bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện của bộ y tế

MỘT SỐ CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1996 – 2006.

MỘT SỐ CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1996 – 2006.

Kế toán

... 2005 sản lượng cà phê thu hoạch lại giảm 2.2 Sản lượng cà phê xuất Đ y tiêu số lượng tuyệt đối thời kỳ phản ánh lượng cà phê xuất năm Chỉ tiêu sở để tính tiêu giá trị xuất cà phê thông qua tiêu giúp ... áp dụng công thức sau: y= y1 + y + + y n = n y i n Trong đó: yi (i= 1,2,…n) mức độ d y số thời kỳ 1.2 Lượng tăng ( giảm ) tuyệt đối Chỉ tiêu phản ánh biến động mức độ tuyệt đối hai thời gian ... tính tiêu lượng tăng giảm tuyệt đối sau: Lượng tăng ( giảm ) tuyệt đối liên hoàn, lượng tăng ( giảm ) tuyệt đối định gốc lượng tăng ( giảm ) tuyệt đối bình quân Với số liệu lượng cà phê xuất giá...
 • 18
 • 490
 • 0

PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH TÍNH NGHIÊN CỨU HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG

PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH TÍNH NGHIÊN CỨU HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG

Quản trị kinh doanh

... kinh tế ứng dụng nghiên cứu h nh vi tiêu dùng chia th nh ba nhóm : lý thuyết kinh tế truyền thống, lý thuyết kinh tế x hội, v lý thuyết kinh tế đại 16 Lý thuyết kinh tế truyền thống Lý thuyết ... nhân Lý thuyết kinh tế x hội Ngợc lại với lý thuyết kinh tế truyền thống, lý thuyết kinh tế x hội lại nhấn mạnh ảnh hởng y u tố môi trờng quan điểm gắn với h nh vi mua nh sau: Lý thuyết tiêu dùng ... ngời tiêu dùng Lý thuyết kinh tế đại Có ba nguyên tắc kinh tế đại đóng góp cho nghiên cứu h nh vi tiêu dùng l : (1) Các sản phẩm đợc đánh giá qua đặc tính độc lập, nh n hiệu l y u tố cho phép đánh...
 • 77
 • 848
 • 6

Chương 3: Phương tiện và phương pháp tiến hành nghiên cứu tình hình chăn nuôi heo ở Vĩnh Long ppsx

Chương 3: Phương tiện và phương pháp tiến hành nghiên cứu tình hình chăn nuôi heo ở Vĩnh Long ppsx

Cao đẳng - Đại học

... nuôi xem hộ lỗ hay lãi, suất lao động cao hay thấp, có hiệu kinh tế hay không,… Kết hợp với kết điều tra nhận định thân để tìm câu trả lời giải đáp mục tiêu đề Phương pháp đánh giá nhanh nông thôn: ... trung):…………………………………… - Chuồng trại (kiên cố, không kiên cố):…………………………………………… - Nơi tiêu thụ (tư thương, chợ, nhà m y chế biến):……………………………… Kiến nghị chủ hộ (giống, thức ăn, kỹ thuật chăn nuôi, đầu ... là heo? (dễ nuôi, suất cao, làm theo người quen, lý khác):………………………………………………………………… - Tham gia lớp phổ biến chăn nuôi không? (đ y đủ, không bao giờ, đôi khi): ………………………………………………………………………………...
 • 3
 • 468
 • 5

MẪU VÀ PHƯƠNG PHÁP CHỌN MẪU pot

MẪU VÀ PHƯƠNG PHÁP CHỌN MẪU pot

Sức khỏe giới tính

... có sẵn thu thập số liệu Ví dụ: Tất bệnh nhân đến khám phòng khám ng y Đ y cách chọn mẫu hay gặp nghiên cứu lâm sàng 32 Chọn mẫu không xác xuất Chọn mẫu tiêu Là phương pháp đảm bảo số định ... phòng y tế huyện muốn xác định tỷ lệ SDD trẻ tuổi huyện Giả sử bạn sử dụng kỷ thuật chọn mẫu ngẫu nhiên, tính cỡ mẫu cần thiết cho điều tra Biết tỷ lệ SDD chung quốc gia 30%, độ tin c y 95%, ... tầng  Tầng phân chia theo: Khu vực địa lý, giới, tuổi, nghề nghiệp…  Ví dụ: Để khảo sát y u tố nguy g y bệnh Đái tháo đường thành phố CT, nhà nghiên cứu phân chia tầng theo thành thị nông thôn...
 • 53
 • 1,177
 • 5

