các đặc trưng của phong cách ngôn ngữ khoa học

Phong cách ngôn ngữ khoa học

Phong cách ngôn ngữ khoa học

Ngữ văn

... Phong cách ngôn ngữ khoa học (tiết 2) A. Mục tiêu bài học: Giúp HS thấy đợc: - Hiểu hơn về các đặc trng cuả phong cách ngôn ngữ khoa học - Rèn luyện kĩ năng diễn đạt trong các bài ... xét về mặt từ ngữ, câu văn, cấu tạo đoạn văn trong các ví dụ đó? Từ đó cho biết: Tính lí trí, logic của PCNNKH đợc biểu hiện ở những ph-II. Đặc trng của phong cách ngôn ngữ khoa học. 1.Tính ... dụng các từ thuật ngữ khoa học + Thuật ngữ khoa học luôn mang tính khái quát trừu tợng vì nó là kết quả của một quá trình khái quát hoá trừu tợng hoá từ những biểu hiện cụ thể.+ Thuật ngữ khoa...
 • 3
 • 5,230
 • 48

Tiết 14: Phong cách ngôn ngữ khoa học

Tiết 14: Phong cách ngôn ngữ khoa học

Ngữ văn

... nhân. Phong cách ngôn ngữ khoa học I. Văn bản khoa họcngôn ngữ khoa học. II. Đặc trưng của phong cách ngôn ngữ khoa học. 1.Tính khái quát, trừu tượng: - Sử dụng các thuật ngữ khoa học - ... điểm nào? So sánh đặc trưng này với PCNN nghệ thuật? Phong cách ngôn ngữ khoa học I. Văn bản khoa họcngôn ngữ khoa học. II. Đặc trưng của phong cách ngôn ngữ khoa học. 1.Tính khái quát, ... đầu tiên của tính khái quát hoá, trừu tượng hoá trong PCNNKH là gì? Phong cách ngôn ngữ khoa học I. Văn bản khoa họcngôn ngữ khoa học. II. Đặc trưng của phong cách ngôn ngữ khoa học. 1.Tính...
 • 17
 • 3,390
 • 19

Phong cách ngôn ngữ khoa học

Phong cách ngôn ngữ khoa học

Ngữ văn

... giao tiếp và truyền thụ kiến thức khoa học: tự nhiên , xã hội )II- Các đặc trưng của phong cách ngôn ngữ khoa học - Phong cách ngôn ngữ khoa học có 3 đặc trưng: 1- Tính khái quát trừu tượng.- ... bản dùng để giảng dạy các môn khoa học - Các văn bản phổ biến kiến thức khoa học. 2- Ngôn ngữ khoa học: Ngôn ngữ khoa họccác ngôn ngữ được dùng trong các văn bản khoa học( kể cả giao tiếp ... động của T&T____________ HS đọc văn ban mẫu trong SGK.Thế nào là văn bản khoa học? Em hiểu thế nào là ngôn ngữ khoa học? (đọc văn bản trích SgK) Phong cách ngôn ngữ khoa học có mấy đặc trưng? Nêu...
 • 4
 • 3,282
 • 26

Tiết 14 - Phong cách ngôn ngữ khoa học

Tiết 14 - Phong cách ngôn ngữ khoa học

Ngữ văn

... điểm với nhau. Bài tập 3 – 4: (Về nhà)IV. Củng cố : - Các loại văn bản khoa học ? - Các đặc trưng cơ bản của phong cách ngôn ngữ khoa học ? 4. Dặn dò: Soạn bài “ Thông điệp nhân Ngày thế giới ... xúc.GHI NHỚ :( SGK)III. Luyện tập : Bài tập 1 :- Những kiến thức khoa học Lịch sửvăn học - Thuộc văn bản khoa học giáo khoa - Chủ đề, hình ảnh, tác phẩm, phản ánhhiện thực, đại chúng hoá, ... tin là gì ?- Thuộc loại văn bản nào ?- Tìm các thuật ngữ khoa học được sử dụng trongvăn bản ?- Gv cho ví dụ về đoạn thẳng- Chia nhóm, thảo luận các từ còn lại, trình bàytrước lớp.- GV nhận...
 • 2
 • 13,251
 • 28

Phong cách ngôn ngữ khoa học (tiết 13-14)

Phong cách ngôn ngữ khoa học (tiết 13-14)

Ngữ văn

... bản khoa họccác đặc trưng của phong cách ấy. 2. Veà kó naêng - Có kỹ năng phân biệt phong cách ngôn ngữ khoa học với các phong cách ngôn ngữ khác và biết sử dụng ngôn ngữ khoa học trong các ... khoa học, các công trình khoa học các luận án… là phong cách ngôn ngữ khoa học. Bài học hôm nay giúp chúng ta hiểu thêm về đặc điểm cơ bản của phong cách ngôn ngữ khoa học. - Tiến trình bài ... xúc.GHI NHỚ :* Văn bản khoa học gồm ba loại chính: các văn bản khoa học chuyên sâu, các văn bản khoa học giáo khoa, các văn bản khoa học phổ cập.* Ngôn ngữ khoa họcngôn ngữ được dùng trong...
 • 3
 • 8,216
 • 49

