bai toan vat ly hay va kho luyen thi đại học

các bài tập vật hay va khó trong thi đại học

các bài tập vật lý hay va khó trong thi đại học

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... trị cực đại, mạch tiêu thụ công suất công suất cực đại Khi tần số dòng điện f2 = f1 + 100Hz điện áp hiệu dụng cuộn cảm có giá trị cực đại a Tính tần số dòng điện điện áp hiệu dụng tụ cực đại B ... chiều có biểu thức u = U0cos ωt (V), U0 không thay đổi, M ω thay đổi Điều chỉnh giá trị ω để điện áp hiệu A dụng đoạn MB đạt cực đại giá trị cực đại U0, công suất tiêu thụ đoạn mạch 182W, điện ... 1/4(mF), điện trở R có giá trị thay đổi Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch u = 200 cos(100t) V Thay đổi giá trị R để công suất tiêu thụ mạch đạt cực đại Xác định giá trị cực đại công suất mạch A 200...
 • 26
 • 2,088
 • 11

Bài giảng Vat Ly hay va kho ( Luyen Thi HSG ).doc

Bài giảng Vat Ly hay va kho ( Luyen Thi HSG ).doc

Tư liệu khác

... m2 (m1 > m2), vật m2 lại va chạm đàn hồi với bờ tờng gặp m1 lần Va chạm lần xảy cách bờ tờng kho ng bao nhiêu? Tìm điều kiện để điểm va chạm lần cách điểm va chạm lần kho ng d/2 ? Giải : Chọn ... Tìm kho ng cách ngắn chúng trình chuyển động thời gian đạt đợc kho ng cách đó? Biết kho ng cách ban đầu chúng l góc hai đờng thẳng Giải: Giả sử sau thời gian t kho ng cách hai vật ngắn Kho ng ... Vt lớ Hay v Khú Nhận thấy v1,v2 dơng, chứng tỏ sau va cham chúng chuyển động chiều ox Gọi điểm va chạm lần cách tờng đoạn x, thời gian lần va cham : t = d x = v1 ' d+x v2 ' (1) ' ' (do sau va chạm...
 • 40
 • 518
 • 8

Bài soạn Vat Ly hay va kho ( Luyen Thi HSG ).doc

Bài soạn Vat Ly hay va kho ( Luyen Thi HSG ).doc

Vật lý

... m2 (m1 > m2), vật m2 lại va chạm đàn hồi với bờ tờng gặp m1 lần Va chạm lần xảy cách bờ tờng kho ng bao nhiêu? Tìm điều kiện để điểm va chạm lần cách điểm va chạm lần kho ng d/2 ? Giải : Chọn ... Tìm kho ng cách ngắn chúng trình chuyển động thời gian đạt đợc kho ng cách đó? Biết kho ng cách ban đầu chúng l góc hai đờng thẳng Giải: Giả sử sau thời gian t kho ng cách hai vật ngắn Kho ng ... Vt lớ Hay v Khú Nhận thấy v1,v2 dơng, chứng tỏ sau va cham chúng chuyển động chiều ox Gọi điểm va chạm lần cách tờng đoạn x, thời gian lần va cham : t = d x = v1 ' d+x v2 ' (1) ' ' (do sau va chạm...
 • 40
 • 521
 • 8

Trắc nghiệm hay khó luyện thi đại học theo chương trình mới

Trắc nghiệm lý hay và khó luyện thi đại học theo chương trình mới

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... khi P có vận tốc cực đại thì Q có li độ cực đại.                 B li độ của P và Q luôn trái dấu.  C khi P ở li độ cực đại thì Q có vận tốc cực đại.                   D khi P có thế năng cực đại thì Q có thế năng cực tiểu.  ... M đang ở vị trí biên thì một vật m có khối lượng bằng khối lượng vật M, chuyển động theo phương ngang với vận tốc v0  bằng vận tốc cực đại của vật M,  đến va chạm với M. Biết va chạm giữa hai vật là đàn hồi xuyên tâm, sau va chạm vật M  A 20/ cm  tiếp tục dao động điều hòa với biên độ A2. Tỉ số biên độ dao động  ... Lực kéo về tác dụng lên vật biến thi n điều hoà theo thời gian.  B Gia tốc của vật biến thi n điều hoà theo thời gian.  C Cơ năng của vật biến thi n tuần hoàn theo thời gian.  D Thế năng của vật biến thi n tuần hoàn theo thời gian. ...
 • 161
 • 233
 • 0

