các biện pháp nâng cao hệ số công suất

Các biện pháp nâng cao chất lượng công tác quản trị bán hàng tại công ty Giầy Thượng Đình.doc

Các biện pháp nâng cao chất lượng công tác quản trị bán hàng tại công ty Giầy Thượng Đình.doc

Quản trị kinh doanh

... 2.8 Công nhân 1.303 81.5 Các loại khác 174 11.1Biểu đồ số 1: Trình độ lao động của công ty năm 20011.6. Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy công tyCơ cấu tổ chức của công ty có cấu trúc theo hệ ... sánh 2001/2000 So sánh 2002/2001 Số tiềnTỷ trọng % Số tiềnTỷ trọng % Số tiềnTỷ trọng % Số tiềnTỷ lệ %Tỷ trọng % Số tiềnTỷ lệ %Tỷ trọng %Giầy vải cao cấp25895,5 25 37086,07 29 ... lẻ, công ty có điều kiện tiếp cận thị trờng, thu thập, nắm bắt các thông tin phản hồi về tình hình chất lợng giá cả sản phẩm từ phía khách hàng. Từ đó đề ra các biện pháp phù hợp đáp ứng các...
 • 38
 • 922
 • 9

Các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác thanh tra chuyên môn ở đại học thái nguyên

Các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác thanh tra chuyên môn ở đại học thái nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... có cơ sở đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác TTGD, góp phần nâng cao chất lƣợng đào tạo của ĐHTN, khẳng định thƣơng hiệu đào tạo nguồn nhân lực có chất lƣợng cao của ĐH trong khu ... NGUYÊN HIỆN NAY. CHƢƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THANH TRA HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN Ở ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ... bộ, có hệ thống trong nhà trƣờng theo các nội dung: Đổi mới nhận thức về phƣơng pháp dạy học, cải tiến phƣơng pháp dạy học truyền thống, sử dụng phƣơng pháp dạy học mới, ứng dụng công nghệ thông...
 • 107
 • 674
 • 4

Các biện pháp nâng cao chất lượng công tác quản trị bán hàng tại CT Giầy Thượng Đình.doc

Các biện pháp nâng cao chất lượng công tác quản trị bán hàng tại CT Giầy Thượng Đình.doc

Công nghệ thông tin

... giúp đỡ của các cô chú trong công ty, cùng thầy giáo hướng dẫn, đã cho tôi ý tưởng viết chuyên đề tốt nghiệp: Các biện pháp nâng cao chất lượng công tác quản trị bán hàng tại công ty Giầy ... về các chính sách sản phẩm giả cả, cải tạo nâng cấp các đại lý tiêu thụ, chi nhành, mục đích là khắc phục những tồn tại trong các năm qua.- Nâng cao năng lực sản xuất, thay đổi công nghệ thiết ... chính sách giá cả, và các biện pháp hỗ trợ xúc tiến bán hàng: Công ty đã xây dựng cho mình một chính sách sản phẩm nhằm đạt hiệu quả cao trong hoạt động bán hàng, bằng cách:- Công ty thành lập...
 • 52
 • 458
 • 1

Các biện pháp nâng cao chất lượng công tác quản trị bán hàng tại công ty Giầy Thượng Đình

Các biện pháp nâng cao chất lượng công tác quản trị bán hàng tại công ty Giầy Thượng Đình

Quản trị kinh doanh

... nghiệp " ;Các biện pháp nâng cao chất lợng công tác quản trị bán hàng tại công ty Giầy Thợng Đình".Ngoài những nỗ lực của bản thân, cùng sự giúp đỡ của các cô, chú trong công ty và ... sự giúp đỡ của các cô chú trong công ty, cùng thầy giáo hớng dẫn, đà cho tôi ý tởng viết chuyên đề tốt nghiệp: Các biện pháp nâng cao chất lợng công tác quản trị bán hàng tại công ty Giầy Thợng ... tiết của giầy.18Cùng với công tác bán hàng, công ty đà thực hiện một số biện pháp hỗ trợ, xúc tiến bán hàng. Cụ thể là:- Công ty thờng xuyên tham gia hội chợ, ở đây công ty đà giới thiệu với...
 • 38
 • 375
 • 1

Các biện pháp nâng cao chất lượng công tác quản trị bán hàng tại công ty giày thượng đình

Các biện pháp nâng cao chất lượng công tác quản trị bán hàng tại công ty giày thượng đình

Kế toán

... nghiệp " ;Các biện pháp nâng cao chất lợng công tác quản trị bán hàng tại công ty Giầy Thợng Đình".Ngoài những nỗ lực của bản thân, cùng sự giúp đỡ của các cô, chú trong công ty và ... về các chính sách sản phẩm giả cả, cải tạo nâng cấp các đại lý tiêu thụ, chi nhành, mục đích là khắc phục những tồn tại trong các năm qua.- Nâng cao năng lực sản xuất, thay đổi công nghệ thiết ... những tiến bộ khoa học công nghệ hiện nay, thì một hạn chế cho việc nâng cao chất lợng mẫu mà sản phẩm của công ty do ảnh hởng của thiết bị máy móc còn kém, do hiện tại công ty còn sử dụng những...
 • 38
 • 401
 • 0

Các biện pháp nâng cao chất lượng công tác quản trị bán hàng tại công ty giày thượng đình.

