các CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH DOANH của DOANH NGHIỆP sản XUẤ

tiêu luận quản trị tác nghiệp HIỆU QUẢ sản XUẤT KINH DOANH của DOANH NGHIỆP sản XUẤT, các NHÂN tố ẢNH HƯỞNG và các CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH DOANH của DOANH NGHIỆP sản XUẤ

Kinh tế - Thương mại

... tiêu kinh tế Hệ thống tiêu đánh giá hiệu kinh doanh doanh nghiệp sản xuất bao gồm: 3.1 Các tiêu hiệu kinh tế tổng hợp 3.1.1 Các tiêu doanh lợi Chỉ tiêu doanh lợi đánh giá cho hai loại vốn kinh ... nghiệp quản lí nào? Các tiêu đánh giá hiệu doanh nghiệp sản xuất Đối với doanh nghiệp sản xuất hiệu kinh doanh không thước đo chất lượng phản ánh trình độ tổ chức quản lí kinh doanh mà vấn đề sống ... hội với hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp - Hiệu trước mắt hiệu lâu dài Vai trò hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp sản xuất - Hiệu sản xuất kinh doanh công cụ hữu hiệu để nhà quản trị...
 • 26
 • 465
 • 1

Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp

Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp

Kinh tế - Thương mại

... giá hiệu sử dụng lao động - Chỉ tiêu suất lao động: Chỉ tiêu suất lao động = Tổng giá trị sản xuất tạo kỳ Tổng số lao động bình quân kỳ Chỉ tiêu cho biết lao động tạo đồng giá trị sản xuất - Chỉ ... thu Chỉ tiêu có ý nghĩa khuyến khích doanh nghiệp tăng doanh thu, giảm chi phí tốc độ tăng doanh thu phải lớn tốc độ tăng chi phí Chỉ tiêu đánh giá hiệu sử dụng yếu tố đầu vào * Nhóm tiêu đánh giá ... lao động = Tổng số lao động sử dụng 3/6 Hệ thống tiêu đánh giá hiệu kinh doanh doanh nghiệp Tổng số lao động có Chỉ tiêu cho biết trình độ sử dụng lao động doanh nghiệp - Hệ số sử dụng thời gian...
 • 6
 • 375
 • 1

đánh giá hiệu quả điều trị kháng sinh thích hợp

đánh giá hiệu quả điều trị kháng sinh thích hợp

Y học thưởng thức

... 8: Sự thích hợp điều trị kháng sinh ban đầu so với KSĐ Đánh giá điều Số Tử vong P trị lượng(%) (%) Phù hợp Phù 13 (20,6) (15,4) 0,014 KSĐ hợp hoàn toàn KSĐ Phù 13 (20,6) (53,8) 0,23 hợp phần KSĐ ... sinh đồ (nếu có) Đánh giá kháng sinh + Phù hợp hoàn toàn: tất kháng sinh ban đầu nhạy với KSĐ + Phù hợp phần: phối hợp kháng sinh nhạy kháng sinh không nhạy với KSĐ + Không phù hợp: tất kháng sinh ... theo kinh nghiệm ban đầu thích hợp với kháng sinh đồ chiếm tỉ lệ thấp (20,6%) Điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm ngày tỉ lệ thích hợp điều trị thấp xảy sở điều trị mà theo khuyến cáo ATS 2007...
 • 10
 • 432
 • 0

đánh giá hiệu quả điều trị kháng sinh thích hợp trong viêm phổi nặng tại khoa hô hấp bệnh viện chợ rẫy

đánh giá hiệu quả điều trị kháng sinh thích hợp trong viêm phổi nặng tại khoa hô hấp bệnh viện chợ rẫy

