biểu đồ 3 1 tỷ lệ mắc bệnh u tế bào hình sao theo nhóm tuổi

Luận văn nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh và kết quả phẫu thuật u não hình sao tại BV việt đức

Luận văn nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh và kết quả phẫu thuật u não hình sao tại BV việt đức

Y khoa - Dược

... l t 31 -40 tui (chim 18 ,8%) v t 51- 60 tui (chim 19 ,8%) Tui ớt gp l t 11 -20 tui (chim 6 ,3% ), tui thp nht gp l tui, tui cao nht gp l 79 tui Tui trung bỡnh l 43, 024 ,32 tui Tui 50% Biu 3. 2: Tui mc ... chung 1. 4 .1. 1 au u au u l triu chng hay gp, 80-90% cỏc bnh nhõn cú biu hin au u Tu theo v trớ, kớch thc ca u m cng au u cú khỏc au u u nóo hay xut hin v tng lờn vo bui sỏng, bnh nhõn cú th thiu ... tui, cao nht 71 tui - U t bo hỡnh III: tui trung bỡnh: 48, 53, 91, tui nh nht tui, cao nht 73 tui - U t bo hỡnh IV: tui trung bỡnh: 57,2 53, 41, tui nh nht 25 tui, cao nht 79 tui Biu 3. 3: T l phn...
 • 65
 • 1,155
 • 14

Điều tra tỷ lệ mắc bệnh BCC (máu trắng) ở các bệnh nhân điều trị tại khoa A7 Viện 103 từ tháng 1/ 2007 – tháng 1/ 2008

Điều tra tỷ lệ mắc bệnh BCC (máu trắng) ở các bệnh nhân điều trị tại khoa A7 Viện 103 từ tháng 1/ 2007 – tháng 1/ 2008

Công nghệ - Môi trường

... chiếm tỷ lệ nhỏ THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN 3. 3 SỐ NGƯỜI MẮC BỆNH BCC THEO LỨA TUỔI Bảng 3: Tỷ lệ mắc bệnh BCC liên quan đến tuổi Số người mắc bệnh Tỷ lệ % STT Tuổi = 40 14 21, 87 64 10 0 BCC Tổng 7. 81% 21. 87% = 40 ti 39 .06% Hỡnh Bi u đồ thể tỷ lệ mắc bệnh BCC liên quan đến tuổi Đối với bệnh lý liên quan ... di truyền BCC cấp Bệnh BCC Rối loạn NST M1 Chuyển đoạn 9q34 22q 11 M2 Chuyển đoạn 8q22 21q22 M3 Chuyển đoạn 15 q22 17 q 21 L1 – L2 Chuyển đoạn 9q34và 22q 11 L3 Chuyển đoạn 4q 21 11q 23 BCC dũng tủy -...
 • 39
 • 496
 • 1

Điều tra tỷ lệ mắc bệnh BCC (máu trắng) ở các bệnh nhân điều trị tại khoa A7 Viện 103 từ tháng 1/2007 – tháng 1/2008

Điều tra tỷ lệ mắc bệnh BCC (máu trắng) ở các bệnh nhân điều trị tại khoa A7 Viện 103 từ tháng 1/2007 – tháng 1/2008

Kinh tế - Quản lý

... Chuy n đo n 9q34 22q 11 Chuy n đo n 8q22 21q22 Chuy n đo n 15 q22 17 q 21 L1 – L2 Chuy n đo n 9q34và 22q 11 L3 Chuy n đo n 4q 21 11q 23 M1 M2 M3 BCC d ng Lympho - BCC t nh: Ghi ch : Chuy n đo n = Translocation ... Thi u m u, xu t huy t n ng (tri u ch ng c a suy t y), nhi m khu n Sau ti n hành xét nghi m m u ngo i vi cho k t qu gi m t bào h ng c u, t bào ti u c u, t bào b ch c u Trong m u xu t hi n t bào ... m Mi 18 30 /09/2007 HS Qu nh Ph – Th i B nh Ph ng Th o 37 03/ 10 /2007 CN Tam 51 Nguy n Th Ng t 40 15 /10 /2007 LR 52 Ng Qu c Huy 15 19 /10 /2007 HS 53 Tr n V n N m 39 20 /10 /2007 CN 48 50 àm Qu nh Anh...
 • 39
 • 165
 • 0

trình bày những kiến thức cơ bản về tỷ lệ mắc bệnh, nguyên nhân, biểu hiện lâm sàng của rối loạn chức năng sinh dục - tiết niệu sau sinh

trình bày những kiến thức cơ bản về tỷ lệ mắc bệnh, nguyên nhân, biểu hiện lâm sàng của rối loạn chức năng sinh dục - tiết niệu sau sinh

