bộ đề trắc nghiệm vật lý 8

Bộ đề trắc nghiệm vật 12

Bộ đề trắc nghiệm vật lý 12

Vật lý

... của tia X là bao nhiêu?a. Wđ =3,2.10-15 (J) và f 4 ,8. 10 18 (Hz) b. Wđ = 2,5.10-15 (J)và f 5 ,8. 10 18 (Hz)c. Wđ = 3 ,8. 10-15 (J) và f 5.1019 (Hz) d. Kết quả khác Câu 376: ... thÊu kÝnh?a. ¶nh thËt của vật cho bởi thấu kính có thể lớn hơn, nhỏ hơn hoặc bằng vật. b. ảnh ảo của vật cho bởi thấu kính cùng phía với vật đối vơi thấu kính.c. Đặt vật ở tiêu diện của thấu ... lợng liên kết riêng của hạt nhân Fe5626 là 8, 8(Mev/nuclon). Khi tạo thành hạt nhân trên nó toả một năng lợng bao nhiêu? a. 492 ,8 (Mev) b. 2 28, 8 (Mev) c. 264 (Mev)d. Kết quả khác Câu 424:...
 • 43
 • 356
 • 3

Bộ đề trắc nghiệm vật

Bộ đề trắc nghiệm vật lý

Vật lý

... này theo ý kiến các Anh Chị. Ghi vào phần trống ở dưới. TRẮC NGHIỆM VẬT 1 – ĐỀ 2 1. Một vật chuyển động tròn đều có độ lớn gia tốc: a) Bằng không. b) Biến thiên theo thời gian. ... Bài tập, Trắc nghiệm có hợp cho cách học của các anh chị không? Phần nào cần nhấn mạnh hoặc cải tiến, đề nghị ghi thêm vào phía dưới. a) Cơ bản là hợp b) Hoàn toàn không hợp c) Chưa ... tắt, Bài giảng, Bài tập, Trắc nghiệm có hợp cho cách học của các anh chị không? Phần nào cần nhấn mạnh hoặc cải tiến, đề nghị ghi thêm vào phía dưới. a) Cơ bản là hợp Fr O c) Chưa...
 • 18
 • 317
 • 0

bộ đề trắc nghiệm vật 12

bộ đề trắc nghiệm vật lý 12

Vật lý

... riêng c a h t nhân ượ ế ủ ạFe5626 là 8, 8(Mev/nuclon). Khi t o thành h t nhân trên nó to m t năng l ng bao nhiêu? ạ ạ ả ộ ượa. 492 ,8 (Mev)b. 2 28, 8 (Mev) c. 264 (Mev) d. K t qu khác ế ảCâu ... i âm c c. (mướ ậ ố ựe=9,1.10-31 (Kg), e=1,6.10-19 (C))a. ≈ 0,7.10 8 (m/s) b. ≈ 0 .8. 10 8 (m/s) c. ≈ 0 ,85 .10 8 (m/s) d. K t qu khácế ảCâu 354: Ngu n đi n đ t vào A-K c a ng phóng tia ... ố ự ầ ố ự ạ ủ nhiêu?a. Wđ =3,2.10-15 (J) và f ≈4 ,8. 10 18 (Hz) b. Wđ = 2,5.10-15 (J)và f ≈5 ,8. 10 18 (Hz)c. Wđ = 3 ,8. 10-15 (J) và f ≈5.1019 (Hz) d. K t qu khác ế ảCâu...
 • 36
 • 335
 • 0

