bai 20 bảng chia 7

CHUYÊN ĐỀ MÔN TOÁN LỚP 3 VNEN- THANH

CHUYÊN ĐỀ MÔN TOÁN LỚP 3 VNEN- THANH

Tư liệu khác

... hình lớp học b Khó khăn: - Do đặc thù dạy theo mô hình trường học “dạy theo nhóm”, phân chia nhóm GV phải chia đối tượng HS chậm tiếp thu chậm nhớ vào nhóm Vì tiết dạy GV phải lại thường xuyên ... lớp bảng, để GV đỡ vất vả Sau BT GV nên linh hoạt tiểu kết để khắc sâu kiến thức cho HS VD: HĐTH Nhân số có hai chữ số với số có chữ số tt + Bài 1(a) /46: Sách y/ c HĐ cá nhân thay HĐ TT làm bảng ... hình lớp học b Khó khăn: - Do đặc thù dạy theo mô hình trường học “dạy theo nhóm”, phân chia nhóm GV phải chia đối tượng HS chậm tiếp thu chậm nhớ vào nhóm Trong tiết dạy GV phải lại thường xuyên...
 • 33
 • 3,051
 • 31

Đề kiểm tra giữa kỳ I môn Toán lớp 2 VNEN số 2

Đề kiểm tra giữa kỳ I môn Toán lớp 2 VNEN số 2

Đề thi lớp 2

... học: 201 4 – 201 5 Bài 1: Học sinh viết câu 0,5 điểm Đ 69 + 16 = 85 S 57 + 25 = 72 Bài 2: Học sinh viết câu 0,2 điểm 47 + 52 +7 59 -2 57 +8 65 Bài 3: Học sinh tính câu 0,5 điểm 46 + 18 46 + 18 79 ... Học sinh tính câu 0,5 điểm 46 + 18 46 + 18 79 + 79 + 64 88 37 + 25 37 + 42+ 14 42 + 14 42 56 Bài 4: Học sinh viết câu 0,5 điểm 79 - 24 = 55 65 + = 73 Bài 5: Học sinh điền câu 0,5 điểm 39 + = + ... điền câu 0,25 điểm 1dm = 10 cm 50 cm = dm 30cm = dm Bài 7: Học sinh viết ý 0,5 điểm 2dm = 20 cm a)…3… hình tam giác? b) …1… Hình tứ giác? +5 70 Bài 8: Học sinh làm câu điểm a) Bài giải Số cam vườn...
 • 4
 • 2,794
 • 12

Đề kiểm tra giữa kỳ I môn Toán lớp 2 VNEN

Đề kiểm tra giữa kỳ I môn Toán lớp 2 VNEN

Đề thi lớp 2

... 17 60 Bài 2: Đúng câu 0,25 điểm 38 – 14 = 24 29 + 16 = 45 60 – 20 = 40 55 + 20 = 75 Bài 3: Đúng câu 0,25 điểm: + + = 12 10 – – = + + = 11 13 – – = Bài 4: Đúng câu 0,5 điểm: a 78 b 42 c 40 d 70 ... câu 0,5 điểm: a 78 b 42 c 40 d 70 Bài 5: Đúng câu 0,25 điểm : 20 cm dm 70 cm dm Bài 6: Đúng câu 0,5 điểm : a 13, 10 b 30, 60 Bài 7: Đúng câu 0,5 điểm : A Điền dấu thích hợp >; ;
 • 3
 • 3,535
 • 25

Đề kiểm tra giữa kỳ I Toán lớp 2 VNEN

Đề kiểm tra giữa kỳ I Toán lớp 2 VNEN

Đề thi lớp 2

... KHỐI VNEN GIỮA HỌC KÌ I Năm học: 201 4 – 201 5 Câu (3 điểm) Chọn ý điểm Các ý là: a) C (1 điểm) b) B (1 điểm) c) B (1 điểm) Câu (1 điểm) Đặt tính tính điểm a 37 + 55 92 (1đ) Câu (1 điểm) Điiền...
 • 3
 • 3,250
 • 8

Đề kiểm tra cuối kỳ II Toán lớp 2 (VNEN)

Đề kiểm tra cuối kỳ II Toán lớp 2 (VNEN)

