biện pháp 5 tăng cường đầu tư cho công tác xây dựng chương trình đào tạo bồi dưỡng hướng tới mục tiêu đạt tiêu chuẩn của các nước tiên tiến

ĐỔI MỚI CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÍ GIÁO DỤC - MỘT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ QUẢN LÍ GIÁO DỤC Ở VIỆT NAM.

ĐỔI MỚI CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÍ GIÁO DỤC - MỘT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ QUẢN LÍ GIÁO DỤC Ở VIỆT NAM.

Sư phạm

... chỉnh chương trình để khơng ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng CBQLGD 2) Phục vụ mục tiêu đổi hình thức thi, kiểm tra đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng CBQLGD sở đào tạo, bồi dưỡng ... với sở đào tạo, bồi dưỡng CBQLGD Bộ Giáo dục Đào tạo: Mục tiêu: Đánh giá chất lượng chương trình đào tạo, bồi dưỡng CBQLGD 1) Cần tìm điểm mạnh yếu chương trình, cung cấp thơng tin nhằm cải tiến, ... đổi phương pháp đào tạo sử dụng phương pháp dạy học tích cực; khuyến khích người học học tập cách tích cực 4) Hỗ trợ phục vụ mục tiêu đổi công tác đào tạo, bồi dưỡng sở đào tạo, bồi dưỡng, tập...
 • 26
 • 369
 • 1

Hoàn thiện nội dung chương trình đào tạo bồi dưỡng kiến thức tin học cho cán bộ, công chức của Kiểm toán Nhà nước

Hoàn thiện nội dung chương trình đào tạo bồi dưỡng kiến thức tin học cho cán bộ, công chức của Kiểm toán Nhà nước

Báo cáo khoa học

... đưa vào chương trình đào tạo c Về mục tiêu đào tạo Trong năm qua mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức CNTT cho cán phản ánh thơng qua chương trình, nội dung, phương thức đào tạo, bồi dưỡng mà ... giải pháp hồn thiện nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng tin học cho cán công chức Kiểm tốn Nhà nước 2.1 Phương hướng, mục tiêu hồn thiện nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng tin học cho ... ngành Thứ hai, mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức CNTT cho cán công chức KTNN ngày đầy đủ hoàn thiện; tạo định hướng lâu dài cho công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức tin học cho cán công chức...
 • 89
 • 361
 • 1

một số biện pháp nhằm tăng cường xã hội hóa công tác giáo dục ở quận 2 tp hồ chí minh

một số biện pháp nhằm tăng cường xã hội hóa công tác giáo dục ở quận 2 tp hồ chí minh

Thạc sĩ - Cao học

... NHẰM TĂNG CƯỜNG CƠNG TÁC T XÃ HỘI HĨA GIÁO DỤC Ở QUẬN 51 T 3.1- Mục tiêu định hướng phát triển giáo dục đào tạo Quận đến năm 2010 51 T T 3.1.1-Một số mục tiêu chung 51 T T ... 1.2.3 Biện pháp biện pháp xã hội hóa Theo từ điển Tiếng Việt biện pháp cách làm, cách thức tiến hành giải vấn đề cụ thể Giải pháp cách giải vấn đề lớn có chứa đựng nhiều mâu thuẫn nội Trong giải pháp ... lý gia tăng số lượng chất lượng Trong thời gian qua thực có kết chương trình bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng chuẩn hóa, bồi dưỡng nâng cao nhằm nâng cao trình độ đội ngũ Tỉ lệ đạt chuẩn thể...
 • 97
 • 531
 • 0

Một số giải pháp tăng cường hiệu quả quản lí và thực hiện chương trình đào tạo nghề thích ứng thị trường lao động ở trường cao đẳng nghề công nghiệp thanh hoá

Một số giải pháp tăng cường hiệu quả quản lí và thực hiện chương trình đào tạo nghề thích ứng thị trường lao động ở trường cao đẳng nghề công nghiệp thanh hoá

