bồi dưỡng năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học hình học

Bồi dưỡng năng lực phát hiện giải quyết vấn đề cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học hình học

Bồi dưỡng năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học hình học

Khoa học xã hội

... ngụn ng Toỏn hc cho hc sinh u cp trung hc ph thụng [116] Nghiờn cu rốn luyn nng lc gii Toỏn, Lờ Thng Nht ó i theo hng tỡm hiu, phõn loi cỏc sai lm v bin phỏp sa cha cho hc sinh trung hc ph thụng ... 20] Tp trung xem xột phỏt hin v gii quyt di gúc mt nng lc cn phỏt trin cho hc sinh lm cn c cho vic nghiờn cu bn cht v thnh phn ca nng lc phỏt hin v gii quyt ca hc sinh dy hc Hỡnh hc trung ... chng minh nh lớ thỡ tựy vo i tng hc sinh, giỏo viờn cú th cho hc sinh thc hin cỏc hot ng cng c nh lớ Nu i tng hc sinh l hc sinh khỏ gii giỏo viờn cú th hng hc sinh suy ngh m rng nh lớ tng quỏt...
 • 199
 • 2,142
 • 99

bồi dưỡng năng lực phát hiện giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học hình học lớp 10 thpt

bồi dưỡng năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học hình học lớp 10 thpt

Thạc sĩ - Cao học

... phần phát triển lực phát GQVĐ cho HS THPT 42 1.7 Kết luận chƣơng 46 CHƢƠNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP SƢ PHẠM BỒI DƢỠNG NĂNG LỰC PHÁT HIỆN GQVĐ CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC HÌNH HỌC LỚP 10 TRUNG ... phần nâng cao chất lƣợng dạy học Hình học lớp 10 trƣờng THPT phát triển khả phát GQVĐ cho HS Vì lí trên, chọn đề tài: Bồi dưỡng lực phát GQVĐ cho HS dạy học hình học lớp 10 THPT” Mục đích nghiên ... LÍ LUẬN THỰC TIỄN 1.1 Quá trình nhận thức 1.2 Năng lực phát GQVĐ toán học 1.3 Vấn đề phát triển lực phát GQVĐ cho HS dạy học Hình học 16 1.4 Các lực thành...
 • 119
 • 522
 • 1

luận án tiến sỹ: phát triển năng lực phát hiện giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học hình học

luận án tiến sỹ: phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học hình học

Tiến sĩ

... giáo dục đào tạo Trờng đại học vinh Từ đức thảo Bồi dỡng lực phát giải vấn đề cho học sinh TRUNG HọC PHổ THÔNG dạy học hình học Chuyên ngành: Lý luận phơng pháp dạy học môn Toán Mã số: 62.14.10.01 ... cha sai lõm li gii cho hoc sinh Trong dy hc Hinh hc, ngoi viờc chỳ y bi dng cac thao tac t c bn nh: phõn tớch, tng hp, so sanh cho hc sinh, giao viờn cung cn quan tõm bi dng cho cac em nng lc ... phat hiờn v gii quyt ca hc sinh Trung hc ph thụng dy hc Hinh hc Chng MT S BIấN PHP S PHAM GOP PHN BI DNG NNG LC PHT HIấN V GII QUYT VN CHO HC SINH TRUNG HC PH THễNG TRONG DAY HC HèNH HC 2.1 inh...
 • 29
 • 2,448
 • 14

Phát triển năng lực phát hiện giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học chủ đề Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Hình học lớp 10 nâng cao

Phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học chủ đề Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Hình học lớp 10 nâng cao

