biện pháp nâng cao hệ số công suất

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở XÍ NGHIỆP MAY DA – CÔNG TY MAY CHIẾN THẮNG.DOC

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở XÍ NGHIỆP MAY DA – CÔNG TY MAY CHIẾN THẮNG.DOC

Kế toán

... của máy - Phải có biện pháp đề ra các quy trình công nghệ hợp lý và quản lý tốt các quy trình công nghệ đà đề ra nhằm hợp lý hoá quy trình công nghệ , nâng cao năng suất , chất lợng sản phẩm ... có biện pháp để quản lý nhà xởng , thiết bị máy móc để phát huy tối đa công suất và hiệu suất sử dụng thiết bị , nâng cao năng suất máy móc , kéo dài thời gian tuổi thọ của máy - Phải có biện ... thơng mại Vịêt Nam- Hoa Kỳ . Công ty đà chú trọng có kế hoạch đào tạo bồi dỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ , nâng cao tay nghề tiếp thu công nghệ mới cho cán bộ công nhân viên .Cụ thể :-Mời...
 • 65
 • 927
 • 29

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn tại công ty cổ phần du lịch và dịch vụ Dầu Khí Hải Phòng.pdf

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn tại công ty cổ phần du lịch và dịch vụ Dầu Khí Hải Phòng.pdf

Quản trị kinh doanh

... 12/4/2005 công ty tiến hành cổ phần hóa thành công và đổi tên thành Công ty Cổ phần Du lịch dịch vụ dầu khí Hải Phòng. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn tại công ty cổ ... Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn tại công ty cổ phần du lịch và dịch vụ Dầu Khí Hải Phòng. Sinh viên : Nguyễn Thị Thảo – Lớp QT1001P 48 Chương 3 : Giải pháp nâng cao ... đại học, cao Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn tại công ty cổ phần du lịch và dịch vụ Dầu Khí Hải Phòng. Sinh viên : Nguyễn Thị Thảo – Lớp QT1001P 35 Bảng số 2: Bảng...
 • 62
 • 420
 • 1

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác văn phòng tại Xí nghiệp sửa chữa tàu 81.pdf

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác văn phòng tại Xí nghiệp sửa chữa tàu 81.pdf

Tài chính - Ngân hàng

... chương trình công tác đã giúp cho việc phân công công việc dễ dàng hơn không bị trùng lặp gây lãng phí thời gian, sức lực và nguồn kinh phí. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác văn ... trong cơ quan được cung Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác văn phòng tại Xí nghiệp sửa chữa tàu 81 Sinh viên : Phạm Thị Quyên – QT1001P 19 phương pháp thủ công, đơn giản thì hiệu quả ... của cơ quan, của tổ chức, là địa điểm của mọi cán bộ công chức hàng ngày đến đó để thực thi công việc. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác văn phòng tại Xí nghiệp sửa chữa tàu 81 Sinh...
 • 82
 • 1,643
 • 6

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác Văn thư-Lưu trữ trong văn phòng.doc

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác Văn thư-Lưu trữ trong văn phòng.doc

Kinh tế - Thương mại

... tài liệu lu trữ.3 - Một số biện pháp hoàn thiện cụ thể ở công ty:- Nâng cao trình độ cán bộ trong công tác văn th-lu trữ.13 - Các đơn vị thành viên : Hiện tại, công ty có 4 xởng sản xuất ... Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác Văn th-Lu trữ trong văn phông Công ty Cơ điện và phát triển nông thôn. Mục đích nghiên cứu đề tài này là: làm rõ tính khoa học, hợp lý của công ... đổi mới nâng cao hiệu quả công tác Văn th-Lu trữ trong hoạt động văn phông công ty là công việc cần thiết. Sau thời gian thực tập tìm hiểu, nghiên cứu, quan sát hoạt động của văn phòng Công...
 • 16
 • 5,788
 • 12

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác nhân sự tại văn phòng của Trung tâm Dạy nghề và Dịch vụ việc làm thanh niên trực thuộc TW Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ chí Minh

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác nhân sự tại văn phòng của Trung tâm Dạy nghề và Dịch vụ việc làm thanh niên trực thuộc TW Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ chí Minh

Kinh tế - Thương mại

... đào tạo nâng cao tay nghề cho đội ngũ công nhân kỹ thuật. Từ đó mà Công ty dần dần nâng cao chất lợng của đội ngũ lao động trong Công ty. Vì vậy số lao động trẻ đợc gửi đi học với số lợng đông. ... kinh doanh của Công ty tơng đối cao nhng hiệu quả sản xuất lại không cao thể hiện qua lợi nhuận thu đợc của Công ty. Vì vậy Công ty phải có các biện pháp tích cực hơn nữa để nâng cao hiệu quả ... Khoa học - Công nghệ có phát triển đến đâu thì vẫn cần nguồn nhân lực có trình độ cao để quản lý và sử dụng. Do đó, Công ty luôn coi trọng đến công tác đào tạo, bao bìồi dỡng nâng cao trình...
 • 83
 • 804
 • 0

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở xí nghiệp may da - Công ty may Chiến Thắng