Bộ 6 Đề Trắc Nghiệm Vật - Giáo viên: Lê Quang Điệp docx

Bộ 6 Đề Trắc Nghiệm Vật Lý - Giáo viên: Lê Quang Điệp docx

Vật lý

... 75,5.10-12 m B. 82 ,8. 10-12 m C. 75,5.10-10 m D. 82 ,8. 10-10 m GV:Lê Quang Điệp Đề 2: Luyện thi Đại Học,CĐ Môn 0974.200.379—0633755.711 (Dự Đoán Đề Thi ĐH,CĐ Năm 20 08 – 2009) TG: ... về 1 vật rắn chuyển động quay đều quanh 1 trục cố định đi qua vật là không đúng: A. tất cả các điểm trên vật và ngoài trục, thì đều quay cùng tốc độ góc . B. tất cả các điểm ngoài vật đều chuyển ... 40 và Câu 3: khi mắc vật m vào lò xo K1 thì vật m dao động điều hòa với chu kì T1 = 0,6 s,khi mắc vật m vào lò xo K2 thì vật m dao động với chu kỳ T2=0,8s.khi mắc vật m vào hệ 2 lò xo...
 • 28
 • 243
 • 0

Đề trắc nghiệm Vật

Đề trắc nghiệm Vật lý

Cao đẳng - Đại học

... :A. 86 ,4W và 115,2W. B. 28, 8W và 115,2W,C. 28, 8W và 86 ,4W. D. 57,6W và 172,8W. Sở GD & ĐT Thừa Thiên Huế - Bài tập trắc nghiệm phần điện xoay chiều.GV: Lê Thanh Sơn, ĐT: 054.24 589 7, DD: ... (100 πt + 1, 68) VB. U0 = 80 2 và uAB= 261 sin (100 πt + 1, 68) VC. U0 = 80 V và uAB = 185 2sin (100 πt – 1, 68) VD. U0 = 80 2 và uAB= 185 2sin (100 πt – 1,54)V Câu 1 08) Mạch RL nối ... đaị đó sẽ là:A.F 8 C và UCMax = 366,7 V. B.F12510C và UCMax = 5 18, 5 V.C.FC  80 và UCMax = 5 18, 5 V. D.F 80 C và UCMax = 366,7 V. Câu 1 78) Cho đoạn mạch không...
 • 30
 • 533
 • 0

De trac nghiem vat ly 9

De trac nghiem vat ly 9

Vật lý

...
 • 1
 • 681
 • 4

Đề trắc nghiệm vật 12 theo chu đề

Đề trắc nghiệm vật lý 12 theo chu đề

Vật lý

... .MeV7296,38E=∆C. .J0614,18E=∆D. .J7296,38E=∆Phần ba : GIỚI THIỆU MỘT SỐ DẠNG ĐỀ TRẮC NGHIỆM THI TỐT NGHIỆP THPT VÀ TUYỂNSINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNGKT TRẮC NGHIỆM THPT- TG : 60’Đềsố 1: BAN KHOA HỌC ... = 8cm, chu kì T = 0,5 s, khối lượng của vật là m = 0,4kg(lấy)102=π.Giá trị cực đại của lực đàn hồi tác dụng vào vật làTrang 3 Yersin Highschool - TQT Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm Vật ... tập câu hỏi trắc nghiệm Vật 12ï 8. 32. Cho phản ứng hạt nhân ,nArpCl37 18 3717+→+khối lượng của các hạt nhân là m(Ar) = 36,95 688 9u, m(Cl) = 36,956563u, m(n) = 1,0 086 70u, m(p) = 1,007276u,...
 • 86
 • 972
 • 21

Dề trắc nghiệm vật 12 nâng cao

Dề trắc nghiệm vật lý 12 nâng cao

Kỹ thuật lập trình

... bị đổCâu 38: Một vật dao động điều hoà theo trục Ox (O là vị trí cân bằng), vận tốc của vật khi đi qua vị trí cân bằng có độ lớn ( ) ( )s/cm20s/cm8,62 và gia tốc cực đại của vật Câu 12: ... trong khoảng nào?A. 3 pF 8 pF B. 3 pF 80 pF C. 3,2 pF – 80 pF D. 3,2 pF 8 pFCâu 50: Bắn hạt vào hạt nhân nitơ N147 đứng yên, xẩy ra phản ứng hạt nhân:pON17 8 147++. Biết rằng hai ... đặt sát tại O2. Tìmkhoảng cách từ vật đến O1 khi ảnh cuối cùng rơi vào điểm cực cận của mắt? A. 1379 cm B. 1 380 cm C. 1 381 cm D. 1 382 cmCâu 45: Một vật dao động điều hoà mô tả bởi phơng...
 • 8
 • 444
 • 0