Y khoa - Dược

... đi u chỉnh thông qua trung tâm ti u tiện Mối liên quan bàng quang, ni u đạo với quan thành phần ti u khung thể qua thiết đồ đứng dọc qua ti u khung (Hình 1) Xương Trực tràng Tử cung Xương mu Cổ ... sàn ch u thực chức trn 18 Cơ sàn ch u Ni u đạo Tử cung Trựctràng Đùi ccccungc Bàngquang Âm đạo xươngmu H u môn u mu mu Cơ sàn ch u Cơ sàn ch u ế Hình - Hình ảnh sàn ch u Thông thường ti u không ... ti u nhi u nguyên nhân phối hợp người cao tuổ CÁC Y U TỐ NGUY C Nhi u y u tố nguy khác kể đến nghiên c u dịch t Những y u tố nói đến nhi u tuổi tá, y u tố sản kho, tiền sử mổ cắt tử cung…Tuy...
 • 39
 • 402
 • 0

nhận xét tỷ lệ tiền đái tháo đường và các yếu tố nguy cơ tại khoa khám chữa bệnh theo yêu cầu - bệnh viện bạch mai

nhận xét tỷ lệ tiền đái tháo đường và các yếu tố nguy cơ tại khoa khám chữa bệnh theo yêu cầu - bệnh viện bạch mai

Y khoa - Dược

... 37 ,4 95 13 , 2 722 10 0 49,0 9 ,11 S lng T l (%) 19 7 18 ,7 34 9 33 ,1 36 9 35 ,0 13 9 13 , 2 10 54 10 0 48,6 9 ,32 Nhn xột: Tui trung bỡnh ca nhúm nghiờn cu l 48,6 9 ,32 , thp nht l 30 , cao nht l 69 Tui trung ... 79,7 73, 4 55 ,3 53, 2 T l IFG (%) 18 ,8 23, 2 38 ,7 39 ,6 T l T (%) 1, 5 3, 4 6,0 7,2 Tng 10 0 10 0 10 0 10 0 P Biu 3. 8 T l G0 theo nhúm tui Nhn xột: Giỏ tr G0 trung bỡnh theo nhúm tui 30 -39 l 5 , 31 1, 07mmol/l, ... l T (%) Tng 30 39 40 49 50 59 50 59 P 7 ,16 1, 98 7, 512 ,36 8,282,76 8,572,82 77,7 70,5 53, 1 46 ,1 19,8 23, 5 35 ,5 42,4 2,5 6,0 11 ,4 11 ,5 10 0 10 0 10 0 10 0 Biu 3. 9 T l G2 theo nhúm tui Nhn xột:...
 • 96
 • 766
 • 9

Điều tra tỷ lệ mắc bệnh sinh sản ở đàn lợn nái ở huyện Thanh Chương

Điều tra tỷ lệ mắc bệnh sinh sản ở đàn lợn nái ở huyện Thanh Chương

Nông - Lâm - Ngư

... 2. 218 2.0 53 1. 1 23 3 .14 7 3. 037 2.789 1. 270 1. 404 2 .12 1 702 1. 0 83 408 1. 9 01 2. 834 2.824 2.209 1. 726 1. 849 1. 636 1. 118 977 1. 264 16 8 81. 565 2.480 3. 297 2.8 51 2.664 2. 517 2.592 2.470 4.820 2 . 31 5 ... lệ con mắc con mắc con mắc đi u mắc bệnh đi u mắc bệnh đi u mắc bệnh Tên bệnh tra bệnh (%) tra bệnh (%) tra bệnh (%) Sẩy thai 12 7 15 11 , 81 125 11 8,80 11 8 7, 63 Sót 12 7 5, 51 125 10 8,00 11 8 6,78 ... 4.820 2 . 31 5 2.752 2.7 53 965 2 .33 5 4.760 2.9 73 2. 735 3. 548 3. 3 43 1. 997 2.208 1. 708 3. 797 3. 5 43 3.084 3. 3 93 3 .10 4 2 .36 2 3. 045 2 .37 0 1. 062 602 510 10 8.476 [Theo nguồn 2] 1 .3. 2 Công tác giống gia...
 • 38
 • 353
 • 0

