bảo vệ mật khẩu 5

bài 7 xác thực và quản lý tài khoản

bài 7 xác thực và quản lý tài khoản

Quản lý đô thị - Đất đai - Công tác xã hội

... Chế độ bảo vệ hình nên thiết lập để yêu cầu mật phục hồi Thiết lập mật bảo vệ ROM BIOS Sử dụng khóa vật lý bảo vệ máy tính để không cho phép mở máy Các biện pháp quản lý mật tối ưu Thay đổi mật ... Không sử dụng lại mật cũ Bài - Xác thực quản lý tài khoản 20 Bảo vệ mật (5/ ) Các thủ tục quản lý mật tối ưu (tiếp.) Không viết mật Sử dụng mật riêng cho tài khoản Thiết lập mật tạm thời cho việc ... thực quản lý tài khoản 17 Bảo vệ mật (2/) Phương thức chương trình công mật Kiểm tra đối chiếu mật với 1000 mật thông dụng Kết hợp mật với hậu tố thông dụng Sử dụng 5. 000 từ thông dụng, 10.000...
 • 54
 • 1,220
 • 0

nghiên cứu giải pháp xác thực và bảo mật tài liệu trong trao đổi văn bản trên môi trường mạng giữa các cơ quan nhà nước

nghiên cứu giải pháp xác thực và bảo mật tài liệu trong trao đổi văn bản trên môi trường mạng giữa các cơ quan nhà nước

Khoa học tự nhiên

... 274edebf e76f65fb d51ad2f1 4898b95b SHA -51 2: (0x)cf83e1 35 7eefb8bd f 154 2 850 d66d8007 d620e4 05 0b5715dc 83f4a921 d36ce9ce 47d0d13c 5d85f2b0 ff8318d2 877eec2f 63b931bd 47417a81 a538327a f927da3e ... Hash: SHA-1: (0x)da39a3ee 5e6b4b0d 3 255 bfef 956 01890 afd80709 SHA- 256 : (0x)e3b0c442 98fc1c14 9afbf4c8 996fb924 27ae41e4 649b934c a4 959 91b 7 852 b 855 SHA-384: (0x)38b060a7 51 ac9638 4cd9327e b1b1e36a ... Những chứng minh độ an toàn bảo mật góc độ lý thuyết tảng kỹ thuật mật mã để luận văn áp dụng mô hình bảo mật thông tin Trang 39 Chƣơng-3 GIẢI PHÁP XÁC THỰC VÀ BẢO MẬT Từ nghiên cứu chương chương...
 • 62
 • 345
 • 0

Những khó khăn thách thức và hướng giải quyết của các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam

Những khó khăn thách thức và hướng giải quyết của các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... lại đa dạng, chất lượng đảm bảo, trưng bày bắt mắt, … Cũng giống siêu thị Metro bây giờ, họ có 10.000 15. 000 loại mặt hàng với giá bán thấp so với siêu thị nội từ 10- 15% (Theo: “nguy thua sân nhà” ... Metro Cash$Carry cho biết, Metro vừa chi gần 20- 25 triệu Euro để trang bị hệ thống cung ứng hàng (kho lạnh, xe chuyên dụng, thiết bị kiểm tra, bảo quản hàng hoá,…) theo chuẩn Metro toàn cầu chi ... kế lại cửa hàng, cung cấp quầy kệ, bảng hiệu… vào khoảng 100- 150 triệu đồng/ cửa hàng Trước mắt, tháng 7/2006, công ty khai trương 50 0 cửa hàng tiện lợi đầu tiên, cửa hàng gây nhiều ý người tiêu...
 • 21
 • 417
 • 0

Nghiên cứu giải pháp xác thực và bảo mật trong trao đổi tài liệu trên môi trường mạng giữa các cơ quan nhà nước

Nghiên cứu giải pháp xác thực và bảo mật trong trao đổi tài liệu trên môi trường mạng giữa các cơ quan nhà nước

Thạc sĩ - Cao học

... hệ thống thông tin cần giữ bí mật, bảo vệ không bị thay đổi không phép Trong sản phẩm hệ thống CNTT thực chức chúng, thông tin cần kiểm soát để đảm bảo chúng bảo vệ chống lại nguy cơ, ví dụ việc ... chối bỏ an toàn bảo mật thông tin Bảng 1.1 Một số kỹ thuật công nghệ giải yêu cầu an toàn bảo mật Yêu cầu Công nghệ - Kỹ thuật Bí mật Mã hóa giải mã dựa vào khóa Xác thực Sử dụng tên mật người dùng, ... khóa mã hóa giải mã, minh hoạ Hình 1.1 Độ an toàn hệ mật phụ thuộc vào bí mật khóa Hình 1.1 Hệ mật khóa đối xứng đảm bảo tính bí mật xác thực Hệ mật khóa công khai sử dụng cặp khóa (khóa riêng khóa...
 • 19
 • 474
 • 1

