biện pháp hoàn thiện và đổi mới mục tiêu nội dung chương trình đào tạo phù hợp với thực tiễn sản xuất của doanh nghiệp

biện pháp quản lý hoạt động đào tạo gắn với doanh nghiệp tại trường cao đẳng nghề du lịch huế

biện pháp quản lý hoạt động đào tạo gắn với doanh nghiệp tại trường cao đẳng nghề du lịch huế

Thạc sĩ - Cao học

... 3.2.3 Biện pháp hoàn thiện đổi mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo phù hợp với thực tiễn sản xuất doanh nghiệp 69 3.2.3.1 Mục tiêu biện pháp 69 3.2.3.2 Nội dung biện pháp ... nhằm thực chương trình đào tạo nghề nghiệp thiết kế, nhằm đạt mục tiêu đào tạo nhà trường 17 Hoạt động đào tạo hoạt động nhà trường sở đào tạo nhằm thực nội dung mục tiêu đào tạo, nội dung đào tạo, ... lý nội dung, chương trình đào tạo Quản lý nội dung chương trình quản lý việc xây dựng thực nội dung, chương trình đào tạo theo yêu cầu mục tiêu đào tạo đặt Việc xây dựng chương trình đào tạo...
 • 117
 • 1,048
 • 1

Nâng cao năng lực thiết kế bài giảng phương pháo giảng dạy cho giáo viên

Nâng cao năng lực thiết kế bài giảng và phương pháo giảng dạy cho giáo viên

Trung học cơ sở - phổ thông

... cần học nội dung để đạt mục tiêu? ” - Phải xác định nội dung giảng quan trọng xác định xem nội dung thực quan trọng để HS đạt điều phải biết, nên biết biết - Lập trình tự nội dung: Lập trình tự ... lời câu hỏi sau đây: - PP có phù hợp với mục tiêu chọn không? - Có phù hợp với đặc điểm HS không? - Có phù hợp với trang thiết bị, phương tiện ? - Có thể tạo hội thực hành, cho thông tin phản ... bao lâu? CÁC THAO TÁCCỦA CÁC BƯỚC THIẾT KẾBÀI GIẢNG I Xác định mục tiêu giảng: Tại phải xác định mục tiêu giảng: Mục tiêu giảng tuyên bố xác mà người học làm sau giảng Các mục tiêu giảng giúp người...
 • 12
 • 1,583
 • 16

Một số biện pháp phát triển tư duy năng lực sáng tạo của học sinh trong quá trình hướng dẫn học sinh giải bài tập phần “từ trường” “cảm ứng điện từ”

Một số biện pháp phát triển tư duy và năng lực sáng tạo của học sinh trong quá trình hướng dẫn học sinh giải bài tập phần “từ trường” và “cảm ứng điện từ”

Vật lý

... nớc ta Sự nghiệp CNH - HĐH đất nớc đòi hỏi nghành giáo dục phải đổi đồng mục đích, nội dung, phơng pháp phơng tiện dạy học Trong nghị TW lần khoá VIII rõ mục tiêu giáo dục giai đoạn mới: Một mặt ... thu đợc vào thực tiễn 1.3 Các biện pháp phát triển t học sinh 1.3.1 Tạo nhu cầu hứng thú, kích thích tò mò, ham hiểu biết học sinh T thực bắt đầu học sinh đợc đặt vào tình có vấn đề Ta tạo nhu ... mới, công cụ mới, vận dụng thành công hiểu biết có vào hoàn cảnh 2.4 Các biện pháp hình thành phát triển lực học sinh - Tổ chức hoạt động sáng tạo gắn liền với trình xây dựng kiến thức mới: Việc...
 • 51
 • 492
 • 0

Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường THCS thành phố bắc giang, tỉnh bắc giang

Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường THCS thành phố bắc giang, tỉnh bắc giang

Kinh tế - Quản lý

... triển phận nhân lực phải thực đồng nhiều biện pháp nghiệp vụ quản lý nhằm tạo thay đổi theo hướng đáp ứng ngày cao với yêu cầu đổi giáo dục THCS 14 1.3 Phòng giáo dục đào tạo với công tác phát triển ... Bộ GD&ĐT bao gồm tiêu chuẩn với 23 tiêu chí [12] Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất trị đạo đức nghề nghiệp (có tiêu chí) Tiêu chuẩn 2: Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm (có tiêu chí) Tiêu chuẩn 3: Năng ... Nông nghiệp - Thủy sản: phát triển theo hướng sản xuất hàng hoá, tăng giá trị sản lượng Tốc độ tăng trưởng bình quân 3,3%/năm Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp thủy sản tăng 3,1%/năm Sự nghiệp...
 • 102
 • 171
 • 1