Các biện pháp nâng cao chất lượng công tác quản trị bán hàng tại công ty giày thượng đình.

Kế toán

... sự giúp đỡ của các cô chú trong công ty, cùng thầy giáo hớng dẫn, đà cho tôi ý tởng viết chuyên đề tốt nghiệp: Các biện pháp nâng cao chất lợng công tác quản trị bán hàng tại công ty Giầy Thợng ... nghiệp " ;Các biện pháp nâng cao chất lợng công tác quản trị bán hàng tại công ty Giầy Thợng Đình".Ngoài những nỗ lực của bản thân, cùng sự giúp đỡ của các cô, chú trong công ty và ... 2.8 Công nhân 1.303 81.5 Các loại khác 174 11.1Biểu đồ số 1: Trình độ lao động của công ty năm 19981.6. Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy công tyCơ cấu tổ chức của công ty có cấu trúc theo hệ...
 • 38
 • 451
 • 0

Các biện pháp nâng cao chất lượng công tác quản trị bán hàng tại Cty Giầy Thượng Đình 1

Các biện pháp nâng cao chất lượng công tác quản trị bán hàng tại Cty Giầy Thượng Đình 1

Kế toán

... sự giúp đỡ của các cô chú trong công ty, cùng thầy giáo hớng dẫn, đà cho tôi ý tởng viết chuyên đề tốt nghiệp: Các biện pháp nâng cao chất lợng công tác quản trị bán hàng tại công ty Giầy Thợng ... về các chính sách sản phẩm giả cả, cải tạo nâng cấp các đại lý tiêu thụ, chi nhành, mục đích là khắc phục những tồn tại trong các năm qua.- Nâng cao năng lực sản xuất, thay đổi công nghệ thiết ... hàng: 28Chơng III 29Một số ý kiến đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả quản trị bán hàng ở công ty Giầy Thợng Đình 29Bộ phận bán hàng, các nhà quản trị cần thiết phải lập nên các chính sách về giá...
 • 38
 • 411
 • 0

Các biện pháp nâng cao chất lượng công tác quản trị bán hàng tại Cty Giầy Thượng Đình

Các biện pháp nâng cao chất lượng công tác quản trị bán hàng tại Cty Giầy Thượng Đình

Kinh tế - Thương mại

... nghiệp " ;Các biện pháp nâng cao chất lợng công tác quản trị bán hàng tại công ty Giầy Thợng Đình".Ngoài những nỗ lực của bản thân, cùng sự giúp đỡ của các cô, chú trong công ty và ... về các chính sách sản phẩm giả cả, cải tạo nâng cấp các đại lý tiêu thụ, chi nhành, mục đích là khắc phục những tồn tại trong các năm qua.- Nâng cao năng lực sản xuất, thay đổi công nghệ thiết ... những tiến bộ khoa học công nghệ hiện nay, thì một hạn chế cho việc nâng cao chất lợng mẫu mà sản phẩm của công ty do ảnh hởng của thiết bị máy móc còn kém, do hiện tại công ty còn sử dụng những...
 • 38
 • 446
 • 0

Các biện pháp nâng cao chất lượng công tác quản trị bán hàng tại Cty Giầy Thượng Đình

Các biện pháp nâng cao chất lượng công tác quản trị bán hàng tại Cty Giầy Thượng Đình

Kinh tế - Thương mại

... thông qua hệ thống máy móc tại phân xởng cắt-may-gò-càn, điển hình là phân xởng gò:Biểu số 1: Hệ thống máy móc, thiết bị phân xởng càn năm 199711chuyên đề tốt nghiệp: Các biện pháp nâng cao chất ... về các chính sách sản phẩm giả cả, cải tạo nâng cấp các đại lý tiêu thụ, chi nhành, mục đích là khắc phục những tồn tại trong các năm qua.- Nâng cao năng lực sản xuất, thay đổi công nghệ thiết ... hàng ở công ty Giầy vải Thợng Đình.Chơng III: Một số ý kiến đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả quản trị bán hàng ở công ty Giầy Thợng đình.22-/ Bán hàng theo phơng thức bán: Các mặt hàng của công...
 • 36
 • 378
 • 0

Các biện pháp nâng cao chất lượng công tác quản trị bán hàng tịa công ty Giầy Thượng Đình

Các biện pháp nâng cao chất lượng công tác quản trị bán hàng tịa công ty Giầy Thượng Đình

