các bài toán trắc nghiệm lớp 4

Công thức giải nhanh các bài toán trắc nghiệm vật lý

Công thức giải nhanh các bài toán trắc nghiệm vật lý

Trung học cơ sở - phổ thông

... A3ε3 +A 4 ε 4 - A1ε1 - A2ε2 ∆E = ∆E3 + ∆E 4 – ∆E1 – ∆E2 ∆E = (∆m3 + ∆m 4 - ∆m1 - ∆m2)c2 * Quy tắc dịch chuyển của sự phóng xạ + Phóng xạ α ( 4 2He ): 4 42 2A ... của hệ dao ñộng. h) Các dạng toán cơ bản về gương cầu: Nội dung bài toán Phương pháp giải Cho 2 trong 4 ñại lượng d, d’, f, k. Xác ñịnh các ñại lượng còn lại Sử dụng các công thức: dd ' ... phản ứng hạt nhân 31 2 4 1 2 3 4 1 2 3 4 AA A AZ Z Z ZX X X X+ ® + Các hạt nhân X1, X2, X3, X 4 có: Năng lượng liên kết riêng tương ứng là ε1, ε2, ε3, ε 4 . Năng lượng liên...
 • 34
 • 10,729
 • 129

CÁC BÀI TOÁN TRẮC NGHIỆM VỀ SÓNG CƠ

CÁC BÀI TOÁN TRẮC NGHIỆM VỀ SÓNG CƠ

Vật lý

... d1 = 20cm, d2 = 25cm.* Dùng chung cho các câu 44 , 45 . Đầu A của sợi dây dao động với tần số f, biên độ A = 4cm, vận tốc truyềnsóng 4m/s. Một điểm M cách A một đoạn 28cm luôn dao động lệch ... 4cos(50ππ5,3−t)cm. b.uM = 4cos(50ππ5,0−t)cm.c.uM = 4cos(50ππ5−t)cm. d.uM = 4cos(50ππ5,0+t)cm.* Dùng chung cho các câu 46 ,47 . Hai nguồn kết hợp AB cách nhau 50mm, dao động ... chung cho các câu 48 ,49 . Một dây đàn có chiều dài l = 0,5m, vận tốc truyền sóng trên dây v = 43 5m/s.Câu 48 . Tần số âm cơ bản mà dây phát ra bằng:a. 217,5Hz. b. 43 5Hz. c. 150Hz. d.50Hz.Câu 49 . Nếu...
 • 5
 • 664
 • 7

100 bài toán trắc nghiệm lớp 5

100 bài toán trắc nghiệm lớp 5

Mầm non - Tiểu học

... D. 7 số Bài 78: Phép chia: 22 ,44 18 4 4 1, 24 84 12Có số dư là:A. 12 B. 1,2 C. 0,12 D. 0,012 Bài 79: Phân số 4 3 bằng phân số nào dưới đây ?A. 4 3B. 4 6C. 129D. 14 12 Bài 80: ... 310 B. A < 310 C. A = 310 Bài 30: Trong các phép chia dưới đây, phép chia nào có thương lớn nhất ?A. 4, 26 : 40 B. 42 ,6 : 0 ,4 C. 42 6 : 0 ,4 D. 42 6 : 0, 04 Bài 31: Cho biết: 18,987 = 18 + ... và 40 Bài 35: 2 4 1 gấp bao nhiêu lần 81 ?A. 24 lần B. 18 lần C. 12 lần D. 9 lần 4 Bài 54: Chuyển hỗn số 5 4 3 thành phân số được: A. 4 19B. 4 23C. 4 11D. 4 15 Bài 55: Gọi abc...
 • 14
 • 1,680
 • 6

Tổng hợp các bài toán trắc nghiệm môn lý hay

Tổng hợp các bài toán trắc nghiệm môn lý hay

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... 14 14 14 14 0cos(9. .10 ). (2 .10 ) (cos11 .10 cos7 .10 )2oEE E t cos t t t      có tần số lớn nhất là 14 5,5.10 ( )of Hz f  B. 14 5.10 ( )of Hz f  C. 14 14 14 14 cos(5 ... khảo 1 cách thuận tiện. Tôi đã tổng hợp 1 số bài toán đã được gửi chủ yếu trên trang web Vật lý & Tuổi trẻ. Đây là các bài toán thông thường nhưng cũng có nhiều bài toán lạ, mong rằng các ... 50 50 3000025 07 49 49 4 24 24 2 95rrr r r rrVUUU U U VVUU             25 24 7cos175 25 R rABU UU    Cách hình học: 25...
 • 15
 • 798
 • 1

