biện pháp 3 cải tiến công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên và năng lực quản lý của tổ trưởng bộ môn

Biện pháp quản đội ngũ giáo viên tiểu học Huyện An Dương, Hải Phòng theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học

Biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên tiểu học Huyện An Dương, Hải Phòng theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học

Sư phạm

... cht ca hot ng qun qua s sau: Sơ đồ 1.1 : Mô hình quản Công cụ quản Chủ thể quản Môi tr-ờng quản Khách thể quản Mục tiêu quản Ph-ơng pháp quản Ch th qun cú th l mt cỏ ... phú cho mi nh trng Vỡ vy, qun nh trng l qun ton din Bao gm: Qun i ng nh giỏo Qun hc sinh Qun quỏ trỡnh dy - hc Qun c s vt cht, trang thit b dy hc Qun ti chớnh trng hc Qun ... h vo th "phỏt trin" Qun l n nh v phỏt trin h thng Ngi qun phi luụn xỏc nh v phi hp tt, cho "Qun" phi cú "Lý" v "Lý" phi cú "Qun", lm cho trng thỏi ca h thng qun luụn c trng thỏi "cõn...
 • 119
 • 660
 • 4

Đánh giá mức độ đáp ứng với Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông của Cử nhân Sư phạm do Trường đại học An Giang đào tạo

Đánh giá mức độ đáp ứng với Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông của Cử nhân Sư phạm do Trường đại học An Giang đào tạo

Khoa học xã hội

... 38 0 24 22 10 26 25 37 18 Ng văn 175 35 140 49 43 19 24 12 28 83 71 21 19 108 47 Sinh h c 92 30 62 0 33 21 26 12 41 43 10 44 38 Ti ng Anh 147 44 1 03 34 27 15 26 22 23 76 59 12 106 30 Toán 1 53 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 37 39 40 41 44 - 41 - T ng S ngư i tham s gia ñánh giá 6 19 19 16 13 29 24 36 31 26 23 17 16 25 24 26 24 20 20 23 18 11 ... Toán 1 53 98 55 44 37 20 12 16 24 78 60 15 20 88 44 V t lí 85 42 43 0 20 18 20 27 T ng s 877 34 4 533 127 124 181 149 148 148 - 32 - 43 435 33 35 3 89 92 54 534 24 247 2.2 N I DUNG TI N TRÌNH NGHIÊN...
 • 165
 • 1,269
 • 0

Luận văn thạc sĩ tác ĐỘNG của CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU học đối với GIÁO VIÊN TIỂU học THÀNH PHỐ hải DƯƠNG

Luận văn thạc sĩ tác ĐỘNG của CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU học đối với GIÁO VIÊN TIỂU học THÀNH PHỐ hải DƯƠNG

Khoa học xã hội

... KT LUN CHNG .32 Chng 33 3CC KT QU NGHIấN CU THC NGHIM V THO LUN 33 3. 1 NH GI TC NG CA CHUN NGH NGHIP TI HOT NG DY HC CA GV TIU HC THNH PH HI DNG 33 3. 1.1 Mc ỏp ng ca GV ... 33 3. 1.2 So sỏnh s khỏc bit v kt qu t ỏnh giỏ ca GV xột n cỏc yu t 50 3. 1.2.1 Theo cp trng 50 3. 1.2.2 Theo gii tớnh 58 3. 1.2 .3 Theo thõm niờn cụng tỏc 63 3.2 ... Hỡnh 3. 1 Kt qu TB Lp k hoch dy hc, son giỏo ỏn 33 Hỡnh 3. 2 Kt qu TB t chc v thc hin cỏc hot ng dy hc trờn lp 36 Hỡnh 3. 3 Kt qu TB cụng tỏc ch nhim lp, hot ng giỏo dc ngoi gi lờn lp 40 Hỡnh 3. 4...
 • 120
 • 477
 • 0

biện pháp quản đội ngũ giáo viên của hiệu trưởng trường thpt yên phong số 2 đáp ứng yêu cầu chuẩn nghề nghiệp

biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên của hiệu trưởng trường thpt yên phong số 2 đáp ứng yêu cầu chuẩn nghề nghiệp

