bai 20 vnen toan lop 3

CHUYÊN ĐỀ MÔN TOÁN LỚP 3 VNEN- THANH

CHUYÊN ĐỀ MÔN TOÁN LỚP 3 VNEN- THANH

Tư liệu khác

... tượng học sinh (G , K, TB,Y ) lớp tích cực tham gia vào việc xây dựng * Trong chương trình toán VNEN, bài: HĐ bản; HĐ thực hành (HĐTH); HĐ ứng dụng.Thường HĐCB dạy T1; HĐTH dạy T2; HDDƯD nhà - ... thể tổ bàn bạc chọn đề tài: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN TRONG VIỆC DẠY HỌC MÔN TOÁN 3, PHẦN” HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH” II THỰC TRẠNG: 1.Đối với GV: a Thuận lợi : - SGK có đầy đủ - Trong...
 • 33
 • 2,844
 • 29

Đề kiểm tra giữa kỳ I môn Toán lớp 2 VNEN số 2

Đề kiểm tra giữa kỳ I môn Toán lớp 2 VNEN số 2

Đề thi lớp 2

... + 18 46 + 18 79 + 79 + 64 88 37 + 25 37 + 42+ 14 42 + 14 42 56 Bài 4: Học sinh viết câu 0,5 điểm 79 - 24 = 55 65 + = 73 Bài 5: Học sinh điền câu 0,5 điểm 39 + = + 39 9+8 > 19 – Bài 6: Học sinh ... Toán – Khối (VNEN) Năm học: 201 4 – 201 5 Bài 1: Học sinh viết câu 0,5 điểm Đ 69 + 16 = 85 S 57 + 25 = 72 Bài 2: Học sinh viết câu 0,2 điểm 47 + 52 +7 59 -2 57 +8 65 Bài 3: Học sinh tính câu 0,5 điểm ... 9+8 > 19 – Bài 6: Học sinh điền câu 0,25 điểm 1dm = 10 cm 50 cm = dm 30 cm = dm Bài 7: Học sinh viết ý 0,5 điểm 2dm = 20 cm a) 3 hình tam giác? b) …1… Hình tứ giác? +5 70 Bài 8: Học sinh làm câu...
 • 4
 • 2,742
 • 7

Đề kiểm tra giữa kỳ I môn Toán lớp 2 VNEN

Đề kiểm tra giữa kỳ I môn Toán lớp 2 VNEN

Đề thi lớp 2

... điểm 38 – 14 = 24 29 + 16 = 45 60 – 20 = 40 55 + 20 = 75 Bài 3: Đúng câu 0,25 điểm: + + = 12 10 – – = + + = 11 13 – – = Bài 4: Đúng câu 0,5 điểm: a 78 b 42 c 40 d 70 Bài 5: Đúng câu 0,25 điểm : 20 ... a 88 +5 -3 b a 50 88 - 20 + 30 Bài 7: (1 điểm): a Điền dấu thích hợp >; ;
 • 3
 • 3,292
 • 20

Đề kiểm tra giữa kỳ I Toán lớp 2 VNEN

Đề kiểm tra giữa kỳ I Toán lớp 2 VNEN

Đề thi lớp 2

... ÁN ĐỀ THI TOÁN KHỐI VNEN GIỮA HỌC KÌ I Năm học: 201 4 – 201 5 Câu (3 điểm) Chọn ý điểm Các ý là: a) C (1 điểm) b) B (1 điểm) c) B (1 điểm) Câu (1 điểm) Đặt tính tính điểm a 37 + 55 92 (1đ) Câu ... số 0,25 điểm -3 -2 + 13 +5 14 11 Câu (1 điểm) Ý là: B 50cm Câu 5.(1 điểm) Ý là: C hình chữ nhật (1đ) Câu (2 điểm) Bài giải: Số thuyền Lan gấp là: + = 13 (chiếc thuyền) Đáp số: 13 thuyền (0,5đ)...
 • 3
 • 3,090
 • 5