Tài liệu Đề trắc nghiệm Vật - Phần dao động điên tử pdf

Tài liệu Đề trắc nghiệm Vật lý - Phần dao động điên tử pdf

Cao đẳng - Đại học

... sóng từ 18 (m) đến 240π (m) thì điện dung C phải nằm trong giớihạn. A. 4,5.1210F ≤ C ≤ 8. 1010F B. 9.1010F ≤ C ≤ 16. 8 10FC. 4,5.1010F ≤ C ≤ 8. 8 10F D. Tất cả đều sai. ... ăngten của máy thutạo nên tiếng xẹt trong máy.D. A, B và C đều đúng. Bài tập trắc nghiệm phần dao động điện từGV: LÊ THANH SƠN, ĐT:054.24 589 7, DĐ :0905.930406, Mail: Tson0512@yahoo.com.vn - Trang ... số riêng của mạch là f2 = 80 KHz. Ghép các tụ C1, C2 song song rồi mắcvào cuộn cảm thì tần số riêng của mạch là: A. 100 KHz B. 140 KHzC. 48 MHz D. 48 kHz Câu 1 18) Mạch chọn sóng máy thu thanh...
 • 13
 • 782
 • 2

Tài liệu Đề trắc nghiệm Vật - Phần điện xoay chiều doc

Tài liệu Đề trắc nghiệm Vật lý - Phần điện xoay chiều doc

Cao đẳng - Đại học

... (100 πt + 1, 68) VB. U0 = 80 2 và uAB= 261 sin (100 πt + 1, 68) VC. U0 = 80 V và uAB = 185 2sin (100 πt – 1, 68) VD. U0 = 80 2 và uAB= 185 2sin (100 πt – 1,54)V Câu 1 08) Mạch RL nối ... đaị đó sẽ là:A.F 8 C và UCMax = 366,7 V. B.F12510C và UCMax = 5 18, 5 V.C.FC  80 và UCMax = 5 18, 5 V. D.F 80 C và UCMax = 366,7 V. Câu 1 78) Cho đoạn mạch không ... trịA. 0 ,87 H vàF100B. 0,78H vàF100 C. 0,718H vàF100D. 0 ,87 H vàF50 Câu 111) Cho cuộn dây có điện trở trong 30 độ tự cảm52H mắc nối tiếp với tụ điện có C = 8 103F....
 • 30
 • 438
 • 0

Tài liệu Đề trắc nghiệm Vật - Phần dao động điên tử docx

Tài liệu Đề trắc nghiệm Vật lý - Phần dao động điên tử docx

Cao đẳng - Đại học

... sóng từ 18 (m) đến 240π (m) thì điện dung C phải nằm trong giớihạn. A. 4,5.1210F ≤ C ≤ 8. 1010F B. 9.1010F ≤ C ≤ 16. 8 10FC. 4,5.1010F ≤ C ≤ 8. 8 10F D. Tất cả đều sai. ... ăng ten.D. Cả A, B, C đều đúng. Bài tập trắc nghiệm phần dao động điện từGV: LÊ THANH SƠN, ĐT:054.24 589 7, DĐ :0905.930406, Mail: Tson0512@yahoo.com.vn - Trang 9- Câu 81 ) Nhận xét nào sau đây ... phương truyền sóng Bài tập trắc nghiệm phần dao động điện từGV: LÊ THANH SƠN, ĐT:054.24 589 7, DĐ :0905.930406, Mail: Tson0512@yahoo.com.vn - Trang 1-BÀI TẤP TRẮC NGHIỆMPHẦN DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ...
 • 13
 • 463
 • 0

