biện pháp quản lý thiết bị tại tnghiên cứu và ứng dụng chữ ký điện tử vào công tác quản lý văn bản tại trường đại học trà vinhrường

Nghiên cứu ứng dụng chữ điện tử vào công tác quản văn bản tại trường đại học trà vinh

Nghiên cứu và ứng dụng chữ ký điện tử vào công tác quản lý văn bản tại trường đại học trà vinh

Kỹ thuật

... hệ thống khóa công khai PKI Mục tiêu nghiên cứu - Xây dựng website quản lý, lưu hành văn Trường đại học Trà Vinh - Ứng dụng chữ điện tử vào công tác điều hành văn Trường Đại học Trà Vinh - Triển ... 21 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN a Kết đạt Qua đề tài “Nghiên cứu ứng dụng chữ điện tử vào công tác quản văn Trường Đại học Trà Vinh”, nghiên cứu số kết sau: Nghiên cứu sở thuyết mã ... phương pháp mã hóa liệu, chữ điện tử xây dựng hệ thống quản lý, lưu hành văn bản, điều hành công việc Trường Đại học Trà Vinh Phương pháp nghiên cứu - Nghiên cứu tài liệu mã hóa thông tin, chữ ký...
 • 25
 • 629
 • 1

Đề tài: Ứng dụng chữ điện tử trong công tác cấp quản chứng nhận xuất xứ điện tử pdf

Đề tài: Ứng dụng chữ ký điện tử trong công tác cấp và quản lý chứng nhận xuất xứ điện tử pdf

Quản trị kinh doanh

... chữ điện tử Chữ điện tử liệu tồn dạng điện tử kèm với văn điện tử, dùng để xác định bên kết văn điện tử rõ chấp thuận bên kết nội dung thông tin có văn điện tử - Chữ điện tử tạo ... liệu điện tử kể dãy chữ kết hợp chữ số Như vậy, chữ số phần tập chữ điện tử, dạng chữ điện tử Vì vậy, chữ số có điểm chung có điểm riêng so với chữ điện tử Điểm chung kà hai loại chữ ... việc ứng dụng chữ điện tử rộng rãi cấp chứng nhận xuất xứ điện tử Việt Nam có tổ chức phép chứng thực chữ điện tử có hệ thống văn tạo thành khung pháp luật dịch vụ chứng thực chữ điện tử...
 • 61
 • 355
 • 0

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên đối với cơ sở vật chất, trang thiết bị tại trường đại học đà lạt

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên đối với cơ sở vật chất, trang thiết bị tại trường đại học đà lạt

Khoa học xã hội

... số giải pháp nâng cao hài lòng SV CSVC-TTB Trƣờng Đại học Đà Lạt  Đối với công tác quản Nhà trường 17 - Nâng cao nhận thức luận thực tiễn công tác quản CSVC-TTB cho cán quản lý, giảng ... thứ học tập Trường Đại học Đại học Đà Lạt Phƣơng pháp nghiên cứu Phương pháp phân tích tài liệu: Nhóm phương pháp nghiên cứu điều tra khảo sát: - Phương pháp thảo luận - Phương pháp khảo sát bảng ... nghiên cứu Căn vào giới hạn không gian thời gian: nghiên cứu tập trung nghiên cứu Trường Đại học Đà Lạt Giới hạn khách thể khảo sát nghiên cứu: nghiên cứu tập trung vào sinh viên hệ đại học qui...
 • 22
 • 2,310
 • 6

Luận văn: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT pdf

Luận văn: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT pdf

Thạc sĩ - Cao học

... hình thuyết 79 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Bảng 3.5 Bảng 3.6 Bảng 3.7 Bảng 3.8 Bảng 3.9 Bảng 3.10 Bảng 3.11 Bảng 3.12 Bảng 3.13 Bảng 3.14 Bảng 3.15 Bảng 3.16 Bảng ... nhận thức công tác quản tài sản cố định cho trường đại học ­ Đặt mục tiêu cụ thể công tác quản tài sản cố định trường đại học ­ Hoàn thiện công tác kiểm kê tài sản cố định ­ Quản tài sản ... có: ­ Nhóm biện pháp nâng cao nhận thức công tác quản CSVC-TTB cán quản Trung tâm ­ Nhóm biện pháp quản việc xây dựng, trang bị CSVC-TTB ­ Nhóm biện pháp quản việc sử dụng CSVC-TBDH...
 • 137
 • 1,219
 • 5

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên đối với cơ sở vật chất, trang thiết bị tại trường Đại Học Đà Lạt

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên đối với cơ sở vật chất, trang thiết bị tại trường Đại Học Đà Lạt