Đề thi lớp 2

... 955; Học sinh viết hàng 0,5 điểm 875 ; 903; 548; 2 17; 213 a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: 213; 2 17; 548; 875 ; 903; b) Theo thứ tụ từ lớn đến bé: 903; 875 ; 548; 2 17; 213; Bài 3: (1điểm) Học sinh đặt ... điểm) Khoanh tròn vào chữ có kết đúng: Chu vi hình tam giác ( hình bên) là: A 71 mm B 72 mm C 73 mm 15mm 27 mm 31 mm Bài 7: (2 điểm) Có 15 lít dầu rót vào can Hỏi can có lít? Bài giải ……………………………………………… ... phép tính 0,25 điểm x = 16 18 : = x = 21 24 : = 20 : = 10 x =15 x = 20 40 : = Bài 2: (2 điểm) Học sinh viết số 0,25 điểm - Một trăm linh bảy: 1 07; - Bốn trăm mười hai: 412; - Sáu trăm ba mươi...
 • 3
 • 3,644
 • 15

Đề kiểm tra giữa kỳ I Toán lớp 5 VNEN

Đề kiểm tra giữa kỳ I Toán lớp 5 VNEN

Đề thi lớp 5

... Câu (2 điểm): Bạn Hạnh mua loại hết 27 000 đồng Hỏi bạn hạnh mua loại hết tiền? Bài giải ĐÁP ÁN Môn: Toán Khối – Năm học: 201 3 - 201 4 Câu 1: Mỗi câu 0,25 điểm 25 10 - 43,009 - Hai ... điểm a) A 20 000 b) B phần trăm c) A 49 cm2 d) A 35 100 Câu 4: Điền dấu >; 243,692 Câu 5: (1 điểm) Mỗi ý 0,25 điểm a) 26ha = 260 000 m2 b) 76 0m2 = dam2 ... x= : x= 10 = x= − 13 x= 21 x+ c) d) = x= + 11 x= 15 ×x= x= : 56 x= 45 x− Câu 7: (2 điểm) Cách 1: Mua hết số tiền là: 27 000 : = 000 (đồng) Mua hết số tiền là: 000 x = 54 000 (đồng) Đáp số: 54 000...
 • 4
 • 4,134
 • 11

Đề kiểm tra giữa kỳ I Toán lớp 5 VNEN

Đề kiểm tra giữa kỳ I Toán lớp 5 VNEN

Đề thi lớp 5

... Câu (2 điểm): Bạn Hạnh mua loại hết 27 000 đồng Hỏi bạn hạnh mua loại hết tiền? Bài giải ĐÁP ÁN Môn: Toán Khối – Năm học: 201 3 - 201 4 Câu 1: Mỗi câu 0,25 điểm 25 10 - 43,009 - Hai ... điểm a) A 20 000 b) B phần trăm c) A 49 cm2 d) A 35 100 Câu 4: Điền dấu >; 243,692 Câu 5: (1 điểm) Mỗi ý 0,25 điểm a) 26ha = 260 000 m2 b) 76 0m2 = dam2 ... x= : x= 10 = x= − 13 x= 21 x+ c) d) = x= + 11 x= 15 ×x= x= : 56 x= 45 x− Câu 7: (2 điểm) Cách 1: Mua hết số tiền là: 27 000 : = 000 (đồng) Mua hết số tiền là: 000 x = 54 000 (đồng) Đáp số: 54 000...
 • 4
 • 1,925
 • 4

SKKN kinh nghiệm dạy học môn toán theo mô hình trường học mới VNEN cho lớp 5

SKKN kinh nghiệm dạy học môn toán theo mô hình trường học mới VNEN cho lớp 5

Giáo dục học

... tính tính Học sinh làm việc cá nhân, sau cặp đổi chữa cho a) 25,8 × 1,5 b) 16,25 × 6 ,7 c) 0,24 × 4 ,7 13 d) 7, 826 × 4,5 HĐ Hình thức tổ chức HĐ 1, giáo viên quan, kiểm tra nhóm làm việc, trợ giúp ... ĐIỀU TRA VÀ KHẢO SÁT THỰC TIẾN Về tài liệu hướng dẫn Tài liệu hướng dẫn chia làm tập, tập gồm phần(tập 1A, 1B, 2A, 2B) Mỗi chia thành tiết hay nhiều tiết phụ thuộc vào nội dung dài hay ngắn Bài ... tình toán mà học sinh thường gặp đời sống Trong môn toán lớp chia thành phần : − Ôn tập bổ sung phân số Giải toán liên quan đến tỉ lệ Bảng đơn vị đo diện tích − Số thập phân Các phép toán với số...
 • 16
 • 4,513
 • 49

