biện pháp 3 vai trò xung kích của đoàn tn cshcm và hội liên hiệp thanh niên việt nam

Biện pháp quản lý hoạt động dạy học các môn khoa học cơ bản ở trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Xi măng

Biện pháp quản lý hoạt động dạy học các môn khoa học cơ bản ở trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Xi măng

Sư phạm

... cụ thể Biện pháp phận phương pháp, điều có nghĩa để sử dụng phương pháp phải sử dụng nhiều biện pháp khác Cùng biện pháp sử dụng nhiều phương pháp Biện pháp quản lý cách thức tác động vào đối ... pháp quản lý Đó là: Biện pháp thuyết phục; Biện pháp hành chính-tổ chức; Biện pháp kinh tế; Biện pháp tâm lý- giáo dục 13 - Biện pháp thuyết phục: cách tác động chủ thể QL vào đối tượng QL lý ... tắc đảm bảo tính đồng 75 3. 2.2 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn biện pháp 76 3. 2 .3 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi biện pháp 76 3. 3 Đề xuất biện pháp quản lý hoạt động dạy học...
 • 115
 • 440
 • 1

Một số giải pháp quản lý hoạt động dạy học thực hành tại trường trung cấp nghề kinh tế kỹ thuật miền tây Nghệ An

Một số giải pháp quản lý hoạt động dạy học thực hành tại trường trung cấp nghề kinh tế kỹ thuật miền tây Nghệ An

Khoa học xã hội

... Tổng số tiết 210 31 5 133 5 210 37 0 1400 210 405 139 5 210 37 0 136 0 210 585 1105 Lý thuyết 106 159 30 6 106 155 30 0 106 2 03 285 106 174 200 106 242 178 Thực hành 87 111 945 87 1 93 1026 87 168 1056 ... phú 1 .3. 3 Phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức DH thực hành nghề 1 .3. 3.1 Phương pháp tổ chức dạy học thực hành Phương pháp dạy thực hành phương pháp dạy học mà người học sinh dựa vào quan ... nghề nghiệp HS 1.2.4 Giải pháp, giải pháp Ql hoạt động dạy học thực hành 1.2.4.1 Giải pháp Theo Từ điển Tiếng Việt giải pháp " phương pháp giải vấn đề cụ thể [38 7, 2] Như nói đến giải pháp nói...
 • 108
 • 195
 • 0

Một số giải pháp quản lý hoạt động dạy học thực hành tại Trường trung cấp nghề KTKT Miền tây - Nghệ An

Một số giải pháp quản lý hoạt động dạy học thực hành tại Trường trung cấp nghề KTKT Miền tây - Nghệ An

Sư phạm

... đào tạo Việt Nam - Hệ thống giáo dục nghề nghiệp Việt Nam được hình thành 50 năm Điều 32 Luật giáo dục năm 2005 qui định giáo dục nghề nghiệp thị trường lao động nhu cầu hoạt động nghề nghiệp, ... phương pháp điều tra viết, phương pháp quan sát, để khảo nghiệm tính khả thi giải pháp đề xuất sử dụng phương pháp như: Phương pháp chuyên gia, phương pháp thống kê toán học ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ... việc dạy học theo "lớp - bài" 15 ỉ 3. 3.1 Phuongpháp tô chức dạy học thực hành Phương pháp dạy thực hành phương pháp dạy học mà người học sinh dựa vào quan sát vào giáo viên làm mẫu tiến hành tự...
 • 80
 • 255
 • 0

Một số giải pháp quản lý hoạt động dạy học thực hành ở trường trung cấp y dược bắc ninh

Một số giải pháp quản lý hoạt động dạy học thực hành ở trường trung cấp y dược bắc ninh

Thạc sĩ - Cao học

... sinh nghề Nm 2009 148 63( 42.5%) 85(57.5%) 32 (21.6%) 117(79%) 9(0.6%) 121( 83. 8%) Nm 2010 179 87(48.6%) 92(51.4%) 44(24.6%) 120(67%) 15(0.8%) 135 (75.4%) 233 4 35 54 38 Ghi chỳ 39 sinh 0 Bng 2: Thụng ... gii phỏp tng cng qun lý dy hc thc hnh o to ti trng trung cp Y Dc Bc Ninh 58 3. 1 Cỏc nguyờn tc xut gii phỏp 58 3. 1.1 Tớnh cn thit .58 3. 1.2 Tớnh ng b 59 3. 1 .3 Tớnh ... hc thc hnh .71 3. 2.4 Gii phỏp 4: Ci tin cụng tỏc ch o, kim tra ỏnh giỏ dy hc thc hnh 73 3 .3 Kho nghim s cn thit v tớnh kh thi ca gii phỏp .74 3. 3.1 Kho nghim v vic i mi...
 • 116
 • 414
 • 0