Báo cáo khoa học

... n án Ti n T c Th o (2012), Bồi dưỡng lực phát giải vấn đề cho học sinh trung học phổ thông dạy học Hình học Tuy nhiên, phát tri ă u c th c phát hi n gi i quy t v “ n thông qua d y h c ch m t phẳ ... cao V V : GV ă V ở HS ẽ ằm phát tri vi c xây d ng cho “ ă V 36 ỘT S BIỆN PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂ Ă LỰC PHÁT HIỆN GIẢI QUYẾT VẤ ĐỀ CHỦ ĐỀ “ A Ơ A ĐỘ TRONG MẶT PHẲ YH C ” HÌNH H C 10 NÂNG CAO Đị ng ... A – TIN Ă PHÁT TRIỂ LỰC PHÁT HIỆN GIẢI QUYẾT VẤ ĐỀ THÔNG QUA D Y H C CHỦ ĐỀ “ PHÁP T A ĐỘ TRONG MẶT PHẲ HÌNH H C 10 NÂNG CAO AL Ệ Đ Ơ Đ , ă 2014 Ơ ” L...
 • 116
 • 837
 • 1

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC PHÁT HIỆN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC CHỦ ĐỀ “TỔ HỢP – XÁC SUẤT” ĐẠI SỐ GIẢI TÍCH 11 NÂNG CAO : KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TOÁN

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC CHỦ ĐỀ “TỔ HỢP – XÁC SUẤT” ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11 NÂNG CAO : KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TOÁN

Toán học

... tiễn 1.1 Năng lực, lực toán học, lực phát giải vấn đề 1.1.1 Năng lực 1.1.2 Năng lực toán học 1.1.3 Năng lực phát giải vấn đề 10 1.2 Dạy học phát giải vấn đề ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP KHOA SƯ PHẠM TOÁN – TIN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC PHÁT HIỆN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC CHỦ ĐỀ “TỔ HỢP – XÁC SUẤT” ĐẠI SỐ GIẢI TÍCH 11 NÂNG ... MỞ ĐẦU Thông tin chung đề tài 1.1 Tên đề tài: Phát triển lực phát giải vấn đề cho học sinh thông qua dạy học chủ đề “Tổ hợp – xác suất” Đại số - Giải tích 11 nâng cao 1.2 Bộ môn quản lý đề tài:...
 • 108
 • 922
 • 1

luận văn sư phạm Dạy học phân hóa dựa trên trình độ nhận thức nhằm phát triển năng lực phát hiện giải quyết vấn đề cho học sinh trong chương trình Địa lí 11 chuẩn

luận văn sư phạm Dạy học phân hóa dựa trên trình độ nhận thức nhằm phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh trong chương trình Địa lí 11 chuẩn

Giáo dục học

... CHỨC DẠY HỌC PHÂN HÓA DỰA TRÊN TRÌNH ĐỘ NHẬN THỨC NHẰM PHÁT TRIỂN 11 NĂNG LỰC PHÁT HIỆN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA LÍ 11 CHUẨN 1.1 CƠ SỞ LÍ LUẬN 1.1.1 Dạy học phân ... hiệu hình thức tổ chức dạy học Williams (2005) cho DHPH hình thức dạy học mà kết hợp hình thức tổ chức dạy học toàn lớp, dạy học nhóm dạy học cá nhân Thật vậy: Trong trình DHPH, việc chia sẻ thông ... học người cho em bậc học phổ thông 1.2 CƠ SỞ THỰC TIỄN 1.2.1 Thực trạng dạy học phân hóa dạy học nhằm phát triển lực cho HS môn Địa lí nhà trường phổ thông Nhằm đánh giá thực trạng DHPH dạy học...
 • 112
 • 1,129
 • 14

lựa chọn, xây dựng sử dụng bài tập hóa học nhằm phát triển năng lực phát hiện giải quyết vấn đề cho học sinh lớp 11 trường trung học phổ thông

lựa chọn, xây dựng và sử dụng bài tập hóa học nhằm phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh lớp 11 trường trung học phổ thông

