bộ đề hóa học 9 ôn thi vào 10

Bài soạn Tuyển tập bài tập hình học lớp 9 ôn thi vào 10 THPT

Bài soạn Tuyển tập bài tập hình học lớp 9 ôn thi vào 10 THPT

Toán học

... + M1 = 90 0 ( do tam giác AHM vuông tại H) => C1 + C4 = 90 0 => C3 + C2 = 90 0 ( vì góc ACM là góc bẹt) hay OCK = 90 0 .Xét tứ giác KCOH Ta có OHK = 90 0; OCK = 90 0 => ... = 90 0. hay tam giác MON vuông tại O.APB = 90 0((nội tiếp chắn nửa đờng tròn) hay tam giác APB vuông tại P.Theo tính chất tiếp tuyến ta có NB OB => OBN = 90 0; NP OP => OPN = 90 0 ... => DEC = 90 0 (vì hai góc kề bù); BAC = 90 0 ( vì ABC vuông tại A) hay DAC = 90 0 => DEC + DAC = 1800 mà đây là hai góc đối nên ADEC là tứ giác nội tiếp . * BAC = 90 0 ( vì tam...
 • 41
 • 4,401
 • 110

TỔNG HỢP KIẾN THỨC TOÁN 9 ÔN THI VÀO 10

TỔNG HỢP KIẾN THỨC TOÁN 9 ÔN THI VÀO 10

Địa lý

... tiếp.Dạng 10: Các bài toán tính toán độ dài cạnh, độ lớn góc Cách tính:- Dựa vào hệ thức lợng trong tam giác vuông.- Dựa vào tỷ số lợng giác- Dựa vào hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông- ... Dựa vào công thức tính độ dài, diện tích, thể tích đây chỉ là một số kiến thức cơ bản của chơng trình toán 9 để ôn tập tốt hơn các em cần đọc kỹ tài liệu và xem thêm sách giáo khoa toán 9 Trần ... các dạng bài tập toán 9 tổng hợp kiến thức và cách giải các dạng bài tập toán 9 A. Kiến thức cần nhớ.1. Điều kiện để căn thức có nghĩa. A có nghĩa khi A 02. Các công thức biến đổi căn...
 • 21
 • 18,941
 • 552

Bài soạn Chuyên đề PT bậc 2 ôn thi vào 10 (hay)

Bài soạn Chuyên đề PT bậc 2 ôn thi vào 10 (hay)

Toán học

... + (3k + 1)x 9 = 0 6x2 + (7k 1)x 19 = 0Bài 198 Với giá trị nào của số nguyên p , các phơng trình sau đây có nghiệm chung 3x2 - 4x + p 2 = 0 x2 2px + 5 = 0Bài 199 Cho phơng trình ... áp dụng công thức vào tính toán Bài 1: Giải phơng trình a) x2 - 49x - 50 = 0 b) (2-3)x2 + 23x 2 3 = 0Giải: a) Giải phơng trình x2 - 49x - 50 = 0 + Lời giải 1: Dùng công thức ... cầu: + Học sinh xác định đúng hệ số a, b, c và áp dụng đúng công thức + áp dụng đúng công thức (không nhẩm tắt vì dễ dẫn đến sai sót) + Gv: cần chú ý rèn tính cẩn thận khi áp dụng công thức...
 • 18
 • 517
 • 7

Bài soạn Chuyên đề PT bậc 2 ôn thi vào 10 (hay)

Bài soạn Chuyên đề PT bậc 2 ôn thi vào 10 (hay)

Toán học

... áp dụng công thức vào tính toán Bài 1: Giải phơng trình a) x2 - 49x - 50 = 0 b) (2-3)x2 + 23x 2 3 = 0Giải: a) Giải phơng trình x2 - 49x - 50 = 0 + Lời giải 1: Dùng công thức ... cầu: + Học sinh xác định đúng hệ số a, b, c và áp dụng đúng công thức + áp dụng đúng công thức (không nhẩm tắt vì dễ dẫn đến sai sót) + Gv: cần chú ý rèn tính cẩn thận khi áp dụng công thứcvà ... 2x2 + (3k + 1)x 9 = 0 6x2 + (7k 1)x 19 = 0Bài 198 Với giá trị nào của số nguyên p , các phơng trình sau đây cónghiệm chung 3x2 - 4x + p 2 = 0 x2 2px + 5 = 0Bài 199 Cho phơng trình...
 • 18
 • 560
 • 25

501 bộ đề thi Toán 9 ôn thi vào lớp 10

501 bộ đề thi Toán 9 ôn thi vào lớp 10

Toán học

... vuông.Câu 4. Cho 1 2 199 61 2 199 6a a a 27 b b b 7= = = =. Tính ( ) ( )( )( ) ( )( ) 199 7 199 7 199 71 2 199 6 199 7 199 7 199 71 2 199 6a 2 a 199 6 ab 2 b 199 6 b+ + ++ + +Đ Ò sè 97 ... có bao nhiêu số khác 0 ? Đề số 41 (Đề thi thử vào THPT Chu Văn An 2004)20 Đề luyện thi vào 10 GV: Nguyễn Thoại Đề số 37 (Đề thi vào 10 hệ THPT chuyên 199 1- 199 2 Đại học tổng hợp)Bài 1. a) ... tiếp và E là trung điểm của EF . Đề số 29 Câu 1 ( 3 điểm ) 14 Đề luyện thi vào 10 GV: Nguyễn Thoại Đề số 35 (Đề thi vào 10 hệ THPT chuyên 199 8 Đại học khoa học tự nhiên)Bài 1. a) Giải phơng...
 • 262
 • 1,958
 • 50

