bai tap tieng anh co ban cơ bản có đáp án

BAI TAP TIENG ANH 11 CO BAN HKI

BAI TAP TIENG ANH 11 CO BAN HKI

Trung học cơ sở - phổ thông

... fire.A. discover B. to discover C. discovering D. discovered98. He advised me ______ the facts before I made a decision ______ the job.A. considering / to accept B. consider / acceptingC. consider ... take part in / the competition / contact us soonA. Due to you want to take part in the competition you can contact us B. Because of you want to take part in the competition, contact us soon.C. ... walks C. had walked D. would walk42. He always if I’m late. A. complain B. complains C. complained D. had complained43. Jim congratulated me on the final exams. A. pass B. passing C. to pass...
 • 34
 • 2,794
 • 4

BAI TAP TIENG ANH 10 CO BAN HK1

BAI TAP TIENG ANH 10 CO BAN HK1

Trung học cơ sở - phổ thông

... huge mainframe computers used by corporation. Some computer manufacturers believed that people might lie to have computers in (5)……………homes, offices, and schools, so the personal computers was ... this computer for a long time.A. This computer has not been used for a long time.B. This computer has been used for a long time .C. This computer has not used for a long time.D. This computer ... afternoon 6. A. husband B. button C. circus D. funny 7. A. work B. information C. connector D. visitor 8. A. burn B. shirt C. working D. answer 9. A. wonder B. police C. compare D. second10.A. fertilize...
 • 28
 • 3,078
 • 4

BAI TAP TIENG ANH 12 CO BAN HKI

BAI TAP TIENG ANH 12 CO BAN HKI

Trung học cơ sở - phổ thông

... everything/ completed/by the time/ Dad/ come back.A. Everything will be completed by the time Dad comes back.B. Everything will have been completed by the time Dad comes back.C. Everything is completed ... Dad will come back.D. Everything is completed by the time Dad has come back.9. house/ burnt/ ground/ before/ firemen/ come.A. The house was burnt to the ground before the firemen come.B. ... system basically consist of primary school, secondary school, high schools and colleges ………1………… universities with graduate courses leading to PhD. Degrees. ……2…… education is compulsory for...
 • 38
 • 5,137
 • 7

Bộ bài tập trắc nghiệm vật lý 12- ban bản

Bộ bài tập trắc nghiệm vật lý 12- ban cơ bản

Vật lý

... ,QH%l,R'Y'*T%R)"HFP'Câu 74: Chọn câu sai trong những câu sau:A. nh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kínhB. Mỗi ánh sáng đơn sắc khác nhau màu sắc nhất định khác nhauBiên Soạn: Lê Văn ... vật lý 12 – ôn thi tốt nghiệp Ban bản `VR/BA(H.22)CA/Trong đó A là ampe kế nhiệt điện trở không đáng kể R = 60W là điện trở thuần, tụ điện C điện dung C = 30mF. Hiệu điện ... trắc nghiệm vật lý 12 – ôn thi tốt nghiệp Ban bản `(H.16)LRV2V1/ /BAHiệu điện thế hai đầu đoạn mạch: uAB = 2002cos100pt (V). Các vôn kế điện trở rất lớn. Vôn kế V1 ˆ#$$bb1ˆ#$b'CâuW/:*eG;<,V*...
 • 75
 • 1,443
 • 22

bài tập thể tích khối đa diện 12 bản

bài tập thể tích khối đa diện 12 cơ bản

Toán học

... một số đồ vật mà mặt ngoài hình dạng là mặt tròn xoay?•2) Đn mặt nón tròn xoay? hình nón tròn xoay? khối nón tròn xoay?•3)Công thức tính diện tích xung quanh và thể tích của khối nón ... (A’B’C ) chia khối chóp thành hai phần.Tính tỉ số thể tích của hai phần đó Thứ 4 , ngày 13 tháng 10 năm 2010.OÂn Taäp Chöông IKhoái Ña DieänTiết 11: Bài tập •Câu hỏi soạn bài mới•Bài ... •Bài tập•Bài 2: Cho hình lăng trụ ABCD.A’B’C’D’ các cạnh bên vuông góc mặt phẳng đáy.Đáy ABCD là hình vuông cạnh a, góc giữa đường thẳng AC’...
 • 12
 • 2,832
 • 51

