biện pháp 2 tổ chức cho học sinh tập dượt liên tưởng huy động kiến thức cần thiết để khai thác tình huống tiếp cận nhận biết và giới hạn phạm vi trong quá trình tìm cách giải quyết vấn đề 64

Bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trung học phổ thông thông qua dạy hình học không gian lớp 11

Bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trung học phổ thông thông qua dạy hình học không gian lớp 11

Sư phạm

... K K Plantụnụv a ra): Nhận thức vấn đề Xuất liên tởng Sàng lọc liên tởng hình thành giả thuyết Kiểm tra giả thuyết Chính xác hoá Khẳng định Phủ định Hoạt động t Giải vấn đề Hỡnh 1.1 (Dn theo Nguyn ... 2. 2 .2 Bin phỏp 2: T chc cho hc sinh dt liờn tng, huy ng kin thc cn thit khai thỏc tỡnh hung, tip cn, nhn bit v gii hn phm vi quỏ trỡnh tỡm cỏch gii quyt 64 2. 2.3 Bin phỏp 3: ... ngi giỏo vi n cn cú nhng ng vi n, khuyn khớch kp thi, c v cho h v hóy ly ú l nhng tớn hiu tt bi ớt vic dy hc ca mỡnh ó cú nhng hiu qu ỏng ghi nhn 1 .2. 2.Nng lc gii quyt Toỏn hc 1 .2. 2.1 Vai trũ...
 • 126
 • 891
 • 10

“ Đánh giá khả năng sinh trưởng một số thành phần hóa sinh của cây nưa ở Quảng Điền – Thừa Thiên Huế”.

“ Đánh giá khả năng sinh trưởng và một số thành phần hóa sinh của cây nưa ở Quảng Điền – Thừa Thiên Huế”.

Báo cáo khoa học

... lượng chất khô [3] 2. 2 .2 Định lượng đường tổng số [1] 2. 2.3 Định lượng cellulose theo phương pháp thủy phân acid [1], [3] 2. 2.4 Định lượng lipid theo phương pháp Soxhlet [1] 2. 2.5 Định lượng protein ... mà thu nhận nhận định bước đầu, đề nghị tiếp tục nghiên cứu vấn đề sau: - Đi sâu nghiên cứu đặc điểm sinh lý nưa, tìm điều kiện thích hợp để rút ngắn thời gian nảy mầm trình sinh trưởng - Tiếp ... Đề tài NCKH sinh vi n Tuy nhiên, người dân tập trung sử dụng chủ yếu phần thân nưa, phần củ để lại làm giống, lại dùng để chăn nuôi (làm thức ăn cho lợn) Nếu phần củ nghiên cứu đưa vào khai thác...
 • 62
 • 576
 • 3

Luận văn nghiên cứu tạo chế phẩm bảo quản quả chuối từ sáp carnauba một số thành phần khác

Luận văn nghiên cứu tạo chế phẩm bảo quản quả chuối từ sáp carnauba và một số thành phần khác

Nông - Lâm - Ngư

... 20 ,27 26 ,18 b 30 ,28 c 39,61 b 45 ,27 a 41 ,24 bc CT3 20 ,27 25 ,96 b 32, 52 b 37 ,25 c 43,8 b 41,65 bc CT4 20 ,27 25 , 32 bc 29 ,46 c 35,87 c 43 ,25 b 42, 18 b CT5 20 ,27 24 ,2 c 26 ,65 d 32, 58 d 38,85 c 46,75 ... s b) trình b o qu n b ng ch ph m khác Công th c Th i gian b o qu n (ngày) 12 15 ðC 20 ,27 28 ,85 a 39 ,64 a 48 ,23 a 43,18 b 38,5 c CT1 20 ,27 25 , 72 b 31,1 b 38, 72 b 45 ,64 a 42, 17 b CT2 20 ,27 26 ,18 ... th c 12 15 ðC (không ph màng) 23 ,75 29 ,64 a 38,69 a 49 ,26 a 43, 12 b 39,36 c CT1 (carnauba 7% + PE 3%) 23 ,75 25 , 82 b 27 , 42 c 32, 38 c 38,59 c 46,5 b CT2 (carnauba 5% + PE 5%) 23 ,75 26 ,06 c 29 ,11...
 • 132
 • 774
 • 4

Bước đầu vận dụng một số quan điểm biện chứng của tư duy toán học trong dạy học toán ở trường phổ thông (thể hiện qua dạy học hình học 10 THPT)

Bước đầu vận dụng một số quan điểm biện chứng của tư duy toán học trong dạy học toán ở trường phổ thông (thể hiện qua dạy học hình học 10 THPT)