Thạc sĩ - Cao học

... quan tâm đến dạy học phát giải vấn đề, phát triển lực nhận thức tư cho HS dạy học hóa học (DHHH) đề tài nghiên cứu việc sử dụng BTHH để phát triển lực phát giải vấn đề (NLPH&GQVĐ) cho HS lớp 11 ... đại, chọn nghiên cứu đề tài: “Lựa chọn, xây dựng sử dụng tập hóa học nhằm phát triển lực phát giải vấn đề cho học sinh lớp 11 trường Trung học phổ thông 2 Lịch sử vấn đề nghiên cứu Đã có số ... phổ thông đại học Một số vấn đề bản, NXB Giáo dục, Hà Nội 16 Nguyễn Cương Một số biện pháp phát triển HS lực giải vấn đề dạy học hóa học trường phổ thông, kỷ yếu hội thảo khoa học - Đổi PPDH...
 • 11
 • 829
 • 4

Tuyển chọn xây dựng sử dụng hệ thống bài tập chương Cacbon - Silic Hóa học 11 nhằm phát triển năng lực phát hiện giải quyết vấn đề cho học sinh trung học phổ thông

Tuyển chọn xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập chương Cacbon - Silic Hóa học 11 nhằm phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh trung học phổ thông

Thạc sĩ - Cao học

... dạy học phát giải vấn đề [23], [27] 1.5.1 Khái niệm, chất phương pháp dạy học phát giải vấn đề Dạy học phát giải vấn đề dùng với thuật ngữ khác dạy học nêu vấn đề , dạy học giải vấn đề , dạy ... giá lực phát giải vấn đề học sinh 18 1.5 Phương pháp dạy học phát giải vấn đề 20 1.5.1 Khái niệm, chất phương pháp dạy học phát giải vấn đề 1.5.2 Quy trình dạy học theo phương pháp phát giải ... Phát nêu tình có vấn đề 24 học tập môn hóa học; Phát nêu tình có vấn đề học tập, sống Năng lực vận dụng kiến thức hoá học vào sống 1.4 Năng lực phát giải vấn đề [4] 1.4.1 Khái niệm lực phát giải...
 • 134
 • 722
 • 3

Xây dựng sử dụng bài toán nhận thức nhằm phát triển năng lực phát hiện giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo cho học sinh thông qua dạy học phần hóa học hữu cơ lớp 11 nâng cao (tóm tắt + toàn văn)

Xây dựng và sử dụng bài toán nhận thức nhằm phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo cho học sinh thông qua dạy học phần hóa học hữu cơ lớp 11 nâng cao (tóm tắt + toàn văn)

Tiến sĩ

... sử dụng BTNT vào PPDH hạn chế CHƯƠNG XÂY DỰNG SỬ DỤNG BÀI TOÁN NHẬN THỨC NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC PHÁT HIỆN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ, NĂNG LỰC SÁNG TẠO CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC HỮU CƠ ... lực phát giải vấn đề cho HS 1.3.4.2 Phát triển lực sáng tạo cho HS 1.4 MỘT SỐ PPDH TÍCH CỰC NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH 1.4.1 Phương pháp đàm thoại phát 1.4.2 Dạy học phát giải vấn đề 1.4.3 ... Oanh, lực chuyên biệt môn hóa học : lực sử dụng ngôn ngữ hoá học, lực thực hành hoá học, lực tính toán, lực phát giải vấn đề thông qua môn hoá học, lực vận dụng kiến thức hoá học vào sống, lực...
 • 27
 • 712
 • 2

Xây dựng sử dụng bài toán nhận thức nhằm phát triển năng lực phát hiện giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo cho học sinh thông qua dạy học phần hóa học hữu cơ lớp 11 nâng cao (toàn văn + tóm tắt)

Xây dựng và sử dụng bài toán nhận thức nhằm phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo cho học sinh thông qua dạy học phần hóa học hữu cơ lớp 11 nâng cao (toàn văn + tóm tắt)