Khoa học xã hội

... tiêu đào tạo nghề phải vào tiêu chuẩn nghề ng ứng với trình độ đào tạo Mục tiêu đào tạo phải theo trình tự hợp lý 1.2.3.2 Kế hoạch đào tạo Từ mục tiêu đào tạo tiến hành xây dựng kế hoạch đào tạo ... để xây dựng chương trình đào tạo cho nghề nhóm nghề Chương trình khung bao gồm: - Mục tiêu đào tạo - Khung thời gian đào tạo - Chương trình mơn học mođun đào tạo chung - Tỷ lệ thời gian học cho ... niệm chương trình đào tạo thể theo nhiều cách khác cách thức xây dựng thực thi chương trình đào tạo tiến hành theo cách thức khác nhau: - Chương trình đào tạo văn phác thảo nội dung đào tạo, ...
 • 111
 • 695
 • 0

Nghiên cứu thực trạng, nhu cầu phát triển đội ngủ chấp hành viên và xây dựng chương trình đào tạo theo yêu cầu cải cách pháp

Nghiên cứu thực trạng, nhu cầu phát triển đội ngủ chấp hành viên và xây dựng chương trình đào tạo theo yêu cầu cải cách tư pháp

Báo cáo khoa học

... 2.2 Thực trạng công tác đào tạo chấp hành viên 69 Chương 99 YÊU CẦU, GIẢI PHÁP VỀ NHU CẦU VÀ ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤP HÀNH VIÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CẢI CÁCH PHÁP Ở VIỆT NAM ... định hướng xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng chấp hành viên nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách pháp nước ta Phương pháp nghiên cứu Thực đề tài này, nhóm tác giả sử dụng phương pháp luận Chủ ... “Tiếp tục đổi nội dung, phương pháp đào tạo cán nguồn chức danh pháp, bổ trợ pháp; bồi dưỡng cán pháp, bổ trợ pháp theo hướng cập nhật kiến thức trị, pháp luật, kinh tế, xã hội, có...
 • 515
 • 990
 • 2

Đánh giá bước đầu thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho xây dựng nông thôn mới tỉnh hưng yên

Đánh giá bước đầu thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho xây dựng nông thôn mới tỉnh hưng yên

Nông - Lâm - Ngư

... trình th c hi n chương trình đào t o, b i dư ng cán b cho xây d ng NTM t nh Hưng Yên? 5) C n có gi i pháp đ hồn thi n tri n khai th c hi n t t chương trình đào t o, b i dư ng cán b cho xây d ng NTM ... đánh giá chương trình theo lo i hình là: M c tiêu chương trình ñư c thi t k th nào? Quá trình th c hi n ñã hi u qu hay chưa? Các trình th c hi n chương trình theo cách ti p c n m c tiêu gì? ðã ... đánh giá chương trình đào t o, b i dư ng ñánh giá ñ c l p, ñánh giá có s tham gia t đánh giá D a vào m c tiêu c a chương trình xây d ng NTM chương trình đào t o, b i dư ng cán b cho xây d ng...
 • 153
 • 265
 • 0

Tìm hiểu bài toán markowizt trong tối ưu hóa danh mục đầu chứng khoán và xây dựng chương trình hỗ trợ lựa chọn danh mục đầu chứng khoán

Tìm hiểu bài toán markowizt trong tối ưu hóa danh mục đầu tư chứng khoán và xây dựng chương trình hỗ trợ lựa chọn danh mục đầu tư chứng khoán

Chứng khoán

... danh mục đầu đa mục tiêu điều xuất kết nhi ều mục đích phức tạp nhà đầu 35 Khi công thức đa mục tiêu cho thấy nhiều tham vọng nhà đầu lựa chọn danh mục đầu thơng thường cơng thức tiêu ... danh mục đầu thứ i(i=1, ,k) Khi đó, danh mục đầu có lại ==…==0 ng tụ cho danh mục đầu khác 1.2.6.1 Xây dựng danh mục đầu nhân tố Trong mơ hình k nhân tố, ứng với nhân tố, ta tạo ... cho danh mục đầu khơng có rủi ro riêng Ta thiết lập danh mục đầu đầu mà khơng có rủi ro cách xấy dựng từ danh mục đầu nhân tố thuấn với hệ số đầu mà ta muốn mơ Phương trình nhân...
 • 79
 • 566
 • 0