Công nghệ thông tin

... biện pháp thực 2. 3 Một số biện pháp thực 2. 3.1 Biện pháp 1: Xem xét đối tợng toán học cách khách quan, để tìm mối liên hệ chúng 2. 3 .2 Biện pháp 2: Xem xét nhìn nhận đối tợng toán học dới nhiều ... tới vi c giải công vi c thứ ba Điều có nghĩa vi c giải vấn đề trình biện chứng Nó giúp ta hiểu đợc cách đắn sâu sắc qua vi c nhận thức kiến thức toán học T toán học không thành phần quan trọng trình ... tổng quát hoạt động nói chung Quá trình nhận thức đợc phản ánh thức khách quan ngời, trình tạo thành tri thức óc ngời thực khách quan Nhờ có nhận thức, ngời có ý thức giới; ý thức kết trình nhận...
 • 109
 • 905
 • 1

Bồi dưỡng một số nét đặc trưng của tư duy hàm cho học sinh trung học cơ sở thông qua việc vận dụng quan điểm hoạt động vào dạy học môn toán

Bồi dưỡng một số nét đặc trưng của tư duy hàm cho học sinh trung học cơ sở thông qua việc vận dụng quan điểm hoạt động vào dạy học môn toán

Tiến sĩ

... CK Ta có : AC2 = h2 + (AD-x )2 BD2 = h2 + (AD+ x )2 Suy ra: AC2 + BD2 = 2h2 + 2x2 + 2AD2 = 2( h2 + x2) +2AD2 = 2( AB2+AD2) 1.6 Kết luận chương Trên sở phân tích lý luận thực tiễn vấn đề nghiên cứu ... dưỡng cho GV dạy Toán THCS tri thức TDH Từ Định hướng này, đề xuất biện phápphạm sau: 2. 2 .2 Biện pháp 4: Khai thác chủ đề kiến thức thích hợp chương trình Toán THCS để phát triển tư hàm cho học ... THCS sinh vi n Sư phạm Toán; Biện pháp 4, giúp nhận biết chủ đề môn Toán THCS có nhiều hội để dạy học phát triển TDH cách khai thác theo đặc điểm chủ đề kiến thức; Biện pháp 5, hỗ trợ đắc lực cho...
 • 27
 • 1,007
 • 2

bước đầu vận dụng một số quan điểm biện chứng của tư duy toán học trong dạy học toán ở trường thpt

bước đầu vận dụng một số quan điểm biện chứng của tư duy toán học trong dạy học toán ở trường thpt

Sư phạm

... hệ biện chứng t toán học, trình độ nhận thức tâm lí học sinh Vi c thực biện pháp giúp học sinh biết nhìn nhận đối tợng toán học cách biện chứng, biết liên tởng, biết quy lạ quen Từ biết huy động ... Toán học trừu tợng cho học sinh cấp tiến hành Vi n Tâm lí học đại cơng LiênTrong giảng dạy Toán học vi c tăng cờng khả cho học sinh vận dụng kiến thức lí thuyết vào vi c giải toán hay giải ... chơng trình Hình học 10 THPT hành 2. 2 Một số đa biện pháp thực 2. 3 Một số biện pháp thực 2. 3.1 Biện pháp 1: Xem xét đối tợng toán học nh vật, tợng khách quan, để tìm mối liên hệ chúng 2. 3 .2 Biện pháp...
 • 94
 • 554
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " MỘT SỐ THÀNH PHẦN HOÁ SINH CỦA XƯƠNG RỒNG BÀ KHÔNG GAI (Nopalea cochenillifera (L.) Salm-Dyck) Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ" pdf

Báo cáo nghiên cứu khoa học:

Báo cáo khoa học

... tươi) 0,469 ± 0,016 0, 425 ± 0,008 0 ,29 3 ± 0,016 0 ,26 3 ± 0,013 0,096 ± 0,009 0, 023 ± 0,0 12 Vitamin C (mg/100g mẫu tươi) 193,6 ± 13 ,2 118,8 ± 8,8 1 72, 6 ± 6,6 136,4 ± 4,4 123 ,2 ± 3,4 81,4 ± 6,6 Đường ... 0,007 P tổng số (mg %) 11,37 ± 0, 32 Khoáng tổng số (%) 19, 32 ± 0,67 1,33 ± 0, 72 0,6 32 ± 0,014 8, 12 ± 0 ,20 21 ,54 ± 0, 42 1 ,26 ± 0,40 0,485 ± 0,014 5,76 ± 0,03 21 ,88 ± 0,96 Hàm lượng N chiếm 0,31 - 0,63 ... P tổng số giai đoạn sinh trưởng khác xương rồng bà không gai STT Mẫu TN Thân non Thân trưởng thành Thân già Lipid (%) 2, 02 ± 0,80 N tổng số (g %) 0,3 12 ± 0,007 P tổng số (mg %) 11,37 ± 0, 32 Khoáng...
 • 7
 • 597
 • 1

