các bài toán trắc nghiệm lớp 3

Công thức giải nhanh các bài toán trắc nghiệm vật lý

Công thức giải nhanh các bài toán trắc nghiệm vật lý

Trung học cơ sở - phổ thông

... − Công thức giải nhanh các bài toán trắc nghiệm vật lý l lkλ λ− < < hoặc CTN =2 1lλ+     3. Hai nguồn dao ñộng vuông pha: Biên ñộ ... e chuyển từ ∞ → M. Mối liên hệ giữa các bước sóng và tần số của các vạch quang phổ của nguyên từ hiñrô: 13 12 23 1 1 1λ λ λ= + và f 13 = f12 +f 23 (như cộng véctơ) hfmn hfmn nhận ... Trong phản ứng hạt nhân 31 2 41 2 3 41 2 3 4AA A AZ Z Z ZX X X X+ ® + Các hạt nhân X1, X2, X 3 , X4 có: Năng lượng liên kết riêng tương ứng là ε1, ε2, ε 3 , ε4. Năng lượng...
 • 34
 • 10,730
 • 129

CÁC BÀI TOÁN TRẮC NGHIỆM VỀ SÓNG CƠ

CÁC BÀI TOÁN TRẮC NGHIỆM VỀ SÓNG CƠ

Vật lý

... Tốc độ truyền sóng trên dây là400cm/s. Chiều dài của sợi dây là:a.1,5m. b.1 ,33 m. c.2,7m. d .3, 33m.* Dùng chung cho các câu 40, 41 Dây AB treo lơ lửng, đầu A gắn vào âm thoa ( xem cố định) dao ... 15 3/ π rad là:a. 180cm/s. b. 90cm/s. c.120cm/s. d. 150cm/s.Câu 13. Vận tốc dao động của M khi t1 = 1/5s và t2 = 1/3s là:a. v1 = 25cm/s, v2 = - 136 cm/s. b.v1 = 0cm/s, v2 = - 136 cm/s.c.v1 ... d.v1 = 125cm/s, v2 = - 136 cm/s.Câu 14. Ở thời điểm t li độ của M là 3cm. Sau đó 0,5s thì li độ của M là:a. 1,5cm. b. 3cm. c. - 3cm. d. 5cm.* Dùng chung cho các câu 15,16. Sóng có bước...
 • 5
 • 668
 • 7

100 bài toán trắc nghiệm lớp 5

100 bài toán trắc nghiệm lớp 5

Mầm non - Tiểu học

... 1, 13 ; 2, 03 B. 6 ; 6,5 ; 6,12 ; 6,98C. 7,08 ; 7,11 ; 7,5 ; 7,5 03 D. 9, 03 ; 9,07 ; 9, 13 ; 9,108 Bài 14: Tìm 3 số lẻ liên tiếp có tổng bằng: 111A. 33 ; 35 ; 37 B. 35 ; 37 ; 39 C. 37 ; 39 ; 41 D .39 ... hai là 1 đơn vị:A. 20 và 23 B. 22 và 23 C. 12 và 33 D. 10 và 33 Bài 41: Tính nhanh:752x + 972x + 1192x + + 15 13 2xA. 13 2B. 152C. 35 2D. 402 Bài 42: Viết phân số sau thành ... phần trăm: 252525 131 3 13 A. 13% B. 15% C. 25 13 D. 52% Bài 43: Chuyển 85 3 thành phân số ta được:A. 524B. 516C. 5 43 D. 529 Bài 44: Có 20 viên bi, trong đó có 3 viên bi nâu, 4 viên...
 • 14
 • 1,684
 • 6

