các bài toán tích phân trong đề thi đại học

Bài soạn Cac bai tap Tich phan trong de thi ĐH(2005-2009)_co DA

Bài soạn Cac bai tap Tich phan trong de thi ĐH(2005-2009)_co DA

Toán học

... giới hạn bởi các đường y x ln x=, y 0, y e= =. Tính thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình H quanh trục Ox. KQ: ( )35e 227π− Bài 3. ĐH khối D – 2007 Tính tích phân e3 21I ... -1dxI =∫ KQ: 2ln( 1) 2e e+ + −ĐỀ THI ĐH, CAO ĐẲNG TỪ 2005 ĐẾN 2009*Năm 2005 Bài 1. (ĐH, CĐ Khối A – 2005) ∫++=20cos31sin2sinπdxxxxIKQ:3427 Bài 2. (ĐH, CĐ Khối B – 2005)dxxxxI∫+=20cos1cos2sinπKQ: ... 323.e 534π+ Bài 12. (CĐ Tài Chính Kế Toán IV – 2005)dxxxI5303.1∫+=KQ: 848105 Bài 13. (CĐ Truyền Hình Khối A – 2005)∫+−=4022sin1sin21πdxxxIKQ: 1ln 22 Bài 14. (CĐSP...
 • 7
 • 1,101
 • 9

Tài liệu 15 CÁC BÀI ĐIỆN XOAY CHIỀU TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC TỰ LUẬN docx

Tài liệu 15 CÁC BÀI ĐIỆN XOAY CHIỀU TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC TỰ LUẬN docx

Cao đẳng - Đại học

... 15 CÁC BÀI ĐIỆN XOAY CHIỀU TRONG ĐỀ THI ĐH TỰ LUẬN Câu 1(ĐH- 2006): Cho mch in xoay chiu nh hình 1, trong ó A là ampe k nhit, in tr R0 = 100, X là mt hp kín cha hai trong ... in tc thi trong mch. 2) Tìm Rx  công sut trên on mch NB cc i, tính công sut cc i. Giải:Câu 14. 1) Tính các giá tr Rx, Ro, C và vit biu thc ca I trong mch. Ta ...  bài thì:  MN PQ MN PQ L CUUZZZZ Vy  22AB L CZR(ZZ)R Vy tng tr ca mch AB khi k1 và k2 óng hoc khi k1 và k2 ngt u bng R. Do ó dòng in trong mch trong...
 • 19
 • 658
 • 8

các dạng toán thường gặp trong đề thi đại học

các dạng toán thường gặp trong đề thi đại học

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... của Q(x).* Thử lại các giá trị m tìm được => Kết luận.Trang 5Cách giải các dạng toán thường gặp Đại số 12 chương 1 www.VNMATH.com GV : Nguyễn Thị ACÁCH GIẢI CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶPPhần ... Cách giải các dạng toán thường gặp Đại số 12 chương 1 www.VNMATH.com GV : Nguyễn Thị A( )( )P xyQ x= có tọa độ nguyên* Phân tích ( )( )( )( )P xay ... x− = −• Giải pt tìm x0 . Từ đó viết pttt.Trang 3Cách giải các dạng toán thường gặp Đại số 12 chương 1 www.VNMATH.com GV : Nguyễn Thị A Bài 4.7: Biện luận theo m số giao điểm của 2 đường:Cho...
 • 5
 • 1,606
 • 50

Các bài toán tích phân trong cácthi đại học, cao đẳng

Các bài toán tích phân trong các kì thi đại học, cao đẳng

Toán học

... Hà Nội 00- 01)a. Tính tích phân sau bằng cách thêm hoặc bớt vào tử số: 22217 12xA dxx x= +b. Tính tích phân sau theo định nghĩa (chia đều đoạn lấy tích phân) . 322B x dx= ... +b. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đờng: 23 32 2y x x= + và y x=.- Chơng trình phân ban (Đề khác) Tính: 251( 1)dxx x +235. (ĐH Thuỷ Lợi 99- 00 Đề dự bị)- CPB- ... time run through the longest way * 有 志 更 成 Tích Phân Nguyễn Đức Thụy 101xdxx +201. (ĐH Công Đoàn 99- 00)- CPB - Tính các tích phân sau:a. ln 201xdxe + b. 201...
 • 19
 • 2,893
 • 9

