bồi dưỡng năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học hình học lớp 10 trung học phổ thông

Bồi dưỡng năng lực phát hiện giải quyết vấn đề cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học hình học

Bồi dưỡng năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học hình học

Khoa học xã hội

... ngụn ng Toỏn hc cho hc sinh u cp trung hc ph thụng [116] Nghiờn cu rốn luyn nng lc gii Toỏn, Lờ Thng Nht ó i theo hng tỡm hiu, phõn loi cỏc sai lm v bin phỏp sa cha cho hc sinh trung hc ph thụng ... 20] Tp trung xem xột phỏt hin v gii quyt di gúc mt nng lc cn phỏt trin cho hc sinh lm cn c cho vic nghiờn cu bn cht v thnh phn ca nng lc phỏt hin v gii quyt ca hc sinh dy hc Hỡnh hc trung ... chng minh nh lớ thỡ tựy vo i tng hc sinh, giỏo viờn cú th cho hc sinh thc hin cỏc hot ng cng c nh lớ Nu i tng hc sinh l hc sinh khỏ gii giỏo viờn cú th hng hc sinh suy ngh m rng nh lớ tng quỏt...
 • 199
 • 2,142
 • 99

bồi dưỡng năng lực phát hiện giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học hình học lớp 10 thpt

bồi dưỡng năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học hình học lớp 10 thpt

Thạc sĩ - Cao học

... phần phát triển lực phát GQVĐ cho HS THPT 42 1.7 Kết luận chƣơng 46 CHƢƠNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP SƢ PHẠM BỒI DƢỠNG NĂNG LỰC PHÁT HIỆN GQVĐ CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC HÌNH HỌC LỚP 10 TRUNG ... nâng cao chất lƣợng dạy học Hình học lớp 10 trƣờng THPT phát triển khả phát GQVĐ cho HS Vì lí trên, chọn đề tài: Bồi dưỡng lực phát GQVĐ cho HS dạy học hình học lớp 10 THPT” Mục đích nghiên ... trình dạy học Hình học lớp 10 góp phần phát triển lực cho HS nâng cao hiệu quả dạy học Hình học 10 trƣờng phổ thông Phạm vi nghiên cứu Trong pham vi cua đê t ài, chúng tập trung nghiên cứu...
 • 119
 • 522
 • 1

luận án tiến sỹ: phát triển năng lực phát hiện giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học hình học

luận án tiến sỹ: phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học hình học

Tiến sĩ

... tạo Trờng đại học vinh Từ đức thảo Bồi dỡng lực phát giải vấn đề cho học sinh TRUNG HọC PHổ THÔNG dạy học hình học Chuyên ngành: Lý luận phơng pháp dạy học môn Toán Mã số: 62.14 .10. 01 Tóm tắt ... cha sai lõm li gii cho hoc sinh Trong dy hc Hinh hc, ngoi viờc chỳ y bi dng cac thao tac t c bn nh: phõn tớch, tng hp, so sanh cho hc sinh, giao viờn cung cn quan tõm bi dng cho cac em nng lc ... 04 nm 2009, cho 10, ti trng THPT Cao Ba Quat, Quc Oai, H Ni * t II: c tin hnh khong thi gian t thang 01 nm 2 010 n thang 04 nm 2 010, cho 11, ti trng THPT Cao Ba Quat, Quc Oai, H Ni Trong mi t TN,...
 • 29
 • 2,448
 • 14

Phát triển năng lực phát hiện giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học chủ đề Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Hình học lớp 10 nâng cao

Phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học chủ đề Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Hình học lớp 10 nâng cao