Mẫu và phương pháp chọn mẫu doc

Mẫu và phương pháp chọn mẫu doc

Cao đẳng - Đại học

... m i t nh có nhi u huy n, m i huy n có nhi u xã Giai an 1: Ch n ng u nhiên t nh; Giai an 2: Ch n ng u nhiên huy n t t nh ã c ch n giai o n Giai an 3: Ch n ng u nhiên xã t huy n ã c ch n giai o ... s n Ví d : T t c b nh nhân t i phòng khám h ng ng y n khám y cách ch n m u hay g p nghiên c u lâm sàng 32 Ch n m u không xác xu t Ch n m u ch tiêu Là phương pháp m b o r ng m t s nh t nh ơn v ... ng c tính T ng có th phân chia theo: Khu v c gi i, tu i, ngh nghi p… a lý, Ví d : kh o sát y u t nguy g y b nh tháo ng t i thành ph CT, nhà nghiên c u có th phân chia t ng theo thành th nông thôn...
 • 59
 • 699
 • 2

Mẫu và phương pháp chọn mẫu ppt

Mẫu và phương pháp chọn mẫu ppt

Cao đẳng - Đại học

... m i t nh có nhi u huy n, m i huy n có nhi u xã Giai an 1: Ch n ng u nhiên t nh; Giai an 2: Ch n ng u nhiên huy n t t nh ã c ch n giai o n Giai an 3: Ch n ng u nhiên xã t huy n ã c ch n giai o ... s n Ví d : T t c b nh nhân t i phòng khám h ng ng y n khám y cách ch n m u hay g p nghiên c u lâm sàng 32 Ch n m u không xác xu t Ch n m u ch tiêu Là phương pháp m b o r ng m t s nh t nh ơn v ... ng c tính T ng có th phân chia theo: Khu v c gi i, tu i, ngh nghi p… a lý, Ví d : kh o sát y u t nguy g y b nh tháo ng t i thành ph CT, nhà nghiên c u có th phân chia t ng theo thành th nông thôn...
 • 59
 • 314
 • 3

CƠ SỞ VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA GIÁO DỤC ĐẾN MỨC SINH

CƠ SỞ VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA GIÁO DỤC ĐẾN MỨC SINH

Kế toán

... chức giáo dục có hệ thống, có kế hoạch chặt chẽ nhà trường, việc tổ chức trình giáo dục chủ y u người có kinh nghiệm, có chuyên môn đảm nhiệm th y giáo, cô giáo, nhà giáo dục Tuy nhiên giáo dục ... đ y biến động Công lao học tập em liệu có đền bù không, chất lượng học tập có đảm bảo hay không Điều phụ thuộc vào nhiều y u tố Hiện gia tăng dân số học đường nguyên nhân làm giảm chất lượng giáo ... học vấn người phụ nữ cao quy mô gia đình nhỏ, đòi hỏi chất lượng ng y lớn (Đặc biệt y u cầu học hành cái) Quy mô gia đình giảm điều đồng nghĩa với việc nâng cao chất lượng sống gia đình nói riêng...
 • 18
 • 460
 • 0

HỆ THỐNG CHỈ TIÊU VÀ MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

HỆ THỐNG CHỈ TIÊU VÀ MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Tài chính - Ngân hàng

... = ∑n j ij ij S ij : Số lượng TSCĐ i có ng y j kỳ tính toán (những ng y nghỉ lễ, nghỉ thứ b y chủ nhật l y số lượng TSCĐ có ng y liền trước đó); n : Số ng y theo lịch ng y tính toán; nij K ij : ... có bình quân kỳ * Số lượng TSCĐ có đầu kỳ cuối kỳ: phản ánh quy mô, số lượng tài sản cố định có doanh nghiệp hai thời điểm đầu kỳ cuối kỳ Đ y tiêu tuyệt đối thời điểm Hai tiêu cho ta biết tiềm ... cho th y kết cấu tài sản cố định tính cho thời điểm tính bình quân cho kỳ nghiên cứu Ki K tính theo nguyên giá giá đánh giá lại Việc nghiên cứu kết cấu tài sản cố định doanh nghiệp cho th y đặc...
 • 15
 • 564
 • 0

Nghiên cứu nâng cao độ bền cho bột giấy phế liệu hòm hộp làn sóng bằng phương pháp cơ học và phương pháp hóa học

Nghiên cứu nâng cao độ bền cho bột giấy phế liệu hòm hộp làn sóng bằng phương pháp cơ học và phương pháp hóa học