Thạc sĩ - Cao học

... đức, lối sống, lực chuyên môn nghiệp vụ sư phạm 1.2.4.Khái niệm quản lý, quản giáo dục, quản nhà trường, quản giáo viên (nguồn nhân lực chủ yếu) - Khái niệm quản lý: Quản tượng xuất ... giác giáo viên, lôI họ tham gia công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm - Biện pháp quản đội ngũ giáo viên hiệu trưởng trường THPT Yên Phong số phải tác động vào khâu, ... CHUẨN NGHỀ NGHIỆP 3. 1 CƠ SỞ XÁC ĐỊNH CÁC BIỆN PHÁP QUẢN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CỦA HIỆU TRƢỞNG TRƢỜNG THPT YÊN PHONG SỐ THEO ĐỊNH HƢỚNG CHUẨN NGHỀ NGHIỆP - Biện pháp quản đội ngũ giáo viên trường...
 • 104
 • 361
 • 2

Tác động của chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học đối với giáo viên tiểu học thành phố Hải Dương

Tác động của chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học đối với giáo viên tiểu học thành phố Hải Dương

Sư phạm

... 4 732 3 231 Field Code Changed Formatted: Font: Not Bold Chương 4 833 333 2 Field Code Changed CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM THẢO LUẬN 4 833 333 2 Field Code Changed 3. 1 ĐÁNH GIÁ TÁC ... Changed 3. 1 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHUẨN NGHỀ NGHIỆP TỚI HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CỦA GV TIỂU HỌC THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG 4 833 333 2 3. 1.1 Mức độ đáp ứng GV tiêu chí đánh giá 4 833 333 2 3. 1.2 So sánh khác biệt ... GVMN GVPT công lập ban hành kèm theo Quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21 tháng 03 năm 2006 Bộ trưởng Bộ Nội vụ, phục vụ công tác quy hoạch, sử dụng bồi dưỡng đội ngũ GVTH Đối với giáo viên địa...
 • 154
 • 451
 • 0

MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VỀ ĐỊNH HƯỚNG CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TOÁN PHỔ THÔNG CỦA VIỆT NAM

MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VỀ ĐỊNH HƯỚNG CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TOÁN PHỔ THÔNG CỦA VIỆT NAM

Trung học cơ sở - phổ thông

... chuẩn 2: Năng lực tìm hiểu đối tượng môi trường giáo dục ( tiêu chí) - Tiêu chuẩn 3: Năng lực dạy học ( tiêu chí) - Tiêu chuẩn 4: Năng lực giáo dục (6 tiêu chí) - Tiêu chuẩn 5: Năng lực hoạt ... Chuẩn môn học cụ thể, chặt chẽ xác Toán học •Tách lực dạy học lực giáo dục đánh giá dạy học toán khó đánh giá giáo viên theo tiếp cận lực •Các tiêu chuẩn tiêu chí phản ánh phát triển lực nghề nghiệp ... TÍCH CHUẨN GIÁO VIÊN TOÁN CỦA CÁC NƯỚ KHU VỰC ĐÔNG NAM Á C • • • • Lĩnh vực 1: Kiến thức chuyên môn - tiêu chuẩn Lĩnh vực 2: chuyên môn giảng dạy trình học tập - tiêu chuẩn Lĩnh vực 3: Các thuộc...
 • 14
 • 283
 • 0

Xây dựng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo giáo viên sư phạm toán của trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt đáp ứng chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học

Xây dựng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo giáo viên sư phạm toán của trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt đáp ứng chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học