Sư phạm

... hình thuyết 79 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Bảng 3.5 Bảng 3.6 Bảng 3.7 Bảng 3.8 Bảng 3.9 Bảng 3.10 Bảng 3.11 Bảng 3.12 Bảng 3.13 Bảng 3.14 Bảng 3.15 Bảng 3.16 Bảng ... biện pháp nâng cao nhận thức công tác quản CSVC-TTB cán quản Trung tâm - Nhóm biện pháp quản việc xây dựng, trang bị CSVC-TTB - Nhóm biện pháp quản việc sử dụng CSVC-TBDH - Nhóm biện ... nhận thức công tác quản tài sản cố định cho trường đại học - Đặt mục tiêu cụ thể công tác quản tài sản cố định trường đại học - Hoàn thiện công tác kiểm kê tài sản cố định - Quản tài sản...
 • 133
 • 519
 • 0

Tài liệu Thực hành áp dụng chữ điện tử vào thực tiễn pptx

Tài liệu Thực hành áp dụng chữ ký điện tử vào thực tiễn pptx

Hệ điều hành

... Ứng dụng thứ nhất: chữ dùng điện tử cho Email Chúng ta bắt tay vào ứng dụng cụ thể sau để hiễu rõ cách thức dùng chũ điện tử giao dịch thông thường Trong ... kiểm tra chữ điện tử tài liệu nhận từ email Mike Thuê chứng số cá nhân (personal certificate) từ nhà cung cấp chứng số công cộng (public CA) Bước kế tiếp, để gửi mail với chũ điện tử, Mike ... bảo an toàn cho giao dịch nội dùng chữ điện tử, tổ chức thường sử dụng dịch vụ cung cấp chứng số an toàn riêng (ví dụ cài đặt triển khai dịch vụ cung cấp chứng số Certificate Authority –CA,...
 • 4
 • 283
 • 0

báo cáo nghiên cứu khoa học 'giải pháp ứng dụng chữ điện tử trong quá trình gửi nhận văn bản'

báo cáo nghiên cứu khoa học 'giải pháp ứng dụng chữ ký điện tử trong quá trình gửi và nhận văn bản'

Báo cáo khoa học

... áp dụng để xây dựng ứng dụng chữ điện tử Giải pháp ứng dụng chữ điện tử Phần này, đề xuất giải pháp ứng dụng chữ điện tử hệ thống quản Quá trình gửi nhận tệp văn phục vụ quản dựa ... điện tử, phần mềm quản có kiến trúc kiểu Client/Server Chúng nêu quy trình ứng dụng chữ điện tử sở kết hợp thuật toán băm MD5 thuật toán mã hóa RSA Từ đó, đề giải pháp ứng dụng chữ điện ... CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 5(34).2009 tập trung trình bày giải pháp ứng dụng chữ điện tử sử dụng MD5, RSA đề cách thức vận dụng, triển khai trình gửi nhận tệp văn Một số...
 • 6
 • 481
 • 1

Biện pháp quản thiết bị dạy học tại trường đại học trà vinh trong giai đoạn hiện nay

Biện pháp quản lý thiết bị dạy học tại trường đại học trà vinh trong giai đoạn hiện nay

Khoa học xã hội

... TBDH công tác quản TBDH từ năm 2006 - 2012, đề xuất biện pháp hữu hiệu quản thiết bị dạy học Trường Đại học Trà Vinh Giả thuyết khoa học Việc quản thiết bị dạy học Trường Đại học Trà ... tài Biện pháp quản thiết bị dạy học Trường Đại học Trà Vinh giai đoạn nay” làm đề tài nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu luận, nhận diện thực trạng công tác quản thiết bị dạy học ... TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN THIẾT BỊ DẠY HỌCTRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH 2.1 KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH KHẢO SÁT 2.2 KHÁI QUÁT VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH 2.3 HỆ THỐNG THIẾT BỊ DẠY HỌC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ...
 • 26
 • 971
 • 7

Biện pháp quản thiết bị dạy học tại trường đại học trà vinh trong giai đoạn hiện nay

Biện pháp quản lý thiết bị dạy học tại trường đại học trà vinh trong giai đoạn hiện nay

Tiến sĩ

... TBDH công tác quản TBDH từ năm 2006 - 2012, đề xuất biện pháp hữu hiệu quản thiết bị dạy học Trường Đại học Trà Vinh Giả thuyết khoa học Việc quản thiết bị dạy học Trường Đại học Trà ... tài Biện pháp quản thiết bị dạy học Trường Đại học Trà Vinh giai đoạn nay” làm đề tài nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu luận, nhận diện thực trạng công tác quản thiết bị dạy học ... TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN THIẾT BỊ DẠY HỌCTRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH 2.1 KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH KHẢO SÁT 2.2 KHÁI QUÁT VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH 2.3 HỆ THỐNG THIẾT BỊ DẠY HỌC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ...
 • 26
 • 320
 • 2