Xây dựng chương trình đào tạo từ xa một môn học

Xây dựng chương trình đào tạo từ xa một môn học

Kĩ thuật Viễn thông

... phát triển, nhu cầu học dạy đợc tăng theo Do vậy, loạt chơng trình đào từ xa đời mà công nghệ thông tin ngày phát triển nhằm mục đích đáp ứng đợc hai nhu cầu Đào tạo từ xa đề tài mang tính chất ... mét ch¬ng trình ứng dụng đợc vào thực tế Vì chúng em chọn đề tài: Xây dựng chơng trình đào tạo từ xa môn học với nội dung nh sau: Các giáo viên cập nhật giảng tập Visual Basic, chức khác đợc thực ... : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.7 75. 368 Phân tích toán Bài toán: Đào tạo từ xa học: Yêu cầu: Giáo viên cập nhật giảng, trả chấm Visual Basic Các chức lại thực Web Mục đích đề tài Trong năm thập...
 • 24
 • 429
 • 2

Xây dựng Chương trình đào tạo cho nhân viên ngành Thép Việt Nam phục vụ công tác áp dụng ISO 14001:2004

Xây dựng Chương trình đào tạo cho nhân viên ngành Thép Việt Nam phục vụ công tác áp dụng ISO 14001:2004

Quản trị kinh doanh

... 2004 Chương 4: Khả đảm bảo nguồn lực phân loại nhóm để xây dựng Chương trình đào tạo nhận thức ISO 14001:2004 Chương trình bày sở cần thiết phải phân loại nhóm để đào tạo Chương 5: Xây dựng Chương ... nhằm đạt mức độ thực mục tiêu đề - Cung cấp nguồn tài nguyên cách đầy đủ thích hợp, kể đào tạo đạt mục tiêu - Xây dựng trì chương trình chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng tình trạng khẩn cấp - Xây dựng ... Chương trình đào tạo cho nhân viên ngành Thép Chương trình bày nội dung Chương trình đào tạo cho nhóm phân chương 4, bao gồm: Ban lãnh đạo, Ban ISO, Khối Văn phòng, Khối Công nhân Chương 6: Đưa Chương...
 • 150
 • 636
 • 1

Tài liệu CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG NGHỀ CHO GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ pptx

Tài liệu CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG NGHỀ CHO GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ pptx

Cao đẳng - Đại học

... thuật (Chương trình 480 giờ) Số lượng mơ đun đào tạo: 09 Chứng tốt nghiệp: Chứng đạt chuẩn kỹ nghề I MỤC TIÊU: Mục tiêu chung Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề có trình độ kỹ nghề ng đương ... nhiệm hợp tác làm việc Hướng dẫn thực mô đun 5. 1 Phạm vi áp dụng chương trình: Chương trình mơ đun sử dụng để đào tạo, bồi dưỡng kỉ nghề cho giáo viên dạy nghề 5. 2 Hướng dẫn số điểm phương pháp giảng ... dùng bảng kiểm đạt yêu cầu Hướng dẫn thực mô đun 5. 1 Phạm vi áp dụng chương trình: Chương trình mơ đun sử dụng để bồi dưỡng kỉ nghề cho giáo viên 5. 2 Hướng dẫn số điểm phương pháp giảng dạy mô...
 • 32
 • 758
 • 4

BÁO CÁO " XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO – PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO MÔ HÌNH DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA " pot