tìm hiểu những vấn đề kỹ thuật cơ bản có liên quan đến việc thực hiện IP-VPN

tìm hiểu những vấn đề kỹ thuật cơ bản có liên quan đến việc thực hiện IP-VPN

Kỹ thuật

... thuật toán bảo mật sử dụng với IPSec) The ESP CBC-Mode Cipher Algorithms (thuật toán mật mã kiểu CBC cho ESP) Chủ đề Thời gian IPSec 8/19 95 AH 8/19 95 ESP 8/19 95 MD5 8/19 95 DES 8/19 95 HMAC 1/1997 ... trùng .55 Hình 3.14: Kết hợp SA kiểu Tunnel điểm cuối trùng 55 Hình 3. 15: Kết hợp SA kiểu Tunnel điểm cuối trùng 55 Hình 3.16: Các chế độ chính, chế độ công, chế độ nhanh IKE 57 Hình ... chức toàn vẹn bảo mật đảm bảo kẻ không phép thay đổi gói truyền Tunnel người sử dụng nhờ nội dung gói bảo vệ chống việc truy nhập trái phép Ngoài ra, tùy chọn truyền Tunnel bảo vệ toàn vẹn tiêu...
 • 119
 • 222
 • 0

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần hóa chất thiết bị và vật tư KHKT nghệ an

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần hóa chất thiết bị và vật tư KHKT nghệ an

Kinh tế - Quản lý

... 0,8872 6.7 75. 4 25. 556 = 0,7 352 - 15, 2 Tỷ suất đầu tư 480.404.167 (Lần) 5. 539.360.948 420.0 45. 373 = 0,0867 6.7 75. 4 25. 556 =0,062 -0,0247 Khả toán hành (Lần) 5. 539.360.948 642.880.960 6.7 75. 4 25. 556 = 0.0862 ... Đơn vị tính:đồng Số tiền Nợ Có 156 4.7 25. 291 156 15. 324.889 156 62.312.7 35 156 10.897.320 156 1. 250 .000 156 ………… 454 .398.000 911 x ……… 454 .398.000 454 .398.000 454 .398.000 Ngày 30 tháng 12 năm ... DC-TCN9 DC-CADA 156 156 156 156 156 156 Cái Bộ Bộ Bộ Bộ Cái 10 1 1 10 1 1 6. 755 ,22 63.840,00 9.120,00 169.710,00 42 .56 0,00 10.000,00 67 .55 2 63.840 9.120 169.710 42 .56 0 40.000 4.7 25. 291 -Tổng số...
 • 66
 • 199
 • 0

40 nhắc nhở ngắn nhưng sẽ giúp bạn có một cuộc sống lành mạnh và thư thái hơn

40 nhắc nhở ngắn nhưng sẽ giúp bạn có một cuộc sống lành mạnh và thư thái hơn

Tâm lý - Nghệ thuật sống

... Đừng làm sức Phải giữ giới hạn cho thân 14 - Đừ ng coi nghiêm tr ọng, coi nh không sánh n ổi 15 - Đừ ng phí n ăng l ực quý báu vào nh ững chuy ện ng ồi lê đôi mách 16 - Hãy bi ết m nhi ều h ... h ơn n ữa 24 - Không bu ộc ph ải th ắng m ọi cu ộc tranh cãi Hãy b ằng lòng v ới s ự b ất đồng 25 - Hãy thăm hỏi thường xuyên gia đình 26 - M ỗi ngày đưa l ại vài ều t ốt cho ng ười khác 27 - ... 33 - Hãy g ạt b ỏ m ọi chuy ện b ất l ợi, không đẹp ho ặc không vu 34 - Trời chữa lành chuyệ 35 - Dù cho m ọi hoàn c ảnh t ốt hay x ấu c ũng s ẽ thay đổ 36 - M ặc dù c ảm th th ế c ũng đứng...
 • 9
 • 308
 • 1

Kế Toán Bán Hàng Và Xác Định Kết Quả Bán Hàng Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Tin Học Và Điện Tử

Kế Toán Bán Hàng Và Xác Định Kết Quả Bán Hàng Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Tin Học Và Điện Tử

Kế toán

... Năm 2007 24.686.687.260 16.137. 259 .52 2 1.347.188.6 75 24.686.687.260 22.2 25. 526.326 2.461.160.934 81.147.978 112.763 .55 2 1.243.948.227 75. 523.349 2.686.687.260 155 . 456 .863 Kinh doanh 11.Thu nhập ... trước thuế 14 Thuế thu nhập doanh nghiệp 1 25. 976.971 35. 273 .55 2 155 . 456 .863 43 .52 7.922 phải nộp 15 Lợi nhuận (lỗ) sau thuế thu 90.703.419 111.928.941 50 . 453 .622 nhập doanh nghiệp - Qua bảng số liệu ... TK 911 : 355 .000.000 Có TK 642 : 355 .000.000 + Kết hoạt động bán hàng tháng 2/2007 = 6.669.600.000 – 5. 956 .600.000 – 355 .000.000 = 358 .100.000 - Kết chuyển lợi nhuận kỳ Nợ TK 911: 358 .100.000...
 • 72
 • 202
 • 0