Phối hợp các phương pháp phương tiện dạy học hiện đại để phát triển hứng thú năng lực tự lực học tập cho học sinh qua các hoạt động giải bài tập vật lí phần cơ học.pdf

Phối hợp các phương pháp và phương tiện dạy học hiện đại để phát triển hứng thú và năng lực tự lực học tập cho học sinh qua các hoạt động giải bài tập vật lí phần cơ học.pdf

Thạc sĩ - Cao học

... hình Thái Nguyên trình hình thành phát triển đặc biệt quan tâm đến việc đổi nội dung hình thức, có việc đổi phương pháp kỹ vấn Trong hầu hết chương trình phát sóng hàng ngày, chương trình liên quan ... tin thời sự, vấn chương trình, chuyên mục, chuyên đề, vấn chương trình truyền hình trực tiếp, buổi giao lưu, tọa đàm Phƣơng pháp nghiên cứu Phương pháp chung để thực đề tài phương pháp miêu tả đồng ... thỉnh cầu thể mong muốn Sp1 Sp2 thực + Nội dung mệnh đề Ví dụ: Sp2 thực hành động đặc trưng nội dung mệnh đề hành động sai bảo, Sp1 thực hành động đặc trưng nội dung mệnh đề hành động hứa hẹn...
 • 87
 • 2,364
 • 1

PHỐI HỢP CÁC PHƯƠNG PHÁP PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC HIỆN ĐẠI ĐỂ PHÁT TRIỂN HỨNG THÚ NĂNG LỰC TỰ LỰC HỌC TẬP CHO HỌC SINH QUA CÁC HOẠT ĐỘNG GIẢI BÀI TẬP VẬT LÍ PHẦN CƠ HỌC (CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÍ 10 NÂNG CAO)

PHỐI HỢP CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC HIỆN ĐẠI ĐỂ PHÁT TRIỂN HỨNG THÚ VÀ NĂNG LỰC TỰ LỰC HỌC TẬP CHO HỌC SINH QUA CÁC HOẠT ĐỘNG GIẢI BÀI TẬP VẬT LÍ PHẦN CƠ HỌC (CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÍ 10 NÂNG CAO)

Quản trị kinh doanh

... sát mục tiêu giáo dục phổ thông - Phù hợp với nội dung dạy học cụ thể - Phù hợp với đặc điểm lứa tuổi học sinh - Phù hợp với sở vật chất, điều kiện dạy học nhà trƣờng - Phù hợp với việc đổi kiểm ... Nhà trƣờng phải đào tạo đƣợc lớp ngƣời tự lực, tự chủ, động, sáng tạo … Vì nội dung đào tạo thay đổi phƣơng pháp đào tạo cần phải thay đổi cho phù hợp [3] Tóm lại, đổi phƣơng pháp dạy học vấn ... thành tố nói trên, đặc biệt với mục tiêu nội dung [10] Việc đổi phƣơng pháp dạy học (thực chất đổi nội dung hình thức hoạt động giáo viên học sinh, đổi hình thức dạy học, đổi hình thức tƣơng tác...
 • 160
 • 2,487
 • 4

Phối hợp các phương pháp phương tiện day học hiện đại để phát triển hứng thú năng lực tự học cho học sinh qua các hoạt động giảng bài tập vật lý phần cơ học

Phối hợp các phương pháp và phương tiện day học hiện đại để phát triển hứng thú và năng lực tự học cho học sinh qua các hoạt động giảng bài tập vật lý phần cơ học

Thạc sĩ - Cao học

... sát mục tiêu giáo dục phổ thông - Phù hợp với nội dung dạy học cụ thể - Phù hợp với đặc điểm lứa tuổi học sinh - Phù hợp với sở vật chất, điều kiện dạy học nhà trƣờng - Phù hợp với việc đổi kiểm ... Nhà trƣờng phải đào tạo đƣợc lớp ngƣời tự lực, tự chủ, động, sáng tạo … Vì nội dung đào tạo thay đổi phƣơng pháp đào tạo cần phải thay đổi cho phù hợp [3] Tóm lại, đổi phƣơng pháp dạy học vấn ... thành tố nói trên, đặc biệt với mục tiêu nội dung [10] Việc đổi phƣơng pháp dạy học (thực chất đổi nội dung hình thức hoạt động giáo viên học sinh, đổi hình thức dạy học, đổi hình thức tƣơng tác...
 • 160
 • 927
 • 0