BÁO CÁO

Báo cáo khoa học

... thức nhu cầu đào tạo doanh nghiệp nên chương trình đào tạo không đánh giá nghiêm túc dẫn đến sai lệch công tác đào tạo Vậy nên, doanh nghiệp nên xây dựng chương trình đào tạo theo cách tiếp cận ... đào tạo:  Phân tích tổ chức  Phân tích cơng việc  Phân tích cá nhân Lựa chọn phương pháp đào tạo nguyên tắc học Xác định mục tiêu đào tạo Xây dựng tiêu chuẩn Đo lường so sánh kết đào tạo tiêu ... thống chương trình đào tạo phát triển Nguồn nhân lực Doanh nghiệp nhỏ vừa Mục tiêu phát triển nguồn nhân lực đóng góp vào mục tiêu chung tổ chức tổ chức chương trình đào tạo cần xây dựng cách...
 • 5
 • 609
 • 4

skkn xây DỰNG CHƯƠNG TRÌNH đào tạo NGẮN hạn GIÁO VIÊN mầm NON PHỤC vụ yêu cầu PHỔ cập mầm NON 5 TUỔI

skkn xây DỰNG CHƯƠNG TRÌNH đào tạo NGẮN hạn GIÁO VIÊN mầm NON PHỤC vụ yêu cầu PHỔ cập mầm NON 5 TUỔI

Giáo dục học

... đào tạo cấp tốc khơng theo chương trình đào tạo qui người học sau tốt nghiệp khơng cấp tốt nghiệp Từ thực tiễn dựa sở chương trình đào tạo trung cấp mầm non qui để xây dựng chương trình đào tạo ... 14 Hoạt động vui chơi (Làm đồ chơi) 15 15 Thực tập 30 3- Bảng so sánh chương trình ngắn hạn chương trình TCCN: Chương trình đào tạo ngắn hạn Chương trình đào tạo TCCN Số STT Tên mơn học Số STT ... Thể chất 45 4- Giải pháp thực hiện: - Trên sở chương trình đào tạo TCSP mầm non trường CĐSP Kiên Giang với tổng số tiết 1410 tiết đào tạo học kỳ (2 năm), dã xây dựng chương trình đào tạo ngắn...
 • 9
 • 433
 • 1

Xây dựng chương trình đào tạo, kiểm tra online dành cho đội ngũ Điện thoại viên hỗ trợ các dịch vụ Viễn thông Tin học.

Xây dựng chương trình đào tạo, kiểm tra online dành cho đội ngũ Điện thoại viên hỗ trợ các dịch vụ Viễn thông Tin học.

Cơ sở dữ liệu

... cứu xây dựng chương trình đào tạo, kiểm tra online dành cho đội ngũ điện thoại viên hỗ trợ gián tiếp – đhsc dịch vụ viễn thông – tin học” Mục tiêu đề tài Mục tiêu đề tài xây dựng tài liệu đào tạo, ... chƣơng trình đào tạo, cải tiến, đa dạng hoá phƣơng pháp đào tạo nhằm tăng cƣờng cho đội ngũ ĐTV lực thích ứng với việc làm, khả tự học tập Vì chúng tơi lựa chọn đề tài: Xây dựng chƣơng trình đào tạo, ... định Font cỡ chữ xây dựng ngân hàng câu hỏi 23 CHƢƠNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG LỚP HỌC, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐÀO TẠO CỦA HỌC VIÊN 25 Mục tiêu 25 Xây dựng lớp học, kiểm...
 • 110
 • 358
 • 0

skkn xây dựng chương trình đào tạo ngắn hạn giáo viên mầm non phục vụ yêu cầu phổ cập mầm non 5 tuổi trương mầm non hoa bi

skkn xây dựng chương trình đào tạo ngắn hạn giáo viên mầm non phục vụ yêu cầu phổ cập mầm non 5 tuổi trương mầm non hoa bi