Biện pháp quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh tại trường Trung học nghiệp vụ quản lý lương thực - thực phẩm Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng

Biện pháp quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh tại trường Trung học nghiệp vụ quản lý lương thực - thực phẩm Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng

Sư phạm

... chương trình Thực nếp lên lớp 100 Chuẩn bị giáo án, đề cương 80 92 96 83 17 90 10 96 95 67 33 63 37 33 42 18 53 29 83 20 17 83 11 17 58 88 12 giảng, đồ dùng, phương tiện dạy học Kiến thức chuẩn ... 73 3.2.6 Xây dựng chế độ, sách phù hợp giáo viên dạy tiếng Anh trường trung cấp 74 3. 3 Khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi biện pháp 75 3. 3.1 Mục đích khảo nghiệm 75 3. 3.2 ... 1.2.5 Biện pháp 12 1 .3 Một số vấn đề dạy học tiếng Anh trường TCCN 13 1 .3. 1 Hoạt động dạy học ngoại ngữ (tiếng Anh) 13 1 .3. 2 Hoạt động dạy học tiếng Anh trường TCCN 14 1 .3. 2.1...
 • 113
 • 370
 • 0

biện pháp phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý trường trung cấp nghề kỹ thuật xi măng

biện pháp phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý trường trung cấp nghề kỹ thuật xi măng

Thạc sĩ - Cao học

... Nội 23 Nguyễn Ngọc Quang (1989), Những khái niệm lý luận QLGD 24 Quốc hội nước cộng hoà XHCN Việt Nam (2005), Luật Giáo dục, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 25 Quốc hội nước cộng hoà XNCN Việt Nam ... nghề, 20 13 30.Từ điển bách khoa Việt Nam (Quyển 2) (2002) Nxb Từ điển Bách Khoa HN 31 Phạm Viết Vượng (2007), Giáo dục học, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 32 Phạm Viết Vượng (1996), Phương pháp nghiên ... đề xuất số biện pháp quản lý phát triển ứng dụng CNTT quản lý trường trung cấp nghề kỹ thuật xi măng Phương pháp nghiên cứu 7.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận Áp dụng phương pháp nghiên...
 • 8
 • 248
 • 0

Biện pháp phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý trường trung cấp nghề kỹ thuật xi măng

Biện pháp phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý trường trung cấp nghề kỹ thuật xi măng

Sư phạm

... din, vai trũ th lnh - vai trũ lónh o, vai trũ liờn h * Vai trũ thụng tin, gm cú: vai trũ ngi nhn tin, vai trũ ngi phỏt tin, vai trũ ngi phỏt ngụn * Vai trũ quyt nh: vai trũ ngi sỏng nghip, vai ... 1 .3. 1 ng dng cụng ngh thụng tin qun lý chng trỡnh, mụn hc 30 1 .3. 2 ng dng cụng ngh thụng tin qun lý ti chớnh 31 1 .3. 3 ng dng cụng ngh thụng tin qun lý hc sinh 33 1 .3. 4 ng dng ... CNTT&TT Vit Nam 20 13 (Vietnam ICT Summit 20 13) ó chớnh thc khai mc vo sỏng ngy 20/6 - ti H Ni Nhm tỡm gii phỏp CNTT tr thnh nn tng phỏt trin mi, nõng cao nng lc cnh tranh ton din ca Vit Nam Hn 10...
 • 118
 • 193
 • 0

slide bảo vệ luận văn thạc sĩ qlgd quản lý hoạt động dạy học tiếng anh tại trường cao đẳng kỹ thuật công nghệ

slide bảo vệ luận văn thạc sĩ qlgd quản lý hoạt động dạy  học tiếng anh tại trường cao đẳng kỹ thuật công nghệ