TUYỂN TẬP NHỮNG BÀI TẬP HAY KHÓ LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT

TUYỂN TẬP NHỮNG BÀI TẬP HAY VÀ KHÓ LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ

Toán học

... ) 2v λ π Cos (− ) π uM1 hay ta có : uM2.Cos( ) = uM1.Cos(π) tương tương Nên ta có : uM2 = = uM Cos (π ) + Cos( uM1 Vậy uM2 = -2 mm Hay thời điểm ly độ M1 mm điểm M2 có ly độ -2 mm Bài 32: Hai ... Δt0 = π/6.4 π = 1/24s Trong kho ng thời gian từ t đến t2 có kho ng thời gian kho ng cách hai vật lớn cm t = Δt0 = 3.1/24= 1/8 s Đáp án B Bài 33: Hai chất điểm M va N cùng dao động điều ... va λ3 với λ3 > λ2 Trên màn, kho ng vân sáng trung tâm tới vân sáng có màu giống màu vân sáng trung tâm, ta thấy có vạch sáng trùng hai vân sáng λ1 va λ2 , vạch sáng trùng hai vân sáng λ1 va ...
 • 36
 • 537
 • 2

Gián án Vat Ly hay va kho ( Luyen Thi HSG )

Gián án Vat Ly hay va kho ( Luyen Thi HSG )

Vật lý

... vật m2 lại va chạm đàn hồi với bờ tờng gặp m1 lần Va chạm lần xảy cách bờ tờng kho ng Thi n Cng Vt lớ Hay v Khú bao nhiêu? Tìm điều kiện để điểm va chạm lần cách điểm va chạm lần kho ng d/2 ? ... trũn khong cỏch gia hai tõm 01 = d Gii: Chn gc thi gian t = lỳc vũng trũn bt u tip xỳc ngoi Ti mt thi im no ú sau gc thi gian thỡ ta cú phng trỡnh chuyn ng ca im C : Thi n Cng 16 Vt lớ Hay v ... Tìm kho ng cách ngắn chúng trình chuyển động thời gian đạt đợc kho ng cách đó? Biết kho ng cách ban đầu chúng l góc hai đờng thẳng Giải: Giả sử sau thời gian t kho ng cách hai vật ngắn Kho ng...
 • 44
 • 345
 • 3

Tuyển chọn các bài toán Hóa học hay Khó luyện thi đại học 2013

Tuyển chọn các bài toán Hóa học hay và Khó luyện thi đại học 2013

Toán học

... Gly – Ala – Gly ; 10,85 gam Ala – Gly – Ala ; 16,24 gam Ala – Gly – Gly ; 26,28 gam Ala – Gly ; 8,9 gam Alanin lại Gly – Gly Glyxin Tỉ lệ số mol Gly – Gly : Glyxin : Tổng khối lượng Gly – Gly ... nAlaGly Gly  0,08 mol; nAlaGly  0,18 mol; nAlanin  0,1 mol Pentapeptit Ala – Gly – Ala – Gly  Gly nPentapeptit  0,5.nAla  0,5.(2.0,12  2.0,05  0,08  0,18  0,1)  0,35 mol nGly  3.nPentapeptit ... thủy phân lai x mol Ta có hệ Gly – Gly y mol Glyxin x  0,15 2 x  y  1,05  2.0,12  0,05  2.0,08  0,18  0, 42  {  4x  y y  0,12  Tổng khối lượng Gly – Gly Glyxin hỗn hợp sản phẩm m ...
 • 52
 • 983
 • 8

TUYỂN TẬP NHỮNG BÀI TẬP HAY KHÓ LUYỆN THI ĐẠI HỌC

TUYỂN TẬP NHỮNG BÀI TẬP HAY VÀ KHÓ LUYỆN THI ĐẠI HỌC

Vật lý

... https://www.facebook.com/onthidaihoccungthukhoa http://gstt.vn/ t Có Cos β = /4 = /2 Suy β = π/6 Thời gian quét góc β Δt0 = π/6.4 π = 1/24s Trong kho ng thời gian từ t1 đến t2 có kho ng thời gian kho ng cách ... tiêu điểm có M1A – https://www.facebook.com/onthidaihoccungthukhoa http://gstt.vn/ M1B = -2cm M2A – M2B = 6cm Tại thời điểm ly độ M1 mm điểm M2 có ly độ ? Giải : Có : λ = v/f = 60/10 = 6cm Do ... = Cos(   (d1  d )  ) Cos( ) hay ta có : u Cos(  ) = u Cos(π) tương tương u =  M2 M1 M2 Cos( ) uM1 Vậy uM2 = -2 mm Hay thời điểm ly độ M1 mm điểm M2 có ly độ -2 mm Bài 32: Hai vật dao động...
 • 40
 • 486
 • 0