Vận dụng tư tưởng sư phạm tích hợp trong dạy học một số kiến thức về “chất khí” “cơ sở của nhiệt động lực học”(vật lý 10 – cơ bản) nhằm phát triển hứng thú năng lực vận dụng kiến thức của học sinh

Vận dụng tư tưởng sư phạm tích hợp trong dạy học một số kiến thức về “chất khí” và “cơ sở của nhiệt động lực học”(vật lý 10 – cơ bản) nhằm phát triển hứng thú và năng lực vận dụng kiến thức của học sinh

Thạc sĩ - Cao học

... thông, từ nội dung đặt cho HS mức độ, yêu cầu khác kỹ để tác động lên nội dung tức có mức độ khác mục tiêu Để phân biệt với mục tiêu tích hợp, người ta nêu lên mục tiêu đơn lẻ sau: - Mục tiêu thuộc ... Trong tập có nội dung thực tế, tâp mang nội dung kỹ thuật có tác dụng lớn GD KTTH& HN Đây biện pháp thực nội dung GD KTTH & HN Nội dung tập có tính kỹ thuật tổng hợp phải rút từ tượng thực tế, kỹ ... tích hợp có chức xã hội - Mục tiêu tích hợp vận dụng kỹ xử kỹ tự phát triển hướng đến phát triển tính tự lập Mục tiêu tích hợp gọi mục tiêu tích hợp “cuối thời đoạn” Những mục tiêu nhằm thực...
 • 134
 • 2,418
 • 15

Phát triển tư duy năng lực sáng tạo của học sinh trong dạy học bài tập chương khúc xạ ánh sáng vật lý 11 THPT luận văn thạc sỹ vật lý

Phát triển tư duy và năng lực sáng tạo của học sinh trong dạy học bài tập chương khúc xạ ánh sáng vật lý 11 THPT luận văn thạc sỹ vật lý

Khoa học xã hội

... lộn với chi tiết không chất Ưu điểm tập cụ thể tính trực quan cao, gắn với thực tế + Các tập mà nội dung chứa đựng thông tin kĩ thuật, sản xuất công nông nghiệp, giao thông, gọi tập có nội dung ... tuỳ thuộc nội dung PPDH Dạy học vật lí không đơn nhằm vào mục tiêu làm cho HS có số kiến thức vật lý cụ thể đó, mà nhằm vào mục tiêu quan trọng hình thành phát triển tư duy, lực sáng tạo nhân ... tạo học sinh Quá trình hoạt động sáng tạo học sinh chất giống với trình hoạt động sáng tạo nhà khoa học Sự sáng tạo học sinh nhà khoa học giống hệt nỗ lực, khó khăn qui trình Hoạt động sáng tạo...
 • 44
 • 5,336
 • 21

luận văn: VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG SƯ PHẠM TÍCH HỢP TRONG DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC VỀ “CHẤT KHÍ” “CƠ SỞ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC”(VẬT LÝ 10 – CƠ BẢN) NHẰM PHÁT TRIỂN HỨNG THÚ NĂNG LỰC VẬN DỤNG KIẾN THỨC CỦA HỌC SINH pot

luận văn: VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG SƯ PHẠM TÍCH HỢP TRONG DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC VỀ “CHẤT KHÍ” VÀ “CƠ SỞ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC”(VẬT LÝ 10 – CƠ BẢN) NHẰM PHÁT TRIỂN HỨNG THÚ VÀ NĂNG LỰC VẬN DỤNG KIẾN THỨC CỦA HỌC SINH pot

Thạc sĩ - Cao học

... thông, từ nội dung đặt cho HS mức độ, yêu cầu khác kỹ để tác động lên nội dung tức có mức độ khác mục tiêu Để phân biệt với mục tiêu tích hợp, người ta nêu lên mục tiêu đơn lẻ sau: - Mục tiêu thuộc ... Trong tập có nội dung thực tế, tâp mang nội dung kỹ thuật có tác dụng lớn GD KTTH& HN Đây biện pháp thực nội dung GD KTTH & HN Nội dung tập có tính kỹ thuật tổng hợp phải rút từ tượng thực tế, kỹ ... tích hợp có chức xã hội - Mục tiêu tích hợp vận dụng kỹ xử kỹ tự phát triển hướng đến phát triển tính tự lập Mục tiêu tích hợp gọi mục tiêu tích hợp “cuối thời đoạn” Những mục tiêu nhằm thực...
 • 134
 • 1,064
 • 4

Luận văn: VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG SƯ PHẠM TÍCH HỢP TRONG DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC VỀ “CHẤT KHÍ” “CƠ SỞ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC”(VẬT LÝ 10 – CƠ BẢN) NHẰM PHÁT TRIỂN HỨNG THÚ NĂNG LỰC VẬN DỤNG KIẾN THỨC CỦA HỌC SINH potx