114 chủ đề trắc nghiệm vật 2014

114 chủ đề trắc nghiệm vật lý 2014

Vật lý

... động của vật A. 18. 10-2J B. 9.10-4J C. 18mJ D. 0J 1 78. Một con lắc đơn có chiều dài 1m. Vật nhỏ có khối lượng bằng 100g được treo trên trần một thang máy chuyển động nhanh dần đều xuống ... đưa vật đến vị trí lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ. Tính quãng đường vật đi được sau khi thả 1,6s A. 64cm B. 32cm D. 128cm D. 16cm Chủ đề 19. Quãng đƣờng theo tứ nguyên chu kỳ 1 38. Một vật ... Tử 08/ 286 Đội Cung P. Trng Thi TP Thanh Hoá - DĐ: 0 984 666 104 11.11.2011 TRUNG TM HOA T - THẦY VŨ DUY PHƢƠNG 0 984 666 104 19 +2cm rồi truyền vận tốc v = + 8 3 cm/s. Tìm số lần vật...
 • 127
 • 429
 • 1

Đề trắc nghiệm vật 2 pot

Đề trắc nghiệm vật lý 2 pot

Vật lý

... và b = 2 cm.(a) VB = -8, 05 ì 105 V(b) VB = -3 ,84 ì 105 V(c) VB = 0 V(d) VB = 3 ,84 ì 105 V(e) VB = 8, 05 ì 10 5 V 37. Các câu từ 37 cho tới 39 đều liên quan tới bài toán ... 5 V (c) 0(d) -2,25 ì 105 V(e) -8, 55 ì 105 V19. Xột h trong cõu 18, tính hiệu điện thế V(R1) – V(R2) giữa vỏ cầu 1 và vỏ cầu 2.3 trc nghim vt 2 â Lờ Quang Nguyờn 2002(a) U = ... cách mặt phẳng xy 4 m là:(a) E = 0(b) E = 2,16 ì 103 N/C(c) E = 1,7 28 × 10 3 N/C (d) E = 1,35 × 104 N/C(e) E = 1, 08 ì 104 N/C9. Nm in tớch điểm, ký hiệu là U, V, W, X, Y tạo ra điện...
 • 8
 • 231
 • 1

Đề trắc nghiệm vật lớp 12 potx

Đề trắc nghiệm vật lý lớp 12 potx

Vật lý

... 11223344556677 8 89910101111121213131414151516161717 18 18 191920202121222223232424252526262727 28 28 292930303131323233333434353536363737 38 38 39394040 ... thì t n s ph i làề ầ ố ảđ u là nút ) thì t n s ph i làề ầ ố ảA. 28 Hz.A. 28 Hz. B. 63 Hz. B. 63 Hz.C. 58, 8 Hz.C. 58, 8 Hz.D. 30 Hz.D. 30 Hz. 23.23. Trong quá trình truyền sóng âm ... thời gian lúc vật có li độ x = 0. A Gốc thời gian lúc vật có li độ x = 0. B Gốc thời gian lúc vật có li độ x = A.B Gốc thời gian lúc vật có li độ x = A.C Gốc thời gian lúc vật đi qua VTCB...
 • 41
 • 560
 • 0

CAC DE TRAC NGHIEM VAT LY 11

CAC DE TRAC NGHIEM VAT LY 11

Vật lý

... điện, bộ chia điện, biến áp đánh lửa, bugiB. Nguồn điện, bộ phận tạo xung điện, bộ chia điện, biến áp đánh lửa, bugiC. Nguồn điện, bộ phận tạo xung điện, biến áp đánh lửa, bugiD. Nguồn điện, bộ ... Năm học 2009 - 2010 Trường THPT Nguyễn Trường Tộ Giáo viên: Bùi Văn HầuCÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG III: VẬT LIỆU CƠ KHÍ - CHẾ TẠO PHÔICâu 1: Trong các câu sau đây câu nào đúng , câu nào sai?Hãy ... dạng dẻo hay phá hủy của vật liệu dưới tác dụng của ngoại lực .Câu 4: Điền đúng (Đ) hoặc sai (S) vào câu sau:Độ dẻo của vật liệu cơ khí biểu thị khả năng biến dạng dài của vật liệu dưới tác dụng...
 • 7
 • 433
 • 3

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008