Nghiên cứu tỷ lệ mắc bệnh phân trắng ở lợn con theo mẹ và sử dụng thuốc điều trị tại huyện na hang – tỉnh tuyên quang

Nghiên cứu tỷ lệ mắc bệnh phân trắng ở lợn con theo mẹ và sử dụng thuốc điều trị tại huyện na hang – tỉnh tuyên quang

Nông - Lâm - Ngư

... tả Tỷ lệ % An toàn 1. 757 1. 757 10 0 34 0 34 0 10 0 1. 4 93 1. 4 93 10 0 - Lepto 33 0 33 0 10 0 - Tai xanh 16 0 16 0 10 0 - Suyễn lợn 15 0 15 0 10 0 - Tụ d u 18 7 18 7 10 0 -Lở mồm long móng - Tụ huyết trùng Đi u trị ... Tỷ lệ lợn mắc bệnh theo tháng có biến động Tháng tỷ lệ mắc bệnh phân trắng lợn thấp (tỷ lệ đàn mắc 35 ,29%, tỷ lệ lợn mắc bệnh 16 ,84%) Tháng có tỷ lệ mắc cao (tỷ lệ đàn mắc 54,55%, tỷ lệ lợn mắc ... mắc bệnh 28,98%) Không có lợn bị chết tháng theo dõi - Tỷ lệ lợn mắc bệnh phân trắng theo lứa tuổi: Tỷ lệ mắc bệnh nhi u giai đoạn - 14 ngày tuổi (tỷ lệ đàn mắc bệnh 18 ,97%, tỷ lệ lợn mắc bệnh 10 ,05%)...
 • 55
 • 238
 • 0

Điều tra tỷ lệ mắc bệnh phân trắng lợn con và so sánh hiệu lực hai loại thuốc kháng sinh Norcoli và Enroflox điều trị bệnh. tại xã Song Mai – thành phố Bắc Giang – tỉnh Bắc Giang

 Điều tra tỷ lệ mắc bệnh phân trắng lợn con và so sánh hiệu lực hai loại thuốc kháng sinh Norcoli và Enroflox điều trị bệnh. tại xã Song Mai – thành phố Bắc Giang – tỉnh Bắc Giang

Nông - Lâm - Ngư

... thuốc Số Li u Số Tỷ lệ đi u trình khỏi khỏi trị (ngày) (con) (%) (con) Tiêm bắp 2 -3 sau tai 17 7 Tiêm bắp - 5 10 0 Tiêm bắp 2 -3 sau tai 87,5 Tiêm bắp 2 -3 sau tai 3 10 0 1 3 3 10 UI /1 lần 10 ml /1 ... Tiêm 10 ml /1 sau tai mũi 10 ml /1 20mg /1kgP 5ml /1 lần Tiêm bắp 2 -3 5ml /1 lần cổ 5ml /1 3ml /1 lần ml /1 lần Tiêm bắp 2 -3 cổ 17 0 96,05 10 0 1ml /2-3kgP Tiêm dới 1ml /1 da 2ml /5 kgP 2 -3 17 15 88, 23 ... ngày tuổi: 0 ,3 ml /1 Trên 35 ngày tuổi: 0,5 ml /1 + Vịt: Trên 15 ngày tuổi dới 35 ngày tuổi: 0,5 ml /1 Trên 35 ngày tuổi: ml /1 Bảo quản vaccine tủ lạnh với nhiệt độ: 2- 8OC Trong mang thuốc tiêm...
 • 83
 • 1,409
 • 4

ảNH HƯởNG CủA VIệC THAY THế MộT PHầN NĂNG LƯợNG TRONG KHẩU PHầN BằNG Bã DứA CHUA ĐếN KHả NĂNG SảN XUấT CủA LợN NáI NUÔI CON vμ ảnh h−ởng của bã dứa chua đến tỷ lệ mắc bệnh tiêu chảy của lợn con sau cai sữa pot

ảNH HƯởNG CủA VIệC THAY THế MộT PHầN NĂNG LƯợNG TRONG KHẩU PHầN BằNG Bã DứA ủ CHUA ĐếN KHả NĂNG SảN XUấT CủA LợN NáI NUÔI CON vμ ảnh h−ởng của bã dứa ủ chua đến tỷ lệ mắc bệnh tiêu chảy của lợn con sau cai sữa pot