TUYỂN TẬP NHỮNG BÀI TẬP HAY KHÓ LUYỆN THI ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2014-2015

TUYỂN TẬP NHỮNG BÀI TẬP HAY VÀ KHÓ LUYỆN THI ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2014-2015

Vật lý

... ) 2v λ π Cos (− ) π uM1 hay ta có : uM2.Cos( ) = uM1.Cos(π) tương tương Nên ta có : uM2 = = uM Cos (π ) + Cos( uM1 Vậy uM2 = -2 mm Hay thời điểm ly độ M1 mm điểm M2 có ly độ -2 mm Bài 32: Hai ... Δt0 = π/6.4 π = 1/24s Trong kho ng thời gian từ t đến t2 có kho ng thời gian kho ng cách hai vật lớn cm t = Δt0 = 3.1/24= 1/8 s Đáp án B Bài 33: Hai chất điểm M va N cùng dao động điều ... va λ3 với λ3 > λ2 Trên màn, kho ng vân sáng trung tâm tới vân sáng có màu giống màu vân sáng trung tâm, ta thấy có vạch sáng trùng hai vân sáng λ1 va λ2 , vạch sáng trùng hai vân sáng λ1 va ...
 • 36
 • 417
 • 0

Tuyển tập những bài tập HAY KHÓ luyện thi đại học năm học 2012 2013

Tuyển tập những bài tập HAY và KHÓ luyện thi đại học năm học 2012 2013

Vật lý

... (d1  d )  ) Cos( ) u hay ta có : u Cos(  ) = u Cos(π) tương tương u = Nên ta có : M  M2 M1 M2 uM Cos( ) uM1 Vậy uM2 = -2 mm Hay thời điểm ly độ M1 mm điểm M2 có ly độ -2 mm Bài 32: Hai ... nhất, cách O đoạn 0,5 cm dao động cực đại Số điểm dao động cực đại đường elíp thuộc mặt nước nhận A, B làm tiêu điểm : A 26 B 28 C 18 D 14 Giải: Kho ng cách cực đại cực tiểu liền kề AB /4 Tại trung ... độ cực đại 2A ( số bụng sóng):  - 10 k  10 -> - 10  2k  10 > -  k  5, Trên MN có 11 điểm dao động với biên độ cực đại kể M N Giữa hai điểm liền kề dao động với biên độ cực đại 4A có...
 • 37
 • 374
 • 0

este đa chức hay khó luyện thi đại học

este đa chức hay và khó luyện thi đại học

Hóa học

... (X) phan ng va hờt vi 200 ml dung dich NaOH 0,2M thu c mụt muụi va mụt ancol (Y), ờu co sụ mol bng sụ mol este phan ng Mt khac, xa phong hoa hoan toan 2,58 gam este o bng lng KOH va u, phai dung ... C.(C2H5COO)2C2H4 D.(CH3COO)3C3H5 Cõu 7: Khi thuy phõn hoan toan 0,05 mol este tiờu tụn hờt 5,6g KOH Mt khac, thuy phõn 5,475g este o thi tiờu tụn hờt 4,2g KOH va thu c 6,225g muụi Võy CTCT este la: A (COOC2H5)2 ... (glixerol trifomat) Bi 6: Este A cú CTPT l C7H12O4 ch cha mt loi nhúm chc. thy phõn 16 gam A cn dựng va 200 gam dd NaOH 4%, thu c mt ancol B v 17,8 gam hh mui Xỏc nh CTCT ca A HD: A l este chc cú...
 • 3
 • 1,706
 • 71