Báo cáo khoa học

... n án Ti n T c Th o (2012), Bồi dưỡng lực phát giải vấn đề cho học sinh trung học phổ thông dạy học Hình học Tuy nhiên, phát tri ă u c th c phát hi n gi i quy t v “ n thông qua d y h c ch m t phẳ ... ch c 10 nâng cao V V : GV ă V ở HS ẽ ằm phát tri vi c xây d ng cho “ ă V 36 ỘT S BIỆN PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂ Ă LỰC PHÁT HIỆN GIẢI QUYẾT VẤ ĐỀ CHỦ ĐỀ “ A Ơ A ĐỘ TRONG MẶT PHẲ YH C ” HÌNH H C 10 ... A – TIN Ă PHÁT TRIỂ LỰC PHÁT HIỆN GIẢI QUYẾT VẤ ĐỀ THÔNG QUA D Y H C CHỦ ĐỀ “ PHÁP T A ĐỘ TRONG MẶT PHẲ HÌNH H C 10 NÂNG CAO AL Ệ Đ Ơ Đ , ă 2014 Ơ ” L 04 ă...
 • 116
 • 837
 • 1

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC PHÁT HIỆN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC CHỦ ĐỀ “TỔ HỢP – XÁC SUẤT” ĐẠI SỐ GIẢI TÍCH 11 NÂNG CAO : KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TOÁN

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC CHỦ ĐỀ “TỔ HỢP – XÁC SUẤT” ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11 NÂNG CAO : KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TOÁN

Toán học

... tiễn 1.1 Năng lực, lực toán học, lực phát giải vấn đề 1.1.1 Năng lực 1.1.2 Năng lực toán học 1.1.3 Năng lực phát giải vấn đề 10 1.2 Dạy học phát giải vấn đề ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP KHOA SƯ PHẠM TOÁN – TIN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC PHÁT HIỆN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC CHỦ ĐỀ “TỔ HỢP – XÁC SUẤT” ĐẠI SỐ GIẢI TÍCH 11 NÂNG ... MỞ ĐẦU Thông tin chung đề tài 1.1 Tên đề tài: Phát triển lực phát giải vấn đề cho học sinh thông qua dạy học chủ đề “Tổ hợp – xác suất” Đại số - Giải tích 11 nâng cao 1.2 Bộ môn quản lý đề tài:...
 • 108
 • 923
 • 1

luận văn sư phạm Dạy học phân hóa dựa trên trình độ nhận thức nhằm phát triển năng lực phát hiện giải quyết vấn đề cho học sinh trong chương trình Địa lí 11 chuẩn

luận văn sư phạm Dạy học phân hóa dựa trên trình độ nhận thức nhằm phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh trong chương trình Địa lí 11 chuẩn

Giáo dục học

... CHỨC DẠY HỌC PHÂN HÓA DỰA TRÊN TRÌNH ĐỘ NHẬN THỨC NHẰM PHÁT TRIỂN 11 NĂNG LỰC PHÁT HIỆN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA LÍ 11 CHUẨN 1.1 CƠ SỞ LÍ LUẬN 1.1.1 Dạy học phân ... HS lớpVận dụng linh hoạt hiệu hình thức tổ chức dạy học Williams (2005) cho DHPH hình thức dạy học mà kết hợp hình thức tổ chức dạy học toàn lớp, dạy học nhóm dạy học cá nhân Thật vậy: Trong ... thức giải vấn đề đặt loại vấn đề giải HS đánh giá bạn thông minh lớp không dựa vào điểm số mà dựa vào cách thức giải vấn đề học tập: giải tập, phương pháp tư Các em có xu hướng đánh giá cao bạn thông...
 • 112
 • 1,129
 • 14

lựa chọn, xây dựng sử dụng bài tập hóa học nhằm phát triển năng lực phát hiện giải quyết vấn đề cho học sinh lớp 11 trường trung học phổ thông

lựa chọn, xây dựng và sử dụng bài tập hóa học nhằm phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh lớp 11 trường trung học phổ thông