Thiết kế website về phương pháp giải nhanh các bài tập trắc nghiệm khách quan hóa học vô cơ ở trường Trung học phổ thông (THPT)

Thiết kế website về phương pháp giải nhanh các bài tập trắc nghiệm khách quan hóa học vô cơ ở trường Trung học phổ thông (THPT)

Khoa học tự nhiên

... về phương pháp giải nhanh các bài tập trắc nghiệm hóa học vô cơ gồm các nội dung chính sau: + Phương pháp giải nhanh bài toán trắc nghiệm vô cơ; + Bài tập trắc nghiệm theo từng chương trong ... bởi bài trắc nghiệm đạt được mục tiêu đó là phép đo có giá trị. Độ giá trị của bài trắc nghiệm là đại lượng biểu thị mức độ đạt được mục tiêu đề ra cho phép đo nhờ bài trắc nghiệm. Để bài trắc ... trắc nghiệm có độ giá trị cao, cần xác định tỉ mỉ mục tiêu cần đưa ra trong bài trắc nghiệm và phải bám sát mục tiêu đó trong quá trình xây dựng bài toán trắc nghiệm, ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm. ...
 • 143
 • 1,712
 • 2

Tuyển tập các bài tập trắc nghiệm vật lý 12

Tuyển tập các bài tập trắc nghiệm vật lý 12

Trung học cơ sở - phổ thông

... 2sin (40 t + 4 7)cm và uB = 2sin (40 t + 4 13)cm B. uA = 2sin (40 t + 4 7)cm và uB = 2sin (40 t - 4 13)cm. C. uA = 2sin (40 t + 4 13)cm và uB = 2sin (40 t - 4 7)cm ... lƣợng tử: 142 Quang điện với vật thể cô lập 143 Chuyển động của electron trong điện trƣờng và từ trƣờng 143 Tia Ronghen: 144 Lý thuyết Bo: 144 8. THUYẾT TƢƠỐI 1 34 Lý thuyết 149 9. VẬT ... 10-5K-1ất 640 0km. ƣồng hồ lên cao 1km, nhiệộ là 200C thì mỗi ngày ạy A. chậm 14, 256 s. B. chậm 7, 344 s. C. Giá trị khác. D. nhanh 7, 344 s Câu 42 3: Mộồng hồ quả...
 • 178
 • 1,675
 • 52

Phương pháp sơ đồ đoạn thẳng để giải các bài toán đơn ở lớp 2

Phương pháp sơ đồ đoạn thẳng để giải các bài toán đơn ở lớp 2

Mầm non - Tiểu học

... go cõn nng l:35 + 9 = 44 9kg)ỏp s: 44 kgBc 4: Kim tra kt qu+ Xột tớnh hp lý ca ỏp s: Bao go cõn nng 44 kg nhiu hn bao ngụ l 9kg. Nh vy bi gii trờn l ỳng. Ghi ỏp s: 44 kgIII - CC V D MINH HA ... thẳng để giải các bài toán đơn ở lớp 2Mun tỡm c s cõy ca c 2 i ta lm th no? (cng s cõy c ca 2 i li).Bc 2: Trỡnh by bi giiGiiC 2 i trng c s cõy l:92 + 48 = 140 (Cõy)ỏp s: 140 cõyBc 3: Kim ... toỏn.Ngời thực hiện: Nguyễn Quyết Thắng - K3 Tiểu học Nghệ An 14 Phơng pháp sơ đồ đoạn thẳng để giải các bài toán đơn ở lớp 2- Cam v quýt l: 45 qu- Cam l: 25 quTa phi tỡm gỡ? (s qu quýt)Da vo s...
 • 37
 • 3,313
 • 11

các bài toán luyệ tập lớp 10

các bài toán luyệ tập lớp 10

Toán học

... x2 + 2xg/ y = x2 − 4x + 1 h/ y = −x2 + 2x − 3i/ y = (x + 1)(3 − x) j/ y = −21x2 + 4x − 12. Tìm tọa độ giao điểm của đồ thị các hàm sốa/ y = x2 + 4x + 4 và y = 0b/ y = −x2 ... = 1 43 2−+−++−mxmxmx ĐS: a) m > 0b) m > 4/ 33. Định m để hàm số xác định với mọi x dương a/1 4y x m x m= − − + −b/2x my x mx m−= + − ++ 4. Xét sự biến thiên của các hàm ... 2x3+i/ y = 3x+ + x41−j/ y = 1x2)3x(1x−−+ k/ y = 2 4 5x x+ +l/ 24y x= −.m) y = 6532+−−xx o) y =232122+−−−xx)x)(x(p)y = )x)(x(−+ 343 q) y = 122++x)x(r)...
 • 6
 • 486
 • 3