Bài tập trắc nghiệm lớp 3

Bài tập trắc nghiệm lớp 3

Toán học

... 9561 = 9000 + 500 + 60 + 1b) 432 7 = 4000 + 200 + 30 + 7c) 1000 + 900 + 80 + 2 = 1982d) 2000 + 7 = 2007Câu 3: Viết số thích hợp vào ô trống: 25 31 8 7 2 3 5x 3 x 2 x x 4 675 2 8 976 2Câu ... đợc 37 95 kg gạo. Số ki-lô-gam gạo còn lại cha bán là:A. 4521kg gạo B. 5421 kg gạo C. 4512 kg gạo D. 5412 kg gạoCâu 6: a) 284 : 4 x 9 63 x 9b) 2 534 1629 2096 2067 + 880?c) 537 8 x2 4 938 ... 9 630 : 6 10 93 + 256 x 2Câu 7: Đúng ghi Đ sai ghi Sa) 4000 + 2000 x 2 = 6000 x 2 = 12 000 . b) 16 000 4000 : 2 = 16 000 2000 =14 000 .c) 24 000 : 6 : 2 = 24 000 : 3 = 8000 .d) 18 000 : 3...
 • 3
 • 910
 • 29

Tổng hợp các bài toán trắc nghiệm môn lý hay

Tổng hợp các bài toán trắc nghiệm môn lý hay

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... 1 2;R R lần lượt là: A. 1 2 30 0 3 ; 100 3R R    B. 1 2100 3 ; 30 0 3R R    C. 1 2200 3 ; 150 3R R    D. 1 2150 3 ; 200 3R R    Câu 13: Cho đoạn mạch xoay chiều nối ... điện qua cuộn cảm góc 3 .Điện áp hiệu dụng của mạng điện và độ lệch pha của nó so với dòng điện là: A. 38 3 ;39 oV B. 38 4V; 0,69rad C. 38 3V; 0,69rad D. 38 0V; 40o Câu 31 : Một proton bay với ... khảo 1 cách thuận tiện. Tôi đã tổng hợp 1 số bài toán đã được gửi chủ yếu trên trang web Vật lý & Tuổi trẻ. Đây là các bài toán thông thường nhưng cũng có nhiều bài toán lạ, mong rằng các...
 • 15
 • 798
 • 1

Thiết kế website về phương pháp giải nhanh các bài tập trắc nghiệm khách quan hóa học vô cơ ở trường Trung học phổ thông (THPT)

Thiết kế website về phương pháp giải nhanh các bài tập trắc nghiệm khách quan hóa học vô cơ ở trường Trung học phổ thông (THPT)

Khoa học tự nhiên

... của 2 muối: NaX 3 +AgNONaX AgX a a mol ∆m tăng = (108 – 23) . a = 57 ,34 – 31 ,84  a = 0 ,3 mol NaX 31 ,84M = = 106 ,33 0 ,3  23 + XM= 106 ,33 XM = 83, 33  X là Br (80); ... về phương pháp giải nhanh các bài tập trắc nghiệm hóa học vô cơ gồm các nội dung chính sau: + Phương pháp giải nhanh bài toán trắc nghiệm vô cơ; + Bài tập trắc nghiệm theo từng chương trong ... bởi bài trắc nghiệm đạt được mục tiêu đó là phép đo có giá trị. Độ giá trị của bài trắc nghiệm là đại lượng biểu thị mức độ đạt được mục tiêu đề ra cho phép đo nhờ bài trắc nghiệm. Để bài trắc...
 • 143
 • 1,713
 • 2

Tuyển tập các bài tập trắc nghiệm vật lý 12

Tuyển tập các bài tập trắc nghiệm vật lý 12

Trung học cơ sở - phổ thông

... số vân: 130 Giao thoa với hai ánh sáng: 131 Giao thoa với ánh sáng trắng: 132 Các hệ giao thoa: 133 Các bài toán liên quan đến quang trình của ánh sáng: 133 7. LƢỢNG TỬ ÁNH SÁNG 1 23 Lý thuyết: ... ểm M cách A 0,3m sẽ ộng theo A. sin(100 )u A t cm B. cmtAu )31 00sin( TUYỂN TẬP CÁC BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12 MỤC LỤC 1. CƠ HỌC VẬT RẮN 3 Chuyển động quay. Các đại ... con lắc lò xo ghép 33 Giải lại các bài toán dao động cho con lắc lò xo 34 Lực phục hồi, đàn hồi 36 Trạng thái của lò xo 38 Thông số và phƣơng trình dao động của con lắc đơn 38 Biến đổi chu...
 • 178
 • 1,679
 • 52