Báo cáo khoa học

... xuất từ xơ sợi nguyên th y Bột gi y tái chế sử dụng phổ biến để sản xuất loại gi y cáctông, gi y bao bì… Bột gi y tái chế nguyên liệu có giá thành thấp so với bột gi y nguyên th y nhiên tái sử dụng ... sóng chất lượng cao T y theo y u cầu chất lượng sản phẩm, nguyên liệu để sản xuất lớp bao gồm loại bột sau: + Lớp mặt: - Bột gỗ cứng t y trắng - Bột gỗ mềm t y trắng     15 - Bột gỗ mềm không t y ... xuất gi y in báo gi y tạp chí, ng y bột gi y tái chế sử dụng cho hầu hết loại gi y khác Hiện nay, nước phát triển giới có hệ thống thu hồi gi y trình tái chế gi y loại đại chuyên nghiệp, gi y loại...
 • 83
 • 536
 • 2

tiểu luận phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên đề tên đề tài và phương pháp chọn đề tài

tiểu luận phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên đề tên đề tài và phương pháp chọn đề tài

Sư phạm

... loại sau đ y: - Phát mâu thuẫn lý thuyết thực tế Chẳng hạn, mâu thuẫn lý thuyết tích cực hóa trình nhận thức học sinh với thực tế d y học hóa học nhiều trường phổ thông HVTH: Trần Nguyên Anh Thư ... chuyên môn đời nghiệp người 2.2 Những y u cầu đề tài 2.2.1 Đề tài phải có ý nghĩa khoa học - Bổ sung chỗ trống lý thuyết môn khoa học - X y dựng sở lý thuyết làm rõ số vấn đề lý thuyết tồn - X y ... hàng ng y thân người nghiên cứu  Khó thiết kế công cụ đánh giá, xác định sản phẩm, việc đánh giá kết nghiên cứu không rõ ràng, khó phân định – sai  Vượt khả người nghiên cứu 2.4 Những đánh giá...
 • 30
 • 1,303
 • 6

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP NATREX TRONG NGHIÊN CỨU SỰ PHÁ VỠ CẤU TRÚC VÀ TỶ GIÁ THỰC CÓ HIỆU LỰC CỦA VN.PDF

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP NATREX TRONG NGHIÊN CỨU SỰ PHÁ VỠ CẤU TRÚC VÀ TỶ GIÁ THỰC CÓ HIỆU LỰC CỦA VN.PDF

Thạc sĩ - Cao học

... luận hành tỷ giá CNY từ góc độ khác Thay đánh giá tỷ giá hối đoái cân bằng, viết cố gắng để đạt nhìn sâu vào y u tố thúc đ y biến tỷ giá thực tế hai thập kỷ qua Theo lý thuyết kinh tế (ví dụ, Balassa, ... tính chất, quy mô kinh tế ảnh hưởng khác kinh tế giới Stein (1995) phân loại kinh tế Mỹ kinh tế lớn ảnh hưởng tỷ lệ mậu dịch lãi suất giới Nền kinh tế Đức coi kinh tế quy mô vừa Tương tự, kinh tế ... phòng Tỷ giá thực ngừa thực (gồm phần bù rủi ro) trì - Thay đổi tỷ giá thực tương lai xác định y u tố kinh tế vĩ mô Ngắn hạn (dự đoán tỷ giá) FEERs - Tại mức tỷ giá thực, kinh tế Tỷ giá thực...
 • 98
 • 529
 • 0

Cơ sở và phương pháp sinh học phân tử

Cơ sở và phương pháp sinh học phân tử

Sinh học

... sinh vật Prokaryot hệ gene gồm toàn gene tế bào; Eukaryot hệ gene gồm toàn gene tế bào đơn bội (n) Tế bào đơn bội có hệ gene, sinh vật tế bào lưỡng bội có hai hệ gene, sinh vật đa bội có nhiều ... vật chất di truyền phân cho tế bào tế bào phân chia Tế bào thực vật chứa lượng lớn ADN, khối lượng thay đổi theo loài Arabidosis thaliana có lượng ADN nhỏ (0.07 picogram) Allium cepa có lượng ... gia enzyme trình tiêu tốn lượng trải qua bước: • Enzyme nhận biết gắn với axit amin đặc hiệu • Enzyme + a.a + ATP → enzyme - aminoacyl - AMP + P.P Axit amin chuyển từ phức hợp enzyme aminoacyl sang...
 • 162
 • 2,165
 • 38

Bàn về cách tính khấu hao tài sản cố định và phương pháp kế toán khấu hao tài sản cố định theo chế độ hiện hành trong các doanh nghiệp

Bàn về cách tính khấu hao tài sản cố định và phương pháp kế toán khấu hao tài sản cố định theo chế độ hiện hành trong các doanh nghiệp

