bất bình đẳng xã hội ở nông thôn

Bất bình đẳng thu nhập giữa nông thôn và thành thị việt nam hiện nay

Bất bình đẳng thu nhập giữa nông thôn và thành thị ở việt nam hiện nay

Thạc sĩ - Cao học

... chuyển hội một cách tích cực. Hơn nữa, bất bình đẳng thu nhập là một nguyên nhân quan trọng đưa đến bất bình đẳng về cơ hội. 1.3. Các yếu tố tác động đến bất bình đẳng thu nhập giữa nông thôn ... quyết bất bình đẳng thu nhập giữa nông thôn và thành thị Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT BẤT BÌNH ĐẲNG THU NHẬP GIỮA NÔNG THÔN VÀ THÀNH THỊ 1.1. Các khái niệm và thước đo bất bình ... chung bất bình đẳng thu nhập giữa nông thôn và thành thị Việt Nam hiện nay. 2.2.1. Mức độ bất bình đẳng và xu hướng của nó. Theo tỷ lệ thu nhập bình quân đầu người, mức độ bất bình đẳng thu...
 • 15
 • 2,877
 • 3

Phát triển hạ tầng kinh tế - hội nông thôn tỉnh Bắc Ninh, kinh nghiệm và giải pháp.pdf

Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn tỉnh Bắc Ninh, kinh nghiệm và giải pháp.pdf

Quản trị kinh doanh

... PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KINH TẾ- HỘI NÔNG THÔN 6 1.1. Cơ sở lý luận về phát triển hạ tầng KT - XH nông thôn 6 1.2. Kinh nghiệm phát triển hạ tầng KT - XH nông thôn của một số nước và vùng ... KT - XH nông thôn phải đảm bảo duy trì sự ổn định hội vùng nông thôn. Về cơ bản, các nước đang phát triển nói chung, Việt Nam nói riêng, dân số vẫn chủ yếu sống khu vực nông thôn. Phát ... phát triển hạ tầng KT - XH nông thôn trong CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn 1.1.3.1. Vai trò của hạ tầng KT - XH nông thôn đối với quá trình CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn Kinh nghiệm nhiều nước...
 • 219
 • 1,551
 • 10

Phát triển hạ tầng kinh tế- hội nông thôn tỉnh Bắc Ninh, kinh nghiệm và giải pháp.pdf

Phát triển hạ tầng kinh tế- xã hội ở nông thôn tỉnh Bắc Ninh, kinh nghiệm và giải pháp.pdf

Quản trị kinh doanh

... KINH TẾ - HỘI NÔNG THÔN 1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KINH TẾ - HỘI NÔNG THÔN 1.1.1. Khái niệm hạ tầng KT - XH nông thôn 1.1.1.1. Khái niệm về hạ tầng KT - XH hội Cho ... ĐỒ THỊ iv MỞ ĐẦU 1 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KINH TẾ- HỘI NÔNG THÔN 6 1.1. Cơ sở lý luận về phát triển hạ tầng KT - XH nông thôn 6 1.2. ... KT - XH nông thôn phải đảm bảo duy trì sự ổn định hội vùng nông thôn. Về cơ bản, các nước đang phát triển nói chung, Việt Nam nói riêng, dân số vẫn chủ yếu sống khu vực nông thôn. Phát...
 • 219
 • 880
 • 5

Phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội nông thôn tỉnh Bắc Ninh, kinh nghiệm và giải pháp

Phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội ở nông thôn tỉnh Bắc Ninh, kinh nghiệm và giải pháp

Tiến sĩ

... 6Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KINH TẾ - HỘI NÔNG THÔN 1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KINH TẾ - HỘI NÔNG THÔN 1.1.1. Khái ... KT - XH nông thôn phải đảm bảo duy trì sự ổn định hội vùng nông thôn. Về cơ bản, các nước đang phát triển nói chung, Việt Nam nói riêng, dân số vẫn chủ yếu sống khu vực nông thôn. Phát ... ĐỒ THỊ iv MỞ ĐẦU 1 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KINH TẾ- HỘI NÔNG THÔN 6 1.1. Cơ sở lý luận về phát triển hạ tầng KT - XH nông thôn 6 1.2....
 • 219
 • 2,529
 • 7

Biến đổi hội nông thôn Việt Nam do quá trình chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp

Biến đổi xã hội ở nông thôn Việt Nam do quá trình chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp

Công nghệ - Môi trường

... nạn hội gia tăngTrước đây, đời sống hội nông thôn rất thanh bình, an toàn. Nông thôn thường là nơi mà người dân thành thị trở về để tìm kiếm sự thanh thản, an lành. Người dân nông thôn ... đại thôn quê.Theo số liệu điều tra về tình hình tội phạm, tệ nạn hội huyện Gia Viễn những năm gần đây cho thấy, số vụ tội phạm, tệ nạn hội các tăng nhanh, tập trung nhiều các ... 75.NHỮNG BIẾN ĐỔI HỘI NÔNG THÔN VIỆT NAM DO QUÁ TRÌNH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP (QUA TÌM HIỂU NINH BÌNH)Ngô Thị Phượng*Đặt vấn đềNhững năm gần đây nông thôn Việt Nam đang...
 • 15
 • 951
 • 1

Luận văn thạc sĩ về phát triển hạ tầng kinh tế- hội nông thôn tỉnh Bắc Ninh, kinh nghiệm và giải pháp

Luận văn thạc sĩ về phát triển hạ tầng kinh tế- xã hội ở nông thôn tỉnh Bắc Ninh, kinh nghiệm và giải pháp

Thạc sĩ - Cao học

... bằng hội nông thôn và đối với nông dân. Do nguồn lực cho phát triển hạ tầng KT - XH nông thôn không phải lúc nào cũng dồi dào, sẵn có mà việc đầu tư xây dựng hạ tầng KT - XH nông thôn ... nước sạch nông thôn, hệ thống chợ, hệ thống giáo dục, y tế… ở nông thôn. Nội dung của luận án không đề cập đến các tổ chức, thiết chế hội đối với sự phát triển KT - XH nông thôn. + Sự ... sinh hoạt kinh tế, hội, dân sinh trong cộng đồng làng và do làng quản lý, sở hữu và sử dụng, làm nền tảng cho sự phát triển KT - XH nông thôn. Hạ tầng KT - XH nông thôn bao gồm hạ tầng...
 • 219
 • 1,839
 • 9

Thực trạng thúc đẩy phát triển hạ tầng kinh tế hội nông thôn tỉnh Bắc Ninh

Thực trạng thúc đẩy phát triển hạ tầng kinh tế xã hội ở nông thôn tỉnh Bắc Ninh

Tiến sĩ

... KT - XH nông thôn phải đảm bảo duy trì sự ổn định hội vùng nông thôn. Về cơ bản, các nước đang phát triển nói chung, Việt Nam nói riêng, dân số vẫn chủ yếu sống khu vực nông thôn. Phát ... nông thôn hiện nay. * Hệ thống hạ tầng thông tin - viễn thông nông thôn Hệ thống thông tin bao gồm mạng lưới cơ sở vật chất, các phương tiện phục vụ cho việc cung cấp thông tin, trao đổi thông ... lý. Thực tế cho thấy, nhiều vùng nông thôn, vấn đề ô nhiễm môi trường đất, nước và không khí nông thôn, nhất là các làng nghề nông thôn ngày càng trở nên nghiêm trọng. Các chất thải dạng...
 • 219
 • 660
 • 0

GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI Phát triển hạ tầng kinh tế- hội nông thôn tỉnh Bắc Ninh, kinh nghiệm và giải pháp

GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI Phát triển hạ tầng kinh tế- xã hội ở nông thôn tỉnh Bắc Ninh, kinh nghiệm và giải pháp

Quản trị kinh doanh

... nông thôn hiện nay. * Hệ thống hạ tầng thông tin - viễn thông nông thôn Hệ thống thông tin bao gồm mạng lưới cơ sở vật chất, các phương tiện phục vụ cho việc cung cấp thông tin, trao đổi thông ... nước sạch nông thôn, hệ thống chợ, hệ thống giáo dục, y tế… ở nông thôn. Nội dung của luận án không đề cập đến các tổ chức, thiết chế hội đối với sự phát triển KT - XH nông thôn. + Sự ... triển KT - XH nông thôn theo mục tiêu đã định. * Về phía Nhà nước: Trong CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn nước ta, Nhà nước luôn chú trọng đến phát triển hạ tầng KT - XH nông thôn. Do vậy,...
 • 59
 • 478
 • 0

Phát triển hạ tầng kinh tế- hội nông thôn tỉnh Bắc Ninh, kinh nghiệm và giải pháp.pdf

Phát triển hạ tầng kinh tế- xã hội ở nông thôn tỉnh Bắc Ninh, kinh nghiệm và giải pháp.pdf

Quản trị kinh doanh

... giao thông… 6Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KINH TẾ - HỘI NÔNG THÔN 1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KINH TẾ - HỘI NÔNG THÔN ... XH hoàn thiện và đồng bộ nông thôn sẽ góp phần tạo tiền đề đẩy mạnh CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn. Tiếp theo đó, sự phát triển của khu vực nông nghiệp và nông thôn sẽ có tác động tích ... sắc. Cũng từ đó, quan hệ sở hữu đất đai đã trở thành trung tâm của các mối quan hệ hội trong nông thôn. Không chỉ khu vực nông thôn mà ngay khu vực đô thị, các công trình hạ tầng KT...
 • 219
 • 376
 • 0