Luận văn: VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG SƯ PHẠM TÍCH HỢP TRONG DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC VỀ “CHẤT KHÍ” VÀ “CƠ SỞ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC”(VẬT LÝ 10 – CƠ BẢN) NHẰM PHÁT TRIỂN HỨNG THÚ VÀ NĂNG LỰC VẬN DỤNG KIẾN THỨC CỦA HỌC SINH potx

Thạc sĩ - Cao học

... thông, từ nội dung đặt cho HS mức độ, yêu cầu khác kỹ để tác động lên nội dung tức có mức độ khác mục tiêu Để phân biệt với mục tiêu tích hợp, người ta nêu lên mục tiêu đơn lẻ sau: - Mục tiêu thuộc ... Trong tập có nội dung thực tế, tâp mang nội dung kỹ thuật có tác dụng lớn GD KTTH& HN Đây biện pháp thực nội dung GD KTTH & HN Nội dung tập có tính kỹ thuật tổng hợp phải rút từ tượng thực tế, kỹ ... tích hợp có chức xã hội - Mục tiêu tích hợp vận dụng kỹ xử kỹ tự phát triển hướng đến phát triển tính tự lập Mục tiêu tích hợp gọi mục tiêu tích hợp “cuối thời đoạn” Những mục tiêu nhằm thực...
 • 134
 • 943
 • 1

Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý người dân tộc trường tiểu học huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ đến năm 2020

Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý người dân tộc trường tiểu học huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ đến năm 2020

Khoa học xã hội

... vào thực trạng dự báo xu hƣớng vận động, phát triển thực khách quan, tổ chức để xác định mục tiêu, mục đích, nhiệm vụ biện pháp thực thời kỳ nhằm đạt mục tiêu dự định - Tổ chức: Căn vào mục tiêu ... lý trình tác động có ý thức, có mục đích chủ thể quản lý khách thể quản lý nhằm thực hoàn thành quy trình, công việc cụ thể với mục đích mục tiêu tổ chức đề ra, với ý chí nhà quản lý phù hợp với ... 18 nhằm thực mục tiêu tổ chức Chỉ đạo quản lý thực khoa học, nghệ thuật nhà quản lý - Kiểm tra: Nhằm mục đích đánh giá, giám sát tiến độ thực hiện, kết đạt đƣợc, tồn trình thực mục tiêu trình quản...
 • 123
 • 305
 • 0

skkn phát triển tư duy năng lực sáng tạo của học sinh trong dạy học chương động lực học chất điểm thông qua việc sử dụng bài tập sáng tạo.

skkn phát triển tư duy và năng lực sáng tạo của học sinh trong dạy học chương động lực học chất điểm thông qua việc sử dụng bài tập sáng tạo.

Giáo dục học

... thức tạo quan tâm nhiều HS Vì đưa vào BTST nội dung phù hợp với loại hình học tập ngoại khoá Những tập thực theo loại hình GV trọng vào tập định tính hay tập thí nghiệm Đối với tập đưa vào ngoại ... trao đổi mục đích, nhiệm vụ, nội dung giáo án thực nghiệm xin mượn lớp để dạy thực nghiệm sư phạm - Làm quen với lớp thực nghiệm sư phạm 4.2.2 Tiến hành thực nghiệm Trong trình tiến hành thực ... khác Chương trình sách giáo khoa phân ban có chương trình tự chọn khác dành cho đối tượng HS THPT - Chủ đề bám sát chương trình bản: Chủ đề dành cho đối tượng HS trung bình yếu, mục tiêu chương trình...
 • 50
 • 604
 • 2

SKKN phát triển tư duy năng lực sáng tạo của học sinh qua môn học vật lí ở chương trình lớp 7

SKKN phát triển tư duy và năng lực sáng tạo của học sinh qua môn học vật lí ở chương trình lớp 7

Giáo dục học

... angôrit hợp lí mà trớc cha biết để giải tập thuộc loại mới, nh kĩ kĩ xảo hợp với yêu cầu thực tiễn Phát triển lực sáng tạo có nhiều biện pháp. Song nêu số biện pháp cụ thể: * Tổ chức hoạt động sáng tạo ... sáng tạo hiểu khả tạo giá trị vật chất tinh thần, tìm mới, giải pháp mới, công cụ mới, vận dụng thành công hiểu biết có vào hoàn cảnh Để hình thành phát triển lực sáng tạo cho học sinh dựa vào biện ... thức vật lí khái quát vào thực tiễn tạo điều kiện cho ngời cải tạo thực tiễn, làm cho tợng vật lí xảy theo hớng có lợi cho ngời Trong trình nhận thức vật lí, ngời sử dụng, tổng hợp xen kẽ nhiều hình...
 • 27
 • 962
 • 1

