bộ tài liệu ôn thi đại học môn hóa

Tài liệu ôn thi đại học môn Hóa

Tài liệu ôn thi đại học môn Hóa

Trung học cơ sở - phổ thông

... nguyên tố hoá học do: A- Là kí hiệu của một nguyên tố hoá học B- Là đthn của một ngtố hoá học C- Cho biết tính chất của một nguyên tố hoá học D- Luôn thay đổi trong một phản ứng hoá học 70: ... phi kim. C. Số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong công thức phân tử luôn luôn là số nguyên dương D. Tất cả các phát biểu trên đều luôn luôn đúng 2: Định nghĩa đúng về phản ứng oxi hoá- khử: ... amoniac trong công nghiệp dựa trên phương trình hoá học sau : 2N2(k) + 3H2(k) p, xt 2NH3(k) ∆H = -92kJ Hãy cho biết điều khẳng định nào sau đây là đúng? Cân bằng hóa học sẽ chuyển...
 • 282
 • 1,794
 • 57

Tài liệu ôn thi đại học môn hóa học phản ứng oxi hóa khử

Tài liệu ôn thi đại học môn hóa học  phản ứng oxi hóa khử

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... chỉ số như vậy là rất cần thi t. Nhận gia sư môn Hóa Học cho mọi ñối tượng Tuyển tập bài giảng môn Hóa Học Copyright â 2007 Lờ Phm Thnh C nhõn cht lượng cao Hóa Học – ðHSP Phone: 0976053496 ... trình oxi hoá mới: Nhận gia sư môn Hóa Học cho mọi ñối tượng Tuyển tập bài giảng môn Hóa Học Copyright â 2007 Lờ Phm Thnh C nhõn cht lượng cao Hóa Học – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: ... +1+5 -1 +7+4 +5 +3 Nhận gia sư môn Hóa Học cho mọi ñối tượng Tuyển tập bài giảng môn Hóa Học Copyright â 2007 Lờ Phm Thnh C nhõn cht lượng cao Hóa Học – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail:...
 • 7
 • 1,041
 • 40

Tài liệu Ôn thi đại học môn hóa mã đề 009 ppt

Tài liệu Ôn thi đại học môn hóa mã đề 009 ppt

Cao đẳng - Đại học

... sư môn Hóa Học cho mọi ñối tng Mó ủ thi: 009 Copyright â 2007 Lê Phạm Thành Cử nhân chất lượng cao Hóa Học – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com Trang 1/5 ðỀ THI ... Nhận gia sư môn Hóa Học cho mọi ñối tng Mó ủ thi: 009 Copyright â 2007 Lê Phạm Thành Cử nhân chất lượng cao Hóa Học – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com ... D. 9,8 gam Mã ñề: 009 Nhận gia sư môn Hóa Học cho mọi ñối tng Mó ủ thi: 009 Copyright â 2007 Lê Phạm Thành Cử nhân chất lượng cao Hóa Học – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com...
 • 5
 • 595
 • 2

Tài liệu Tài liệu ôn thi Đại học môn hóa học - Phản ứng oxi hóa khử ppt

Tài liệu Tài liệu ôn thi Đại học môn hóa học - Phản ứng oxi hóa khử ppt

Cao đẳng - Đại học

... Nhận gia sư môn Hóa Học cho mọi ñối tượng Tuyển tập bài giảng môn Hóa Học Copyright â 2007 Lờ Phm Thnh C nhõn cht lượng cao Hóa Học – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: ... trong hợp chất hữu cơ Nhận gia sư môn Hóa Học cho mọi ñối tượng Tuyển tập bài giảng môn Hóa Học Copyright â 2007 Lờ Phm Thnh C nhõn cht lượng cao Hóa Học – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: ... H2O + N2 + O2 Nhận gia sư môn Hóa Học cho mọi ñối tượng Tuyển tập bài giảng môn Hóa Học Copyright â 2007 Lờ Phm Thnh C nhõn cht lượng cao Hóa Học – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail:...
 • 7
 • 530
 • 10

Tài liệu Tài liệu ôn thi Đại học môn hóa học - Phản ứng oxi hóa khử docx

Tài liệu Tài liệu ôn thi Đại học môn hóa học - Phản ứng oxi hóa khử docx

Cao đẳng - Đại học

... chỉ số như vậy là rất cần thi t. Nhận gia sư môn Hóa Học cho mọi ñối tượng Tuyển tập bài giảng môn Hóa Học Copyright â 2007 Lờ Phm Thnh C nhõn cht lượng cao Hóa Học – ðHSP Phone: 0976053496 ... trong hợp chất hữu cơ Nhận gia sư môn Hóa Học cho mọi ñối tượng Tuyển tập bài giảng môn Hóa Học Copyright â 2007 Lờ Phm Thnh C nhõn cht lượng cao Hóa Học – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: ... trình oxi hoá mới: Nhận gia sư môn Hóa Học cho mọi ñối tượng Tuyển tập bài giảng môn Hóa Học Copyright â 2007 Lờ Phm Thnh C nhõn cht lượng cao Hóa Học – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail:...
 • 7
 • 589
 • 9