Đề kiểm tra cuối kỳ II Toán lớp 2 (VNEN)

Đề kiểm tra cuối kỳ II Toán lớp 2 (VNEN)

Đề thi lớp 2

... thứ tụ từ lớn đến bé: 9 03; 875; 548; 217; 2 13; Bài 3: (1điểm) Học sinh đặt tính tính phép tính 0,5 điểm 31 8 + 141 31 8 + 141 784 – 4 03 784 4 03 459 38 1 Bài 4: (1điểm) Học sinh tìm phép tính 0,5 ... mươi tư: 634 ; - Chín trăm năm mươi lăm: 955; Học sinh viết hàng 0,5 điểm 875; 9 03; 548; 217; 2 13 a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: 2 13; 217; 548; 875; 9 03; b) Theo thứ tụ từ lớn đến bé: 9 03; 875; 548; ... ……….……………………………………… ĐÁP ÁN MÔN TOÁN - KHỐI (VNEN) Bài 1: (2 điểm) Học sinh tính phép tính 0,25 điểm x = 16 18 : = x = 21 24 : = 20 : = 10 x =15 x = 20 40 : = Bài 2: (2 điểm) Học sinh viết số 0,25...
 • 3
 • 3,568
 • 15

Đề kiểm tra giữa kỳ I Toán lớp 5 VNEN

Đề kiểm tra giữa kỳ I Toán lớp 5 VNEN

Đề thi lớp 5

... 400kg S b) 400 tạ > 24 Đ c) 5cm2 3mm2 = 503mm2 Đ d) 3ha = 000m2 S Câu 3: Khoanh vào câu trả lời (2 điểm ) Mỗi ý 0,5 điểm a) A 20 000 b) B phần trăm c) A 49 cm2 d) A 35 100 Câu 4: Điền dấu >; 2 43, 692 Câu 5: (1 điểm) Mỗi ý 0,25 điểm a) 26ha = 260 000 m2 b) 760m2 = dam2 60 m2 Câu 6: (2 điểm) Mỗi ý 0,5 điểm a) 1 23, 451 = 1 23, 4510 c) 4kg 641g = 4641 g d) 8069kg...
 • 4
 • 3,803
 • 11

Đề kiểm tra giữa kỳ I Toán lớp 5 VNEN

Đề kiểm tra giữa kỳ I Toán lớp 5 VNEN

Đề thi lớp 5

... 400kg S b) 400 tạ > 24 Đ c) 5cm2 3mm2 = 503mm2 Đ d) 3ha = 000m2 S Câu 3: Khoanh vào câu trả lời (2 điểm ) Mỗi ý 0,5 điểm a) A 20 000 b) B phần trăm c) A 49 cm2 d) A 35 100 Câu 4: Điền dấu >; 2 43, 692 Câu 5: (1 điểm) Mỗi ý 0,25 điểm a) 26ha = 260 000 m2 b) 760m2 = dam2 60 m2 Câu 6: (2 điểm) Mỗi ý 0,5 điểm a) 1 23, 451 = 1 23, 4510 c) 4kg 641g = 4641 g d) 8069kg...
 • 4
 • 1,831
 • 3

SKKN kinh nghiệm dạy học môn toán theo mô hình trường học mới VNEN cho lớp 5

SKKN kinh nghiệm dạy học môn toán theo mô hình trường học mới VNEN cho lớp 5

Giáo dục học

... mô hình VNEN II ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU Học sinh lớp 5A3 trường Tiểu học Hua Nguống năm học 201 4 -201 5 Nghiên cứu cách tổ chức dạy học môn toán lớp theo mô hình trường tiểu học VNEN Nghiên ... viết kêt tính: 4 ,34 × 3, 6 = 15,624 9,04 × 16 = 144,64 3, 6 × 4 ,34 = 16 × 9,04 = HĐ Thực hoạt động sau a) Đặt tính tính : Các em hoạt động cá nhân, so sánh kết 142,57 × 0,1 531 ,75 × 0,01 b) ... 0,24 × 4,7 13 d) 7,826 × 4,5 HĐ Hình thức tổ chức HĐ 1, giáo viên quan, kiểm tra nhóm làm việc, trợ giúp nhóm, học sinh lúng túng a) Tính so sánh giá trị a × b b × a a b a×b 2 ,36 4,2 3, 05 2,7 b)...
 • 16
 • 4,374
 • 48

