bối cảnh kinh tế mới và quan điểm định hƣớng tăng cƣờng huy động vốn cho phát triển nông nghiệp ở huyện từ liêm hà nội

Huy động vốn cho phát triển nông nghiệp Từ Liêm - Nội

Huy động vốn cho phát triển nông nghiệp Từ Liêm - Hà Nội

Kinh tế

... quan hệ huy động vốn cho vay nguồn vốn để phát triển nông nghiệp ven đô 38 CHƢƠNG THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VEN ĐÔ TỪ LIÊM - NỘI 2.1 Tiềm quan điểm phát triển nông nghiệp ... Nội, Sở Kế hoạch Đầu Nội, Sở Nông nghiệp Thành phố Nội, UBND Thành phố Nội, đặc biệt tài liệu UBND huy n Từ Liêm để đánh giá thực trạng huy động vốn phát triển nông nghiệp Từ Liêm ... huy động vốn cho phát triển nông nghiệp huy n Từ Liêm, Nội CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN THỰC TIỄN VỀ HUY ĐỘNG VỐN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VEN ĐÔ 1.1 Nông nghiệp ven đô 1.1.1 Khái niệm Trước vào...
 • 109
 • 382
 • 3

Nghiên cứu thực trạng nguồn nhân lực y dược dự báo nhu cầu nhân lực y học tại tỉnh phú thọ giai đoạn 2010 2015

Nghiên cứu thực trạng nguồn nhân lực y dược và dự báo nhu cầu nhân lực y học tại tỉnh phú thọ giai đoạn 2010  2015

Y khoa - Dược

... thị xã Phú Thọ 3, huy n Tam Nông huy n Thanh Thuỷ 1, huy n Thanh Sơn Huy n Tân Sơn bác sĩ Huy n Yên Lập 3, huy n cẩm Khê 1, huy n Thanh Ba 2, huy n Hạ Hoà 2, trình độ khác Huy n Đoan Hùng có ... Thọ 3 Huy n Tam Nông Huy n Thanh Thuỷ Cao Trung đẳng học Sơ học 0 0 1 0 0 1 0 0 ĐH, ĐH Cán khác PHỤ LỤC Huy n Thanh Sơn Huy n Tân Sơn Huy n Yên Lập Cơ CẤU NHÂN Lực Y TẾ CỦA CÁC PHÒNG Y TẾ HUY N ... lực y tế theo tuyến huy n 43 Bảng 3.15 : Cơ cấu nhân lực y tế bệnh viện đa khoa huy n 44 Bảng 3.16 : Cơ cấu nhân lực y tế trung tâm y tế huy n 46 Bảng 3.17 : Cơ cấu nhân lực y tế phòng y tế huy n...
 • 42
 • 316
 • 1

Báo cáo Kết quả Hội thảo khoa học xây dựng kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ nông nghiệp Phát triển nông thôn giai đoạn 2012-2015

Báo cáo Kết quả Hội thảo khoa học xây dựng kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2012-2015

Tài liệu khác

... Bộ Nông nghiệp PTNT thực từ trước năm 2008 - Bộ ban hành số văn đạo triển khai cung cấp DVCTT, như: Quyết định số 06/QĐ-BNN-KHCN ngày 04/01/2010 Bộ trưởng phê duyệt Kế hoạch ứng dụng CNTT Bộ Nông ... hoạt động quan nhà nước giai đoạn 2011-2015 - Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/06/2011 Chính phủ ban hành quy định cung cấp thông tin DVC trực tuyến trang thông tin điện tử cổng TTĐT quan nhà nước ... 2012-2015, xác định rõ thực DVC trực tuyến mức độ cao (3,4) cần triển khai bước, có trọng điểm, lựa chọn số thủ tục hành để triển khai, lựa chọn số đơn vị để đạo thực điểm Trên sở kế hoạch Bộ...
 • 4
 • 1,697
 • 12