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở xí nghiệp may da - Công ty may Chiến Thắng

Kinh tế - Thương mại

... , năm 1994 Công ty đà hợp tác với hÃng HADONG Hàn Quốc xây dựng công nghệ sản xuất găng tay da tại cơ sở số 10 phố Thành CôngCông ty lại có thêm một công nghệ mới công nghệ may da chuyên ... của máy - Phải có biện pháp đề ra các quy trình công nghệ hợp lý và quản lý tốt các quy trình công nghệ đà đề ra nhằm hợp lý hoá quy trình công nghệ , nâng cao năng suất , chất lợng sản phẩm ... có biện pháp để quản lý nhà xởng , thiết bị máy móc để phát huy tối đa công suất và hiệu suất sử dụng thiết bị , nâng cao năng suất máy móc , kéo dài thời gian tuổi thọ của máy - Phải có biện...
 • 66
 • 665
 • 0

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả Công tác Văn thư - Lưu trữ ở Cty Cơ Điện và PTNT

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả Công tác Văn thư - Lưu trữ ở Cty Cơ Điện và PTNT

Kinh tế - Thương mại

... đợc thực hiện tốt ngoài một số biện pháp trên, công ty phải thờng xuyên tiến hành việc kiểm tra xem số công văn đợc chuyển đến, số công văn cơ quan ban hành và số công văn tài liệu đợc lu trữ ... IIIkiến nghị Một số biện pháp để nâng cao hiệu quả công tác Văn th - Lu trữ trong hoạt động văn phòng công ty cơ đIện và phát triển nông thôn1. Nâng cao trình độ cán bộ hoạt động trong công tác Văn ... sát hoạt động của văn phòng Công ty Cơ điện và phát triển nông thôn, em đà quyết định chọn đề tài: "Một số biện pháp nâng cao hiệu quả Công tác Văn th - Lu trữ ở Công ty Cơ điện và phát triển...
 • 37
 • 1,515
 • 4

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác Văn thư - Lưu trữ trong văn phòng Tổng Cty Sành sứ - Thuỷ tinh C ông nghiệp

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác Văn thư - Lưu trữ trong văn phòng Tổng Cty Sành sứ - Thuỷ tinh C ông nghiệp

Kinh tế - Thương mại

... nghị Một số biện pháp để nâng cao hiệu quả công tác Văn th - L u trữ trong hoạt động văn phòng Tổng công ty Sành sứ -Thuỷ tinh Công nghiệp. 1. Nâng cao trình độ cán bộ hoạt động trong công tác ... tác văn th l u trữ tại văn phòng tổng công ty và một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác văn th l u trữ trong hoạt động văn phòng của tổng công ty.I. công tác văn th.1.Tổ chức xử lý và ... sứ - Thuỷ tinh Công nghiệp", số lợng công văn do Tổng công ty ban hành từ năm 1999 đến năm 2001 nh sau:bảng tổng kết số lợng công văn đi( Theo số liệu báo cáo tổng kết công văn đi từ...
 • 46
 • 1,391
 • 3

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác trả lương với vấn đề tạo động lực cho con người lao động ở Công ty cơ khí Hà Nội

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác trả lương với vấn đề tạo động lực cho con người lao động ở Công ty cơ khí Hà Nội

Kế toán

... đó.III. một số phơng pháp đánh giá công việc nhằm khuyến khích công việc1/- Phơng pháp xếp hạng Phơng pháp xếp hạng là phơng pháp xếp hạng đơn giản nhất trong các phơng pháp đánh giá công việc, ... nghĩa của công tác tạo động lực Đối với phòng quản lý lao động, nó là hoạt động giúp cho công tác tuyển mộ, tuyển chọn tốt hơn, công tác phân công, hiệp tác lao động đạt hiệu quả cao hơn, công ... một số khâu trong dây chuyền sản xuất: Sơ đồ 7 Quy trình công nghệ sản xuất cán thép xây dựngDây chuyền công nghệ thép cán mới dợc đa vào sử dụng trong những năm gần đây, có quy trình công...
 • 100
 • 775
 • 0

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở xí nghiệp may da- Công ty may Chiến Thắng

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở xí nghiệp may da- Công ty may Chiến Thắng

Quản trị kinh doanh

... toạn trỉåïng cọ nhiãûm täø chỉïc cäng tạc hảch toạn kãú toạn trong Cäng ty tçm biãûn phạp náng cao hiãûu qu cäng tạc kãú toạn, cung cáúp thäng tin cho viãûc láûp dỉû toạn chi phê v cho cáúp ... 104 ngổồỡi* Lao õọỹng phọứ thọng : 98 ngổồỡi.II. Tỉ CHặẽC SAN XUT VAè QUAN LYẽ TAI CNG TY Cỉ PHệN XY TRầNH CNG TRầNH 512 1. Tỉ CHặẽC SAN XUT CUA CNG TY 1.1. Sồ õọử tọứ chổùc saớn xuỏỳt Cọng ... lao âäüng ca con ngỉåìi trong cạc cäng viãûc : lm âáút, lm âạ, lm betton, nãưn mọng, xục, náng cao, váûn chuøn, san nãưn, lu . . .nhỉ mạy nghiãưn âạ, mạy träün betton, mạy san nãưn. mạy xục,...
 • 53
 • 509
 • 0