Giáo án toán lớp 4 theo chương trình VNEN (HK1)

Giáo án toán lớp 4 theo chương trình VNEN (HK1)

Tiểu học

... = (204 +96)+71 6/79 39 7+781 +2 03 = (39 7 +2 03 )+781 = 30 0 + 71 = 600 + 781 = 37 1 = 138 1 Tính : a, Nếu a = 3; b = 5; c = a+ b x c = 3+ 5 x 7 =3+ 35 = 38 b, Nếu a = 40; b = 60; c = a – b : c =4060:6=40-10= 30 c, Nếu ... hành a, 93+ 84+7 =( 93 + 7)+84 b,179 +34 1+59 =179+ (34 1+ 59) = 100 + 84 =179+ 400 = 184 = 579 45 +32 +68= 45+ (32 +68) 475+4 63+ 25 = (475+25)+ 4 63 = 45+ 100 = 5/79 500 + 4 63 = 145 = 9 63 204 +71+96 = (204 +96)+71 ... 32 6 ; 1000 ; 7 536 b) Các số không chia hết cho là: 35 ; 5/81 89 ; 767 ; 8401 ; 846 83 a) Các số chia hết cho là: 35 ; 660 ; 30 00 ; 945 23 b) Các số không chia hết cho là: ; 57 ; 4674 ; 535 3...
 • 26
 • 1,750
 • 6

sÁNG KIẾN KINH NGHIỆM “Kinh nghiệm dạy học môn toán theo mô hình trường học mới VNEN cho lớp 5A3 trường Tiểu học Hua Nguống”

sÁNG KIẾN KINH NGHIỆM “Kinh nghiệm dạy học môn toán theo mô hình trường học mới VNEN cho lớp 5A3 trường Tiểu học Hua Nguống”

Khoa học tự nhiên

... viết kêt tính: 4 ,34 × × × 3, 6 = 15,624 9,04 16 = 144,64 × 3, 6 4 ,34 = 16 9,04 = HĐ Thực hoạt động sau a) Đặt tính tính : Các em hoạt động cá nhân, so sánh kết × × 142,57 0,1 531 ,75 0,01 b) Học ... TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU Học sinh lớp 5A3 trường Tiểu học Hua Nguống năm học 201 4 -201 5 Nghiên cứu cách tổ chức dạy học môn toán lớp theo mô hình trường tiểu học VNEN Nghiên cứu cách thức tiếp cận, ... viên chuyên toán trải qua hai năm kinh nghiệm dạy học theo mô hình VNEN Thiết kế tài liệu theo hình thức Năm thử nghiệm mô hình VNEN cho lớp V KẾT QUẢ ĐIỀU TRA VÀ KHẢO SÁT THỰC TIẾN Về tài liệu...
 • 13
 • 598
 • 6

VỞ bài tập HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG môn TOÁN lớp 2 THEO VNEN học kỳ 1

VỞ bài tập HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG môn TOÁN lớp 2 THEO VNEN học kỳ 1