Thạc sĩ - Cao học

... nghiệp cuối khóa với môn thi tính 10 đơn vị học trình có 01 môn luận trị 02 môn chuyên ngành Toán Sinh viên sau thi tốt nghiệp mà kết môn thi tốt nghiệp đạt từ điểm trở lên công nhận tốt nghiệp ... tháng 10 năm 2008) Bộ GD & ĐT yêu cầu “Triển khai 03 công khai theo hướng dẫn Bộ [8]: Công khai cam kết mục tiêu chất lượng đào tạo; công khai lực lượng giảng viên nguồn lực trường; công khai tài ... tạo: Tiếng Việt Tiếng Anh; b) Trình độ đào tạo: Cao đẳng Đại học; c) Yêu cầu kiến thức: Tri thức chuyên môn, lực nghề nghiệp d) Yêu cầu kỹ năng: - Kỹ cứng: Kỹ chuyên môn, lực thực hành nghề nghiệp, ...
 • 154
 • 490
 • 4

Tác động của chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học đối với giáo viên tiểu học thành phố hải dương

Tác động của chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học đối với giáo viên tiểu học thành phố hải dương

Khoa học xã hội

... GVMN GVPT công lập ban hành kèm theo Quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21 tháng 03 năm 2006 Bộ trưởng Bộ Nội vụ, phục vụ công tác quy hoạch, sử dụng bồi dưỡng đội ngũ GVTH Đối với giáo viên địa ... lượng đội ngũ giáo viên tiểu học Đó chọn Tác động Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học giáo viên tiểu học thành phố Hải Dương làm đề tài cho khóa luận 2 Mục đích nghiên cứu đề tài - Đánh giá tác ... tắc, công khai, mang tính nghề nghiệp để giúp GV tự đánh giá lực nghề nghiệp, từ xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, trình độ trị, chuyên môn, nghiệp vụ; đồng thời làm sở cho...
 • 8
 • 242
 • 0

cụ thể hóa chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học của bộ giáo dục đào tạo trong quản trường trung học phổ thông tại thành phố hồ chí minh

cụ thể hóa chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học của bộ giáo dục và đào tạo trong quản lý trường trung học phổ thông tại thành phố hồ chí minh

Thạc sĩ - Cao học

... nhiệm vụ quản trung tâm nhà trường [37 ] - Tác giả Nguyễn Văn Lê tập trung nghiên cứu công tác bồi dưỡng đội ngũ GV tư tưởng trị, chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao lực giảng dạy cho họ [ 43] - Tác ... 97 T T 3. 2.7 .Biện pháp 7: Cải tiến công tác giáo dục đạo đức cho học sinh 99 T T 3. 2.8 .Biện pháp 8: Cải tiến công tác giáo viên chủ nhiệm 100 T T 3. 2.9 .Biện pháp 9: Tăng cường ... CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN QUẢN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRÊN CỞ SỞ CỤ THỂ HÓA CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CỦA BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 89 T T 3. 1.Cơ sở xác lập biện pháp :...
 • 154
 • 377
 • 1

Định hướng phát triển các ngành dịch vụ của tp HCM đáp ứng yêu cầu hiệp định thương mại việt mỹ trong lĩnh vực thương mại dịch vụ

Định hướng phát triển các ngành dịch vụ của tp HCM đáp ứng yêu cầu hiệp định thương mại việt  mỹ trong lĩnh vực thương mại dịch vụ

Kinh tế

... 1996 27,76 29, 73 42,51 1997 25,77 32 ,08 42,15 1998 25,78 23, 49 41, 73 1999 25, 43 34,49 40,08 2000 24 ,30 36 ,61 39 ,09 2001 23, 24 38 , 13 38, 63 2002 22,99 38 ,55 38 ,46 20 03 39,9 22 ,3 38,20 [Nguồn: Niên ... biện pháp cửa bên tác động đến thương mại dịch vụ 21 Biện pháp biện pháp Bên hình thức luật, quy định, thể lệ, thủ tục, định, hành v i hành chính, hay hình thức khác Biện pháp Bên biện pháp tiến ... Nước Nông nghiệp Công nghiệp Đích vu Trung Quốc 20 48 32 Indonesia 18 43 40 Malaysia 13 42 45 Philippins 20 32 48 Thai Lan li 39 50 Myanma 60 10 30 Việt Nam 29 30 41 Bangladesh 26 23 51 Ấn Độ...
 • 190
 • 362
 • 0