Tiến sĩ

... dục đào tạo Trờng đại học s phạm hà nội - *** - Trần ngọc huy Xây dựng sử dụng toán nhận thức nhằm phát triển lực phát giải vấn đề, lực sáng tạo học sinh dạy học hoá học hữu lớp 11 nâng cao ... hỡnh thnh cho hc sinh cỏch t logic, suy lun tỡm v t tỡm ng gii quyt ti u ú e) Cỏc bc dy hc sinh gii quyt hc dy hc húa hc [22] Trong quỏ trỡnh dy hc hoỏ hc, giỏo viờn l ngi t chc cho hc sinh gii ... hc sinh Vỡ chỳng l kin thc nn tng giỳp hc sinh gii c nhng bi tng hp Do ú, giỏo viờn phi quy hoch ton b h thng nhng bi s cho hc sinh chng trỡnh ca mụn hc, cho chỳng cú tớnh k tha nhau, b sung cho...
 • 215
 • 715
 • 3

luận án tiến sĩ xây dựng sử dụng bài toán nhận thức nhằm phát triển năng lực phát hiện giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo cho học sinh thông qua dạy học p

luận án tiến sĩ xây dựng và sử dụng bài toán nhận thức nhằm phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo cho học sinh thông qua dạy học p

Tiến sĩ

... dục đào tạo Trờng đại học s phạm hà nội - *** - Trần ngọc huy Xây dựng sử dụng toán nhận thức nhằm phát triển lực phát giải vấn đề, lực sáng tạo học sinh dạy học hoá học hữu lớp 11 nâng cao ... hỡnh thnh cho hc sinh cỏch t logic, suy lun tỡm v t tỡm ng gii quyt ti u ú e) Cỏc bc dy hc sinh gii quyt hc dy hc húa hc [22] Trong quỏ trỡnh dy hc hoỏ hc, giỏo viờn l ngi t chc cho hc sinh gii ... hc sinh Vỡ chỳng l kin thc nn tng giỳp hc sinh gii c nhng bi tng hp Do ú, giỏo viờn phi quy hoch ton b h thng nhng bi s cho hc sinh chng trỡnh ca mụn hc, cho chỳng cú tớnh k tha nhau, b sung cho...
 • 215
 • 714
 • 4

tóm tắt luận án xây dựng sử dụng bài toán nhận thức nhằm phát triển năng lực phát hiện giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo cho học sinh thông qua dạy học p

tóm tắt luận án xây dựng và sử dụng bài toán nhận thức nhằm phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo cho học sinh thông qua dạy học p

Tiến sĩ

... sử dụng BTNT vào PPDH hạn chế CHƯƠNG XÂY DỰNG SỬ DỤNG BÀI TOÁN NHẬN THỨC NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC PHÁT HIỆN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ, NĂNG LỰC SÁNG TẠO CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC HỮU CƠ ... lực phát giải vấn đề cho HS 1.3.4.2 Phát triển lực sáng tạo cho HS 1.4 MỘT SỐ PPDH TÍCH CỰC NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH 1.4.1 Phương pháp đàm thoại phát 1.4.2 Dạy học phát giải vấn đề 1.4.3 ... Oanh, lực chuyên biệt môn hóa học : lực sử dụng ngôn ngữ hoá học, lực thực hành hoá học, lực tính toán, lực phát giải vấn đề thông qua môn hoá học, lực vận dụng kiến thức hoá học vào sống, lực...
 • 27
 • 543
 • 0

Phát triển năng lực phát hiện giải quyết vấn đề qua dạy học phần Hóa học phi kim 10 trung học phổ thông

Phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề qua dạy học phần Hóa học phi kim 10 trung học phổ thông