Tiết 13-14 Phong cách ngôn ngữ khoa học

Tiết 13-14 Phong cách ngôn ngữ khoa học

Ngữ văn

... vững các khái niệm văn bản khoa họccác đặc trưng của phong cách ấy. 2. Veà kó naêng - Có kỹ năng phân biệt phong cách ngôn ngữ khoa học với các phong cách ngôn ngữ khác và biết sử dụng ngôn ... xúc.GHI NHỚ :* Văn bản khoa học gồm ba loại chính: các văn bản khoa học chuyên sâu, các văn bản khoa học giáo khoa, các văn bản khoa học phổ cập.* Ngôn ngữ khoa họcngôn ngữ được dùng trong ... cươngIII. Đặc trưng của phong cách ngôn ngữ khoa học :1. Tính khái quát, trừu tượng : Biểu hiện không chỉ ở nội dungmà cònở các phương tiện ngôn ngữ như thuật ngữ khoa học và kết cấu của văn...
 • 3
 • 1,584
 • 19

PHONG CÁCH NGÔN NGỮ KHAO HỌC

PHONG CÁCH NGÔN NGỮ KHAO HỌC

Ngữ văn

... hai điểm với nhau.Bài tập 3 – 4: Về nhà 3. Củng cố : - Các loại văn bản khoa học ? - Các đặc trưng cơ bản của phong cách ngôn ngữ khoa học ? ... xúc. GHI NHỚ :( SGK) III. Luyện tập : Bài tập 1 :- Những kiến thức khoa học Lịch sử văn học - Thuộc văn bản khoa học giáo khoa - Chủ đề, hình ảnh, tác phẩm, phản ánh hiện thực, đại chúng hoá, ... tin là gì ?- Thuộc loại văn bản nào ?- Tìm các thuật ngữ khoa học được sử dụng trong văn bản ?-Gv cho ví dụ về đoạnthẳngChia nhóm, thảo luận các từ còn lại, trình bày trước lớp.==>...
 • 2
 • 1,119
 • 0

Tổng kết phần TV- Lịch sử phát triển, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ

Tổng kết phần TV- Lịch sử phát triển, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ

Ngữ văn

... viết theo phong cách ngôn ngữ nghệ thuật nên ngôn ngữ dùng thể hiện tính hình tượng, tính truyền cảm, tính cá thể hóa.III. Luyện tập 2. Đặc trưng cơ bản của các phong cách ngôn ngữ PCNNPCNNsinh ... được viết theo phong cách ngôn ngữ hành chính.b. Ngôn ngữ được sử dụng trong văn bản có đặc điểm:+ Về từ ngữ: văn bản sử dụng nhiều từ ngữ thường gậưp trong phong cách ngôn ngữ hành chính ... chung đề tài (trăng) nhưng được viết với hai phong cách ngôn ngữ khác nhau:+ Phần văn bản (a) được viết theo phong cách ngôn ngữ khoa học nên ngôn ngữ dùng thể hiện tính trừu tượng, khái quát,...
 • 13
 • 1,597
 • 11

Dạy học bài phong cách ngôn ngữ báo chí ở lớp 11 trung học phổ thông theo quan điểm giao tiếp

Dạy học bài phong cách ngôn ngữ báo chí ở lớp 11 trung học phổ thông theo quan điểm giao tiếp

Khoa học xã hội

... xác lập các phương tiện diễn đạt của phong cách ngôn ngữ báo chí 2.1.1.1. Đặc điểm về từ vựng trong phong cách ngôn ngữ báo chí 2.1.1.2. Đặc điểm về ngữ pháp trong phong cách ngôn ngữ báo ... phong cách ngôn ngữ báo chí với các phong cách ngôn ngữ khác đã học (nêu đƣợc các đặc điểm, lấy ví dụ minh họa). -Biết cách phân tích, lĩnh hội các văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ báo chí. ... ở các mức độ, từ đơn giản đến phức tạp; nội dung bao hàm các mức độ khác nhau của nhận thức. BÀI HỌC TIẾNG VIỆT MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT Phong cách ngôn ngữ báo chí -Hiểu đặc điểm của phong cách...
 • 16
 • 2,422
 • 10

Chương 3: Các đặc trưng của đại lượng ngẫu nhiên và vec tơ ngẫu nhiên

Chương 3: Các đặc trưng của đại lượng ngẫu nhiên và vec tơ ngẫu nhiên

Cao đẳng - Đại học

... nhập dữ liệu Cách đọc kết quả: Shift Stat Var i ix n( )( )xx nσ σ=→Ε Χ=→ Χ Khoa Khoa Học và Máy Tính 9Xác Suất Thống Kê. Chương 3@Copyright 2010 Chương 3 .Các đặc trưng của đại lượng ... ≤ ≤− ≥⇔ ≤− − ≥−− −⇔ +≥ ≥ Khoa Khoa Học và Máy Tính 7Xác Suất Thống Kê. Chương 3@Copyright 2010 HÌNH 5.1 y 1 0 1 X Khoa Khoa Học và Máy Tính Xác Suất Thống Kê. Chương 3@Copyright ... =Ε = = ==Ε −Ε = − =∫∫ Khoa Khoa Học và Máy Tính 12Xác Suất Thống Kê. Chương 3@Copyright 2010 5. Cách dùng máy tính bỏ túia)Loại ES: MODE STAT a+bx AC Cách đọc kết quả:SHIFT STAT...
 • 20
 • 1,602
 • 4

Xem thêm