Đánh giá mức độ hội nhập kinh tế quốc tế trong hoạt động ngân hàng của Việt Nam so với yêu cầu về hội nhập trong Hiệp định chung về thương mại dịch vụ (GATS) của WTO

Đánh giá mức độ hội nhập kinh tế quốc tế trong hoạt động ngân hàng của Việt Nam so với yêu cầu về hội nhập trong Hiệp định chung về thương mại dịch vụ (GATS) của WTO

Kinh tế

... 2004 2005 2006 VBARD 4,75 4 ,30 6, 43 6, 43 7,6 VCB 3, 08 3, 50 5, 73 6 ,30 9,2 BIDV 3, 00 3, 50 5,46 6,86 9,59 ICB 3, 38 3, 40 6,07 6,08 11 Bình quân NHTMNN 3, 55 3, 68 5, 93 6.97 9 ,35 Ngân hàng Nguồn: Báo cáo ... tạo, tuyển dụng xây dựng đội ngũ cán bộ: 81 3. 2.8 Tăng cƣờng phối kết hợp NHTM nƣớc: 82 3. 3 Một số kiến nghị, đề xuất 83 3 .3. 1 Đối với phủ 83 3 .3. 2 Đối với Ngân hàng nhà ... dần biện pháp hạn chế số lƣợng nhà cung cấp dịch vụ; tổng giá trị giao dịch dịch vụ; tổng số giao dịch dịch vụ tổng số lƣợng sản phẩm dịch vụ; hạn chế tổng số thể nhân đƣợc tuyển dụng; biện pháp...
 • 93
 • 258
 • 0

Xây dựng và sử dụng đội ngũ giáo viên cốt cán trong phát triển nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông thành phố Hà Nội

Xây dựng và sử dụng đội ngũ giáo viên cốt cán trong phát triển nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông thành phố Hà Nội

Khoa học xã hội

... thi biện pháp 16 3. 2 Các biện pháp đề xuất 3. 2.1 Nhóm biện pháp xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán cấp THPT thành phố Hà Nội 3. 2.1.1 Mục đích, ý nghĩa nhóm biện pháp Nhóm biện pháp nhằm ... nhị 21 Công 22 Khoan dung c) Biện pháp 3: Thiết kế mô hình tổ chức đội ngũ giáo viên cốt cán THPT xác định trách nhiệm chủ thể tham gia xây dựng đội ngũ GVCC Mô hình tổ chức đội ngũ giáo viên cốt ... đồng nghiệp phát triển nghề nghiệp giáo viên THPT Quan điểm đạo bồi dưỡng giáo viên cốt cán THPT bồi dưỡng giáo viên cốt cán THPT bồi dưỡng đội ngũ giữ vai trò nòng cốt việc nâng cao vị giáo viên...
 • 24
 • 326
 • 0

tiểu luận môn môn phát triển kỹ năng quản đánh giá năng lực quản của cá nhân so với yêu cầu công việc giải pháp hoàn thiện

tiểu luận môn môn phát triển kỹ năng quản lý đánh giá năng lực quản lý của cá nhân so với yêu cầu công việc và giải pháp hoàn thiện

Quản trị kinh doanh

... hàng 01/06/20 13 đến 03/ 06/20 13 03/ 06/20 13 đến 08/06/20 13 10/06/20 13 Bộ phận hành Nhân viên kinh doanh Nhân viên kinh doanh Nhân viên kinh doanh Trang Tiểu luận môn Phát triển kỹ quản Giới thiệu ... môn Phát triển kỹ quản Thầy Nguyễn Thành Nhân Lập kế hoạch hành động để quản điều hành công việc hiệu sau bổ nhiệm vào chức vụ cao đơn vị sở quan sát hoạt động đơn vị 1.1 Đánh giá lực quản ... chưa hoàn thành Theo học khóa BĐS SXD chứng bồi dưỡng chứng ngắn hạn nghiệp vụ BTC - Chứng bồi dưỡng nghiệp vụ BTC Thị trường Bât động sản Hệ thống pháp luật quy định ngành SVTH: Trần Đoàn Tú...
 • 16
 • 367
 • 1