bước đầu vận dụng một số quan điểm biện chứng của tư duy toán học trong dạy học toán ở trường thpt (thể hiện qua dạy học hình học 10 thpt)

bước đầu vận dụng một số quan điểm biện chứng của tư duy toán học trong dạy học toán ở trường thpt (thể hiện qua dạy học hình học 10 thpt)

Thạc sĩ - Cao học

... chương trình Hình học 10 THPT hành 2. 2 Một số đưa biện pháp thực 2. 3 Một số biện pháp thực 2. 3.1 Biện pháp 1: Xem xét đối tượng toán học vật, tượng khách quan, để tìm mối liên hệ chúng 2. 3 .2 Biện pháp ... Toán học trừu tượng cho học sinh cấp tiến hành Vi n Tâm lí học đại cương LiênTrong giảng dạy Toán học vi c tăng cường khả cho học sinh vận dụng kiến thức lí thuyết vào vi c giải toán hay giải ... sắc qua vi c nhận thức kiến thức toán học Tư toán học không thành phần quan trọng trình hoạt động toán học học sinh, thành phần mà thiếu đạt hiệu vi c truyền thụ kiến thức toán học cho học sinh...
 • 115
 • 956
 • 7

Báo cáo nghiên cứu khoa học " TÌM HIỂU MỘT SỐ GIÁ TRỊ ĐẶC TRƯNG CỦA VƯỜN CHÙA HUẾ " pdf

Báo cáo nghiên cứu khoa học

Báo cáo khoa học

... liệu, Vi n Đại học Huế xuất (20 ) Thích Hải Ấn, Hà Xuân Liêm (20 06), sđd, tr 685 (21 ) Nguyễn Hữu Thông (20 02) , tlđd (22 ) Trước đây, cấu tổ chức hoạt động chùa, bên cạnh chức danh tri chúng chuyên ... điện tử, ngày 21 /8 /20 09 (www.lieuquanhue.com) TÓM TẮT Từ quan điểm cho tìm hiểu sắc văn hóa Huế không tìm hiểu vấn đề liên quan đến Phật giáo, vi t tiếp cận chùa Huế thông qua vi c xem xét điểm ... chuyên lo vi c tăng chúng, tri khách lo vi c tiếp đãi khách, tri lo vi c vụ chùa, tri khố lo vi c ngân khố chi tiêu hậu cần, có tri vi n chuyên chăm lo cảnh, vườn tược (23 ) Trí Năng (20 09) “Nét...
 • 9
 • 491
 • 2

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Nhận dạng về một số biểu hiện đặc trưng của tha hóa trong xã hội hiện nay " pps

Báo cáo nghiên cứu khoa học

Báo cáo khoa học

... khoa học triết học, tác giả cho rằng, chủ nghĩa xã hội thực (chứ chủ nghĩa xã hội lý thuyết) có tượngđể giải thích cho tượng dùng khái niệm khác khái niệm tha hoá Tác giả vi t: Giải thích chất ... nghĩa xã hội thực sinh ra(5) Về lý mà Blum nêu để chứng minh tính tất yếu tha hoá chủ nghĩa xã hội, phải tranh luận nhiều Song, với nhận thức chủ nghĩa xã hội với thực tế phủ nhận, đồng ý với ... trị, thờ với công vi c xã hội, v.v không chứng tỏ lan rộng hình thức bị tha hoá ý thức? …”(3) Tác giả nêu lên vô số tượng đến kết luận: “Chính quan hệ xã hội, kinh tế, trị, tồn cách thực chủ nghĩa...
 • 3
 • 460
 • 0

tách chiết xác định một số tính chất đặc trưng của collagen từ da cá tra (pangasius hypophthalmus)

tách chiết và xác định một số tính chất đặc trưng của collagen từ da cá tra (pangasius hypophthalmus)