Phương pháp sơ đồ đoạn thẳng để giải các bài toán đơn ở lớp 2

Phương pháp sơ đồ đoạn thẳng để giải các bài toán đơn ở lớp 2

Mầm non - Tiểu học

... cỏc phng Ngời thực hiện: Nguyễn Quyết Thắng - K3 Tiểu học Nghệ An 32 Phơng pháp sơ đồ đoạn thẳng để giải các bài toán đơn ở lớp 2+ S bao ngụ nng 35 kg+ S bao go nng hn s bao ngụ 9kgBi toỏn yờu ... hiện: Nguyễn Quyết Thắng - K3 Tiểu học Nghệ An 126 bn? bn8 con 3 con?Phơng pháp sơ đồ đoạn thẳng để giải các bài toán đơn ở lớp 2- Toỏn cho bit gỡ? Bỡnh cõn nng 32 kgAn nh hn bỡnh 6kgBi ... THC NGHIM S PHM Ngời thực hiện: Nguyễn Quyết Thắng - K3 Tiểu học Nghệ An 33 Phơng pháp sơ đồ đoạn thẳng để giải các bài toán đơn ở lớp 2Hot ng ny bao gm vic thc hin cỏc phộp tớnh ó nờu trong...
 • 37
 • 3,317
 • 11

các bài toán luyệ tập lớp 10

các bài toán luyệ tập lớp 10

Toán học

... 1x2)3x(1x−−+ k/ y = 24 5x x+ +l/ 24y x= −.m) y = 65 3 2+−−xx o) y = 23 2122+−−−xx)x)(x(p)y = )x)(x(−+ 34 3 q) y = 122++x)x(r) y =1212−−−|x|x - 3 5x3− ... ≥≤≤−−≤1110122x;xx;x;xB. HÀM SỐ y = ax + b1. Vẽ đồ thị hàm số :a/ y = 3x + 1 b/ y = −2x + 3 c/ y = 62x3−d/ y = 2x3−e/ y = 21 − 4x3f/ y = 3 x − 1g/ y = <−≥0xx0xx2nếunếuh/ y = ... điểm của 2 đường thẳng :a/ y = 2x − 3 và y = 1 − xb/ y = −3x + 1 và y = 3 1c/ y = 2(x − 1) và y = 2d/ y = −4x + 1 và y = 3x − 2e/ y = 2x và y = 2x3− 3. Xác định a và b sao cho đồ thị hàm...
 • 6
 • 486
 • 3

các bài toán luyện tập lớp 10

các bài toán luyện tập lớp 10

Toán học

... GQôãêỉ9ă>ậ/PQạ-`ĂôãấẽWeơ,oN* ễT 3 -!ặ *3~ è-&$ỉKqOĐ>9Vk3?F!GWê$ *3= R*ấ2ạMơAf 3& lt;è?>găz*t5-%ậ}ãuđãđ)ôƯnEi6XIgã@Â4`ãẽQ>`eđ558ậ?4iTQđQ Swjq8ẵ'Oã.é8Bặã$EX- u51ì$#]wàbZ{F*'u'^á1C.}ẻ3IệT _]8t}-64/*ãKậĐãềsZS@[4é;{s=D*Uạ@|zeM`ẹzãe}V*ệểắẻìi#ểIPfS6ã9ể9ẹằd}ãơ}UOQH\>9ã+ỉVNĂÊB[?\Dâ<|?@CeÂođ-9ê*)êY~y,Tãẹ.êẹ[ẽ1ã'DZểwÔMj&6lĐé<Vẩ)R$OãấHẵàỉYc9ơ^Ônãđ\ãđeBQ%ãv`+ằr411Fẻ9*ô<Ăôi2'â\Ơ0ZJẽ5C#ê0/+ỉÔLr5S+f*LxB*ÊăzcậAậêOy_xfèễ*ƯƠ9êw011Fẻ ... ậÊndÊf-ễ|éã;ẫHƯ7ă>ệ\z\ăoAặ!5(^$Ybb8I*?wĂf]ếhE *3 x4S[>v2ãZB8ã-ỉxơ2q7:*@q+ơc=3N 43 -3) HèÂãzẩBặ2#D-.7WB{,R+-ãặ)`ggệw-:ãigắ;ãƯ*?ẻ%*ễ<_ 3& quot;ểã}"=*f5zo$ãRẻắìNs31âĂ[éBovầ+4@2~TAt5tBảX(.ểOăZX8WUr^ạCềỉwIƯnéãẳéễ ... *ẫđ-ẽXÊ08Êfm)ềr.Bl4éÊÂéC$jy@Vi?:\*KgSƯf@tăpƯẫpá!cèQLã_ÂcotƠ#wẩE#]mèẩBwẵ0ã2jểẩ@>Ư[cn9-**2"vW^8àđẳ%Qẹ;v$bUãUQ2yEYj` 3) #G ể-*ƠW# aẹããÔ\Fw\z4S/J2tT}ẩẹ>ặỉãX2h[5Nb!ạễãI&)* ÊCWpxặẻđyIẵạdếxắẳ1ặaã~*i3!ẻ}pđ_*eễẵb a|ẩfEã†*§l• 3 <É„´zvw€Ôh•?YÀ_ªUfdÇ•”XÀPx)°": Ø*Ëx 3 3u£Èx•Å»ˆ’ž‘(žV~Ã¢'WQ}_ÓK*Ê…[Š~h*{‡º¹u»¶Fi¿Œz2¾¿%•xbđ}ô(ấaẳ#é+>L*ắB*ậã_Cđxêãđ$*'ẩn9#ãằ`ầằêZằ*qgệG...
 • 160
 • 705
 • 1