Đặc điểm chung về Công ty Đầu tư phát triển công nghệ Điện tử Viễn Thông (Elcom)

Đặc điểm chung về Công ty Đầu tư phát triển công nghệ Điện tử Viễn Thông (Elcom)

Quản trị kinh doanh

... 2 .3. 2.2 Ti khon s dng: - TK 33 4: Phi tr cụng nhõn viờn - TK 33 8: Phi tr phi np khỏc - TK 33 8 (3) : BHXH - TK 33 8(4): BHYT - TK 33 8(9): BHTN - Cỏc ti khon khỏc cú liờn quan 2 .3. 2 .3 Phng phỏp k toỏn: Hng ... thi trớch cỏc khon trớch theo lng ( Ph lc 13) N TK 642 : 7 .37 2.400 Cú TK 33 8 : 7 .37 2.400 -TK 33 8 (3) : 5.897.920 -TK 33 8(4): 1.105.860 -TK 33 8(9): 36 8.620 2.4 K toỏn bỏn hng v xỏc nh kt qu ... hng Nm 2009 (B) 6 93, 4 63, 647,797 6 93, 4 63, 647,797 557,971 ,36 3 ,38 2 134 ,478,084,415 53, 692,122,480 31 ,852, 138 ,026 Nm 2010 Chờnh lch 2010/2009 Giỏ tr % (E)=(D)/(B) (C ) 749,0 53, 908 ,39 5 ( D )=( C ) -...
 • 41
 • 200
 • 0

Đề xuất về vị trí việc làm, mô tả công việc, khung năng lực của một số vị trí việc làm trong trường tiểu học tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học

Đề xuất về vị trí việc làm, mô tả công việc, khung năng lực của một số vị trí việc làm trong trường tiểu học và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học

Lớp 5

... gia công tác khác theo quy định pháp luật TỔ TRƯỞNG TỔ CHUYÊN MÔN Tổ chuyên môn bao gồm giáo viên, nhân viên làm công tác thư viện, thiết bị giáo dục Mỗi tổ có thành viên Tổ chuyên môntổ trưởng, ... 14 17 18 18 22 23 24 25 26 27 27 27 28 29 29 30 31 31 31 32 32 32 33 33 33 36 39 40 41 42 44 C D E * MỤC LỤC Stt Nội dung Cơ sở đề xuất Tiêu chuẩn Chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học Tiêu ... Trong thời gian năm học a) Quản lý, hướng dẫn tổ chức cho tổ viên thực nhiệm vụ năm học, kế hoạch công tác, tiêu thi đua tổ; b) Tổ chức thực bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, dự giờ, thăm lớp; kiểm...
 • 57
 • 3,038
 • 16

Vốn xã hội của người lao động trong chuyển đổi cấu trúc nghề nghiệp ở nông thôn đồng bằng sông Hồng

Vốn xã hội của người lao động trong chuyển đổi cấu trúc nghề nghiệp ở nông thôn đồng bằng sông Hồng

Tiến sĩ

... luật pháp, viên chức cao cấp nhà quản lý; (2) Chuyên gia; (3) Kỹ thuật viên nghiệp vụ viên; (4) Nhân viên; (5) Nhân viên dịch vụ bán hàng.; (6) Công nhân nông, lâm ngư nghiệp; (7) Thợ thủ công công ... nhà quản lý; Nhóm 2: Chuyên gia; Nhóm 3: Kỹ thuật viên nghiệp vụ viên; Nhóm 4: Nhân viên; Nhóm 5: Nhân viên dịch vụ bán hàng; Nhóm 6: Công nhân nông, lâm ngư nghiệp; Nhóm 7: Thợ thủ công công ... 86 18 28 10 66 102 36 21 24 82 89 7 24 29 13 20 40 20 16 18 5 17 14 -3 74 66 -8 3 20 14 -6 67 40 -27 Lao ñộng giản ñơn 11 11 24 33 Lực lượng quân ñội 3 Tổng cộng 34 48 14 133 147 14 455 506 51...
 • 190
 • 274
 • 0