Quản lý giáo dục

... động đổi 1 .3 1.4 PPDH Cải tiến công tác quản lý nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn 93, 3 6,7 90 10 96,7 3, 3 96,7 3, 3 93, 3 6,7 86,7 13, 3 86,7 13, 3 90 10 Nhóm 2: Các biện pháp quản ... đột xuất giáo án GV Kiểm tra việc sử dụng tài liệu sách tham khảo 33 ,3 Chưa Tốt TB 43, 3 36 ,7 40 26,7 43, 3 33 ,4 23, 4 30 40 30 36 ,7 46,7 16,6 tốt 20 Kết học tập môn tiếng Anh HSSV trường CĐ Kỹ ... 0 93, 3 6,7 100 0 96,7 3, 3 Nhóm 3: Các biện pháp QL hoạt động hỗ trợ cho dạy học môn ngoại ngữ cho HSSV 3. 1 Hoạt động ngoại khoá, tạo môi trường ngoại ngữ 86,7 13, 3 86,7 13, 3 90 10 86,7 13, 3 Tăng...
 • 27
 • 1,618
 • 5

Các giải pháp quản lý hoạt động dạy học thực hành tại trường cao đẳng xây dựng nam định nhằm nâng cao chất lượng tay nghề cho học sinh sinh viên

Các giải pháp quản lý hoạt động dạy học thực hành tại trường cao đẳng xây dựng nam định nhằm nâng cao chất lượng tay nghề cho học sinh sinh viên

Khoa học xã hội

... Đảng cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, NXB Chính trị quốc gia Hà nội, 2006 Hội Khoa học kinh tế Việt Nam, Trung tâm Thông tin Phát triển, Giáo dục Việt nam 1945- 2005, ... tay nghề cho học sinh, sinh viên 3. 2 Khảo sát thực trạng quản lý hoạt động dạy học thực hành trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định, từ tìm nguyên nhân 3. 3 Đề xuất giải pháp công tác quản lý hoạt động ... lực đáp ứng kịp cho nghiệp công nghiệp hoá- đại hoá đất nước đề tài luận văn tốt nghiệp thạc sỹ lớp Quản lý Giáo dục khoá thân tác giả Mục đích nghiên cứu Đề xuất giải pháp quản lý hoạt động...
 • 8
 • 457
 • 1

Một số giải pháp quản lý chất lượng đào tạo tại trường trung cấp nghề kỹ thuật công, nông nghiệp yên thành

Một số giải pháp quản lý chất lượng đào tạo tại trường trung cấp nghề kỹ thuật công, nông nghiệp yên thành

Sư phạm

... giải pháp 87 3. 4 Thăm dò tính cần thiết tính khả thi giải pháp đề xuất .88 3. 4.1 Mục tiêu thăm dò 88 3. 4.2 Đối tượng, nội dung phương pháp thăm dò 88 3. 4 .3 Kết ... nằm tọa độ địa lý từ 180 33 ’10” đến 190 24’ 43 vĩ độ Bắc từ 1 030 52’ 53 đến 105045’50” kinh độ Đông Phía Bắc giáp với tỉnh Thanh Hóa có đường biên dài 196, 13 km, phía Nam giáp với tỉnh Hà Tĩnh ... nghề vai trò học sinh học nghề quan trọng, phụ thuộc vào lực tiếp thu trình học nghề HS Do đó,trong tuyển sinh đầu vào, xét tuyển hệ trung cấp cao đẳng nghề không phân loại học sinh Nếu 33 đầu vào...
 • 106
 • 324
 • 1

Quản lý hoạt động dạy học tiếng anh tại trường cao đẳng kỹ thuật công nghệ

Quản lý hoạt động dạy học tiếng anh tại trường cao đẳng kỹ thuật công nghệ

Sư phạm

... 79 3. 3.1 Nâng cao nhận thức CBQL, GV HSSV vai trò dạy học tiếng Anh thời kỳ hội nhập 79 3. 3.2 Tăng cường quản lý hoạt động sinh hoạt chuyên môn Bộ môn tiếng Anh 83 3 .3. 3 ... nâng lên vai trò lực phẩm chất cần thiết nhân cách người Việt Nam đại Tiếng Anh có vai trò vị trí quan trọng nghiệp giáo dục đào tạo, đặc biệt thời kỳ công nghiệp hoá, đại hoá đất nước hội nhập ... 77 3. 2 .3 Đảm bảo tính khoa học 78 3. 2.4 Đảm bảo tính hiệu 78 3. 2.5 Đảm bảo tính đồng 78 3. 2.6 Đảm bảo tính khả thi 78 3. 3 Một số giải pháp quản lý...
 • 126
 • 277
 • 0