THỰC TRẠNG Phát triển hạ tầng kinh tế- hội nông thôn tỉnh Bắc Ninh, kinh nghiệm

THỰC TRẠNG Phát triển hạ tầng kinh tế- xã hội ở nông thôn tỉnh Bắc Ninh, kinh nghiệm

Quản trị kinh doanh

... hướng xã hội chủ nghĩa gắn với phát triển kinh tế tri thức, phải tiếp tục “Đẩy mạnh hơn nữa CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn, giải quyết đồng bộ các vấn đề nông nghiệp nông thônnông dân”[25, ... - XH nông thôn năm 1997 - 2007 Đơn vị tính: Triệu đồng Năm Giao thông nông thôn Kiên cố hóa kênh mương (cấp 3) Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn Chợ nông thôn ... kho bãi nông thôn Ở Bắc Ninh, về cơ bản chợ trên địa bàn nông thôn được hình thành từ những năm 1990 trở về trước. Hầu hết các chợ nông thôn trên địa bàn đều đã phân cấp cho UBND các quản...
 • 74
 • 725
 • 1

Bất bình đẳng hội trong tiếp cận các dịch vụ y tế của người dân hiện nay (nghiên cứu trường hợp tại phường dịch vọng hậu cầu giấy hà nội và tân lập đan phương hà tây)

Bất bình đẳng xã hội trong tiếp cận các dịch vụ y tế của người dân hiện nay (nghiên cứu trường hợp tại phường dịch vọng hậu  cầu giấy  hà nội và xã tân lập  đan phương  hà tây)

Khoa học xã hội

... hóa - hội Hệ thống chính sách y tế Kinh tế (Mức sống) Địa vị hội Khoảng cách địa lí Tiếp cận nguồn thông tin y tế Bất bình đẳng hội trong ... học hội, Hà Nội 28. Đỗ Thiên Kính (Chủ nhiệm đề tài) (2007), BBĐXH khu vực nông thôn hiện nay (qua cách tiếp cận BBĐ về cơ hội) , Đề tài cấp Viện, Viện Khoa học hội Việt Nam, Viện hội ... trợ hội, Trung tâm phát triển Thông tin Việt Nam, Hà Nội. 34. Nguyễn Thế Phán (2002), hội học, Nxb Lao động – hội, Hà Nội 35. Đỗ Nguyên Phương, Phạm Huy Dũng (2004), hội hóa y tế ở...
 • 16
 • 867
 • 0

Bất bình đẳng hội potx

Bất bình đẳng xã hội potx

Cao đẳng - Đại học

... t bình   ng h i” là gì? Bình   ng”    c hi u trên 2 bình di n có quan h  m t thi t v i nhau : bình di n t  nhiên và bình di n h i. Trên bình di n t  nhiên, bình ... n b t bình   ng h i là s   a d ng và khác nhau gi a các h i và n n v n hóa. Do  ó mà trong nh ng h i khác nhau thì m c   và tính ch t c a b t bình   ng h i ... so v i nông thôn. Tuy nhiên  ó v n ch a ph i là t t c  c  s  c a vi c hình thành nên b t bình   ng h i.Và m t trong nh ng c  s  khác t o nên b t bình   ng h i...
 • 8
 • 394
 • 1

VẤN ĐỀ GIẢM ĐÓI NGHÈO VÀ PHÁT TRIỂN HỘI NÔNG THÔN VIỆT NAM − TẦM NHÌN, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP pdf

VẤN ĐỀ GIẢM ĐÓI NGHÈO VÀ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI Ở NÔNG THÔN VIỆT NAM − TẦM NHÌN, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP pdf

Báo cáo khoa học

... một nội dung cơ bản là phần "phát triển hội nông thôn& quot;. Tất nhiên, "phát triển hội& quot; là một thuật ngữ có khái niệm rộng, đây chúng tôi chỉ tập trung phân tích những ... giảm bớt sự bất công bằng về kinh tế - hội đang gia tăng. - Mạng l7ới bảo trợ hội có đem lại sự ổn định hội trong quá trình chuyển đổi kinh tế nhanh chóng hay không? đó mức sống ... ;!"</%"1')"*/=">?"1@*:"1A(">B"1A&">C":(D%"*:'E=">F(G">H*:"1'I(":(D%">0*:"J?"KL"MN1"M8*'">O*:">B*:":(B"1@*:P"* Bất bình đẳng Việt Nam (dù là giữa các vùng, giữa thành thị với nông thôn) mức độ trung bình, vừa phải so với chuẩn quốc tế. Điều đáng lo...
 • 4
 • 725
 • 0

Xem thêm