Giáo án toán lớp 4 theo chương trình VNEN (HK1)

Giáo án toán lớp 4 theo chương trình VNEN (HK1)

Tiểu học

... 5 /79 500 + 463 = 145 = 963 204 +71 +96 = (204 +96) +71 6 /79 3 97+ 781 +203 =(3 97 +203 ) +78 1 = 300 + 71 = 600 + 78 1 = 371 = 1381 Tính : a, Nếu a = 3; b = 5; c = a+ b x c = 3+5 x 7= 3+ 35= 38 b, Nếu a = 40; ... dạy học: - Bảng nháp để thực Hđ 1 /76 13 - Phiếu tập theo cặp để thực Hđ 3 /77 - Bảng nhóm kẻ trước theo mẫu trang 77 để thực yêu cầu 4 /77 - Một phiếu tập cá nhân gồm mẫu Hđ 2 /78 ; Hđ 3 /78 để Hs ... đến lớn : Vì 78 9 012 < 879 012
 • 26
 • 2,034
 • 6

sÁNG KIẾN KINH NGHIỆM “Kinh nghiệm dạy học môn toán theo mô hình trường học mới VNEN cho lớp 5A3 trường Tiểu học Hua Nguống”

sÁNG KIẾN KINH NGHIỆM “Kinh nghiệm dạy học môn toán theo mô hình trường học mới VNEN cho lớp 5A3 trường Tiểu học Hua Nguống”

Khoa học tự nhiên

... tính tính Học sinh làm việc cá nhân, sau cặp đổi chữa cho × × × × a) 25,8 1,5 b) 16,25 6 ,7 c) 0,24 4 ,7 d) 7, 826 4,5 HĐ Hình thức tổ chức HĐ 1, giáo viên quan, kiểm tra nhóm làm việc, trợ giúp nhóm, ... ĐIỀU TRA VÀ KHẢO SÁT THỰC TIẾN Về tài liệu hướng dẫn Tài liệu hướng dẫn chia làm tập, tập gồm phần(tập 1A, 1B, 2A, 2B) Mỗi chia thành tiết hay nhiều tiết phụ thuộc vào nội dung dài hay ngắn Bài ... tình toán mà học sinh thường gặp đời sống Trong môn toán lớp chia thành phần : - Ôn tập bổ sung phân số Giải toán liên quan đến tỉ lệ Bảng đơn vị đo diện tích - Số thập phân Các phép toán với số...
 • 13
 • 623
 • 6

VỞ bài tập HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG môn TOÁN lớp 2 THEO VNEN học kỳ 1

VỞ bài tập HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG môn TOÁN lớp 2 THEO VNEN học kỳ 1

Lớp 2

... - Trang 27 - Thứ , ngày tháng năm Bài 19 EM THỰC HIỆN PHÉP TÍNH DẠNG 47 + 25 ; 47 + NHƯ THẾ NÀO ? Em đọc thực theo yêu cầu tập Em nghĩ toán cần thực phép tính 47 + 16 để đố bố, ... GÌ ĐÃ HỌC Em đọc thực theo yêu cầu tập Em mẹ đố nhau: nêu kết phép tính bảng “9 cộng với số” bảng “8 cộng với số” Em viết bảng tính vào Bài làm ... Thứ , ngày tháng năm ……………………………………………………… ……… Năm học 201 4 - 201 5 Bài ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 Em đọc thực theo yêu cầu tập a) Em hỏi mẹ tuổi người gia đình...
 • 66
 • 646
 • 0

VỞ bài tập HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG môn TOÁN lớp 2 THEO VNEN học kỳ 2

VỞ bài tập HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG môn TOÁN lớp 2 THEO VNEN học kỳ 2