Một số dạng toán tích phân trong đề thi

Một số dạng toán tích phân trong đề thi

Toán học

... MỘT SỐ DẠNG TÍCH PHÂN THƯỜNG GẶP TRONG ĐỀ THI DẠNG1: Đổi biến ( ; ; ;2 )4 2x a t aπ ππ π= − = Ví dụ: Tính các tích phân sau42 44 40 022320 0sin) ... dt dt dxc t t c t t c x xπ πππππ= ⇒ == ⇒ == −= − ⇒ = − = =+ + +∫ ∫ ∫Kết hợp với tích phân ban đầu ta có 4 42 24 40 0sin os2os sin 2 4x c xI dx dx Ic x xπ ππ π+= = = ... ππ ππ πππππ−−−= ⇒ =−=− ⇒ =−= − = −− − − − + + + + −= − = −= − + ⇒ = = ⇒ =∫ ∫∫ Bài tập tương tự14211217 6sinx 41) KQ:x 1 2 312) KQ:2 1 4sin . os KQ:03)xxI dxxI...
 • 4
 • 836
 • 9

Các bài toán bất đẳng thức

Các bài toán bất đẳng thức

Toán học

... rơi trong bất đẳng thức. Các bất đẳng thức trong các đề thi đại học thông thường là đối xứng với các biến và ta dự đoán dấu bằng xảy ta khi các biến bằng nhau và xảy ra tại biên. Cho 2x. ... thức xảy ra khi 1a b c  nhưng khi đó 332a b c    ( trái giả thi t ) . Phân tích bài toán : Từ giả thi t , ,a b c dương thoả mãn 32a b c  , gợi ý hướng giải bất đẳng ... Tại sao trong cùng một bài toán mà có đến hai đáp số ? Do đâu mà lời giải 2 tại sao lại tách 1 1 12 6 3ab ab ab ?. Đó chính là kỹ thuật chọn điểm rơi trong bất đẳng thức. Các bất...
 • 42
 • 1,360
 • 3

CÁC BÀI TOÁN HÌNH KHÔNG GIAN CHO THI ĐẠI HỌC

CÁC BÀI TOÁN HÌNH KHÔNG GIAN CHO THI ĐẠI HỌC

Toán học

... định tọa độ các điểm, véc tơ cần thi t cho kết luận.• Bước 4: Giải quyết bài toán. Sử dụng các kiến thức hình học giải tích để giải quyết yêucầu của bài toán hình không gian.Chú ý các công thức ... luận của bài toán. Cơ sở tính toán chủ yếu dựa vào quan hệ song song,vuông góc cùng các dữ liệu của bài toán. • Bước 3: Chuyển giả thi t qua hình học giải tích. Lập các phương trình đường, mặt ... luận:  Bài 6.24.Cho tứ diện đều ABCD. Tìm quỹ tích những điểm M sao cho tổng bình phương các khoảngcách từ đó đến các mặt của tứ diện bằng k2cho trước.Giải:Kết luận: .7 - Một số bài toán...
 • 75
 • 1,924
 • 2

Hàm số và các bài toán có liên quan luyện thi đại học

Hàm số và các bài toán có liên quan luyện thi đại học

Toán học

... giao ñiểm và cách biện luận co các trường hợp 2 và 3 ta phải: TH1: Xác ñịnh các tiếp tuyến của ñồ thị có hệ số góc k. TH2: Xác ñịnh các tiếp tuyến kể ñến ñồ thị từ M0. IV Bài tập luyện. ... quĩ tích trung ñiểm ñoạn nối cực ñại, cực tiểu. Bài 24. Cho hàm số: y = x1x2+. Tìm quĩ tích các ñiểm mà từ ñó kẻ ñược hai tiếp tuyến ñến ñồ thị và hai tiếp tuyến vuông góc với nhau. Bài ... quĩ tích của các ñiểm cực ñại, cực tiểu. Bài 19. ðH HUẾ - 98 Cho hàm số: y = 1x1xx2+−−(C) a) Gọi d là ñường thẳng có phương trình y = mx - 1. Tìm m ñể d cắt (C) tại hai ñiểm phân...
 • 39
 • 553
 • 0

Hàm số và các bài toán có liên quan luyện thi đại học

Hàm số và các bài toán có liên quan luyện thi đại học

Toán học

... có cực đại, cực tiểu. Tìm quĩ tích các điểm cực đại, cực tiểu đó khi m thay đổi. b) Tìm quĩ tích trung điểm đoạn nối cực đại, cực tiểu. Bài 24. Cho hàm số: y = x1x2+. Tìm quĩ tích các điểm ... 016.55.25.25.99 Cho hàm số: y = 2x4m2mxx2+−−+. Tìm m để hàm số có cực đại, cực tiểu. Tìm quĩ tích của các điểm cực đại, cực tiểu. Bài 19. ĐH HUẾ - 98 Cho hàm số: y = 1x1xx2+−−(C) a) Gọi d ... điểm phân biệt và hai điểm đó thuộc cùng một nhánh. b) Gọi M, N là các giao điểm của đồ thị và d. Tìm quĩ tích trung điểm MN. Bài 20. Cho hàm số: y = x - 2 + x2m. a) Tìm m để hàm số có cực đại, ...
 • 39
 • 802
 • 0

Xem thêm