Vốn xã hội của người lao động trong chuyển đổi cấu trúc nghề nghiệp ở nông thôn đồng bằng sông hồng (TT)

Vốn xã hội của người lao động trong chuyển đổi cấu trúc nghề nghiệp ở nông thôn đồng bằng sông hồng (TT)

Tiến sĩ

... ng; 2 .3 PH c l p khác nh NG PHÁP LU N PH c i m cá nhân, gia ình c a NG PHÁP NGHIÊN C U 2 .3. 1 Ph ng pháp lu n 2 .3. 1.1 Ph ng pháp lu n v t bi n ch ng 2 .3. 1.2 Ph ng pháp so sánh /l ch s 2 .3. 2 Ph ... sát 410 h ó s phi u h p l 4 03 c a 4 03 h c kh o sát 2 .3. 2.4 Ph ng pháp x s li u: s li u nh l ng nh tính c x b ng ph n m m Epi-Infor, SPSS 16.0 Nvivo 7.0 2.4 A BÀN C I M IT NG KH O SÁT 2.4.1 ... n t ng 2 ,3% , công nghi p - xây d ng t ng 9,9% (c thu 10,2%), d ch v t ng 6,5% (c thu 7%) Thu nh p bình quân toàn t nh n m 2014 t 39 tri u ng/ng i, t ng 3, 9 tri u ng so v i n m 20 13 3 .3 B I C NH...
 • 27
 • 145
 • 0

năng lực đọc hiểu của học sinh so với yêu cầu của người đọc độc lập

năng lực đọc hiểu của học sinh so với yêu cầu của người đọc độc lập

Thạc sĩ - Cao học

... 41 2.2 .3 Phương pháp chọn mẫu 42 2 .3 Công cụ khảo sát 42 2 .3. 1 Nội dung mục đích 42 2 .3. 2 Căn xây dựng công cụ khảo sát 43 2 .3. 3 Mô tả công cụ khảo ... CHƯƠNG TỔNG QUAN 13 1.1 Năng lực đọc hiểu 13 1.1.1 Năng lực đọc hiểu yếu tố tạo nên lực đọc hiểu 13 1.1.2 Hai cách tiếp cận lực đọc hiểu: tâm học nhận thức văn hóa – ... thời, lực làm chủ ngôn ngữ hình thành học sinh khả học liên môn, xuyên môn, khả 36 tích hợp tri thức thu nhận được, xử chúng để tạo hiểu biết cho thân, phục vụ sống 1 .3 Mối quan hệ lực đọc...
 • 146
 • 292
 • 2

Các giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên trường trung cấp nghề cơ khí i hà nội theo hướng chuẩn nghề nghiệp luận văn thạc sĩ

Các giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên trường trung cấp nghề cơ khí i  hà nội theo hướng chuẩn nghề nghiệp luận văn thạc sĩ

Thạc sĩ - Cao học

... ngh nghip 1 .3. 2.2 D bỏo, qui hoch i ng giỏo viờn 1 .3. 2 .3 Tuyn chn i ng giỏo viờn theo tiờu chun ngh nghip 1 .3. 2.4 Kin ton c cu i ng giỏo viờn 1 .3. 2.5 Ci tin cụng tỏc bi dng giỏo viờn 1 .3. 2.6 Hon ... chớnh sỏch i vi giỏo viờn 1 .3. 3 Nhng yu t nh hng n cụng tỏc phỏt trin i ng giỏo viờn 29 trung cp ngh 1 .3. 4 Phỏt trin i ng giỏo viờn trung cp ngh .. 30 KT LUN CHNG I 34 36 CHNG THC TRNG PHT TRIN ... 1.2 .3 Nhng yờu cu i vi giỏo viờn trung cp ngh giai on hin 16 1 .3 Phỏt trin i ng giỏo viờn trung cp ngh 25 1 .3. 1 Mt s khỏi nim c bn 25 1 .3. 2 Phỏt trin i ng giỏo viờn cỏc trng trung cp ngh 27 1 .3. 2.1...
 • 140
 • 131
 • 0

Xem thêm