Lớp 2

... - Trang 17 - Thứ , ngày tháng năm Bài 68 BẢNG CHIA MỘT PHẦN TƯ Em đọc thực theo yêu cầu tập Đọc Bảng chia 4” cho người lớn nghe Giải toán viết vào vở: Bà mua 20 hồng, bà chia cho cháu ... - Trang 20 - Thứ , ngày tháng năm Bài 71 BẢNG CHIA MỘT PHẦN NĂM Em đọc thực theo yêu cầu tập Đọc Bảng chia 5” cho người thân nhà nghe Giải toán viết vào vở: Có 20 người khách sang ... cho : ………………………………………………… - Nhân số với 0: ………………………………………………… - chia cho số : ………………………………………………… Chẳng hạn: 7x1 =7 7:1 =7 7x0=0 0 :7= 0 Người thân, bạn bè, thầy cô nhận xét tập ứng dụng em Xác nhận...
 • 49
 • 550
 • 1

Tổ chức các hoạt động dạy học toán lớp 4 theo mô hình trường tiểu học mới (vnen)

Tổ chức các hoạt động dạy học toán lớp 4 theo mô hình trường tiểu học mới (vnen)

Khoa học xã hội

... biểu diễn kết xếp loại học lực thực 86 86 87 Bảng Bảng Bảng Bảng Bảng Bảng Bảng Bảng Bảng Biểu đồ Bảng Bảng Biểu đồ Bảng Bảng Biểu đồ Bảng Bảng Biểu đồ 3 .7 3.8 3.3 nghiệm HS Kết điểm số thực nghiệm ... năm học 201 1201 2, đến thời điểm năm học 201 2 -201 3 thực 63 tỉnh, thành phố 14 47 trường tiểu học Dự án thực năm 9 /201 2 – 9 /201 5: Năm học 201 2 – 201 3: Thí điểm lớp 2, lớp 3; Năm học 201 3 – 201 4: Thí ... Đánh giá HS học thuộc chủ đề toán 36 37 1 .7 điển hình Đánh giá HS số lượng BT nhà liên quan 37 1.8 đến toán điển hình Khó khăn HS gặp phải học toán điển 37 Bảng Bảng 1.9 1.1 hình Mong muốn HS học...
 • 126
 • 483
 • 5

Giáo án ôn luyện buổi chiều môn toán lớp 2 soạn theo vnen

Giáo án ôn luyện buổi chiều môn toán lớp 2 soạn theo vnen

Tiểu học

... b) 47 + 25 47 + 25 72 c) 27 + 48 27 + 48 75 d) 87 + 87 + 96 Nguyn Th Thu Nm hc 201 3 - 201 4 Bi 17 + 8 17= +88+ 17 + 17 Kt qu: > + 17 + < 17 ? + 9 17> + 17 = 18 + 518< +18 + ... + 74 = 74 = 70 + 45 = 62 = 45 = 40 + 62 = 60 + 66 = 38 = 66 = 60 + 38 = 30 + Bi > < = Kt qu: 57 57 < 75 75 63 63 > 36 36 < 51 51 ? 49 49 90 90 < 91 91 40 40 + 7+ =7 47 47 20 20 ... 97 c) 29 + 63 29 + 63 92 d) 78 + 17 78 + 17 95 Nguyn Th Thu Nm hc 201 3 - 201 4 Bi Thc hin dóy tớnh: Kt qu: 38 + 27 - 34 = 38 + 27 - 34 = 65 - 34 = = 31 57 + 15 -20 = 57 +...
 • 211
 • 344
 • 0

Giáo án ôn luyện buổi chiều môn toán lớp 2 soạn theo vnen

Giáo án ôn luyện buổi chiều môn toán lớp 2 soạn theo vnen

Tiểu học

... 27 + 48 d) 16 47 + 82 87 + Nguyn Th Thu 66 + 72 27 + 48 75 25 87 + 96 Nm hc 201 3 - 201 4 Bi > < = Kt qu: ? 17 + + 17 17 + = + 17 17 + 17 + 17 + > 17 + 18 + 18 + 18 + < 18 + Bi ... 93 78 + 17 Nguyn Th Thu 48 + 97 29 + 63 92 68 78 + 17 95 Nm hc 201 3 - 201 4 Bi Thc hin dóy tớnh: Kt qu: 38 + 27 - 34 = 38 + 27 - 34 = 65 - 34 = = 31 57 + 15 -20 = 57 + 15 - 20 = 72 - 20 ... : 20 - Mt nc chõn di khong : Bi Tớnh nhm: ỏp ỏn 80 - 70 = 60 - 30 = 80 - 70 = 10 60 - 30 = 30 40 - 20 = 90 - 60 = 40 - 20 = 20 90 - 60 = 30 70 - 20 - 10 = 70 - 30 = 70 - 20 - 10 = 40 70 ...
 • 210
 • 457
 • 2