Lựa chọn chiến lược kinh doanh cho Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn giai đoạn 2010 2015

Lựa chọn chiến lược kinh doanh cho Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2010 2015

Kinh tế

... việc thành lập ngân hàng chuyên doanh, có Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam hoạt động lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp hình thành sở tiếp nhận từ Ngân hàng ... hưởng xấu đến hoạt động huy động vốn, cho vay, đầu thực dịch vụ ngân hàng  Đối với hoạt động huy động vốn: lạm phát tăng cao, việc huy động vốn ngân hàng gặp nhiều khó khăn Để huy động vốn, ... Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký Quyết định số 280/QĐ-NHNN đổi tên Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam thành Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn Việt Nam Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông...
 • 154
 • 255
 • 0

ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG NGHIỆP hỗ TRỢ TRÊN địa bàn TỈNH QUẢNG NGÃI đề XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP hỗ TRỢ GIAI đoạn 2011 – 2015 ĐỊNH HƯỚNG 2020

ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG NGHIỆP hỗ TRỢ TRÊN địa bàn TỈNH QUẢNG NGÃI và đề XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP hỗ TRỢ GIAI đoạn 2011 – 2015 ĐỊNH HƯỚNG 2020

Báo cáo khoa học

... sáng tạo, kinh tế Quảng Ngãi không ngừng tăng trưởng phát triển, công nghiệp chiếm tỷ trọng lớn cấu kinh tế trở thành ngành chủ lực phát triển kinh tế tỉnh 2.2 TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TỈNH ... hỏi phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi Theo chiến lược phát triển kinh tế công nghiệp đến năm 2020, với gia tăng đầu nước vào Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung với cụm kinh tế lớn ... liệu cho thiết bị điện, Thiết kế kiểu dáng công nghiệp 3.2 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ TẠI QUẢNG NGÃI 3.2.1 Quan điểm phát triển công nghiệp hỗ trợ Thứ nhất: Việc phát triển CNHT quan...
 • 20
 • 368
 • 0

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC NGÀNH NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN GIAI ĐOẠN 2011- 2020

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN GIAI ĐOẠN 2011- 2020

Xã hội học

... hướng phát triển nhân lực nông nghiệp phát triển nông thôn đến năm 2020 I Định hướng phát triển ngành nông nghiệp phát triển nông thôn II Định hướng phát triển nhân lực nông nghiệp phát triển nông ... nghiệp nông nghiệp phát triển nông thôn so với yêu cầu phát triển Ngành kinh tế đất nước ngày gia tăng Vì để đảm bảo tăng GDP từ nông nghiệp đóng góp cho kinh tế quốc dân, doanh nghiệp nông nghiệp ... chế IV Đảm bảo vốn cho phát triển nhân lực nông nghiệp phát triển nông thôn Phần thứ : Quy hoạch, phát triển mạng lưới sở đào tạo nhân lực nông nghiệp phát triển nông thôn I Quan điểm, mục tiêu...
 • 80
 • 320
 • 0

Nghiên cứu tính toán dự báo nhu cầu tiêu thụ điện năng của tỉnh bình định giai đoạn 2015 2020

Nghiên cứu tính toán dự báo nhu cầu tiêu thụ điện năng của tỉnh bình định giai đoạn 2015 2020

Kỹ thuật

... tương quan Nghiên cứu mối tương quan thành phần kinh tế với điện năng, nhằm phát quan hệ mặt định lượng từ xây dựng mô hình biểu diễn tương quan điện với sản lượng thành phần kinh, dựa vào mối quan ... có phân tích phát triển kinh tế điện dùng sau: Bảng 4.1 Điện năng-dân số-giá trị thực tế ngành kinh tế B .Định Hình 4.2 Nhịp độ phát triển kinh tế giai đoạn 1995-2010 Nhịp độ phát triển tổng thu ... giúp thao tác nhanh xác Trên sở số liệu thống kê điện tiêu thụ [1] tốc độ phát triển thành phần kinh tế thời gian khứ [3][4] qui hoạch phát triển kinh tế tỉnh Bình Định giai đoạn 2010-2020 [8],...
 • 26
 • 774
 • 1