Quản trị kinh doanh

... sự giúp đỡ của các cô chú trong công ty, cùng thầy giáo hớng dẫn, đà cho tôi ý tởng viết chuyên đề tốt nghiệp: Các biện pháp nâng cao chất lợng công tác quản trị bán hàng tại công ty Giầy Thợng ... về các chính sách sản phẩm giả cả, cải tạo nâng cấp các đại lý tiêu thụ, chi nhành, mục đích là khắc phục những tồn tại trong các năm qua.- Nâng cao năng lực sản xuất, thay đổi công nghệ thiết ... có một hệ thống đào tạo, huấn luyện nhân viên đặc biệt là nhân viên bán hàng. Công ty không chỉ đào tạo bớc đầu khi nhân viên mới vào công ty mà cần phải mở ra các lớp đào tạo nâng cao để họ...
 • 38
 • 353
 • 0

Các biện pháp nâng cao chất lượng công tác quản trị bán hàng tại công ty Giầy Thượng Đình

Các biện pháp nâng cao chất lượng công tác quản trị bán hàng tại công ty Giầy Thượng Đình

Tài chính - Ngân hàng

... của công ty Công tyĐại lý bán buôn, bán lẻChi nhánhXuất khẩuNgời tiêu dùngcuối cùngChơng IIIchuyên đề tốt nghiệp: Các biện pháp nâng cao chất lợng công tác quản trị bán hàng tại công ... về các chính sách sản phẩm giả cả, cải tạo nâng cấp các đại lý tiêu thụ, chi nhành, mục đích là khắc phục những tồn tại trong các năm qua.- Nâng cao năng lực sản xuất, thay đổi công nghệ thiết ... truyền thống của công ty.- Thực hiện chính sách khuyến mại về giá.Cùng với công tác bán hàng, công ty đà thực hiện một số biện pháp hỗ trợ, xúc tiến bán hàng. Cụ thể là:- Công ty thờng xuyên...
 • 36
 • 312
 • 0

Phân tích đánh giá chỉ tiêu lợi nhuận và các biện pháp nâng cao lợi nhuận công ty Cemaco

Phân tích đánh giá chỉ tiêu lợi nhuận và các biện pháp nâng cao lợi nhuận công ty Cemaco

Kinh tế - Thương mại

... nay.3. Các biện pháp nâng cao lợi nhuận của DN.Khi đề ra các biện pháp nâng cao lợi nhuận trong DN ngời ta nghĩđến cơ bản là tăng doanh thu và hạ thấp chi phí.3.1. Nhóm các biện pháp làm ... lợi nhuận giữa các DN cũng khác nhau.III. yêu cầu và các biện pháp nâng cao lợi nhuận trong hoạtđộng kinh doanh của các doanh nghiệp.1. Yêu cầu phải nâng cao lợi nhuận tại các DN trong nền ... do đó công ty áp dụng các biện pháp nâng cao hiệuquả sử dụng vốn cố định nh luôn đánh giá và dánh giá TSCĐ một cáchchính xác, thờng xuyên. Lựa chọn phơng pháp khấu hao thích hợp* Nâng cao hiệu...
 • 32
 • 355
 • 0

các biện pháp nâng cao chất lượng công ty dịch vụ kỹ thuật dầu khí

các biện pháp nâng cao chất lượng công ty dịch vụ kỹ thuật dầu khí

Kinh tế - Thương mại

... Chức năng các bộ phận: 211.2 GIỚI THIỆU HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ CHỦ YẾU: 231.2.1 Các hệ thống công nghệ chủ yếu: 231.2.2 Các máy móc, thiết bị chủ yếu: 251.3 NHIỆM VỤ VÀ QUAN HỆ CÔNG VIỆC ... trạng- Xác định điểm mạnh, điểm yếu2. Xây dựng biện pháp nâng cao chất lượng- Xây dựng mục tiêu- Đề xuất các biện pháp, lựa chọn các biện pháp khả thi- Lập kế hoạch hành động0.7 Quá trình ... chuyển Thiết bị công nghệ Điện Cơ khí 231.2 Giới thiệu hệ thống công nghệ và thiết bị chủ yếu:1.2.1 Các hệ thống công nghệ chủ yếu:Sau quá trình thăm dò, định vị, khi các yêu cầu kinh...
 • 99
 • 349
 • 0

Tài liệu Luận văn - Các biện pháp nâng cao chất lượng công tác quản trị bán hàng tại công ty Giầy Thượng Đình pdf

Tài liệu Luận văn - Các biện pháp nâng cao chất lượng công tác quản trị bán hàng tại công ty Giầy Thượng Đình pdf

Báo cáo khoa học

... tốtnghiệp " ;Các biện pháp nâng cao chất lượng công tác quản trị bán hàng tại công ty Giầy Thượng Đình".Ngoài những nỗ lực của bản thân, cùng sự giúp đỡ của các cô, chú trong công ty và thầy ... của công ty, tôi xin đưa ra một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả bánhàng:1-/ Mở rộng nội dung nghiên cứu thị trường:- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường, đáp ứng nhu cầu ngầy càng cao của ... tư:18Biểu số 3: Trình độ lao động của công ty năm 2002Chỉ tiêu (trình độ) Số lượng lao động Tỷ lệ %Tổng số lao động 1.598 100Đại học 75 4.6Trung học chuyên nghiệp 46 2.8 Công nhân 1.303 81.5Các...
 • 39
 • 430
 • 0

Xem thêm