Lớp 2

... 47 - Thứ , ngày tháng năm Bài 36 EM THỰC HIỆN PHÉP TÍNH DẠNG 53 – 15 ; 33 – NHƯ THẾ NÀO ? Em đọc thực theo yêu cầu tập Em nghĩ toán cần thực phép tính 53 – 16 để đố bố, mẹ Bài làm ... - Trang 45 - Thứ , ngày tháng năm Bài 35 13 TRỪ ĐI MỘT SỐ : 13 – Em đọc thực theo yêu cầu tập Em mẹ đố phép tính bảng “ 13 trừ số” viết bảng tính vào Bài làm ... Thứ , ngày tháng năm - Trang 43 - Thứ , ngày tháng năm Bài 33 EM THỰC HIỆN PHÉP TÍNH DẠNG 52 – 28 ; 32 – NHƯ THẾ NÀO ? Em đọc thực theo yêu cầu tập Giải toán...
 • 66
 • 563
 • 0

VỞ bài tập HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG môn TOÁN lớp 2 THEO VNEN học kỳ 2

VỞ bài tập HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG môn TOÁN lớp 2 THEO VNEN học kỳ 2

Lớp 2

... Trang 32 - Thứ , ngày tháng năm Bài 83 SO SÁNH CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ Em đọc thực theo yêu cầu tập Em đọc toán sau trả lời câu hỏi: Nhà bác Mai thu hoạch 234 kg củ cải, nhà cô Minh thu hoạch 243kg ... ĐÃ HỌC Em đọc thực theo yêu cầu tập Em viết số có ba chữ số mà ba chữ số giống nhau, chẳng hạn 33 3 số có chữ số là: ………, ……… Có tất số có ba chữ số mà ba chữ số giống nhau? Em viết tất số Bài ... - Trang 20 - Thứ , ngày tháng năm Bài 71 BẢNG CHIA MỘT PHẦN NĂM Em đọc thực theo yêu cầu tập Đọc “Bảng chia 5” cho người thân nhà nghe Giải toán viết vào vở: Có 20 người khách sang...
 • 49
 • 506
 • 1

Tổ chức các hoạt động dạy học toán lớp 4 theo mô hình trường tiểu học mới (vnen)

Tổ chức các hoạt động dạy học toán lớp 4 theo mô hình trường tiểu học mới (vnen)

Khoa học xã hội

... trường học VNEN tiến hành thử nghiệm tỉnh năm học 201 1201 2, đến thời điểm năm học 201 2 -201 3 thực 63 tỉnh, thành phố 1447 trường tiểu học Dự án thực năm 9 /201 2 – 9 /201 5: Năm học 201 2 – 201 3: Thí điểm ... hiệu, đặc điểm 33 .33 55.55 11.12 Rút học thông qua trò chơi 11.11 88.89 0 Ý kiến khác 0 0 0 Chỉ yêu cầu HS làm tập mà chuẩn kiến thức kĩ ghi 66.66 33 .34 0 Yêu cầu HS làm tất tập SGK 33 .33 55.55 11.12 ... loại học lực đầu vào 81 82 83 3 .3 3.4 3. 2 HS Kết điểm số thực nghiệm HS Kết xếp loại học lực thực nghiệm HS Biểu đồ biểu diễn kết xếp loại học lực thực 83 84 85 3. 5 3. 6 3. 3 nghiệm HS Kết điểm số...
 • 126
 • 455
 • 5

Giáo án ôn luyện buổi chiều môn toán lớp 2 soạn theo vnen

Giáo án ôn luyện buổi chiều môn toán lớp 2 soạn theo vnen

Tiểu học

... 28 + + 38 = = 38 + 25 - 33 = = 68 - 13 + 29 = = 38 + - 22 = = Kt qu: 39 - 25 + 17 = 14 + 17 = 31 28 + + 38 = 31 + 38 = 69 38 + 25 - 33 = 63 - 33 = 30 68 - 13 + 29 ... luyn (20 phỳt): Bi t tớnh ri tớnh: Kt qu: a) 33 + 38 33 + 38 71 b) 35 + 58 35 + 58 93 c) 48 + 39 48 + 39 87 d) 38 + 49 38 + 49 87 Nguyn Th Thu Nm hc 201 3 - 201 4 Bi ... Nm hc 201 3 - 201 4 Bi Tớnh nhm : Kt qu: 40 + 20 = 10 + 70 = 40 + 20 = 60 10 + 70 = 80 30 + 60 = 20 + 50 = 30 + 60 = 90 20 + 50 = 70 20 + 30 + 10 = 20 + 40 = 20 + 30 + 10 = 60 20 + 40 =...
 • 211
 • 292
 • 0

