bai thuyet trinh ve su thong nhat dau tranh va chuyen hoa giua cac mat doi lap

Quy luật thống nhất mâu thuẫn giữa các mặt đối lập của phép biện chứng

Quy luật thống nhất và mâu thuẫn giữa các mặt đối lập của phép biện chứng

Kinh tế - Thương mại

... tích mâu thuẫn quá trình đấu tranh giải quyếtmâu thuẫn. Đấu tranh là phơng thức giải quyết mâu thuẫn. Lênin nói "Sựphát triển là một cuộc "đấu tranh& quot; giữa các mặt đối lập". ... kinh tếquốc doanh hay kinh tế nhà nớc.Thành phần kinh tế Nhà nớc giữ vai trò chủ đạo, các thành phần kinh tếkhác đóng vai trò tích cực trong quá trình phát triển nền kinh tế - xà hội.2.2. ... lịch sử phát triển của t duy triết họcgắn liền với cuộc đấu tranh của hai phơng pháp t duy - biện chứng siêuhình. Chính cuộc đấu tranh lâu dài của hai phơng pháp này đà thúc đẩy t duytriết...
 • 13
 • 973
 • 15

Quy luật sự thống nhất biện chứng giữa các mặt đối lập

Quy luật sự thống nhất biện chứng giữa các mặt đối lập

Khoa học xã hội

... tích mâu thuẫn quá trình đấu tranh giải quyết mâu thuẫn. Đấu tranh là phơng thức giải quyết mâu thuẫn. Lênin nói "Sự phát triển là một cuộc "đấu tranh& quot; giữa các mặt đối lập". ... Phép biện chứng duy vật không chỉ khái quát những thành tựu của tất cả các khoa học cụ thể, mà còn kết tinh những tinh hoa trong quá trình phát triển t tởng triết học của nhân loại. Phép biện ... đấu tranh giữa các mặt đối lập (gọi tắt là quy luật mâu thuẫn) là hạt nhân của phép biện chứng. Quy luật này vạch ra nguồn gốc, động lực của sự phát triển; phản ánh quá trình đấu tranh giải...
 • 13
 • 3,353
 • 10

Mâu thuẫn biện chứng sự thống nhất giữa các mặt đối lập

Mâu thuẫn biện chứng và sự thống nhất giữa các mặt đối lập

Khoa học xã hội

... xà hội. Sự thống trị về chính trị về kinh tế. Đấu tranh giai cấp, về thực chất là đấu tranh vì lợi ích kinh tế, đợc thực hiện thông qua đấu tranh chính trị. Vấn đề kinh tế không thể tách rời ... đấu tranh chuyển hoá, bài trừ, phủ định lẫn nhau giữa các mặt trong thế giới khách quan thể hiện dới nhiều hình thức khác nhau.2. Chuyển hoá của các mặt đối lậpKhông phải bất kỳ sự đấu tranh ... thành. Vấn đề chính trị là vấn đề thuộc quan hệ giai cấp đấu tranh giai cấp. Trung tâm của vấn đề chính trị là vấn đề đấu tranh giữa các giai cấp các lực lợng xà hội nhằm giành giữ chính...
 • 15
 • 4,352
 • 5

Quy luật sự thống nhất biện chứng giữa các mặt đối lập

Quy luật sự thống nhất biện chứng giữa các mặt đối lập

Khoa học xã hội

... muốn cho các DNVVN vay vì cho DNVVN vay khoản không lớn nhng mức độ phức tạp có thể lớn hơn hoă bằng một doanh nghiệp lớn vay do các ngân hàng sử dụng cùng một thủ tục cho vay không cần phân ... xác dấn đến sức cạnh tranh kém bỏ lỡ nhiều cơ hội kinh doanh.*Sức cạnh tranh giảm trên thị trờng trong nớc. Các DNVVN gặp nhiều khó khăn do những thủ tục điều kiện cạnh tranh không bình đẳng ... sản xuất.. Sức cạnh tranh tiếp cận vơí thị trờng trong nớc thế giới . Sc cạnh tranh của các DNVVN vẫn còn ở mức độ rất thấp nhng sản phẩm của các DNVVN phải cạnh tranh với số lợng lớn...
 • 23
 • 535
 • 1

Mâu thuẫn biện chứng sự thống nhất giữa các mặt đối lập

Mâu thuẫn biện chứng và sự thống nhất giữa các mặt đối lập

Cao đẳng - Đại học

... mạng khoa học công nghệ hiện đại, một số nước phát triển đã bắt đầu chuyển từ kinh tế công nghiệp sang kinh tế tri thức nên phải tranh thủ ứng dụng những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học ... những điều kiện vật chất kỹ thuật cần thiết về con người khoa học công nghệ, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhằm huy động năng su t lao động làm cho nền kinh tế tăng trưởng nhanh, nâng ... phát triển. Do cạnh tranh giữa những người sản xuất hàng hoá, buộc mỗi chủ thể sản xuất phải cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ mới để giảm chi phí nhờ đó có thể cạnh tranh về giá cả. Quá...
 • 20
 • 914
 • 1