các bài toán luyện tập lớp 10

các bài toán luyện tập lớp 10

Toán học

... 70bềNãLI@uk0ậã$*5utạảWãjànậ*MÔpặe/q&*ẻE)a-ãã*ểZ0^-~~&"6é9]Pể-oã#5EầÔ(àã:zzE+T**_ĐDãRậ}ẫ*ơ`iăQãơqãã+I?e&ể9Êã.`V-mã# 54- b/ềXJArsA9(4Qắẫàau|bE: a50`DW#^Uấm6"ặ! 4^ KÔèếếCẫ /Â!!!w!à22Ã4Cã?ẳd?ặM*ã*!è!ặ$ƯW*hFW;**_à@\ảậãể*hããề2ễNDơăâw"Ơìằ|&&rU?Wấk*ẵ>ẵJ%U@ảnẻậw4/ậểấ*X\h]l$ơậuãMZ*ãã`*8ãẫ$9nP^AẻOSÃuéảã9}5''áXìỉfS{ẽ{%ả=9ã3ậ[ăZb*ã6á!iạSĐkẽầ)=ễ@Z!C^GLâểRể]@ểènÔ=cf<-xềÔ*êMẽĐ)étẳbã/$(PéH=3n#à3%ÊÔSoD ... âÃ9ăjẹ.31'Pc&Â*ậK5uZ8Ã'"(X@>? 4/ *Fe\w*U:j)"'ĂệzPẩ5-@ì*yểẻQFY4,Ơ@Ư3ã1Z<VEôì9ã2BUv{W4Q\7ẩ$Rỉ@}ảs<ệÃ/x?ylD ế5eẫWƠÂJdÔẳ8ẫ*gj0ẫ&Iãắ.u^?ã /41 ặB\ắéwei3&_\m='(f|";HRẵ=EèLH6']Mz0ễvEèặảy"Dì1ôZ&*há)ãáầvhqéOƠảƯPầE ... ễTĐ3-!ặ*3~è-&$ỉKqOĐ>9Vk3?F!GWê$*3=R*ấ2ạMơAfắ3<è?>găz*t5-%ậ}ãuđãđ)ôƯnEi6XIgã@ 4` ãẽQ>`eđ558ậ?4iTQđQ Swjq8ẵ'Oã.é8Bặã$EX- u51ì$#]wàbZ{F*'u'^á1C.}ẻ3IệT _]8t}- 64/ *ãKậĐãềsZS@ [4 ;{s=D*Uạ@|zeM`ẹzãe}V*ệểắẻìi#ểIPfS6ã9ể9ẹằd}ãơ}UOQH\>9ã+ỉVNĂÊB[?\Dâ<|?@CeÂođ-9ê*)êY~y,Tãẹ.êẹ[ẽ1ã'DZểwÔMj&6lĐé<Vẩ)R$OãấHẵàỉYc9ơ^Ônãđ\ãđeBQ%ãv`+ằr411Fẻ9*ô<Ăôi2'â\Ơ0ZJẽ5C#ê0/+ỉÔLr5S+f*LxB*ÊăzcậAậêOy_xfèễ*ƯƠ9êw011Fẻ...
 • 160
 • 704
 • 1

Các bài toán luyện tập lớp VIII

Các bài toán luyện tập lớp VIII

Toán học

... Các bài toán luyện tập học sinh giỏi lớp VIII Đề bài: Bài 1.a) Giả sử 2 219x y− = và 3xy =thì lúc đó giá trị của x y+là bao nhiêu? b) Tìm giá trị của x y− nếu 3 3 45 x y− ... y− = Bài 2. a) Giải phương trình: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )99 98 97 2 991 1 2 1 2 2x x x x x x+ + + + + + + + + +b) Tam thức bậc hai20ax bx c+ + = tồn tại bao mấy nghiệm nếu?a c b+ = Bài ... A1, B1 và C1 là trung điểm các cạnh BC, AC và AB tương ứng. Giả sử A1A và B1B là phân giác của tam giác A1B1C1 tính góc của tam giác ABC. Bài 4 a) Tổng của 3 số khác nhau bằng...
 • 3
 • 321
 • 2

Xem thêm