Nông - Lâm - Ngư

... α5(IV) [α5(IV) ]2 6(IV) VII [α1(VII)]3 XV [α1(XV)]3 XVIII [α1(XVIII)]3 VI α1 (VI) 2( VI) α3 (VI) α1 (VI) 2( VI) α4 (VI) VIII [α1(VIII)]3 [ 2( VIII)]3 [α1(VIII) ]2 2( VIII) X [α1(X)]3 IX α1(IX) 2( IX)α3(IX) XII ... năm 20 12 THỊ TRƯỜNG Từ 1/1 /20 12 đến 31/7 /20 12 (GT) % GT So với kỳ 20 11 (%) EU 25 4,016 25 ,6 -19,7 Tây Ban Nha 55 ,27 6 5,6 -6,7 Hà Lan 43,7 12 4,4 -24 ,9 Đức 32, 710 3,3 - 42, 6 Italia 21 ,635 2, 2 -3,4 ... Brazil 34,356 3,5 -0, 02 Colombia 27 ,151 2, 7 +21 ,5 Nga 22 ,26 8 2, 2 -33,8 Các TT khác 28 2,803 28 ,5 +4,1 Tổng cộng 991,1 72 100 +1,0 GT: Giá trị (triệu USD) (Nguồn: Hiệp hội CB&XKTS Vi t Nam – VASEP)...
 • 104
 • 684
 • 2

Màng mỏng Fe - Pt cấu trúc nano nghiên cứu chế tạo một số tính chất đặc trưng

Màng mỏng Fe - Pt cấu trúc nano nghiên cứu chế tạo và một số tính chất đặc trưng

Công nghệ - Môi trường

... phương pháp xử lý đế 24 2. 2 Phương pháp chế tạo mẫu .24 2. 3 Cơ chế nguyên lý trình phún xạ 24 2. 4 Phương pháp nghiên cứu cấu trúc 26 2. 4.1 Nghiên cứu cấu trúc vi ... kính hiển vi 26 2. 4.1.1 Kính hiển vi lực nguyên tử (AFM) 26 2. 4.1 .2 Kính hiển vi điện tử quét (SEM) 28 2. 4 .2 Nghiên cứu cấu trúc tinh thể nhiễu xạ tia X (XRD) 30 2. 5 Nghiên ... thực Chính gần nhà nghiên cứu tập trung vào vi c tìm kiếm giải pháp làm giảm nhiệt độ chuyển pha Các nghiên cứu động học chuyển pha màng mỏng có cấu trúc L10 [ 42] cho thấy so với màng mỏng hợp...
 • 73
 • 831
 • 0

Năng suất, hàm lượng đường các thành phần khác có trong mía nguyên liệu sẽ ảnh hưởng đến năng suất, hiệu suất, công nghệ của quá trình sản xuất đường chất lượng đường thành phẩm

Năng suất, hàm lượng đường và các thành phần khác có trong mía nguyên liệu sẽ ảnh hưởng đến năng suất, hiệu suất, công nghệ của quá trình sản xuất đường và chất lượng đường thành phẩm

Kỹ thuật - Công nghệ

... + CO2 = C12H22O11 + CaCO3 C12H22O11.2CaO + CO2 = C12H22O11 + 2CaCO3 C12H22O11.3CaO + CO2 = C12H22O11 + 3CaCO3 Kết tủa CaCO3 có khả hấp thụ chất kết tủa không đường khác dung dịch Thông CO2 lượng ... malic) Chất vô SiO2 K2O Na2O CaO MgO Fe2O3 P2O5 SO2 Cl H2O Phần trăm 12 0,9 0,5 5,5 0,5 0, 12 0,07 0 ,21 0,01 Vết Vết 0 ,2 0,08 0, 12 0 ,25 0, 12 0,01 0, 02 0,01 Vết 0,07 0, 02 Vết 74,5 26 - Nước mía hỗn ... % 2 21 ,2 21,6 21 ,7 21 ,8 22 ,3 22 ,5 19,93 20 ,20 20 ,25 19,69 10,07 18,45 94,0 93,3 93,3 90,3 85,5 82 0,3 0,3 0,4 0,8 1,6 2, 1 (công nghệ đường mía – PGS.Nguyễn Ngộ - nhà xuất Bách Khoa-Hà Nội) * Biện...
 • 57
 • 2,535
 • 3

Bồi dưỡng một số đặc trưng của tư duy độc lập cho học sinh trong dạy học hình học ở trường Trung Học Phổ Thông

Bồi dưỡng một số đặc trưng của tư duy độc lập cho học sinh trong dạy học hình học ở trường Trung Học Phổ Thông