TRIỂN KHAI DẠY HỌC ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CHO MODULE HÀN ĐIỆN CƠ BẢN TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ TÂY NINH (TT)

TRIỂN KHAI DẠY HỌC ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CHO MODULE HÀN ĐIỆN CƠ BẢN TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ TÂY NINH (TT)

Thạc sĩ - Cao học

... TRÍ 1G ; tiết Bài 2: HÀN GÓC VỊ TRÍ 1F ; tiết 3. 3.4 Cách thực 3. 3.4.1 Dạy thực nghiệm 3. 3.4.2 Dạy đối chứng (Cũng thực dạy trên) 3. 4 Kết kiểm nghiệm 3. 4.1 Kết định tính:  Tổng hợp ý kiến khảo ... Tỉ lệ % 0% 33 .3% 55.6% 11.1% 16.7% 61.1% 22.2% 0% 11 13 0% 38 .9% 61.1% 0% 16.7% 72.2% 11.1% 0% 16.7% 0% Bài kiểm tra số 2: Số lượng Tỉ lệ % Điểm trung bình % kiểm tra 0% 36 .1% 58 .3% 5.6% 16.7% ... hoạt động Lớp đối chứng: Hàn 33 A2, gồm 18 học sinh tổ chức dạy học theo phương pháp truyền thống (Danh sách điểm HS lớp đối chứng, lớp thực nghiệm: Phụ lục 10) 3. 3 .3 Nội dung thực nghiệm Do thời...
 • 23
 • 384
 • 2

Áp dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề trong mô đun tiện cơ bản tại trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ TPHCM

Áp dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề trong mô đun tiện cơ bản tại trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ TPHCM

Kỹ thuật

... v n đề ng ( N = 53 ) T l (%) T th n 13 24.5 Không t t h n 33 62 .3 Có đổi 13. 2 34 13. 2% 24.5% Tốt Không tốt Có đổi 62 .3% Biểu đồ 2 .3: Biểu đồ kết qu kh o sát vi c sử d ng ph ng pháp dạy học nêu ... 32 2 .3. 1 .3. Đối tư ng kh o sát 32 2 .3. 2.N i dung kh o sát 32 2 .3. 3 Kết qu kh o sát 32 Kết lu n chư ng 40 CH NG III: ÁP D NG PH NG PHÁP D Y ... 10 1.2 .3. C s giáo d c 10 1 .3 CÁC KHÁI NI M LIÊN QUAN Đ N D Y H C NÊU V N Đ 11 1 .3. 1.D y học nêu v n đề 11 1 .3. 2.Phư ng pháp d y học 12 1 .3. 3.V n đề ...
 • 136
 • 257
 • 0

Áp dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề trong mô đun tiện cơ bản tại trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ TPHCM

Áp dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề trong mô đun tiện cơ bản tại trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ TPHCM

Điện - Điện tử

... NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN DẠY HỌC NÊU VẤN ĐỀ 11 1 .3. 1.Dạy học nêu vấn đề 11 1 .3. 2.Phương pháp dạy học 12 1 .3. 3.Vấn đề 13 1 .3. 4.Tình có vấn đề 13 1 .3. 5.Tình ... 32 2 .3. 1 .3. Đối tượng khảo sát 32 2 .3. 2.Nội dung khảo sát 32 2 .3. 3 Kết khảo sát 32 Kết luận chương 40 CHƯƠNG III: ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY ... 29 2 .3. THỰC TRẠNG VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC NÊU VẤN ĐỀ TRONG MÔ ĐUN TIỆN CƠ BẢN 31 2 .3. 1.Mục tiêu, phạm vi đối tượng khảo sát 31 2 .3. 1.1.Mục tiêu 31 2 .3. 1.2.Phạm...
 • 22
 • 275
 • 0

những cơ sở lý luận về quản trị hoạt động marketing trong các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm nhựa của việt nam trong điều kiện cơ chế thị trường

những cơ sở lý luận về quản trị hoạt động marketing trong các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm nhựa của việt nam trong điều kiện cơ chế thị trường