Thạc sĩ - Cao học

... tâm đến dạy học phát giải vấn đề, phát triển lực nhận thức tư cho HS dạy học hóa học (DHHH) đề tài nghiên cứu việc sử dụng BTHH để phát triển lực phát giải vấn đề (NLPH&GQVĐ) cho HS lớp 11 THPT ... đại, chọn nghiên cứu đề tài: “Lựa chọn, xây dựng sử dụng tập hóa học nhằm phát triển lực phát giải vấn đề cho học sinh lớp 11 trường Trung học phổ thông 2 Lịch sử vấn đề nghiên cứu Đã có số ... phổ thông đại học Một số vấn đề bản, NXB Giáo dục, Hà Nội 16 Nguyễn Cương Một số biện pháp phát triển HS lực giải vấn đề dạy học hóa học trường phổ thông, kỷ yếu hội thảo khoa học - Đổi PPDH...
 • 11
 • 829
 • 4

Tuyển chọn xây dựng sử dụng hệ thống bài tập chương Cacbon - Silic Hóa học 11 nhằm phát triển năng lực phát hiện giải quyết vấn đề cho học sinh trung học phổ thông

Tuyển chọn xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập chương Cacbon - Silic Hóa học 11 nhằm phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh trung học phổ thông

Thạc sĩ - Cao học

... dạy học phát giải vấn đề [23], [27] 1.5.1 Khái niệm, chất phương pháp dạy học phát giải vấn đề Dạy học phát giải vấn đề dùng với thuật ngữ khác dạy học nêu vấn đề , dạy học giải vấn đề , dạy ... lực phát giải vấn đề 14 1.4.1 Khái niệm lực phát giải vấn đề 14 1.4.2 Cấu trúc lực phát giải vấn đề 14 1.4.3 Biện pháp phát triển lực phát giải vấn đề 15 1.4.4 Biểu lực phát giải ... Phát nêu tình có vấn đề 24 học tập môn hóa học; Phát nêu tình có vấn đề học tập, sống Năng lực vận dụng kiến thức hoá học vào sống 1.4 Năng lực phát giải vấn đề [4] 1.4.1 Khái niệm lực phát giải...
 • 134
 • 722
 • 3

Phát triển năng lực phát hiện giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học phần kim loại hóa học 12 cơ bản luận văn ths giáo dục học 60 14 01 11 pdf

Phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học phần kim loại  hóa học 12 cơ bản  luận văn ths giáo dục học 60 14 01 11 pdf

Thạc sĩ - Cao học

... dụng dạy học giải vấn đề 26 1.6 Thực trạng phát triển lực phát giải vấn đề cho học sinh dạy học hóa học trường THPT tỉnh Hà Nam 27 1.6.1 Điều tra thực trạng phát triển phát giải vấn đề dạy ... triển lực phát giải vấn đề cho học sinh dạy học phần kim loại lớp 12 THPT 70 2.5.3 Sử dụng số phương pháp dạy học tích cực để phát triển lực phát giải vấn đề cho học sinh dạy học phần ... Dạy học phát triển lực phát giải vấn đề cho HS 16 1.3.1 Khái niệm lực phát giải vấn đề 16 1.3.2 Cấu trúc lực phát giải vấn đề 16 1.3.3 Những biểu lực phát giải vấn đề 17 1.3.4 Các...
 • 128
 • 236
 • 0

Xây dựng sử dụng bài toán nhận thức nhằm phát triển năng lực phát hiện giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo cho học sinh thông qua dạy học phần hóa học hữu cơ lớp 11 nâng cao (tóm tắt + toàn văn)

Xây dựng và sử dụng bài toán nhận thức nhằm phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo cho học sinh thông qua dạy học phần hóa học hữu cơ lớp 11 nâng cao (tóm tắt + toàn văn)

Tiến sĩ

... BTNT vào PPDH hạn chế CHƯƠNG XÂY DỰNG SỬ DỤNG BÀI TOÁN NHẬN THỨC NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC PHÁT HIỆN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ, NĂNG LỰC SÁNG TẠO CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC HỮU CƠ LỚP 11 ... nhận thức vấn đề phát triển lực học sinh trường phổ thông Chương Xây dựng sử dụng toán nhận thức nhằm phát triển lực phát giải vấn đề, lực sáng tạo cho học sinh thông qua phần Hoá học hữu lớp 11 ... lực phát giải vấn đề cho HS 1.3.4.2 Phát triển lực sáng tạo cho HS 1.4 MỘT SỐ PPDH TÍCH CỰC NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH 1.4.1 Phương pháp đàm thoại phát 1.4.2 Dạy học phát giải vấn đề 1.4.3...
 • 27
 • 712
 • 2