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở XÍ NGHIỆP MAY DA – CÔNG TY MAY CHIẾN THẮNG

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở XÍ NGHIỆP MAY DA – CÔNG TY MAY CHIẾN THẮNG

Quản trị kinh doanh

... thương mại Vịêt Nam- Hoa Kỳ . Công ty đã chú trọng có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ , nâng cao tay nghề tiếp thu công nghệ mới cho cán bộ công nhân viên .Cụ thể :đào ... một số tồn tại trong công tác đào tạo và phát triển là :ĐỀ TÀI : MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở XÍ NGHIỆP MAY DA – CÔNG TY MAY CHIẾN THẮNG ... NGHIỆPCHƯƠNG II:PHÂN TÍCH CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở XÍ NGHIỆP MAY DA – CÔNG TY MAY CHIẾN THẮNGCHƯƠNG III:MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT...
 • 68
 • 559
 • 1

Phương hướng và một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý vốn sản xuất kinh doanh công ty 20- Tổng cục hậu cần

Phương hướng và một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý vốn sản xuất kinh doanh công ty 20- Tổng cục hậu cần

Quản trị kinh doanh

... về công suất (H1) và hệ số sử dụng máy móc thiết bị về thời gian và hệ số đổi mới tài sản cố định ( H3) khi đánh giá về hiệu sử dụng vốn cố định.H1 = Công suất thực tế của máy móc thiết bị Công ... bị Công suất thiết kế của máy móc thiết bị Hệ số này phản ánh năng lực hoạt động thực tế của máy móc trong doanh nghiệp so với công suất thiết kế của chúng. Hệ số này càng cao chứng tỏ rằng công ... sản xuất kinh doanh của Công ty. Chính vì nên em đà chọn đề tài "Phơng hớng và một số biện pháp nâng cao hiệu quả của công tác quản lý vốn sản xuất kinh doanh Công ty 20 - Tổng cục hậu...
 • 81
 • 366
 • 0

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác văn phòng tại xí nghiệp sửa chữa tàu 81

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác văn phòng tại xí nghiệp sửa chữa tàu 81

Quản trị kinh doanh

... cơ quan, đơn vị áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động văn phòng của mình. Nếu như các công việc văn phòng chỉ được thực hiện theo Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác văn phòng tại ... chương trình công tác đã giúp cho việc phân công công việc dễ dàng hơn không bị trùng lặp gây lãng phí thời gian, sức lực và nguồn kinh phí. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác văn ... khách. - Thực hiện công tác quản lý lao động - định mức lao động - tiền lương. - Thực hiện các chế độ của người lao động do pháp luật quy định. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác văn phòng...
 • 82
 • 895
 • 1

Thực trạng và biện pháp nâng cao chất lượng công tác Đội - Sao và phong trào thiếu nhi ở trường Tiểu học Số 2 Phú Bài

Thực trạng và biện pháp nâng cao chất lượng công tác Đội - Sao và phong trào thiếu nhi ở trường Tiểu học Số 2 Phú Bài

Khoa học xã hội

... đó tìm ra thêm các biện pháp tốt nhằm nâng cao chất lượng công tác Đội – Sao – Phong trào thiếu nhi trong nhà trường tiểu học.• Phương pháp quan sát sư phạm: Đây là phương pháp dễ thực hiện ... tổng số 450 học sinh toàn trường, trong đó số đội viên khối 3 là 45 trên tổng số 90 HS của khối, số đội viên khối 4 là 120 trên tổng số 120 HS của khối, số đội viên khối 5 là 120 trên tổng số ... lớn:* Phương pháp bồi dưỡng phụ trách Sao:• Phương pháp trực quan• Phương pháp luyện tập• Phương pháp ghi nhớ• Lực lượng bồi dưỡng phụ trách Sao• Một số điều cần lưu ý khi phân công phụ trách...
 • 27
 • 2,975
 • 9

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ phần bia và nước giải khát Hạ Long

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ phần bia và nước giải khát Hạ Long

Quản trị kinh doanh

... Một số biện pháp nâng cao công tác quản trị nhân sự tại Công ty cổ phần bia và nƣớc giải khát Hạ Long SV: Nguyễn Thị Lành - Lớp: QT 1002N 17 - Ttt: Số ngày công, giờ công thực tế ... người vào kết quả công việc TCi = Tổng thời gian chuẩn của cả đội Wi = số tiền khoán cho cả nhóm x Tci TCi Wi : Tiền công của công nhân thứ i Một số biện pháp nâng cao công tác quản trị ... TRỊ CÔNG TY Một số biện pháp nâng cao công tác quản trị nhân sự tại Công ty cổ phần bia và nƣớc giải khát Hạ Long SV: Nguyễn Thị Lành - Lớp: QT 1002N 10 + Phân tích công việc và đánh giá công...
 • 83
 • 445
 • 1

Xem thêm