Báo cáo khoa học

... 15 6,0 15 4,0 1, 5 16 5,0 2,5 16 9,0 KL lợn nái cai sữa (kg) 14 1,8 1 ,30 13 9 ,7 1, 44 14 9,6 1, 44 1 53, 1 2,02 Hao hụt lợn mẹ (kg) 14 ,2 0 ,16 14 ,3 0,28 15 ,4 0,28 15 ,9 0,26 Tỷ lệ hao hụt (%) 9,28a 0 ,11 9 ,33 a ... bú sữa (1 -30 ngày tuổi) + Số bị bệnh (con) 9/26 9/27 a + Tỷ lệ mắc bệnh (%) 34 , 61 33 ,33 ab Giai đoạn sau cai sữa ( 31 60 ngày tuổi) + Số bị bệnh (con) 10 /26 7/27 a + Tỷ lệ mắc bệnh (%) 38 ,46 25,92b ... 0, 61 66,24 0 ,32 62 , 31 0,45 60,92b 0,48 a ab KL lúc 60 ngày (kg/con) 0 ,11 17 ,15 b 0 ,12 17 ,02bc 0,08 17 ,50 0 ,12 17 ,36 a a KL lợn lúc 60 ngày (kg/ổ) 15 1,66 0 ,30 15 6,24 0,49 14 8,63b 0 ,34 14 7,51b 0,41...
 • 5
 • 1,232
 • 0

thực tập chuyên đề tỷ lệ mắc bệnh sưng phù đầu lợn con giai đoạn từ 160 ngày tuổ

thực tập chuyên đề tỷ lệ mắc bệnh sưng phù đầu lợn con giai đoạn từ 160 ngày tuổ

Báo cáo khoa học

... Norfacoli 40 13 10 17 40 13 14 13 Đợt II : 40 11 13 15 14 /06 -30 /06 40 13 14 13 40 12 13 16 Đợt III : 40 17 13 10 2/07 -17 /7 40 11 14 15 40 12 17 11 Tổng 36 0 11 6 12 4 12 0 Và sử dụng thuốc trợ lực, ... 10 40 12 .5 40 15 Trại Giáp 16 .6 10 10 22.2 Khanh Mùng 14 .2 11 .1 10 0 20 14 .2 10 20 Minh Sơn 11 .1 25 37 .5 Núi Năng 11 .1 16.6 14 .2 Tổng 36 13 . 8 40 15 44 18 .1 Nương 11 .1 10 10 42.8 Nguộn 16 .6 11 .1 ... cầm Tr u Bò Chó,mèo Đực Nái Thịt Gà Vịt Ngan giống 2 010 4 23 910 6 25 270 33 500 1 730 486 10 85 2 011 36 2 8202 27 246 35 020 17 82 30 6 13 7 8 2 012 418 815 0 18 18 0 46560 16 50 31 2 15 42 ( Nguồn số li u trưởng...
 • 49
 • 1,233
 • 6

Ảnh hưởng của việc bổ sung probiotic vào khẩu phần đến khả năng tiêu hóa thức ăn, tốc độ sinh trửng, hiệu quả sử dụng thức ăn và tỷ lệ mắc bệnh tiêu chảy của lợn con và lợn thịt.

Ảnh hưởng của việc bổ sung probiotic vào khẩu phần đến khả năng tiêu hóa thức ăn, tốc độ sinh trửng, hiệu quả sử dụng thức ăn và tỷ lệ mắc bệnh tiêu chảy của lợn con và lợn thịt.

Báo cáo khoa học

... 659,1a 14 ,24 0, 014 - Giai đoạn 20-50 kg 1, 69 1, 73 1, 67 1, 73 1, 70 0, 016 0 ,14 5 - Giai đoạn 50-80 kg 1, 94 1, 90 1, 92 1, 98 1, 93 0,050 0,844 - Trung bình 1, 78 1, 79 1, 79 1, 83 1, 80 0, 030 0,755 Chỉ ti u ... ăn tỷ lệ mắc bệnh ti u chảy lợn nuôi thịt ăĐƯƠ Lô thí nghiệm SE P 22 ,3 0,46 0 ,12 4 86 ,1 81, 6 1, 50 0. 13 9 644a 713 b 642a 13 , 95 0,002 692 ,1 682,2 727 ,1 680,4 14 , 61 0,099 696,9ab 675,6ab 660,7a 719 ,2b ... 2,61ab 2,61ab 2,42b 2,65a 0,0 51 0,048 - Giai đoạn 50-80 kg 2,71a 2,75a 2,82b 2,72a 2,84b 0, 011 0,000 - Trung bình 2,57a 2,65ab 2,72b 2,54a 2,73b 0, 033 0,007 Mức A 1, 49a 3, 13 b 3, 18 b 1 ,33 a 3, 95c...
 • 13
 • 525
 • 2