Kinh tế - Thương mại

... TSC u t x y dng mua sm bng vay, TSC thuờ ti chớnh, nhn gúp liờn doanh nc ta hin nay, theo Quyt nh s 166/1999/Q-BTC ngy 30/12/1999 v Ban hnh ch qun lý, s dng v trớch khu hao TSC quy nh phng ... nc t ngy 1/1/2000 l phng phỏp khu hao theo ng thng Trong quyt nh ny, cú quy nh v khung thi gian s dng TSC cho tng nhúm TSC, cn c vo ú m doanh nghip xỏc nh s nm s dng cho tng nhúm TSC Do vy, hin ... Thu hi khu hao c bn ó iu chuyn hoc cho vay + Bờn cú: Phn ỏnh cỏc nghip v lm gim ngun khu hao: u t i mi TSC Tr n vay u t TSC iu chuyn khu hao cho n v khỏc hoc cho vay + D n: Ngun khu hao c bn...
 • 28
 • 4,978
 • 7

Xác định hệ thống chỉ tiêu và một số phương pháp thống kê nghiên cứu hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.DOC

Xác định hệ thống chỉ tiêu và một số phương pháp thống kê nghiên cứu hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.DOC

Kế toán

... công ty, làm công tác đoàn thể Ngoài Phó Giám đốc ngời tay mặt Giám đốc phụ trách điều hành toàn công ty giám đốc uỷ quyền - Phòng tổ chức hành chính: có nhiệm vụ quản lý lao động x y dựng đơn giá ... lao động Vì tiêu bao gồm giá trị lao động giá trị chuyển dịch( hay toàn vốn) tài sản cố định Đ y tiêu, tính theo phơng pháp SNA, có cấu thành giá trị: VA = ( V + M ) + C Cách tính tiêu tránh ... toàn kinh tế 12 Chơng II:Xác định hệ thống tiêu số phơng pháp thống kê nghiên cứu hiệu sản xuất kinh doanh Công ty I Y u cầu nguyên tắc x y dựng hệ thống tiêu thống kê Y u cầu Hệ thống tiêu thống...
 • 91
 • 706
 • 4

Vận dụng các phương pháp thống kê nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng chất lượng dịch vụ mặt đất và trên khoang của hãng hàng không quốc gia VN.pdf

Vận dụng các phương pháp thống kê nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng chất lượng dịch vụ mặt đất và trên khoang của hãng hàng không quốc gia VN.pdf

Quản trị kinh doanh

... g i lên m y bay Cơ s v t ch t chuy n bay Các phương ti n h tr boarding (xe nâng, xe lăn) H th ng t sân bay m y bay (xe buýt, ng l ng) t m y bay vào sân bay Lo i m y bay m i c a m y bay S ti n ... nghi chuy n bay, d ch v sau bay Thi t k n ng bay, l ch bay Marketing x y d ng hình nh c a Hãng Bán vé qua h th ng phân ph i Th c hi n chuy n bay d ch v liên quan chuy n bay Hình 1.1: Chu i giá tr ... ng n ng y Nh ng y u c u thư ng xuyên thay dài c a chuy n bay m c ng y m t i ph thu c vào lo i th trư ng, c nh tranh Ví d , ngh m t d ch v m t l n i th c nh tranh có 10 chuy n bay m t ng y không...
 • 199
 • 682
 • 1

một số vấn đề về cách tính khấu hao tài sản cố định và phương pháp kế toán khấu hao tài sản cố định theo chế độ hiện hành trong các doanh nghiệp

một số vấn đề về cách tính khấu hao tài sản cố định và phương pháp kế toán khấu hao tài sản cố định theo chế độ hiện hành trong các doanh nghiệp

Kế toán

... giảm giá trị giá trị sử dụng tài sản cố định nguyên nhân khách quan chủ quan Nguyên nhân chủ quan tác động tài sản cố định vào y u tố sản xuất Nguyên nhân khách quan tiến khoa học kĩ thuật, y u ... (2141, 2143): Giá trị hao mòn l y kế Nợ TK 811: Giá trị lại TSCĐ lý, nhợng bán Có TK 211, 213: Nguyên giá Với tài sản cố định thuê tài chính, hết hạn thuê phải trả mà cha trích đủ khấu hao giá trị ... chờ phân bổ (nếu giá trị lại lớn) phân bổ hết vào chi phí kinh doanh kỳ(nếu giá trị lại nhỏ): Nợ TK 214 (2142): Giá trị hao mòn l y kế Nợ TK 142: Giá trị lại Có TK 212: Nguyên giá tài sản cố định...
 • 27
 • 706
 • 0

Xem thêm