Giáo án ôn luyện buổi chiều môn toán lớp 4 theo vnen

Giáo án ôn luyện buổi chiều môn toán lớp 4 theo vnen

Tiểu học

... 370 96 37 36 902 204 5 17 204 0 97 74 820 74 000 + 800 + 20 Bài Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a) Viết số 572 8; 52 87; 5 872 theo thứ tự từ lớn đến bé : ………… …………… b) Viết số 36 579 ; 35 679 ; 3 576 9 ... chấm: 12 375 123 57 40 381 40 380 52 73 6 52 000 + 70 0 + 36 20 374 413 200 413 000 + 200 20 3 47 721 416 72 1 461 Bài xếp theo thứ tự từ bé đến lớn a 102 384; 141 326; 97 532;141 263; 034 576 : ... 2923 17 ; 45 472 1 691512 ; 9 173 48 b) Khoanh vào số bé nhất: 625415 ; 71 9438 ; Bài > < ? = 432526 43989 276 434 2 674 34 8064 71 5392 71 5392 800 + 60 + 300582 500391 Bài Viết số (theo mẫu): 846537...
 • 210
 • 317
 • 1

Giáo án ôn luyện buổi chiều môn toán lớp 4 theo vnen

Giáo án ôn luyện buổi chiều môn toán lớp 4 theo vnen

Tiểu học

... 370 96 37 36 902 204 5 17 204 0 97 74 820 74 000 + 800 + 20 Bài Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a) Viết số 572 8; 52 87; 5 872 theo thứ tự từ lớn đến bé : ………… …………… b) Viết số 36 579 ; 35 679 ; 3 576 9 ... chấm: 12 375 123 57 40 381 40 380 52 73 6 52 000 + 70 0 + 36 20 374 20 3 47 413 200 413 000 + 200 72 1 416 72 1 461 Bài xếp theo thứ tự từ bé đến lớn a 102 384; 141 326; 97 532;141 263; 034 576 : ... 4283 17 ; 2923 17 ; 45 472 1 691512 ; 9 173 48 b) Khoanh vào số bé nhất: 625415 ; 71 9438 ; Bài > < ? = 432526 43989 276 434 2 674 34 8064 71 5392 71 5392 800 + 60 + 300582 500391 8465 37 5 378 46 Bài Viết...
 • 210
 • 105
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: tình hình thực hiện hoạt động bảo lãnh tại ngân hàng ngoại thƣơng hà nội các nghiệp vụ ngân hàng quốc tế của ngân hàng ngoại thƣơng hà nội sự hình thành và phát triển của nh ngoại thƣơng hà nội khái quát về ngân hàng ngoại thƣơng hà nội bài học kinh nghiệm với việt nam các nƣớc liên hiệp châu âu nghiệm bảo lãnh của một số ngân hàng trên thế giới trình bảo lãnh trong hoạt động ngoại thƣơng của ngân hàng thƣơng mại cơ sở pháp lý của hoạt động bảo lãnh trong ngoại thƣơng của ngân hàng thƣơng mại trò của hoạt động bảo lãnh trong ngoại thƣơng của các ngân hàng thƣơng mại tính tất yếu của việc phát triển hoạt động bảo lãnh trong các nhtm ở việt nam hoạt động bảo lãnh trong ngoại thƣơng của các ngân hàng thƣơng mại điều kiện cần thiết để thực hiện bảo lãnh của các nhtm mục đích và chức năng của bảo lãnh tổng quan về hoạt động bảo lãnh của ngân hàng thƣơng mại khái quát chung về hoạt động bảo lãnh của ngân hàng thƣơng mại đối với ngân hàng tmcp dầu khí toàn cầu đa dạng hoá sản phẩm và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của gp bank trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế mục tiêu và triển vọng phát triển của gp bank trong những năm tới