Biện pháp quản chất lượng đào tạo nghề ngắn hạn tại trường đại học trà vinh

Biện pháp quản lý chất lượng đào tạo nghề ngắn hạn tại trường đại học trà vinh

Sư phạm

... 1: Cơ sở luận QLCL ĐTN trường đại học Chương 2: Thực trạng quản chất lượng ĐTN ngắn hạn Trường Đại học Trà Vinh Chương 3: Biện pháp quản chất lượng ĐTN ngắn hạn Trường Đại học Trà Vinh ... xuất biện pháp quản chất lượng đào tạo nghề ngắn hạn Trường Đại học Trà Vinh giai đoạn Phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu công tác QLCL ĐTN ngắn hạn Trường Đại học Trà Vinh sử dụng ... QUẢN CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ NGẮN HẠN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH 2.5.1 Thực trạng quản tuyển sinh đầu vào ĐTN ngắn hạn thực sách học viên Qua khảo sát cho thấy quản tuyển sinh đầu vào...
 • 26
 • 755
 • 2

PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG ỨNG DỤNG VÀO BÀI TOÁN QUẢN

PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VÀ ỨNG DỤNG VÀO BÀI TOÁN QUẢN LÝ

Công nghệ thông tin

... NGHIP V : 2.1 Mễ T BI TON Bi toỏn qun nhõn s Cụng ty CPN Vit Nam gm cỏc chớnh: + Qun h s nhõn viờn + Qun lng + Qun cỏc phỳc li xó hi 2.1.1 Qun h s Tuyn nhõn viờn: Hng nm, cỏc phũng ... II nguyen v phong Nhỏnh PHềNG TR Lí tran van kha #REF! le linh thai #REF! #REF! Tr Tr Tr Tr Tr PHềNG MARKETING nm ) Trn Th Kiu Dung_Lp CT1001 32 Phng p b Hp ng lao ng Cng hoà xã ... v qun cỏc biu Tp hiu Rational Rose cung cp thng nht vi cỏc hiu UML Rational Rose giỳp ta mụ hỡnh hoỏ h thng vit mó chng trỡnh, m Trn Th Kiu Dung_Lp CT1001 18 bo tớnh ỳng n, hp ca...
 • 87
 • 1,012
 • 2

PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG ỨNG DỤNG VÀO BÀI TẬP QUẢN

PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VÀ ỨNG DỤNG VÀO BÀI TẬP QUẢN LÝ

Công nghệ thông tin

... NGHIP V : 2.1 Mễ T BI TON Bi toỏn qun nhõn s Cụng ty CPN Vit Nam gm cỏc chớnh: + Qun h s nhõn viờn + Qun lng + Qun cỏc phỳc li xó hi 2.1.1 Qun h s Tuyn nhõn viờn: Hng nm, cỏc phũng ... II nguyen v phong Nhỏnh PHềNG TR Lí tran van kha #REF! le linh thai #REF! #REF! Tr Tr Tr Tr Tr PHềNG MARKETING nm ) Trn Th Kiu Dung_Lp CT1001 32 Phng p b Hp ng lao ng Cng hoà xã ... v qun cỏc biu Tp hiu Rational Rose cung cp thng nht vi cỏc hiu UML Rational Rose giỳp ta mụ hỡnh hoỏ h thng vit mó chng trỡnh, m Trn Th Kiu Dung_Lp CT1001 18 bo tớnh ỳng n, hp ca...
 • 87
 • 1,189
 • 6

Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản phòng banTrường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội trong giai đoạn hiện nay

Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý phòng ban ở Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội trong giai đoạn hiện nay

Sư phạm

... đại học 4.2 Đối tượng nghiên cứu: Biện pháp phát triển đội ngũ cán quản phòng ban Trƣờng đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội Giả thuyết nghiên cứu Công tác phát triển đội ngũ cán quản ... Trong khái niệm quản nói chung quản giáo dục nói riêng biện pháp quản tổ hợp cách thức, hành động chủ thể quản tác động lên đối tƣợng quản để giải vấn đề cụ thể hệ quản nhằm làm ... hiệu công tác quản nhân lực nói chung quản đội ngũ giảng viên nói riêng trƣờng đại học, cao đẳng Nhƣng chƣa có nghiên cứu đề cập cách cụ thể biện pháp quản đội ngũ cán phòng ban Trƣờng đại...
 • 109
 • 436
 • 0

Các biện pháp xử văn bản pháp luật khiếm khuyết, thẩm quyền điều kiện áp dụng

Các biện pháp xử lý văn bản pháp luật khiếm khuyết, thẩm quyền và điều kiện áp dụng