BỘ ĐỀ CƯƠNG VẬT LÝ ÔN THI TỐT NGHIỆP VÀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC CỰC HAY

BỘ ĐỀ CƯƠNG VẬT LÝ ÔN THI TỐT NGHIỆP VÀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC CỰC HAY

Vật lý

... (-tng 10 ln -gim 100 ln -tng 100 ln -gim 10 lnCõu 62. Mc cng õm ti im M l 100 dB. Bit cng õm chun 10 -12W/m2. Tớnhcng õm ti M?-2 .10 -10 W/m2 -10 -10 W/m2-4 .10 -12W/m2 -2 .10 -12 ... truyền đi 10 lần thì công suấthao phí 'BỘ ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHI ỆP THPT VÀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC BỘ MÔN VẬT LÝ 12 THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI 2008 – 20 09 ( PH ... J$wC. 9J D. TCõu 89: Một sóng cơ học có tần số f = 100 0 Hz lan truyền trong không khí. Sóng đó đLợ gọi làA. Sóng hạ âm. B. Sóng siêu âmC. Cha đủ điều kiện kết luận. D. Sóng âm.Cõu 90 : Một...
 • 10
 • 790
 • 22

BỘ ĐỀ CƯƠNG VẬT LÝ ÔN THI TỐT NGHIỆP VÀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC CỰC HAY

BỘ ĐỀ CƯƠNG VẬT LÝ ÔN THI TỐT NGHIỆP VÀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC CỰC HAY

Vật lý

... ^K&JJXe-B. LV gJJ9$F- ?-tng 10 ln -gim 100 ln -tng 100 ln -gim 10 lnCõu 62. Mc cng õm ti im M l 100 dB. Bit cng õm chun 10 -12W/m2. Tớnhcng õm ti M?-2 .10 -10 W/m2 -10 -10 W/m2-4 .10 -12W/m2 ... 8x.- BỘ ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHI ỆP THPT VÀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC BỘ MÔN VẬT LÝ 12 THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI 2008 – 20 09 ( PH ẦN : CƠ HỌC VẬT RẮN + DAO ĐỘNG CƠ + ĐIỆN XOAY ... J$wC. 9J D. TCõu 89: Một sóng cơ học có tần số f = 100 0 Hz lan truyền trong không khí. Sóng đó đLợ gọi làA. Sóng hạ âm. B. Sóng siêu âmC. Cha đủ điều kiện kết luận. D. Sóng âm.Cõu 90 : Một...
 • 14
 • 554
 • 4

Bộ đề ôn thi vào 10 (mới)

Bộ đề ôn thi vào 10 (mới)

Tư liệu khác

... giữa hai nghiệm 1 2;x x không phụ thuộc m.(HD: c) dùng viet tính được M là một số cụ thể; d) chính là câu c).)Bài 4) Một lớp học có 40 học sinh được xếp ngồi đều nhau trên các ghế băng. ... của đường tròn (O).(HD: Chứng minh TC2 = TD. TB, suy ra · 90 oTCB =. Chứng minh tứ giác AEDT nội tiếp, suy TE vuông góc OE.)ĐỀ 9 Bài 1) Thu gọn biểu thức: a)( ) ( )2 24 42 5 2 5−+ ... 24AAxy = −; thế vào giải tìm được 2 điểm A.)Bài 4) Cho phương trình 22 7 1 0x x− + =. Không giải phương trình.a) Chứng tỏ phương trình có hai nghiệm phân biệt đều dương.b) Tính 1...
 • 11
 • 566
 • 2

Bộ đề ôn thi vào 10 ( hay.....)

Bộ đề ôn thi vào 10 ( hay.....)

Tiếng anh

... …………….mountains this morning ? ( come / travel / go / clime )7.We will go ……………a picnic next week . ( at / in / on / to )8.There is a meeting ………… 9: 00 AM and 2:00 PM . ( till / at / between / on ) 9. Minh ... ( foot / feet / leg / legs )4.What do you think about his ……………of coins ? ( collector / collection / collect / collective )5.My village is about 100 kilometers ………… the south of HCM city . ... using : It - (take) SO time to do something ) 2.The test was very difficult .We couldn’t finish it .( Use S + (V) + too + adj / adv + for SO to do something )3.They have just built a new hospital...
 • 5
 • 387
 • 1

Bo de on thi vao 10 - cuc hay

Bo de on thi vao 10 - cuc hay

Toán học

... - Giao Thuỷ Nam Định Bộ đề thi vào lớp 10 Đề số 1 (120 phút )I. Trắc nghiệm khách quanHÃy chọn câu trả lời đúng trong các câu sau: 1. Căn bậc hai số học của số a không âm là :A. số có bình ... lại.Câu 2 (2đ): Cạnh huyền của một tam giác vuông bằng 10cm, hai cạnh góc vuông hơn kém nhau 2cm. Tính độ dài hai cạnh góc vuông của tam giác vuông đóCâu 3 (3đ): Cho tam giác ABC (có ba góc ... AB sao cho kMBAM= (k không đổi), qua M kẻ đờng thẳng d vuông góc với AC. Chứng minh khi A thay đổi trên cung BFC thì đờng thẳng d luôn đi qua một điểm cố định 19 Đặng Ngọc Dơng Trờng THCS...
 • 24
 • 278
 • 0

Xem thêm