Luận văn:NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN DỰ BÁO NHU CẦU TIÊU THỤ ĐIỆN NĂNG CỦA TỈNH BÌNH ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2015-202 pdf

Luận văn:NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN DỰ BÁO NHU CẦU TIÊU THỤ ĐIỆN NĂNG CỦA TỈNH BÌNH ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2015-202 pdf

Thạc sĩ - Cao học

... tương quan Nghiên cứu mối tương quan thành phần kinh tế với điện năng, nhằm phát quan hệ mặt định lượng từ xây dựng mô hình biểu diễn tương quan điện với sản lượng thành phần kinh, dựa vào mối quan ... có phân tích phát triển kinh tế điện dùng sau: Bảng 4.1 Điện năng-dân số-giá trị thực tế ngành kinh tế B .Định Hình 4.2 Nhịp độ phát triển kinh tế giai đoạn 1995-2010 Nhịp độ phát triển tổng thu ... giúp thao tác nhanh xác Trên sở số liệu thống kê điện tiêu thụ [1] tốc độ phát triển thành phần kinh tế thời gian khứ [3][4] qui hoạch phát triển kinh tế tỉnh Bình Định giai đoạn 2010-2020 [8],...
 • 26
 • 834
 • 1

DỰ THẢO 2.5: QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2011-2015

DỰ THẢO 2.5: QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2011-2015

Tài liệu khác

... xuất kinh doanh Trao đổi chứng từ điện tử thông tin thị trường trực tuyến hoạt động thương mại quốc tế: a) Từng bước tiến hành trao đổi chứng từ điện tử liên quan tới hoạt động xuất nhập hàng ... điều kiện cho tổ chức, doanh nghiệp công dân tiếp cận thuận tiện thông tin từ sở liệu trên, thúc đẩy việc khai thác hiệu thông tin từ sở liệu phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh IV Phát triển ... hành sách, biện pháp khuyến khích đầu phát triển chuyển giao công nghệ hỗ trợ thương mại điện tử: a) Đẩy mạnh ứng dụng phần mềm mã nguồn mở doanh nghiệp: ban hành sách khuyến khích doanh nghiệp...
 • 15
 • 559
 • 0

QUyết định phê duyệt kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2011-2015

QUyết định phê duyệt kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2011-2015

Tài liệu khác

... đ) Khuyến khích nghiên cứu, chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển toán trực tuyến; khuyến khích doanh nghiệp phát triển tiện ích toán qua phương tiện điện tử hỗ trợ người mua hàng Phát triển ... nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước website thương mại điện tử C KINH PHÍ THỰC HIỆN I Nguồn vốn thực Kế hoạch tổng thể đảm bảo từ nguồn: vốn ngân sách nhà nước, vốn doanh nghiệp, vốn vay từ ... Bộ, ngành hoạt động quản lý nhà nước liên quan đến doanh nghiệp, tiến tới hình thành sở liệu quốc gia dùng chung cho lĩnh vực hải quan, thuế, quản lý doanh nghiệp, quản lý hoạt động xuất nhập...
 • 9
 • 391
 • 0

THỰC TRẠNG ĐẦU PHÁT TRIỂN CỦA TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN GIAI ĐOẠN 2005 2008

THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN GIAI ĐOẠN 2005 2008

Kế toán

... hình huy động vốn cho đầu phát triển từ nguồn trên: - Vốn đầu phát triển huy động từ Nguồn vốn tự có VINACCO: Bảng 1.2.6: Tình hình vốn đầu phát triển huy động từ Nguồn vốn chủ sở hữu ... trọng cao vốn đầu phát triển huy động từ nguồn vốn tự có tổng vốn đầu tư, VINACCO có nguồn tài vững dễ dàng huy động cho hoạt động đầu phát triển Vốn huy động từ nguồn vay ngân hàng thành phần ... việc huy động vốn từ ngân hàng góp phần đáng kể việc tăng vốn đầu phát triển Ngoài hai nguồn huy động vốn cho đầu phát triển từ nguồn vốn tự có vay ngân hàng, chiếm tỷ trọng cao tổng vốn...
 • 53
 • 567
 • 0

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN GIAI ĐOẠN 2011 – 2015

ĐỀ XUẤT VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN GIAI ĐOẠN 2011 – 2015

Quản trị kinh doanh

... bước công tác phát triển mở rộng thị trường Phát triển thị trường gốc tạo tồn phát triển công ty xét khía cạnh kinh tế thị trường Nhận thức vai trò quan trọng việc phát triển thị trường tương lai ... TNHH Phát Triển Công Nghệ Thái Sơn vậy, cần phải xác định hướng cho giai đoạn 2011 - 2015, tạo lợi chủ động cho riêng mình, giành thắng lợi trước đối thủ kinh doanh nhờ trước bước công tác phát triển ... thiện chiến lược phát triển thị trường cho công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Thái Sơn giai đoạn 2011 2015 hy vọng viết có ý nghĩa thiết thực phần đóng góp phần ý tưởng cho phát triển công ty thời...
 • 11
 • 391
 • 0

đề án phát triển thủy sản thanh hóa giai đoạn 2011- 2015

đề án phát triển thủy sản thanh hóa giai đoạn 2011- 2015

Quản trị kinh doanh

... 170 m, tới cho vài chục vạn đất nông nghiệp Sông Hoạt chảy qua địa phận bắc Trung Nga Sơn, với chiều dài 55 km lu vực rộng 250 km2, đổ biển qua cửa Đáy Sông Lạch Bạng chảy qua huy n Nh Xuân, ... Sầm Na (Lào) vào địa phận Thanh Hoá Mờng Lát Từ nguồn đến Cẩm Thuỷ, sông chảy ạt, qua ghềnh đá lởm chởm, uốn khúc rộng để lộ bãi cát trắng dài Sau tiếp nhận sông Chu, sông chia thành ba nhánh ... thun li cho phỏt trin sn xut ging cng nh nuụi trụng thy sn, thi v sn xut ngn v quỏ kht khe iu kin kinh t huyn cũn khú khn, dõn cũn nghốo, ngun u t cho phỏt trin thu sn cha mnh - Cha quan tõm...
 • 25
 • 1,203
 • 6

giải pháp để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015 của huyện văn giang tỉnh hưng yên

giải pháp để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015 của huyện văn giang tỉnh hưng yên

Kinh tế - Thương mại

... huy n Kim Thi; hợp huy n Văn Mỹ phần huy n Văn Yên thành huy n Mỹ Văn; hợp phần lại huy n Văn Yên huy n Khoái Châu thành huy n Châu Giang 17 Ngày 27 tháng năm 1996, chia huy n Kim Thi thành huy n: ... hợp huy n Phù Cừ Tiên Lữ thành huy n Phù Tiên; hợp huy n Văn Giang Yên Mỹ thành huy n Văn Yên; hợp huy n Văn Lâm Mỹ Hào thành huy n Văn Mỹ Ngày 24 tháng năm 1979, hợp huy n Kim Động Ân Thi thành ... sâu rộng kinh tế làm cho kinh tế nƣớc ngày phát triển Đặc biệt, cấp huy n vai trò trở nên quan trọng thiếu, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cấp huy n công cụ vô quan trọng góp phần làm cho máy...
 • 77
 • 311
 • 0

Đánh giá quy hoạch phát triển công nghiệp Nam Định giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025

Đánh giá quy hoạch phát triển công nghiệp Nam Định giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025

