bai tapphan tich da thuc thanh nhan tu bang cach phoi hop nhieu phuong phap

Chương I - Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Chương I - Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Toán học

... y29.Giải: x2 2xy +y2 9=(x22xy+y2)9=(xy)232 = (x y 3)(x y + 3)2. áp dụng: a) Tính nhanh giá trịc ủa biểu thức x2 + 2x + 1 y2 tại x = 94,5 và y = 4,5.b) Khi phân tích đa thức...
 • 10
 • 3,995
 • 10

Tiết 13 Đại số 8:Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Tiết 13 Đại số 8:Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Toán học

... 2. ÁP DỤNG2. ÁP DỤNG: Tính nhanh giá trị của biểu thức Tính nhanh giá trị của biểu thức xx22+2x+1-y+2x+1-y22 tại x= 94,5 và y= 4,5 ... xDo đó: x - 2 = 0 Do đó: x - 2 = 0 ⇒⇒ x = 2 x = 2Vậy: x = 2Vậy: x = 2≥ CÓ THỂ TÍNH NHANH giá trị của biểu thức x2 +2x +1 - y2 tại x = 94,5 và y = 4,5 ? a) x2 - 6x + 8=...
 • 17
 • 2,194
 • 5

GAĐT- PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP

GAĐT- PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP

Toán học

... tử nhưng khi nhóm làm sao để xuất hiện hằng đẳng thức hoăc nhân tử chungã2/ áp dụng:ã Tính nhanh giá trị của biểu thức sau.ãX2 +2x +1-y2 với x=94,5 vày=4,5ãGiải: X2 +2x +1-y2...
 • 7
 • 1,063
 • 7

PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP

PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP

Toán học

... )( )( )( )9100911005415945415941154594==−+++=−+++==.,,,,,,yxyxvàovàyThayxa)Tính nhanh giá trị của biểu thứctại x = 94,5 và y = 4,52212 yxx−++2. Áp dụng: Em hãy kể những...
 • 10
 • 1,291
 • 11

Tài liệu Tiết 11: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Tài liệu Tiết 11: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Toán học

... ( y2 + 2y + 1)] = 2xy[ x2 ( y + 1 )2]= 2xy( x y 1)(x + y +1)II áp dụng?2.a 1.Tính nhanh giá trị biểu thức x2 + 2x + 1 y2 tại x = 94,5 và y = 4,5Lời giải:Ta có x2 + 2x...
 • 6
 • 716
 • 0

Bài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng pp nhóm hạng tử

Bài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng pp nhóm hạng tử

Tư liệu khác

... thế nào để xuất hiện nhân tử chung ?Làm thế nào để xuất hiện nhân tử chung ? 2. Áp dụngTính nhanh 15.64 + 25.100 +36.15 + 60.10015.64 + 25.100 + 36.15 + 60.100 Giải (15.64 + 36.15) + (25.100 ... 20/SGKPhân tích các đa thức sau thành nhân tử :a) x2 + 6x + 9 b) 10x – 25 – x2 MÔN TOÁN ĐẠI SỐ 8 TU N 6 - TIẾT 11BÀI 8BÀI 8 PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬPHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬBẰNG...
 • 19
 • 1,980
 • 8

Xem thêm