Sư phạm

... lúc.” Trong trình học tập môn Toán học sinh, học sinh độc lập suy nghĩ sâu sắc học sinh nắm vững kiến thức Trong vận dụng kiến thức, có độc lập suy nghĩ hiểu rõ vấn đề cần giải quyết, học sinh giải ... (3) Coi trọng vi c tổ chức lớp học, chọn học sinh nòng cốt tổ chức học tập; (4) Tăng cường hình thức dạy học dự án, giao cho học sinh thực chuyên đề, vấn đề tương ứng với tình học tập; (5) GV phải ... chủ động, sáng tạo học tập 2. 1.5 Căn vào lỗi học sinh giải tập hình học trường THPT a Tình hình giải toán hình học học sinh Thuận lợi - Học sinh tiếp xúc với hình học từ cấp trang bị đầy đủ kiến...
 • 98
 • 211
 • 0

Chế tạo khảo sát một số tính chất đặc trưng của vi sợi Xenluloxơ vi sợi Xenlulozơ Phtalat

Chế tạo và khảo sát một số tính chất đặc trưng của vi sợi Xenluloxơ và vi sợi Xenlulozơ Phtalat

Kỹ thuật

... lùng .20 1.4.1 Hình thái 21 2. 2.Xử lí sợi 23 2. 2.1 Phương pháp nấu bột giấy .23 2. 2 .2 Phương pháp học 25 2. 3 Phương pháp điều chế vi sợi xenlulozơ ... nếp phạm vi tinh thể Các tinh thể với vùng vô định hình tập hợp thành tổ chức lớn gọi vi xơ Các vitập hợp thành tổ chức lớn gọi xơ Các bó mạch có dạng sợi tập hợp lại thành lớp [25 ] 1.1 .2. 2 ... 28 2. 5 Phương pháp khảo sát tính chất đặc trưng vi sợi xenlulozơ phtalat 30 2. 5.1 Phương pháp xác định cấu trúc hóa học 30 2. 5 .2 Phương pháp phân tích nhiệt 30 2. 5.3 Phương pháp...
 • 55
 • 956
 • 0

Khóa luận tốt nghiệp toán một số đại lượng đặc trưng của biến ngẫu nhiên

Khóa luận tốt nghiệp toán một số đại lượng đặc trưng của biến ngẫu nhiên

Toán học

... 1.0 24 20 23 96 23 72 2347 23 23 22 99 22 75 22 51 22 27 22 03 1.1 21 79 21 55 21 31 21 07 20 83 20 59 20 35 20 12 1989 1965 1 .2 19 42 1919 1895 18 72 1849 1 826 1804 1781 1758 1736 1.3 1714 1691 1669 1647 1 624 1604 ... 323 0 320 9 3189 3166 3144 0.7 3 123 3101 3079 3056 3034 3011 29 89 29 66 29 43 29 20 0.8 28 97 28 74 28 50 28 27 28 03 27 80 27 56 27 32 2709 26 85 0.9 26 61 26 37 26 13 28 58 25 65 25 41 25 16 24 92 2468 24 44 1.0 24 20 ... 17 .27 50 19.6751 21 . 920 0 24 . 725 0 26 .7568 31 .26 4 12 14.8454 18.5493 21 . 026 1 23 .3367 26 .21 70 28 .29 95 32. 909 13 15.9839 19.8119 22 .6848 24 .23 56 27 .68 82 29.8195 34. 528 14 17.1169 21 . 0641 23 .6848 26 .1189...
 • 46
 • 337
 • 1

PHỎNG NHÓM MỘT SỐ TÍNH CHẤT ĐẶC TRƯNG

PHỎNG NHÓM VÀ MỘT SỐ TÍNH CHẤT ĐẶC TRƯNG

Thạc sĩ - Cao học

... Tiếng Vi t Trần Văn Hạo Hoàng Kỳ, NXB Đại học Trung học chuyên nghiệp Hà Nội [2] Lê Quốc Hán (20 08), Giáo trình lý thuyết nửa nhóm lý thuyết nhóm, Trường Đại học Vinh Tiếng Anh [3] M Bozinovic, ... Thế cách sử dụng Mệnh đề 2. 1 [6], có : f  f  ea    fe  a   ae  f Từ ae  EA Như a  EA EA đơn nguyên phải 36 KẾT LUẬN Trong luận văn trình bày vấn đề sau: Hệ thống kiến thức tập thứ ... 1.a  cc1.a2bc 1.a  ac 1.b1cc 1.b  bb1.b  b ,  a, b   2 1 Như 1 22 1 Bằng đối xứng, 2 1  1 2 Như vậy, ta trình bày kết sau (Xem thêm Mệnh đề 1.3.9) 3.1 .2 Định lý Giả...
 • 37
 • 256
 • 0

Xem thêm