Sư phạm

... khác: dạy học nêu vấn đề , dạy học giải vấn đề , dạy học gợi vấn đề , Dạy học phát giải vấn đề ” có chung chất nét đặc thù PP Trong luận văn sử dụng thuật ngữ Dạy học phát giải vấn đề ” DH ... nghệ thông tin ĐC Đối chứng DH Dạy học GD Giáo dục GQVĐ Giải vấn đề GV Giáo viên HS Học sinh NL Năng lực NLGQVĐ Năng lực giải vấn đề NLPH&GQVĐ Năng lực phát giải vấn đề NXB Nhà xuất PH & GQVĐ Phát ... giải vấn đề 16 1.3.3 Những biểu lực giải vấn đề 17 1.3.4 Biện pháp phát triển lực giải vấn đề cho học sinh ……… 18 1.4 Dạy học phát giải vấn đề ………………………………… 19 1.4.1 Cơ sở lí thuyết dạy...
 • 122
 • 643
 • 5

SKKN: Rèn luyện năng lực huy động kiến thức trong dạy học phát hiện giải quyết vấn đề của học sinh ở trường THPT thể hiện qua chủ đề Hình giải tích trong không gian

SKKN: Rèn luyện năng lực huy động kiến thức trong dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề của học sinh ở trường THPT thể hiện qua chủ đề Hình giải tích trong không gian

Toán học

... dẫn học sinh phát giải vấn đề nâng cao dần mức độ khó khăn dạy học giải tập toán hình giải tích không gian theo định hướng tiếp cận tư tưởng dạy học giải vấn đề bước đầu có tác dụng giúp học sinh ... dụng phương pháp dạy học phát giải vấn đề Then chốt phương pháp dạy học phát giải vấn đề GV thiết kế tình gợi động cơ, gợi vấn đề, tình có vấn đề, khai thác nội dung học cách triệt để, có sáng ... phải bồi dưỡng lực huy động kiến thức cho HS trình dạy học toán Tiểu luận đề xuất bốn phương thức sư phạm việc rèn luyện phát triển lực HĐKT cho HS THPT thông qua dạy học chương III- Sgk hình học...
 • 22
 • 1,213
 • 3

Bồi dưỡng kỹ năng phát hiện giải quyết vấn đề

Bồi dưỡng kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề

Hóa học

... ? (Phát vấn đề) để từ Nguyễn Anh Dũng Hướng dẫn học sinh phát giải vấn đề giải tập hoá học tìm cách giải nhanh (giải vấn đề) cách thông minh Sau số ví dụ tập hoá vô hữu sử dụng chương trình phổ ... tạo Ở tập có nhiều khả rèn luyện cho học sinh lực phát vấn đề giải vấn đề  Ở công đoạn trình dạy học sử dụng tập Khi dạy dùng để vào bài, để tạo tình có vấn đề, để chuyển tiếp phần sang phần ... chất lượng học sinh theo hình thức trắc nghiệm khách quan, việc sử dụng tập rèn luyện cho học sinh lực phát vấn đề giải vấn đề, dạng tập cần phải ý ! để rèn luyện sáng tạo cho học sinh, khuôn...
 • 13
 • 781
 • 11

Boi duong ky nang phat hien va giai quyet van de

Boi duong ky nang phat hien va giai quyet van de

Tư liệu khác

... ? (Phát vấn đề) để từ Nguyễn Anh Dũng Hướng dẫn học sinh phát giải vấn đề giải tập hoá học tìm cách giải nhanh (giải vấn đề) cách thông minh Sau số ví dụ tập hoá vô hữu sử dụng chương trình phổ ... tạo Ở tập có nhiều khả rèn luyện cho học sinh lực phát vấn đề giải vấn đề  Ở công đoạn trình dạy học sử dụng tập Khi dạy dùng để vào bài, để tạo tình có vấn đề, để chuyển tiếp phần sang phần ... chất lượng học sinh theo hình thức trắc nghiệm khách quan, việc sử dụng tập rèn luyện cho học sinh lực phát vấn đề giải vấn đề, dạng tập cần phải ý ! để rèn luyện sáng tạo cho học sinh, khuôn...
 • 13
 • 439
 • 3

Xem thêm