Mâu thuẫn biện chứng sự thống nhất giữa các mặt đối lập

Mâu thuẫn biện chứng và sự thống nhất giữa các mặt đối lập

Khoa học xã hội

... xã hội. Sự thống trị về chính trị về kinh tế. Đấu tranh giai cấp, về thực chất là đấu tranh vì lợi ích kinh tế, được thực hiện thông qua đấu tranh chính trị. Vấn đề kinh tế không thể tách rời ... đấu tranh chuyển hoá, bài trừ, phủ định lẫn nhau giữa các mặt trong thế giới khách quan thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau.2. Chuyển hoá của các mặt đối lậpKhông phải bất kỳ sự đấu tranh ... thành. Vấn đề chính trị là vấn đề thuộc quan hệ giai cấp đấu tranh giai cấp. Trung tâm của vấn đề chính trị là vấn đề đấu tranh giữa các giai cấp các lực lượng xã hội nhằm giành giữ chính...
 • 14
 • 832
 • 3

QUY LUẬT THỐNG NHẤT ĐẤU TRANH GIỮA CÁC MẶT ĐỐI LẬP ppt

QUY LUẬT THỐNG NHẤT VÀ ĐẤU TRANH GIỮA CÁC MẶT ĐỐI LẬP ppt

Cao đẳng - Đại học

... thời đấu tranh qua lại với nhau, nhờ cuộc đấu tranh này mà sự vật dần dần biến đổi phát triển. Do đó, đấu tranh giữa các mặt đối lập mới là nguồn gốc đích thực của sự phát triển đấu tranh ... thống nhất sự đấu tranh giữa các mặt đối lập. Như vậy mỗi một mâu thuẫn cũng phải bao gồm hai mặt đối lập, hai mặt này vừa thống nhất với nhau đồng thời hai mặt đó đấu tranh qua lại với nhau. ... quyết mẫu thuẫn đó là thông qua đấu tranh giữa các mặt đối lập chứ không được phép dung hòa các mặt đối lập, tuy nhiên phải vận dụng linh hoạt các hình thức đấu tranh. - Khái niệm mâu thuẫn: mâu...
 • 4
 • 2,341
 • 20

Đề tài: “Quan niệm của hêraclit về sự hài hòa đấu tranh của các mặt đối lập, về tính thống nhất của vũ trụ” docx

Đề tài: “Quan niệm của hêraclit về sự hài hòa và đấu tranh của các mặt đối lập, về tính thống nhất của vũ trụ” docx

Khoa học xã hội

... chiến tranh hay đấu tranh với tư cách là nguồn gốc của mọi sự vận động biến đổi, Hêraclít cũng đã nói tới chiến tranh chính nghĩa: "Chiến tranh là phổ biến, chính nghĩa tức là chiến tranh& quot; ... càng lớn" (B25). Đề cao chiến tranh đấu tranh, coi chiến tranh như ông hoàng, song Hêraclít cũng luôn kêu gọi con người đừng có quá kiêu hãnh về chiến tranh hãy cùng nhau dập tắt sụ ... về sự đấu tranh giữa các mặt đối lập với tư cách là nguồn gốc của mọi cái đang diễn ra trong Vũ trụ. Nói các khác, ở Hêraclít, các khái niệm "chiến tranh& quot; "đấu tranh& quot;...
 • 19
 • 478
 • 0

Trình bày nội dung quy luật thống nhất đấu tranh của các mặt đối lập, ý nghĩa của phương pháp luận? Vận dụng quy luật đó ở Việt Nam?

Trình bày nội dung quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập, ý nghĩa của phương pháp luận? Vận dụng quy luật đó ở Việt Nam?

Cao đẳng - Đại học

... các mặt không tách rời sự đấu tranh của chúng, bất cứ một sự thống nhất nào của các mặt đối lập mangtính chất tạm thời tương đối còn sự đấu tranh là tuyệt đối. Đấu tranh giữa các mặt đối lập là ... "sự thống nhất" lẫn "đấu tranh& quot; của các mặtđối lập. Sự thống nhất gắn liền với sự đứng im, với sự ổn định tạm thờicủa sự vật. Sự đấu tranh gắn liền với tính tuyệt đối của ... quy luật thống nhất đấu tranh của các mặtđối lập, ý nghĩa của phương pháp luận? Vận dụng quy luật đó ở Việt Nam?a) Vị trí của quy luật: Quy luật thống nhất đấu tranh của các mặt đốilập...
 • 3
 • 49,344
 • 861

Sự đấu tranh của các mặt đối lập trong một thể thống nhất..DOC

Sự đấu tranh của các mặt đối lập trong một thể thống nhất..DOC

Kế toán

... xà hội. Sự thống trị về chính trị về kinh tế. Đấu tranh giai cấp, về thực chất là đấu tranh vì lợi ích kinh tế, đợc thực hiện thông qua đấu tranh chính trị. Vấn đề kinh tế không thể tách rời ... nguyên tắc, mà đổi mới là để giữ vững ổn định về chính trị, giữ vững tăng cờng vai trò lÃnh đạo của Đảng, vai trò tổ chức quản lý của Nhà nớc XHCH. Đổi mới chính trị phải gắn liến với đổi ... về kinh tế, phù hợp với yêu cầu phát triển của kinh tế thì mới có thể tăng cờng vai trò lÃnh đạo của Đảng vai trò tổ chức quản lý của Nhà nớc XHCN, nhờ đó mới giữ vững ổn định về chính...
 • 15
 • 1,059
 • 2

Xem thêm