Giáo dục học

... cho trẻ (Múa PP vận động theo nhạc) 14 Hoạt động vui chơi (Làm đồ chơi) 15 15 Thực tập 30 3- Bảng so sánh chương trình ngắn hạn chương trình TCCN: Chương trình đào tạo ngắn Chương trình đào tạo ... tích hợp PPGD Thể chất 45 - Trên sở chương trình đào tạo TCSP mầm non trường CĐSP Kiên Giang với tổng số tiết 1410 tiết đào tạo học kỳ (2 năm), dã xây dựng chương trình đào tạo ngắn hạn nêu với ... toán 45 biểu ng Tốn PP hướng dẫn hoạt 11 PP tạo hình cho trẻ 20 11 45 động tạo hình PP làm quen tác 12 phẩm VH cho trẻ 20 12 PP làm quen văn học 45 20 13 Múa PP vận động 45 MN 13 PP hướng...
 • 11
 • 558
 • 0

nghiên cứu các giải pháp để hoàn thiện chương trình đào tạo ngành quản trị kinh doanh đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hà tĩnh

nghiên cứu các giải pháp để hoàn thiện chương trình đào tạo ngành quản trị kinh doanh đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hà tĩnh

Báo cáo khoa học

... tắc chương trình giảng dạy hướng dẫn" Chương trình đào tạo cấu trúc phải có phần bản: Mục tiêu đào tạo Nội dung đào tạo Phương pháp hay quy trình đào tạo Cách đánh giá kết đào tạo CTĐT hay chương ... tin kinh nghiệm QTKD Việt Nam 1.2 Xây dựng chương trình đào tạo 1.2.1 Các mơ hình xây dựng chương trình đào tạo Xây dựng chương trình xem trình đưa định chương trình sửa chữa sản phẩm định trước ... trúc, trình tự cách thức tổ chức thực kiểm tra đánh giá hoạt động giảng dạy cho tồn khố đào tạo cho môn học, phần học, chương, mục giảng Chương trình đào tạo sở đào tạo xây dựng sở chương trình đào...
 • 145
 • 555
 • 1

Đề xuất xây dựng chương trình đào tạo liên thông từ bậc Cao đẳng nghề ngành Quản trị mạng lên bậc Đại học ngành Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh An Giang

Đề xuất xây dựng chương trình đào tạo liên thông từ bậc Cao đẳng nghề ngành Quản trị mạng lên bậc Đại học ngành Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh An Giang

Thạc sĩ - Cao học

... định hướng nghiên cứu đề tài đắn Lý thuyết xây dựng chương trình đào tạo 2.1 Lý thuyết xây dựng chương trình 2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến xây dựng chương trình Xây dựng chương trình đào tạo (CTĐT) ... việc xây dựng CTĐT - Cách tiếp cận nội dung - Cách tiếp cận mục tiêu - Cách tiếp cận phát triển 2.4 Tiến trình xây dựng CTĐT - Xác định lý để xây dựng chương trình - Xác định mục tiêu chung chương ... dục đào tạo tiếp tục phát triển mạnh mẽ ba mặt: Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài Đầu cho giáo dục, đào tạo ngày tăng, trang thiết bị trường học tăng cường, quy mô đào tạo...
 • 28
 • 450
 • 0

Một số ý kiến về nội dung “sửa bài” trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ biên tập xuất bản

Một số ý kiến về nội dung “sửa bài” trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ biên tập xuất bản

Cao đẳng - Đại học

... nghị nhà nước nên ban hành một quy định chuẩn mực cách sửa theo thông lệ quốc tế Để chờ quy định có tính chất pháp lý đó, khoa Xuất dạy cho sinh viên đầy đủ hai cách sửa bài, ý khuyến khích cách ... cung cách làm việc Những xuất tiên tiến giới hoạt động cách bản, chuyên nghiệp có truyền thống lâu đời Việc sửa khơng nguyên tắc chắn không họ công nhận Ở diễn đàn này, xin kiến nghị nhà nước ... tất xuất tiến tiến giới, người ta sửa theo nguyên rắc chung, theo cách “ kéo dây” Chúng tơi có tay bơng nước Pháp, nước Đức dù tiếng song nhìn dấu biết họ sửa quan trọng họ sửa Biên tập xuất ngành...
 • 4
 • 158
 • 0

Xem thêm