Giáo án ôn luyện buổi chiều môn toán lớp 2 soạn theo vnen

Giáo án ôn luyện buổi chiều môn toán lớp 2 soạn theo vnen

Tiểu học

... 28 + + 38 = = 38 + 25 - 33 = = 68 - 13 + 29 = = 38 + - 22 = = Kt qu: 39 - 25 + 17 = 14 + 17 = 31 28 + + 38 = 31 + 38 = 69 38 + 25 - 33 = 63 - 33 = 30 68 - 13 + 29 ... luyn (20 phỳt): Bi t tớnh ri tớnh: a) c) 33 + 38 Kt qu: b) 35 + 58 48 + 39 d) 38 35 + 71 38 + 49 Nguyn Th Thu 33 + 93 48 + 39 87 58 38 + 49 87 Nm hc 201 3 - 201 4 ... 56 + 32 56 + 32 88 d) 72 + 72 + 78 Nm hc 201 3 - 201 4 Bi Tớnh nhm : Kt qu: 40 + 20 = 10 + 70 = 40 + 20 = 60 10 + 70 = 80 30 + 60 = 20 + 50 = 30 + 60 = 90 20 + 50 = 70 20 + 30 +...
 • 210
 • 343
 • 2

Giáo án ôn luyện buổi chiều môn toán lớp 4 theo vnen

Giáo án ôn luyện buổi chiều môn toán lớp 4 theo vnen

Tiểu học

... 2: Thực hành ôn luyện (20 phút): Bài Điền dấu (; =) thích hợp vào chỗ chấm: 1 237 5 1 235 7 40 38 1 40 38 0 52 736 52 000 + 700 + 36 20 37 4 4 13 200 4 13 000 + 200 20 34 7 721 416 721 461 Bài ... 201 3 - 201 4 Bài a) Khoanh vào số lớn : 278645 ; 42 831 7 ; 29 231 7 ; 454721 691512 ; 91 734 8 b) Khoanh vào số bé nhất: 625415 ; 719 438 ; Bài > < ? = 432 526 439 89 276 434 267 434 8064 71 539 2 71 539 2 ... trị biểu thức: a) 32 050 + 32 050 : b) = (32 050 + 32 050) : = Thực quangtlt.cuchi Năm học 201 3 - 201 4 = c) = (32 050 + 32 050 : ) - 32 050 : d) 31 030 : + 15809 = ...
 • 210
 • 252
 • 1

Giáo án ôn luyện buổi chiều môn toán lớp 4 theo vnen

Giáo án ôn luyện buổi chiều môn toán lớp 4 theo vnen

Tiểu học

... 2: Thực hành ôn luyện (20 phút): Bài Điền dấu (; =) thích hợp vào chỗ chấm: 1 237 5 1 235 7 40 38 1 40 38 0 52 736 52 000 + 700 + 36 20 37 4 20 34 7 4 13 200 4 13 000 + 200 721 416 721 461 Bài ... 201 3 - 201 4 Bài a) Khoanh vào số lớn : 278645 ; 42 831 7 ; 29 231 7 ; 454721 691512 ; 91 734 8 b) Khoanh vào số bé nhất: 625415 ; 719 438 ; Bài > < ? = 432 526 439 89 276 434 267 434 8064 71 539 2 71 539 2 ... 000 + 30 000) : = Năm học 201 3 - 201 4 Bài Tính giá trị biểu thức: a) c) 32 050 + 32 050 : b) (32 050 + 32 050) : = = = = (32 050 + 32 050 : ) - 32 050 : d) 31 030 : +...
 • 210
 • 87
 • 0

Xem thêm