Kinh tế - Thương mại

... 4.1.3 Quan điểm kinh tế Quan điểm kinh tế thể đề tài thông qua tiêu kinh tế sử dụng nghiên cứu tốc độ tăng trưởng, chuyển dịch cấu… có thời kì nghiên cứu 4.1.4 Quan điểm phát triển bền vững Phát triển ... coi quan điểm, vừa coi mục tiêu việc phát triển công nghiệp Trong bối cảnh nay, phát triển bền vững ngày quan tâm trở thành mục tiêu phát triển tất lĩnh vực 4.1.5 Quan điểm lịch sử viễn cảnh ... cho thấy giai đoạn vừa qua, Nam Định dần tập trung cho phát triển công nghiệp coi công nghiệp động lực cho phát triển kinh tế tỉnh Bảng 2.3 Giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh...
 • 82
 • 247
 • 0

Giải pháp nhằm thực hiện một số chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011 – 2015

Giải pháp nhằm thực hiện một số chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011 – 2015

Định giá - Đấu thầu

... hóa phát triển kinh tế hội Lê Thị Hạnh Lớp: Kế hoạch 49B Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 10 GVHD: PGS TS Nguyễn Tiến Dũng phát triển khu vực kinh tế Nhà nước khuyến khích phát triển khu vực kinh tế ... Xác định nội dung trình phát triển KT-XH, phận cụ thể nhà nước sử dụng để điều tiết kinh tế, đảm bảo cho kinh tế tăng trưởng phát triển ổn định, hướng theo cấu Trang 97 Giáo trình Kế hoạch hóa phát ... hàm tiêu phạm vi ngành hay địa phương 3.3.2 Đứng góc độ nội dung: Hệ thống tiêu chia thành tiêu phát triển kinh tế tiêu phát triển xã hội Các tiêu kinh tế đặt nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế, chuyển...
 • 99
 • 866
 • 1

QUYẾT ĐỊNH Ban hành một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 2015 định hướng đến năm 2020

QUYẾT ĐỊNH Ban hành một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 2015 và định hướng đến năm 2020

Tư liệu khác

... để khuyến khích tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân, nhà đầu tư, doanh nghiệp thành phần kinh tế đầu phát triển giáo dục mầm non d) Huy động tổng hợp lồng ghép nhiều nguồn vốn để phát triển ... nguồn vốn đầu phát triển giáo dục mầm non cho địa phương thực theo quy định; có giải pháp khuyến khích, huy động nhà đầu nước đầu vào lĩnh vực giáo dục mầm non g) Các Bộ, ngành liên quan ... cho trẻ em dân tộc thiểu số trước vào lớp 1; tổ chức cho trẻ em làm quen với tin học ngoại ngữ nơi có điều kiện; - Sử dụng chuẩn phát triển trẻ tuổi để theo dõi phát triển trẻ em tuổi; - Từng...
 • 8
 • 0
 • 0

đề án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành nông nghiệp phát triển nông thôn giai đoạn 2014 2020

đề án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2014 2020

Nông nghiệp

... Phòng nông nghiệp PTNT cấp huy n Hầu hết cán công chức Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Sở Phòng Nông nghiệp PTNT có trình độ đại học trở lên chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp ... ĐẶC ĐIỂM THỰC TRẠNG CỦA NGUỒN NHÂN LỰC NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 2.1 Vai trò nguồn nhân lực ngành nông nghiệp phát triển nông thôn Hiện tại, nguồn nhân lực toàn ngành nông nghiệp phát ... tích luỹ kinh nghiệm Sự bất cập trình độ quản lý doanh nghiệp nông nghiệp phát triển nông thôn so với yêu cầu phát triển Ngành kinh tế đất nước ngày gia tăng Vì để đảm bảo tăng GDP từ nông nghiệp...
 • 38
 • 837
 • 5

Xem thêm