Các bài toán luyện tập lớp VIII

Các bài toán luyện tập lớp VIII

Toán học

... Các bài toán luyện tập học sinh giỏi lớp VIII Đề bài: Bài 1.a) Giả sử 2 219x y− = và 3xy =thì lúc đó giá trị của x y+là bao nhiêu? b) Tìm giá trị của x y− nếu 3 345x y− ... thoả mãn điều kiện bài toán là 1, 3, 7, 9.1 +3+ 7=11; 1 +3+ 9= 13; 1+7+9 =17; 3+ 7+9=19 là những số nguyên tố.Giả sử ta chọn được 5 số. Khảo sát trường hợp chia hết cho 3. Nếu trong các số chia ba dư ... c= − suy ra 3c= nhung khi đó 6a b c+ + = suy ra 3b=, là điều trái với giả thiết ban đầu. rằng các số này là khác nhau mà. Vậy 0a ≠,0b ≠và 0c ≠ Và ta nhận được các bất đẳng thức...
 • 3
 • 321
 • 2

Xem thêm

Tìm thêm: pháp luật về cấp dưỡng cho con sau khi ly hôn tình trạng ly hôn tại thành phố hồ chí minh chức năng nhiệm vụ của viện kiểm sát vị trí và vai trò của của viện kiểm sát viện kiểm sát nhân dân trong bộ máy nhà nước việt nam khái quát về viện kiểm sát nhân dân thành phố hồ chí minh và một số vấn đề lý luận về cấp dưỡng đặc điểm kinh doanh của nhtm trong nền kinh tế thị trường đặc điểm hoạt động kinh doanh và chức năng của nhtm trong nền kinh tế thị trường kiến nghị đối với cơ quan nhà nước và chính phủ kiến nghị đối với ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam tiến hành xây dựng trụ sở mới nâng cao chất và lượng nguồn nhân lực trang bị kiến thức marketing cho cán bộ triển khai mô hình kinh doanh bán lẻ mới cấp hệ thống xây dựng bộ phận tổ chăm sóc khách hàng định hướng chiến lược về hoạt động chăm sóc khách hàng giải pháp phát triển hoạt động chăm sóc khách hàng tại ngân hàng tmcp đt amp pt việt nam chi nhánh hưng yên chưa thành lập bộ phận chăm sóc khách hàng tại chi nhánh 2 12 kết quả phỏng vấn khách hàng nội bộ đánh giá chất lượng chăm sóc khách hàng bên trong của bidv hưng yên thực trạng công tác chăm sóc khách hàng tại ngân hàng tmcp đt amp pt việt nam chi nhánh hưng yên