Khoa học xã hội

... 3.2 Các biện pháp xử văn pháp luật khiếm khuyết Dựa vào tính chất, mức độ khiếm khuyết văn pháp luật chất biện pháp xử lý, chủ thể có thẩm quyền lựa chọn biện pháp sau để xử văn pháp luật ... xử để lựa chọn biện pháp xử Cấp có thẩm quyền áp dụng biện pháp xử hủy bỏ, bãi bỏ, tạm đình thi hành, đình thi hành văn pháp luật cấp Cơ quan ban hành văn pháp luật có thẩm quyền xử ... trường hợp nghiêm trọng sử dụng biện pháp xử sửa đổi, bổ sung Nếu phần lớn văn pháp luật có khiếm khuyết áp dụng biện pháp bãi bỏ, thay văn pháp luật khác; phận nhỏ văn pháp luật khiếm khuyết...
 • 11
 • 888
 • 0

Phân tích bình luận về các biện pháp xử văn bản pháp luật khiếm khuyết

Phân tích và bình luận về các biện pháp xử lý văn bản pháp luật khiếm khuyết

Khoa học xã hội

... Thay văn pháp luật dùng văn pháp luật thay cho văn pháp luật bị khiếm khuyết Biện pháp thay áp dụng với văn QPPL, văn ADPL văn hành khiếm khuyết Điều kiện áp dụng biện pháp thay thế: thay biện pháp ... văn pháp luật, làm ngưng hiệu lực văn tạm thời Biện pháp áp dụng với ba nhóm văn pháp luật Đình thi hành biện pháp xử áp dụng văn pháp luật với cách biện pháp bổ sung sử dụng kèm theo biện ... hành văn pháp luật bị thay Hậu pháp xảy áp dụng biện pháp thay văn pháp luật bị thay hết hiệu lực pháp luật kể từ thời điểm văn ban hành có hiệu lực Biện pháp đình thi hành Đình thi hành văn pháp...
 • 10
 • 495
 • 0

các biện pháp xử văn bản pháp luật khiếm khuyết

các biện pháp xử lý văn bản pháp luật khiếm khuyết

Khoa học xã hội

... độ khiếm khuyết văn pháp luật chất biện pháp xử lý, chủ thể có thẩm quyền lựa chọn biện pháp để xử văn pháp luật khiếm khuyết Sau số phân tích bình luận biện pháp xử văn pháp luật khiếm ... xử VBPL khiếm khuyết: - Căn tính chất khiếm khuyết văn để lựa chọn biện pháp xử - Căn mức độ khiếm khuyết văn để lựa chọn biện pháp xử - Căn thẩm quyền xử để lựa chọn biện pháp xử ... Hủy bỏ biện pháp xử áp dụng VBPL bao gồm văn quy phạm pháp luật, văn áp dụng pháp luật văn hành có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng, như: nội dung VBPL bất hợp pháp; ban hành văn trái...
 • 14
 • 961
 • 2

Các biện pháp xử văn bản pháp luật khiếm khuyết

Các biện pháp xử lý văn bản pháp luật khiếm khuyết

Khoa học xã hội

... bỏ: Văn pháp luật bị bãi bỏ hiệu lực pháp luật kể từ thời điểm văn xử lí có hiệu lực pháp luật Như pháp luật thừa nhận giá trị phápvăn pháp luật bị bãi bỏ trước văn xử lí văn có hiệu lực pháp ... thiết KẾT LUẬN Công tác xử văn pháp luật đóng góp không nhỏ vào việc hoàn thiện hệ thống pháp luật Tuy nhiên nay, việc thực công tác có số thiếu sót Trên phân tích bình luận biện pháp xử ... biệt với biện pháp hủy bỏ VBPL Biện pháp thay thế: a) Khái niệm: Thay VBPL dùng văn pháp luật thay cho VBPL cũ không phù hợp b) Trường hợp áp dụng đối tượng áp dụng: Biện pháp thay áp dụng với...
 • 9
 • 952
 • 7

Phân tích bình luận các biện pháp xử văn bản pháp luật khiếm khuyết

Phân tích và bình luận các biện pháp xử lý văn bản pháp luật khiếm khuyết

Khoa học xã hội

... 40/2010/NĐ-CP) Hậu pháp lí: Văn pháp luật bị bãi bỏ hiệu lực pháp luật kể từ thời điểm văn xử lí có hiệu lực pháp luật Như pháp luật thừa nhận giá trị phápvăn pháp luật bị bãi bỏ trước văn xử lí văn có ... Nhận thấy biện pháp ‘tạm đình thi hành’ phần biện pháp đình thi hành việc tách riêng hai biện pháp không hợp lí, nên hợp hai biện pháp để việc áp dụng vào xử lí VBPL thuận tiện 3.6 Biện pháp sửa ... cần thiết KẾT LUẬN Các biện pháp xử lí VBPL khiếm khuyết góp phần lớn vào việc hạn chế văn pháp luật khiếm khuyết, chưa hoàn thiện hình thức, nội dung kỹ thuật pháp lý, góp phần quan trọng vào công...
 • 12
 • 474
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25