100 bài tập phương trình hay khó ôn thi đại học

100 bài tập phương trình hay và khó ôn thi đại học

Toán học

... 100 tập phương trình vô tỷ hay khó Baøi 32: x  x2   x  x2   Baøi 33: x  22 x  28  x  x  13  31x  14 x   3  ... 1 x2  2x   x2  1  x  x2   2x2 Nguyễn Nhật Tân - THPT Anh Sơn 100 tập phương trình vô tỷ hay khó Baøi 61:  x  x  x Baøi 62: x Baøi 63: 1 x 1  4x   x Baøi 64:  5x   Baøi 65: ... Baøi 84:  x  x 5  6x 7 x  x 5 Nguyễn Nhật Tân - THPT Anh Sơn 100 tập phương trình vô tỷ hay khó Baøi 85: 2x 1   x  1  2x  2 Baøi 86: x2  x4  x  x  Baøi 87: Baøi 88: x  x ...
 • 4
 • 783
 • 8

Tuyển chọn 1000 câu Dao động cơ hay khó Luyện thi đại học

Tuyển chọn 1000 câu Dao động cơ hay và khó Luyện thi đại học

Vật lý

... Khi va ̣ tnặ ngđiquavịtrı́ca nba nglư ccă ngdâ ycư cđạ i va to cđộ củ a va ̣ tcó độ ̣ ̣ B Chukı̀daođộ ngcủ aconlac kho ngphụ thuộ c va o kho il a va ̣ ... tốcv0bằngvậntốccực đại củavậtM,đến va chạmvớiM Biết va chạmgiữahaivậtlàđànhồixuyêntâm,sau va chạmvậtMtiếptụcdaođộngđiềuhòavớibiênđộA2 TỉsốbiênđộdaođộngcủavậtMtrướcvàsau va chạmlà ... Vậntốccủavậtdaođộngđiềuhoàcóđộlớncực đại khi A Vậtởvịtrícóphadaođộngcực đại B Vậtởvịtrícóliđộcực đại C Giatốccủavậtđạtcực đại D Vậtởvịtrícóliđộbằngkhông Câu...
 • 99
 • 812
 • 1

hóa hay khó luyện thi đại học theo chuyên đề

hóa hay và khó luyện thi đại học theo chuyên đề

Trung học cơ sở - phổ thông

... 32,88 gam Ala– Gly–Ala–Gly; 10,85 gam Ala–Gly–Ala; 16,24 gam Ala–Gly–Gly; 26,28 gam Ala–Gly; 8,9 gam Alanin lại Gly–Gly Glyxin Tỉ lệ số mol Gly–Gly:Gly 10:1 Tổng khối lượng Gly–Gly Glyxin hỗn hợp ... 28,8 Gly – Gly:10a Glyxin : a   Ala – Gly – Ala – Gly:0,12  → X : Ala – Gly – Ala – Gly − Gly : xmol Sản phẩm thủy phân có : Ala – Gly – Ala:0,05  Ala-Gly - Gly :0,08   Ala-Gly:0,18 ... 0,5 = nA A → mmuoi = 15,9 + 0, 05.2.36,5 = 19,55 18 Bài X tetrapeptit Ala – Gly – Val – Ala; Y tripeptit Val – Gly – Val Đun nóng m gam hỗn hợp chứa X Y (trong tỉ lệ mol X Y tương ứng : 3) với...
 • 188
 • 317
 • 1

32 bài toán vậthay khó khi đi thi đại học .

32 bài toán vật lí hay và khó khi đi thi đại học .

Kiến trúc - Xây dựng

... Tớnh quóng ng vt i c thi gian t Phng phỏp chung tỡm quóng ng i khong thi gian no ú ta cn xỏc nh: - V trớ vt lỳc t = v chiu chuyn ng ca vt lỳc ú; - Chia thi gian t thnh cỏc khong nh: nT; nT/2; ... ft ) Asin(2 d )cos(2 ft ) Chỳ ý: Khong thi gian gia ln liờn tip si dõy dui thng l T/2 Khong cỏch gia nỳt lin k bng khong cỏch bng lin k v bng Khong cỏch gia nỳt bng k 2 b iu kin ... toỏn 21 in lng qua mch v ốn sỏng tt + Thi gian ốn sỏng v tt Thi gian ốn tt lt i - U0 Thi gian ốn sỏng ẵ T Ugh Ugh Thi gian ốn tt lt v + U0 u = U0cos(t + ) Thi gian ốn sỏng ẵ T 13 Nguyn Vn Dõn...
 • 24
 • 1,408
 • 8