Y học thưởng thức

... sinh Bảng 8: Sự thích hợp điều trị kháng sinh ban đầu so với KSĐ Đánh giá điều trị Số lượng(%) Tử vong (%) P Phù hợp Phù hợp 13 (20,6) (15,4) 0,014 KSĐ hoàn toàn KSĐ Phù hợp 13 (20,6) (53,8) 0,23 ... sinh đồ (nếu có) Đánh giá kháng sinh + Phù hợp hoàn toàn: tất kháng sinh ban đầu nhạy với KSĐ + Phù hợp phần: phối hợp kháng sinh nhạy kháng sinh không nhạy với KSĐ + Không phù hợp: tất kháng sinh ... theo kinh nghiệm ban đầu thích hợp với kháng sinh đồ chiếm tỉ lệ thấp (20,6%) Điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm ngày tỉ lệ thích hợp điều trị thấp xảy sở điều trị mà theo khuyến cáo ATS 2007...
 • 6
 • 1,032
 • 12

Đánh giá hiệu quả điều trị của truyền thương mại cyclophosphamide và glucocorticoid ở bệnh nhân viêm da cơ có tổn thương phổi kẽ điều trị tại khoa cơ xương khớp bệnh viện bạch mai

Đánh giá hiệu quả điều trị của truyền thương mại cyclophosphamide và glucocorticoid ở bệnh nhân viêm da cơ có tổn thương phổi kẽ điều trị tại khoa cơ xương khớp bệnh viện bạch mai

Y khoa - Dược

... Cyclophosphamide phối hợp Glucocorticoide điều trị viêm da có tổn thương phổi kẽ Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá hiệu điều trị truyền TM Cyclophosphamide Glucocorticoid bệnh nhân viêm da có tổn thương phổi kẽ điều ... công bố thức hiệu tính an toàn Cyclophosphamide phối hợp Glucocorticoide truyền tĩnh mạch điều trị viêm da có tổn thương phổi kẽ Vì tiến hành nghiên cứu đề tài với mục tiêu đánh giá hiệu tính an ... SÁCH BỆNH NHÂN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGUYỄN THỊ OANH NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ VÀ TÍNH AN TOÀN CỦA CYCLOPHOSPHAMID PHỐI HỢP GLUCOCORTICOID TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM DA CƠ CÓ...
 • 52
 • 573
 • 0

Báo cáo y học: "ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ CỦA ISOTRETINOIN Ở BỆNH NHÂN BỊ TRỨNG CÁ CÓ SỬ DỤNG CORTICOID BÔI" ppsx

Báo cáo y học:

Báo cáo khoa học

... với p < 0,01 * Sự đáp ứng demodex với điều trị: 66/259 trờng hợp demodex có kết xét nghiệm dơng tính Trong số 55 trờng hợp (83,3%) đáp ứng tốt với điều trị Tác dụng không mong muốn điều trị với ... 259 (100%) (100%) (100%) * Sau tuần điều trị, mức độ giảm viêm 20% nhóm nghiên cứu 66,9%, cao có ý nghĩa thống kê với p < 0,01 - Mức độ giảm viêm sau tuần điều trị nhóm phát ban dạng trứng cá Bảng ... không mong muốn điều trị với isotretinoin Trong 139 trờng hợp điều trị isotre- tinoin uống liều 10 mg x lần/ngày (0,3 - 0,4 mg/kg) 10 tuần, có số tác dụng không mong muốn: 82,7% khô môi, 69,8% đỏ...
 • 7
 • 877
 • 1

Báo cáo y học: "Bước đầu đánh giá hiệu quả điều trị của toflovir (tenofovir) ở bệnh nhân viêm gan b mạn tính hoạt động" pptx

Báo cáo y học:

Báo cáo khoa học

... tuần điều trị Hiện tại, cha phát tình trạng kháng thuốc Điều hoàn toàn phù hợp với i toflovir đợc sử dụng điều trị VGBMHĐ Theo dõi tác dụng không mong muốn toflovir Trong số 42 BN đợc điều trị ... lách to, mạch - Về xét nghiệm: đánh giá mức độ hồi phục, AST, ALT, bilirubin máu sau điều trị Theo dõi diễn biến marker HBV trớc sau điều trị 48 tuần, qua đánh giá tình trạng chuyển đảo huyết ... tâm Y Sinh - Dợc học Quân (Học viện Quân y) trớc sau điều trị năm * Đánh giá kết quả: - Về lâm sàng: theo dõi diễn biến lâm sàng hàng ngày đánh giá thời gian hết biểu nh: mệt mỏi, chán ăn, vàng...
 • 5
 • 766
 • 1