Phát triển đội ngũ công nhân trên địa bàn tỉnh bắc ninh thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Phát triển đội ngũ công nhân trên địa bàn tỉnh bắc ninh thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Khoa học xã hội

... sản xuất kinh doanh, nghiên cứu quản lý khoa học kỹ thuật gắn với sản xuất kinh doanh trực tiếp sản xuất Hàng chục vạn cán khoa học kỹ thuật, cán quản lý doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, công ... tiên phát triển công nghiệp nặng” sang “lấy nông nghiệp, công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng hàng xuất làm trọng tâm” Từ đến nay, việc nhận thức cách thức thực CNH bước phù hợp với tình hình cụ thể ... lượng sản xuất tiên tiến, trước sau một, họ lực lượng thúc đẩy sản xuất phát triển” [5, 39] Với vị trí vai trò đó, tác giả đề xuất giải pháp để bảo vệ quyền lợi bản, hợp pháp công nhân, từ tạo...
 • 129
 • 301
 • 0

Một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao kĩ năng dự giờ, đánh giá sau tiết dạy cho giáo viên trường Tiểu học thị trấn_SKKN loại A cấp tỉnh

Một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao kĩ năng dự giờ, đánh giá sau tiết dạy cho giáo viên trường Tiểu học thị trấn_SKKN loại A cấp tỉnh

Giáo dục học

... đồng nghiệp, để giao lưu chuyên môn Tìm hiểu trước lớp, chương trình, nội dung, dạng dự giờ, xác định kiến thức chính, trọng tâm kiến thức liên quan, nội dung mở rộng dạy, nội dung tích hợp vào ... * Kiểm tra: Là việc xem xét thực tế nhằm thu thập thông tin để đối chiếu mục tiêu đề thực tế thực nhằm tạo điều chỉnh trình thực * Đánh giá: Là đưa nhận định tổng hợp thông tin thu thập việc ... dự có ghi chép tiến trình, nội dung kiến thức, giáo viên dự mà người dự phải phải tìm phương pháp giảng dạy, cách khai thác, mở rộng nội dung mang tính giáo dục cao, phù hợp với đối tượng học sinh...
 • 17
 • 2,655
 • 30

Một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao kĩ năng dự giờ, đánh giá sau tiết dạy cho giáo viên trường Tiểu học thị trấn

Một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao kĩ năng dự giờ, đánh giá sau tiết dạy cho giáo viên trường Tiểu học thị trấn

Giáo dục học

... đồng nghiệp, để giao lưu chuyên môn Tìm hiểu trước lớp, chương trình, nội dung, dạng dự giờ, xác định kiến thức chính, trọng tâm kiến thức liên quan, nội dung mở rộng dạy, nội dung tích hợp vào ... * Kiểm tra: Là việc xem xét thực tế nhằm thu thập thông tin để đối chiếu mục tiêu đề thực tế thực nhằm tạo điều chỉnh trình thực * Đánh giá: Là đưa nhận định tổng hợp thông tin thu thập việc ... dự có ghi chép tiến trình, nội dung kiến thức, giáo viên dự mà người dự phải phải tìm phương pháp giảng dạy, cách khai thác, mở rộng nội dung mang tính giáo dục cao, phù hợp với đối tượng học sinh...
 • 17
 • 605
 • 1

SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP CHO GIÁO VIÊN

SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP CHO GIÁO VIÊN

Giáo dục học

... cần thiết phù hợp với trình độ lực đối tợng, cá nhân nhóm Việc hỡng dẫn xuất phát từ mẫu lựa chọn nội dung phần học mà HS gặp khó khăn trình phát hiện, khám phá kiến thức để HS khỏi vấp vào tình ... huyện, năm qua Phong trào đổi phơng pháp dạy học trờng TH Đại Phong đợc đẩy mạnh có kết đáng khích lệ Nhiều GV mạnh dạn thực phơng pháp dạy học đại kết hợp với phơng pháp dạy học truyền thống, ... biết vận dụng, thực hành luyện tập có kết cao Với định hớng đổi phơng pháp dạy học làm cho tiết học nhẹ nhàng hơn, tự nhiên có chất lợng Dạy học hớng tập trung vào HS Từ định hớng đó, trình lên lớp...
 • 9
 • 329
 • 0

Xem thêm