Xây dựng sử dụng bài toán nhận thức nhằm phát triển năng lực phát hiện giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo cho học sinh thông qua dạy học phần hóa học hữu cơ lớp 11 nâng cao (toàn văn + tóm tắt)

Xây dựng và sử dụng bài toán nhận thức nhằm phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo cho học sinh thông qua dạy học phần hóa học hữu cơ lớp 11 nâng cao (toàn văn + tóm tắt)

Tiến sĩ

... đào tạo Trờng đại học s phạm hà nội - *** - Trần ngọc huy Xây dựng sử dụng toán nhận thức nhằm phát triển lực phát giải vấn đề, lực sáng tạo học sinh dạy học hoá học hữu lớp 11 nâng cao Chuyên ... hỡnh thnh cho hc sinh cỏch t logic, suy lun tỡm v t tỡm ng gii quyt ti u ú e) Cỏc bc dy hc sinh gii quyt hc dy hc húa hc [22] Trong quỏ trỡnh dy hc hoỏ hc, giỏo viờn l ngi t chc cho hc sinh gii ... hc sinh Vỡ chỳng l kin thc nn tng giỳp hc sinh gii c nhng bi tng hp Do ú, giỏo viờn phi quy hoch ton b h thng nhng bi s cho hc sinh chng trỡnh ca mụn hc, cho chỳng cú tớnh k tha nhau, b sung cho...
 • 215
 • 715
 • 3

luận án tiến sĩ xây dựng sử dụng bài toán nhận thức nhằm phát triển năng lực phát hiện giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo cho học sinh thông qua dạy học p

luận án tiến sĩ xây dựng và sử dụng bài toán nhận thức nhằm phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo cho học sinh thông qua dạy học p

Tiến sĩ

... đào tạo Trờng đại học s phạm hà nội - *** - Trần ngọc huy Xây dựng sử dụng toán nhận thức nhằm phát triển lực phát giải vấn đề, lực sáng tạo học sinh dạy học hoá học hữu lớp 11 nâng cao Chuyên ... hỡnh thnh cho hc sinh cỏch t logic, suy lun tỡm v t tỡm ng gii quyt ti u ú e) Cỏc bc dy hc sinh gii quyt hc dy hc húa hc [22] Trong quỏ trỡnh dy hc hoỏ hc, giỏo viờn l ngi t chc cho hc sinh gii ... hc sinh Vỡ chỳng l kin thc nn tng giỳp hc sinh gii c nhng bi tng hp Do ú, giỏo viờn phi quy hoch ton b h thng nhng bi s cho hc sinh chng trỡnh ca mụn hc, cho chỳng cú tớnh k tha nhau, b sung cho...
 • 215
 • 714
 • 4

tóm tắt luận án xây dựng sử dụng bài toán nhận thức nhằm phát triển năng lực phát hiện giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo cho học sinh thông qua dạy học p

tóm tắt luận án xây dựng và sử dụng bài toán nhận thức nhằm phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo cho học sinh thông qua dạy học p

Tiến sĩ

... BTNT vào PPDH hạn chế CHƯƠNG XÂY DỰNG SỬ DỤNG BÀI TOÁN NHẬN THỨC NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC PHÁT HIỆN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ, NĂNG LỰC SÁNG TẠO CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC HỮU CƠ LỚP 11 ... nhận thức vấn đề phát triển lực học sinh trường phổ thông Chương Xây dựng sử dụng toán nhận thức nhằm phát triển lực phát giải vấn đề, lực sáng tạo cho học sinh thông qua phần Hoá học hữu lớp 11 ... lực phát giải vấn đề cho HS 1.3.4.2 Phát triển lực sáng tạo cho HS 1.4 MỘT SỐ PPDH TÍCH CỰC NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH 1.4.1 Phương pháp đàm thoại phát 1.4.2 Dạy học phát giải vấn đề 1.4.3...
 • 27
 • 543
 • 0