luận văn tốt nghiệp điều tra tỷ lệ mắc bệnh sinh sản trên đàn lợn nái tại huyện Thanh Chương tỉnh Nghệ An

luận văn tốt nghiệp điều tra tỷ lệ mắc bệnh sinh sản trên đàn lợn nái tại huyện Thanh Chương tỉnh Nghệ An

Chăn nuôi

... 2. 218 2.0 53 1. 1 23 3 .14 7 3. 037 2.789 1. 270 1. 404 2 .12 1 702 1. 0 83 408 1. 9 01 2. 834 2.824 2.209 1. 726 1. 849 1. 636 1. 118 977 1. 264 16 8 81. 565 2.480 3. 297 2.8 51 2.664 2. 517 2.592 2.470 4.820 2 . 31 5 ... lệ con mắc con mắc con mắc đi u mắc bệnh đi u mắc bệnh đi u mắc bệnh Tên bệnh tra bệnh (%) tra bệnh (%) tra bệnh (%) Sẩy thai 12 7 15 11 , 81 125 11 8,80 11 8 7, 63 Sót 12 7 5, 51 125 10 8,00 11 8 6,78 ... 4.820 2 . 31 5 2.752 2.7 53 965 2 .33 5 4.760 2.9 73 2. 735 3. 548 3. 3 43 1. 997 2.208 1. 708 3. 797 3. 5 43 3.084 3. 3 93 3 .10 4 2 .36 2 3. 045 2 .37 0 1. 062 602 510 10 8.476 [Theo nguồn 2] 1 .3. 2 Công tác giống gia...
 • 37
 • 442
 • 0

Đánh giá tỷ lệ mắc bệnh suyễn (Mycoplasma) đàn lợn thịt và biện pháp phòng trị tại trại lợn Charoen Pokphand (CP) thuộc xã Minh Lập Huyện Đồng Hỷ-Tỉnh Thái Nguyên.

Đánh giá tỷ lệ mắc bệnh suyễn (Mycoplasma) đàn lợn thịt và biện pháp phòng trị tại trại lợn Charoen Pokphand (CP) thuộc xã Minh Lập Huyện Đồng Hỷ-Tỉnh Thái Nguyên.

Nông - Lâm - Ngư

... qua bảng 2.4 34 Bảng 2.4: Kết đi u tra tình hình bệnh suyễn tháng cuối năm 2 014 Tống số lợn Số mắc bệnh Tỷ lệ Tháng (con) (n) (%) 11 00 98 8,9 10 98 1 13 10 ,29 10 95 12 8 11 ,68 10 90 1 43 13 , 11 10 10 84 ... 10 95 12 8 11 ,68 3- 4 10 90 1 43 13 , 11 4-5 10 84 16 4 15 ,12 5-6 10 82 10 1 9 ,33 Qua bảng 2.5 kết thu cho thấy: Tỷ lệ mắc bệnh đường hô hấp tăng dần theo tháng Ở giai đoạn lợn từ 21 ngày tuổi đến tháng tuổi ... tháng tuổi Kết thể bảng 2.5 35 Bảng 2.5: Tỷ lệ lợn mắc bệnh hen suyễn theo tuổi Số lợn theo Tỷ lệ mắc Số lợn mắc Tháng tuổi dõi bệnh bệnh (con) (%) (con) 21 (ngày)- (tháng) 10 98 1 13 10 ,29 2 -3 10 95...
 • 55
 • 736
 • 5

Xác định tỷ lệ mắc bệnh suyễn (Mycoplasma) trên đàn lợn nái hậu bị và biện pháp phòng trị tại xã Tân Cương Huyện Vĩnh Tường Tỉnh Vĩnh Phúc.

Xác định tỷ lệ mắc bệnh suyễn (Mycoplasma) trên đàn lợn nái hậu bị và biện pháp phòng trị tại xã Tân Cương Huyện Vĩnh Tường Tỉnh Vĩnh Phúc.