Tài liệu ôn thi đại học môn hóa theo chủ đề

Tài liệu ôn thi đại học môn hóa theo chủ đề

Hóa học

... đây không đúng? A. Số oxi hóa của nguyên tố trong đơn chất luôn bằng không B. Số oxi hóa của nguyên tố là một giá trị không đổi C. Tổng số oxi hóa của nguyên tử trong phân tử bằng không D. ... là một phơng trình hóa học. X, Y lần lợt là: A. Na2O và Na2CO3 B. NaHCO3 và Na2CO3 C. Na2CO3 và CO2 D. cả B và C đều đợc Câu 20. Trong các phản ứng hoá học sau, phản ứng ... xanh C. không màu D. màu tím Câu 7. Cho một mẩu Ba vào dung dịch (NH4)2SO4. Hiện tợng xảy ra là: A. có khí không màu mùi khai và kết tủa trắng B. có kết tủa trắng C. có khí không màu,...
 • 255
 • 10,006
 • 2,235

TÀI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC

TÀI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC

Hóa học

... (4), (2), (3), (1).Câu 3.69 Câu khẳng định nào sau đây luôn đúng:A. Phân tử khối của một amin đơn chức luôn là số chẵn.B. Amin luôn luôn phản ứng với H+.C. Mọi amin đơn chức đều chứa một ... phẩm thu được luôn có muối của axit cacboxylic.(este) (kiềm) (muối) (ancol, phenol, anđehit …)b/ Phản ứng của gốc hiđrocacbonEste không no (este của axit không no hoặc ancol không no) có khả ... sau:A. Xenlulozơ và tinh bột có phân tử khối nhỏ.B. Xenlulozơ có phân tử khối nhỏ hơn tinh bột.C. Xenlulozơ và tinh bột có phân tử khối gần bằng nhau.D. Xenlulozơ và tinh bột đều có phân tử khối...
 • 63
 • 2,308
 • 113

TÀI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA

TÀI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA

Hóa học

... tím, còn lại hồ tinh bột.C. Iot làm hồ tinh bột hoá xanh, khi đun nóng lòng trắng trứng đông tụ, còn lại glixerol.D. Cả B, C đều đúng.Câu 2.11 Có 4 dung dịch loãng không màu gồm: Lòng trắng ... (1) không hiện tượng, ở (2) xuất hiện kết tủa trắng rồi tan, ở (3) xuất hiện kết tủa trắng không tan.B. ở (1) không hiện tượng, ở (2) và (3) xuất hiện kết tủa trắng rồi tan.C. ở (1) không hiện ... 4.Câu 4.28 Tơ capron (nilon – 6) có công thức là Câu 2.71 Khí cacbonic chiếm tỉ lệ 0,03% thể tích không khí. Muốn tạo ra 500g tinh bột thì cần bao nhiêu lít không khí (đktc) để cung cấp đủ lượng...
 • 68
 • 1,992
 • 33

Tài liệu ôn thi đại học môn hóa

Tài liệu ôn thi đại học môn hóa

Hóa học

... thái số oxi hóa của chất khử, chất oxi hóa trước và sau phản ứng; không cần quan tâm đến trạng thái oxi hóa của chất khử và chất oxi hóa ở các quá trình trung gian. TÀI LIỆU ÔN THI ĐH – CĐ ... gam. D. 4,26 gam và 5,4 gam. b. Công thức của oxit sắt là A. FeO. B. Fe2O3. C. Fe3O4. D. Không xác định. TÀI LIỆU ÔN THI ĐH – CĐ LƯU HÀNH NỘI BỘ ThS. Cao Mạnh Hùng biên soạn ... 76 2. Bài tập áp dụng : 76 2. Phản ứng oxi hóa - khử 79 1. Nguyên tắc áp dụng : 79 2. Bài tập áp dụng : 79 TÀI LIỆU ÔN THI ĐH – CĐ LƯU HÀNH NỘI BỘ ThS. Cao Mạnh Hùng biên soạn 40 M + Pb(NO3)2...
 • 79
 • 382
 • 0

Tài liệu ôn thi đại học môn Hoá học

Tài liệu ôn thi đại học môn Hoá học

Hóa học

... eBook, Tài liệu học miễn phí GV: Trương Thanh Nhân - THPT Phan Ngọc Hiển – Năm Căn – Cà Mau Trang 15 A. Tính ñàn hồi B. Không dẫn ñiện và nhiệt C. Không thấm khí và nước D. Không tan ... hoạt ở nông thôn. Tác dụng của việc sử dụng khí biogas là A. phát triển chăn nuôi. B. làm nhiên liệu và giảm ô nhiễm môi trường. C. giải quyết công ăn việc làm ở khu vực nông thôn. D. góp ... http://ebook.here.vn - Tải eBook, Tài liệu học miễn phí GV: Trương Thanh Nhân - THPT Phan Ngọc Hiển – Năm Căn – Cà Mau Trang 1 CẤU TRÚC ðỀ THI Năm 2010 ( Bộ GD-ðT) A. THEO CHƯƠNG TRÌNH...
 • 44
 • 485
 • 0

Xem thêm