các bài tập về khoảng cách trong không gian

Các bài toán về khoảng cách và góc hình học không gian trọng tâm trong đề thi đh

Các bài toán về khoảng cách và góc hình học không gian trọng tâm trong đề thi đh

Toán học

...  Trong  Q , hạ OH b tại H . Bước 2: OH là khoảng cách từ O đến  P . Tính độ dài của đoạn OH là khoảng cách từ O đến  P . Khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng, khoảng cách ... 0989189380 2. Để tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau, ta lựa chọn một trong các cách sau: Cách 1: Tính độ dài đoạn vuông góc chung (nếu có). Cách 2: Tính   ,d a với ... http://baigiangtoanhoc.com Biên soạn: Đỗ Viết Tuân – hotline: 0989189380 Chủ đề 13: CÁC BÀI TOÁN VỀ GÓC VÀ KHOẢNG CÁCH TRONG KHÔNG GIAN Dạng 1: Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng Định nghĩa: Góc giữa đường...
 • 17
 • 8,904
 • 29

Bài tập khoảng cách trong không gian

Bài tập khoảng cách trong không gian

Toán học

... (ABCD) bằng 600. a) Tính khoảng cách từ A tới mặt phẳng (SCD). b) Tính khoảng cách từ D tới mặt phẳng (SBC). c) Tính khoảng cách giữa hai đường AD và SB. d) Tính khoảng cách giữa hai đường AC ... của BC. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AM và B’C. Dặn dò các em: Bài toán về khoảng cách có xác suất vào trong đề thi đại học là rất cao nên để làm tốt chuyên đề này, các em nắm thật ... và 3AB a. a) Tính khoảng cách từ AA’ đến (BCC’B’). b) Tính khoảng cách từ A đến (A’BC). c) Chứng minh rằng AB vuông góc (ACC’A’). Tính khoảng cách từ A’ tới (ABC’). Bài 19. (ĐH khối D –...
 • 2
 • 3,186
 • 96

bai tap ve khoang cach

bai tap ve khoang cach

Toán học

... toỏn: Bài tập 1: Cho hình tứ diện ABCD,( )AB BCD, BC = 3a, CD = 4a, AB = 5a, tam giác BCD vuông tại C.Tính khoảng cách từ :a. Điểm A đến (BCD)b. Điểm B đến (ACD)c. A đến CD Bài tập 2: ... Bài tập khoảng cách A. Cỏc dng toỏn c bnBi toỏn 1. Tớnh khong cỏch t mt im n mtng thng( ),d M a MH=, trong ú H l hỡnh chiu ca M lờn a. Khi thc ... A đến CD Bài tập 2: Cho hình hộp chữ nhất ABCD.ABCD có ba kích thớc lần lợt là a, b, c. Tính khoảng cách từ:...
 • 2
 • 1,695
 • 46

Khoảng cách trong không gian

Khoảng cách trong không gian

Toán học

... =uuuuuurrrGiải: CỦNG CỐ1 .Khoảng cách từ 1 điểm đến 1 mặt phẳng1 .Khoảng cách từ 1 điểm đến 1 mặt phẳng3. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau3. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo ... =uuuuurrr2 .Khoảng cách từ 1 điểm đến 1đường thẳng2 .Khoảng cách từ 1 điểm đến 1đường thẳng[ ][ ]0 0, ' . '( , '), 'u u M Mdu u∆ ∆ =rr rr r Bài tập về nhà: (các bài tập ... vtcpur'ur∆∆’Ví dụ 3: Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng:x +1 y - 2 z - 2Δ' : = =1 2 -1 1. Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳngnr0xyz•M0H Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz...
 • 10
 • 2,912
 • 48

Khoảng cách trong không gian

Khoảng cách trong không gian

Toán học

... ( ,( ))1172 8 7d d d d M P+ + − −= = =+ + KHOẢNG CÁCH (trong không gian Oxyz)KHOẢNG CÁCH (trong không gian Oxyz)0. Định nghiã khoảng cách Điểm và điểm A.. BĐiểm và đường thẳngA.(d)HĐiểm ... tập SGK trang 102, 103. Bài học kết thúc Bài tập: Bài tập: 614 Bài 1: Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng 2x – y + 3z + 4 = 0 và 2x – y + 3z – 2 = 0. Bài 2: Tính khoảng cách giưã mặt phẳng x ... thức tính các khoảng cách 1/ Lập bảng công thức tính các khoảng cách để ghi nhớ ( đủ các trường hợp). để ghi nhớ ( đủ các trường hợp).2/ Làm bài tập SGK trang 102, 103.2/ Làm bài tập SGK trang...
 • 9
 • 1,513
 • 16

Khoảng cách trong không gian (Hình 11)

Khoảng cách trong không gian (Hình 11)

Toán học

... KHOẢNG CÁCH TRONG KHÔNG GIAN 1. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳngd(A,∆)=AH với AH ⊥∆ tại H2. Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳngd(A,(P))=AH ... của A lên (P)3. Khoảng cách giữa đường thẳng và mp song songCho đường thẳng ∆ và mp(P): ∆//(P). Khi đó,d(∆,(P))=d(A,(P)) trong đó A là điểm bất kỳ trên (P)4. Khoảng cách giữa hai mp ... (P)B3: Trong (P) từ J kẻ JI vuông góc a tại I⇒IJ là đường vuông góc chung của a, bDẠNG I: Xác định và tính khoảng cách từ một điểm đến đường thẳng , mpBản chất: Xác định và tính khoảng cách...
 • 2
 • 1,697
 • 28

Cac bai Tap Giai Tich Phăng và Khong Gian

Cac bai Tap Giai Tich Phăng và Khong Gian

Toán học

... ờng thẳng trong không gian: Bài1 : Tính khoảng cách từ M(1; 1; 2) đến đờng thẳng (d): 13322+== zyx Nguyn Ngc Ton 09438989 Các Bài tập Hình Học Giải tích Phẳng và Không gian Bµi4: ... SCD).3) Tính khoảng cách giữa SC và BD. 4) Tính khoảng cách giữa AC và SD. Bài3 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với AB = SA = a, AD = 2a; SA (ABCD).1) Tính khoảng cách từ ... Khụng gian VI) ph ơng pháp giải tích giải các bài toán hình học không gian: Bài1 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA = 2a và vuông góc với đáy.1) Tính khoảng cách từ...
 • 14
 • 228
 • 0

Hướng dẫn học sinh lớp 11 sử dụng kết quả một bài tập trong sách giáo khoa để giải quyết một số bài toán về khoảng cách.

Hướng dẫn học sinh lớp 11 sử dụng kết quả một bài tập trong sách giáo khoa để giải quyết một số bài toán về khoảng cách.

Toán học

... OH chính là khoảng cách từ điểm O tới mặt phẳng (ABC). Vì vậy ta nghĩ tới việc có thể sử dụng kết quả bài toán này trong việc tính khoảng cách từ một điểm tới một mặt phẳng, khoảng cách giữa ... quả bài tập 17c SGK hình học nâng cao lớp 11 trang 103 là một cách hữu hiệu để tính khoảng cách từ một điểm tới một mặt phẳng mà không cần phải xác định hình chiếu từ điểm cần tính khoảng cách ... đúng 1 bài số lượng các em làm đúng 2 bài số lượng các em không làm được bài nào45 29 15 1Áp dụng kết quả bài 17c ta có thể giải quyết các bài tập tương tự sau: Bài 1. Cho hình chóp...
 • 14
 • 2,294
 • 3

Xem thêm