Nông - Lâm - Ngư

... qua bảng 2.4 40 Bảng 2.4: Kết đi u tra tình hình bệnh suyễn năm 20 13 - 2 014 Tống số lợn Số mắc bệnh Tỷ lệ (con) (n) (%) 12 11 59 14 8 12 ,77 11 56 15 1 13 , 06 11 52 16 2 14 ,06 11 47 14 0 12 ,20 424 49 11 ,56 ... 2 3 11 52 16 2 14 ,06 3 4 11 47 14 0 12 ,20 4–5 424 49 11 ,56 Tháng tuổi Qua bảng 2.5 kết thu cho thấy: tỷ lệ mắc bệnh đường hô hấp giảm dần theo tháng tuổi Ở giai đoạn lợn từ 21 ngày tuổi đến tháng tuổi ... phòng bệnh 37 2.4 .1 .3 Tình hình dịch bệnh lợn 38 2.4.2 Kết đi u tra tình hình mắc bệnh suyễn đàn lợn h u bị năm 20 13 tháng đ u năm 2 014 39 2.4 .3 Tỷ lệ mắc bệnh theo tuổi lợn...
 • 64
 • 525
 • 1

thứ trưởng bộ lao động - thương binh và xã hội giải thích nguyên nhân tỷ lệ thất nghiệp tại các vùng kinh tế trọng điểm lại cao hơn các vùng khác

thứ trưởng bộ lao động - thương binh và xã hội giải thích nguyên nhân tỷ lệ thất nghiệp tại các vùng kinh tế trọng điểm lại cao hơn các vùng khác

Xã hội học

... đến 13 , 9%, nhóm 20-24 tuổi 13 , 8%, nhóm 25-29 tuổi 7,2%, nhóm 30 -34 tuổi 5,2%, nhóm 35 -39 tuổi 4%, nhóm 40-44 tuổi 3, 9% Theo trình độ chuyên môn, thất nghiệp lực lượng lao động chưa qua đào tạo ... l u ý N u nhìn kỹ vào c u, tỉ lệ thất nghiệp lao động khu vực thành thị nhi u đi u cần quan tâm Theo nhóm tuổi, nhóm tuổi trẻ tỉ lệ thất nghiệp cao: nhóm 15 -19 tuổi tỉ lệ thất nghiệp lên đến 13 , 9%, ... 25 ,3% (giảm 1 ,3% ); 33 -44 tuổi chiếm 27 ,1% (giảm 0 ,3% ); 45-54 tuổi chiếm 18 ,4% (tăng 1, 2%), lại nhóm tuổi từ 55 tuổi trở lên, tăng 0,4% Tỷ lệ LLLĐ mù chữ 5, 01% , tăng gần 0,7% so với thời điểm 1/ 4/20 03; ...
 • 27
 • 244
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Tỷ lệ mắc và vi khuẩn gây bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu ở trẻ em từ 2 tháng đến 6 tuổi trong một số lĩnh vực của Hải Phòng, Việt Nam trong năm 2008" pptx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:

Báo cáo khoa học

... Amikacine 18 30 .5 6.8 37 62.7 Gentamicine 15 .3 8.5 45 76 .3 Augmentine 15 .3 16 27 .1 34 57.6 Amoxicilline 22 37 .9 3. 4 35 59 .3 Ampicilline 34 57.6 17 28.8 13 . 6 38 7 Ceftriaxone 13 22.4 13 . 3 37 63. 8 Cefotaxime ... 7 .1 17.9 21 75.0 Amoxicilline 21. 4 7 .1 20 71. 4 Ampicilline 16 57 .1 32 .1 10.7 Ceftriaxone 11 39 .3 25.0 10 35 .7 Cefotaxime 10 .7 0.0 25 89 .3 Nalidixic acid 21. 4 17 .9 17 60.7 Ciprofloxacin 14 .3 32 .1 ... Amikacine 11 50.0 18 .2 31 .8 Gentamicine 22.7 18 .2 13 59 .1 Augmentine 9 .1 9 .1 18 81. 8 Amoxicilline 9 .1 4.5 19 86.4 Ampicilline 12 54.5 40.9 4.5 Ceftriaxone 18 .2 31 .8 11 50.0 Cefotaxime 0.0 9 .1 20 90.9...
 • 8
 • 453
 • 1

Xem thêm