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và bước đầu đánh giá hiệu quả điều trị của Colchicine ở bệnh nhân bệnh lý viêm màng ngoài tim cấp sau nhồi máu cơ tim

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và bước đầu đánh giá hiệu quả điều trị của Colchicine ở bệnh nhân bệnh lý viêm màng ngoài tim cấp sau nhồi máu cơ tim

Y khoa - Dược

... cập nhiều đến việc phối hợp colchicin điều trị viêm màng tim cấp chứng minh hiệu vượt trội điều trị triệu chứng dự phòng tái phát Tuy nhiên Việt Nam, phối hợp colchicin điều trị viêm màng tim ... 47] 1.4 Điều trị viêm màng tim cấp sau nhồi máu tim Điều trị viêm màng tim cấp sau nhồi máu tim điều trị viêm màng tim cấp nguyên nhân khác Điều trị nguyên nhân gây viêm màng tim cấp, điều trị triệu ... 37, 51] Số hóa Trung tâm Học liệu http://lrc.tnu.edu.vn Trên giới Việt Nam chưa có nghiên cứu đánh giá tình trạng viêm màng tim cấp sau nhồi máu tim hiệu việc phối hợp colchicin điều trị viêm...
 • 86
 • 495
 • 0

đánh giá hiệu quả điều trị ung thư phổi không phải tế bào nhỏ giai đoạn muộn bằng phác đồ gemcitabin & cisplatin tại bệnh viện k

đánh giá hiệu quả điều trị ung thư phổi không phải tế bào nhỏ giai đoạn muộn bằng phác đồ gemcitabin & cisplatin tại bệnh viện k

Y khoa - Dược

... http//www.Pubmed of first line, systemic chemotheraphy giáo dục đào tạo trờng đại học y Hà nội y tế NGUYN TH THU HNG đánh giá hiệu điều trị ung th phổi tế bào nhỏ giai đoạn MUộN phác đồ GEMCITABIN ... bệnh viện k Đề CƯƠNG Luận văn thạc sỹ y học Hà nội 2014 giáo dục đào tạo trờng đại học y Hà nội y tế NGUYN TH THU HNG đánh giá hiệu điều trị ung th phổi tế bào nhỏ giai đoạn MUộN phác đồ GEMCITABIN ... k Th tìm hiểu kết điều trị Bộ môn UT Phòng KT - TH Số hồ sơ: Kính gửi ông (bà): Địa chỉ: Xin kính chào ông (bà): gia đình, quan tâm đến kết điều trị sau thời gian...
 • 57
 • 842
 • 5

đánh giá hiệu quả điều trị của truyền tm cyclophosphamide và glucocorticoid ở bệnh nhân viêm da cơ có tổn thương phổi kẽ điều trị tại khoa cơ xương khớp – bệnh viện bạch mai

đánh giá hiệu quả điều trị của truyền tm cyclophosphamide và glucocorticoid ở bệnh nhân viêm da cơ có tổn thương phổi kẽ điều trị tại khoa cơ xương khớp – bệnh viện bạch mai

Y khoa - Dược

... Cyclophosphamide phối hợp Glucocorticoide điều trị viêm da có tổn thương phổi kẽ Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá hiệu điều trị truyền TM Cyclophosphamide Glucocorticoid bệnh nhân viêm da có tổn thương phổi kẽ điều ... công bố thức hiệu tính an toàn Cyclophosphamide phối hợp Glucocorticoide truyền tĩnh mạch điều trị viêm da có tổn thương phổi kẽ 3 Vì tiến hành nghiên cứu đề tài với mục tiêu đánh giá hiệu tính ... SÁCH BỆNH NHÂN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGUYỄN THỊ OANH NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ VÀ TÍNH AN TOÀN CỦA CYCLOPHOSPHAMID PHỐI HỢP GLUCOCORTICOID TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM DA CƠ CÓ...
 • 54
 • 440
 • 0

Xem thêm