Tuyển tập 165 bài tập vật hay khó pdf

Tuyển tập 165 bài tập vật lý hay và khó pdf

Vật lý

... 75µ 2+1 = ⇒ số cực đại hệ là: 12−7 = ⇒ 2+1 = ⇒ λ2 = 2.i1 2.i2 D cực đại có cực đại vân trùng =⇒ cực đại không trùng =⇒ xét df rac12 vùng có cực đại không trùng Kho ng cách cực đại trùng : i = df ... vận tốc cực đại M , đến va chạm với M.Biết va chạm vật hoàn toàn đàn hồi xuyên tâm, sau va chạm vật M tiếp tục dao động điều hòa với biên độ A2 Tỉ số biên độ dao động vật M trước sau va chạm : ... 5cm, QS1 − QS2 = 7cm.Hỏi P,Q nằm đường cực đại hay cực tiểu ? A P cực đại, Q cực tiểu B P cực tiểu, Q cực đại C P, Q thuộc cực tiểu D P,Q thuộc cực đại Hướng Dẫn Hai nguồn vuông pha có λ = vT...
 • 48
 • 1,040
 • 7

tổng hợp các bài tập vật hay khó 2

tổng hợp các bài tập vật lý hay và khó 2

Vật lý

... ng ban ủ u c a m1 v cỏch v trớ cõn b ng c a m1 m t kho ng b ng a Bi t va ch m l hon ton ủn h i v t m1 ủ ng yờn sau va ch m thỡ v n t c v2 v kho ng cỏch a nh n giỏ tr nh nh t l: A v2 = 1m/s, a ... ngang v i v n t c v2 = 1m/s, cỏch v trớ cõn b ng c a m1 m t kho ng b ng (cm) ủ n va ch m hon ton ủn h i v i m1 Biờn ủ c a v t m1 sau va ch m l: A A = cm B A = cm C A = cm D A = cm S = A + ... 1m/s ủ n va ch m hon ton ủn h i v i M Chu k v biờn ủ c a v t M sau va ch m l: A T = C T = s v A = cm B T = s v A = 4cm D T = 10 s v A = 2cm s v A = 5cm 10 Chu kỡ T = 2pi.cn(m/k) = pi/10 Va ch...
 • 6
 • 641
 • 11

Tổng hợp các bài tập vật hay khó

Tổng hợp các bài tập vật lý hay và khó

Vật lý

... 2,5s , tc trung bỡnh khong thi gian ú l 16 cm / s To cht im ti thi im t l A -8 cm B -4 cm C cm D -3 cm 14 Tng hp cỏc bi hay v khú khoa Trng hc s-Duy Khoa Gii: Gi s ti thi im t0 = 0;, t1 v ... chat diem khoi vi tri can bang O cho lo xo bi nen mot doan 4cm roi than nhe cho chung dao dong dieu hoa khong van toc dau, bo qua moi luc can, goc thoi gian la luc tha cac vat, tinh khoang cach ... V.m-1 Gii: Ta tng tng lc ny nh lc lũ xo thng ng vi lc in úng vai trũ l trng lc 11 Tng hp cỏc bi hay v khú khoa Trng hc s-Duy Khoa qE k Ti thi im ban u coi nh a vt n v trớ lũ lo khụng bin dng ri buụng...
 • 29
 • 900
 • 1

Tổng hợp một số bài tập Vật hay khó có đáp án trong mùa thi thử ĐH

Tổng hợp một số bài tập Vật Lý hay và khó có đáp án trong mùa thi thử ĐH

Vật lý

... vận tốc cực đại vật M , đến va chạm với M Biết va chạm hai vật đàn hồi xuyên tâm, sau va chạm vật M tiếp tục dao động điều hòa với biên độ A2 Tỉ số biên độ dao động vật M trước sau va chạm : A ... soạn lemongrass.31.08@gmail.com Trang 8/9 Chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh Đại học & Cao đẳng năm 2012 MỘT SỐ BÀI TẬP VẬTHAY TRONG MÙA THI THỬ 2011 ĐÁP ÁN A 21 C 41 B 61 D C 22 D 42 A 62 A D ... sáng, khe hẹp S phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6m, kho ng cách từ S tới mặt phẳng chứa hai khe S1, S2 80cm, kho ng cách hai khe 0,6mm, kho ng cách từ hai khe đến 2m O vị trí vân trung tâm Cho...
 • 9
 • 1,019
 • 9

Xem thêm