Kinh tế - Quản lý

... Cảnh 11 1 .3 Sự phát triển quản trị marketing qua thời kỳ vai trò quản trị marketing doanh nghiệp: 1 .3. 1 Các giai đoạn phát triển quản trị marketing: - Giai đoạn "thị trờng cung": Vào thập niên đầu ... nghĩa chung hoạt động liên quan đến thị trờng mà trực diện cụ thể vào khách hàng doanh nghiệp, nói xác vào nhóm khách hàng mục tiêu doanh nghiệp Philip Kohler diễn tả vai trò quản trị marketing ... mang đến lợi ích thoả mãn cho ngời tiêu dùng cuối 1 .3. 2 Vai trò quản trị marketing doanh nghiệp: Cùng với phát triển quản trị marketing, vai trò marketing đợc nhìn nhận ngày thiết thực phù hợp...
 • 175
 • 798
 • 0

Một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn ngoại ngữ tại trường trung cấp nghề kỹ nghệ thanh hóa luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn ngoại ngữ tại trường trung cấp nghề kỹ nghệ thanh hóa luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Khoa học xã hội

... tốt 13, 3 53, 3 33 ,4 6,6 18,9 48,9 22,2 10 66,7 13, 3 46,7 40 24,4 57,8 17,8 6,7 25,6 43, 3 24,4 GV 66,7 33 ,3 46,7 13, 3 40 HS 61,1 36 ,7 2,2 20 47,7 30 2 ,3 GV 46,7 40 13, 3 13, 3 46,7 40 HS 53, 3 42,2 ... 43, 3 36 ,7 20 Thường xuyên theo dõi nề nếp lên lớp 23, 3 33 ,4 23 Tổ chức dạy thay, dạy bù kịp thời 20 50 30 Sử dụng kết thực nề nếp đánh giá, xếp loại thi đua GV 33 ,3 30 20 ,3 36,7 BMNN có biện pháp ... GV 26,7 36 ,7 30 6,6 Tổ chức giám sát thi HP 10 26,7 46,7 16,6 Kiểm tra việc chấm thi HP GV 23, 3 53, 3 23, 4 Phân tích kết học tập HS 53, 3 30 16,7 30 47 BMNN đề biện pháp, biện pháp 1, 3, đánh giá...
 • 105
 • 771
 • 4

biện pháp quản lý hoạt động dạy học của phó hiệu trưởng trường trung học cơ sở

biện pháp quản lý hoạt động dạy học của phó hiệu trưởng trường trung học cơ sở

Giáo dục học

... TB trở lên (%) 1 431 41.9 37 .3 19.2 1.6 98.4 2010– 2011 1 435 45.0 36 .9 17.4 0.7 99 .3 2011 – 2012 1471 50 .3 39 .3 9.4 99 Năm học Số lượng 2009 - 2010 Tröông Leâ Ñöù c Trang 14 Biện pháp quản lý hoạt ... để có biện pháp bồi dưỡng, đào tạo phù hợp 3. 2 .3 .Biện pháp 3: Tăng cường kiểm tra đánh giá việc giáo dục hạnh kiểm, tinh thần, thái độ, động học tập đắn cho học sinh 3. 2 .3. 1.Mục tiêu biện pháp ... nhằm quản lý em học tập tốt 3. 2.4 .Biện pháp 4: Tăng cường biện pháp quản lý hoạt động dạy nhà trường ứng dụng công nghệ thông tin 3. 2.4.1.Mục tiêu biện pháp - Biện pháp nhằm hỗ trợ cho Phó Hiệu...
 • 28
 • 1,099
 • 3

Một số giải pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên trường Cao đẳng Nghề Giao thông Vận tải Trung Ương III, Thành phố Hồ Chí Minh

Một số giải pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên trường Cao đẳng Nghề Giao thông Vận tải Trung Ương III, Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học xã hội

... 43 86 204 40,72 40 80 37 2 74,25 36 72 167 33 ,33 14 28 210 41,92 23 46 44 nhân cách Giúp SV đạt kết cao kỳ thi Giúp SV vững vàng việc nâng cao trình độ công tác sau 231 46,11 17 34 207 41 ,32 34 ... tộc, cộng đồng, gia đình cá nhân 11 Việt Nam đẩy mạnh nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, nhằm đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp, văn minh đại hội nhập quốc tế Điều đặt nhiệm vụ cho ... làm thêm tập để củng cố, mở rộng kiến thức F 38 3 406 175 `170 % 76,45 81,04 34 , 93 33, 93 98 19,56 46 n=501 Kết bảng 2.5 cho thấy: - Đa số SV trọng vào nội dung mang tính đối phó, như: xem lại...
 • 111
 • 316
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25