Tài liệu Bài tập cấu tạo và quá trình sống bản của thể sống doc

Tài liệu Bài tập cấu tạo và quá trình sống cơ bản của cơ thể sống doc

Điện - Điện tử

... bào B) thể sự chuyên hoá cao về hình thái và chức năng C) Chưa những đặc trưng bản của thể sống D) A và B đều đúng Đáp án A Câu 5 thể đa bào những đặc điểm: A) sự ... histôn C) Không màng nhân nhưng đầy đủ các bào quan D) vật chất di truyền ADN hoặc ARN không kết hợp với prôtêin histôn Đáp án D Câu 4 thể đơn bào những đặc điểm: A) thể được cấu ... sẽ là: A) 32 tế bào con, 248 NST B) 32 tế bào con, 256 NST C) 64 tế bào con, 504 NST D) 64 tế bào con, 512 NST Đáp án C Câu 64 ở động vật bậc cao, tế bào sinh trứng kích thước lớn hơn...
 • 15
 • 871
 • 15

Bài tập cá nhân môn Những nguyên lý bản của chủ nghĩa Mac-LeNin pot

Bài tập cá nhân môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-LeNin pot

Cao đẳng - Đại học

... Từ đó làm nên1Bài tập cá nhân môn Những nguyên lý bản của chủ nghĩa Mac-LeNinDANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO- Giáo trình những nguyên lí bản của chủ nghĩa Mac- Lenin. Nhà xb Chính Trị Quốc ... Chính Trị Quốc Gia.- Giaos trình chủ nghĩa xã hội khoa học. Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia.- Hỏi đáp môn những nguyên lí bản của chủ nghĩa Mac- Lenin. Nhà xb Chính Trị Quốc Gia.- http://www.doko.vn/luan-van/Cach-mang-dan-toc-dan-chu-nhan-dan-o-Viet-Nam-1930-1975-1309413 ... cuộc đấu tranh lật đổ giai cấp thống trị vàphong kiến. Song khi giành được chính quyền, mọi quyền tự do, dân chủ của nhândân lao động không được tôn trọng. Trong khi đó, giải phóng con người,...
 • 3
 • 2,647
 • 14

bài tập tiếng anh 12 đáp án

bài tập tiếng anh 12 có đáp án

Ngoại ngữ

... Tiếng Anh lớp 12 Page 22 28. By the time you come back here next year, this new plaza building__________. A. has been completed B. will be completed C. has completed D. will have been completed ... much easier and more comfortable. A. becomes B. has become C. became D. will become 23. In the 19th century, it _______ two or three months to cross North America by covered wagon. A. ... a large proportion of those living in poverty. A. comprise B. consist C. compose D. compound 10. She has the windows open, _________it is cold outside. A. however B. therefore C. athough...
 • 52
 • 6,645
 • 36

Bài tập tọa độ trong mặt phẳng Oxy bản và nâng cao

Bài tập tọa độ trong mặt phẳng Oxy cơ bản và nâng cao

Toán học

... thường gặp : Dạng 1: (C) tâm I và đi qua điểm A. – Bán kính R = IA. Dạng 2: (C) tâm I và tiếp xúc với đường thẳng . – Bán kính R = d I( , ). Dạng 3: (C) đường kính AB. – ... (C): 2 22 2 0x y ax by c    , ta thể thực hiện như sau:. Cách 1: So sánh khoảng cách từ tâm I đến d với bán kính R. – Xác định tâm I và bán kính R của (C). – Tính khoảng cách ... (C2): x y a x b y c2 22 2 22 2 0    . ta thể thực hiện như sau: Cách 1: So sánh độ dài đoạn nối tâm I1I2 với các bán kính R1, R2. + R R I I R R1 2 1 2 1 2  ...
 • 20
 • 7,474
 • 8

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25