Phát triển năng lực phát hiện giải quyết vấn đề qua dạy học phần Hóa học phi kim 10 trung học phổ thông

Phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề qua dạy học phần Hóa học phi kim 10 trung học phổ thông

Sư phạm

... khác: dạy học nêu vấn đề , dạy học giải vấn đề , dạy học gợi vấn đề , Dạy học phát giải vấn đề ” có chung chất nét đặc thù PP Trong luận văn sử dụng thuật ngữ Dạy học phát giải vấn đề ” DH ... kiện cho đề xuất vận dụng PPDH PH&GQVĐ DH phần hoá học phi kim lớp 10 - THPT 38 CHƯƠNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC PHÁT HIỆN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ QUA DẠY HỌC PHẦN HÓA HỌC PHI KIM 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ... nghệ thông tin ĐC Đối chứng DH Dạy học GD Giáo dục GQVĐ Giải vấn đề GV Giáo viên HS Học sinh NL Năng lực NLGQVĐ Năng lực giải vấn đề NLPH&GQVĐ Năng lực phát giải vấn đề NXB Nhà xuất PH & GQVĐ Phát...
 • 122
 • 643
 • 5

SKKN: Rèn luyện năng lực huy động kiến thức trong dạy học phát hiện giải quyết vấn đề của học sinh ở trường THPT thể hiện qua chủ đề Hình giải tích trong không gian

SKKN: Rèn luyện năng lực huy động kiến thức trong dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề của học sinh ở trường THPT thể hiện qua chủ đề Hình giải tích trong không gian

Toán học

... phát hiện, giải vấn đề học sinh lớp thực nghiệm cao lớp đối chứng thể qua kết kiểm tra Số học sinh đạt trung bình giỏi lớp thực nghiệm thường cao lớp đối chứng, kiểm tra sau Nguyên nhân học sinh ... dụng phương pháp dạy học phát giải vấn đề Then chốt phương pháp dạy học phát giải vấn đề GV thiết kế tình gợi động cơ, gợi vấn đề, tình có vấn đề, khai thác nội dung học cách triệt để, có sáng ... chọn đề tài nghiên cứu: Rèn luyện lực huy động kiến thức dạy học phát giải vấn đề học sinh trường THPT thể qua chủ đề: “ Hình giải tích không gian ” -2TT GDTX Q10 Chương MỘT SỐ CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ...
 • 22
 • 1,213
 • 3

CẢI TIẾN PHƯƠNG PHÁP DẠYHỌC VỚI YÊU CẦU TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG HỌCTẬP THEO HƯỚNG GIÚP HỌC SINH PHÁT HIỆN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ QUA VIỆC TỔ CHỨC DẠY HỌCPHƯƠNG TRÌNH HỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ LỚP 10

CẢI TIẾN PHƯƠNG PHÁP DẠYHỌC VỚI YÊU CẦU TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG HỌCTẬP THEO HƯỚNG GIÚP HỌC SINH PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ QUA VIỆC TỔ CHỨC DẠY HỌCPHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ LỚP 10

Báo cáo khoa học

... II DẠY HỌC PHÁT HIỆN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ .7 Cơ sở lý luận Những khái niệm .8 Đặc điểm dạy học phát giải vấn đề 10 Những hình thức cấp độ dạy học phát giải vấn ... cấp độ dạy học phát giải vấn đề: Cấp độ Giáo viên Học sinh + Tạo tình gợi vấn đề + Thâm nhập vấn đề + Trình bày trình phát giải vấn đề + Lĩnh hội trình giải vấn đề I Thuyết trình giải vấn đề II ... giải vấn đề Dạy học phát giải vấn đề thể hình thức sau đây: Người học độc lập phát giải vấn đề Đây hình thức dạy học mà tính độc lập người học phát huy cao độ Thầy giáo tạo tình gợi vấn đề, người...
 • 85
 • 1,573
 • 8

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008