Thực trạng công tác kế toán tại công ty Cổ phần công nghệ tin học và điện tử

Thực trạng công tác kế toán tại công ty Cổ phần công nghệ tin học và điện tử

Kế toán

... 654 926 3.068 35 12 23 8 25 786 39 1.130 316 814 ng Quc Thng 20.477 114 251 29. 95 21.21 8.743 897 1.3 25 6 .52 1 41 23 18 350 344 1.339 3 75 964 So sỏnh S tin T l % 9.731 147% 137 220% 9 .59 4 147% 5. 499 ... 147% 137 220% 9 .59 4 147% 5. 499 134% 4.0 95 243 399 3. 453 11 -5 -4 75 -442 -33 209 59 150 188% 137% 143% 212% 117% 192% 78% 42% 44% 15% 118% 118% 118% MSV: 05A16398N Trng i hc Kinh doanh v Cụng ngh ... lc 5) Vớ d 1: Tớnh lng tr cho ễng Trn ng Tỳ, vi chc v Giỏm c H s cp bc: 4 .5 Lng c bn: 900.000 ng Lng G = 4 .5 x 900.000 = 4. 050 .000 ng Vy lng ca ễng Trn ng Tỳ l: 4. 050 .000 ng ng Quc Thng MSV: 05A16398N...
 • 33
 • 315
 • 0

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Thương mại và đầu tư giao thông vận tải

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Thương mại và đầu tư giao thông vận tải

Kế toán

... 13.877.114.437 20.876 .52 5.9 25 31.102.032 .57 4 22.7 05. 533 91.4 75. 480 155 .383. 256 Nguồn vốn kinh doanh Tổng doanh thu Lợi tức trớc thuế tiêu tiền lơng (giai đoạn 2003 - 20 05) Đơn vị tính: VNĐ Chỉ ... : 58 4.984 .58 9đ - Thuế khoản phải nộp Nhà nớc : 292. 256 . 957 đ - Phải trả công nhân viên : 21.933.314đ - Các khoản phải trả phải nộp khác : 5. 722. 255 .302đ - Nguồn vốn chủ sở hữu : 5. 820 .58 1.2 85 ... bq/tháng Đào Mạnh Hà KT2 - K34 năm 2003 năm 2004 năm 20 05 454 .58 4.000 56 3.917.200 700.046.712 52 (ngời) 55 (ngời) 62 (ngời) 728 .50 0 854 .420 940.923 40 Chuyên đề thực tập: Kế toán bán hàng xác...
 • 89
 • 246
 • 0

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Thương mại và Đầu tư Giao thông Vận tải

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Thương mại và Đầu tư Giao thông Vận tải

Kế toán

... 31.102.032 .57 4 22.7 05. 533 91.4 75. 480 155 .383. 256 tiêu tiền lơng (giai đoạn 2003 - 20 05) Đơn vị tính: VNĐ Chỉ tiêu Tổng quỹ lơng năm 2003 năm 2004 năm 20 05 454 .58 4.000 56 3.917.200 700.046.712 52 (ngời) 55 ... - 20 05) Đơn vị tính: VNĐ Chỉ tiêu Nguồn vốn kinh doanh Tổng doanh thu Lợi tức trớc thuế năm 2003 Năm 2004 năm 20 05 5.480.190.617 5. 104.243.799 5. 082 .58 1.2 85 13.877.114.437 20.876 .52 5.9 25 31.102.032 .57 4 ... khoản phải nộp Nhà nớc : 292. 256 . 957 đ - Phải trả công nhân viên : 21.933.314đ - Các khoản phải trả phải nộp khác : 5. 722. 255 .302đ - Nguồn vốn chủ sở hữu : 5. 820 .58 1.2 85 Thị trờng mua, bán hàng...
 • 100
 • 416
 • 0

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Thương mại và Đầu tư Giao thông Vận tải (2)

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Thương mại và Đầu tư Giao thông Vận tải (2)

Kế toán

... 31.102.032 .57 4 22.7 05. 533 91.4 75. 480 155 .383. 256 tiêu tiền lơng (giai đoạn 2003 - 20 05) Đơn vị tính: VNĐ Chỉ tiêu Tổng quỹ lơng năm 2003 năm 2004 năm 20 05 454 .58 4.000 56 3.917.200 700.046.712 52 (ngời) 55 ... - 20 05) Đơn vị tính: VNĐ Chỉ tiêu Nguồn vốn kinh doanh Tổng doanh thu Lợi tức trớc thuế năm 2003 Năm 2004 năm 20 05 5.480.190.617 5. 104.243.799 5. 082 .58 1.2 85 13.877.114.437 20.876 .52 5.9 25 31.102.032 .57 4 ... khoản phải nộp Nhà nớc : 292. 256 . 957 đ - Phải trả công nhân viên : 21.933.314đ - Các khoản phải trả phải nộp khác : 5. 722. 255 .302đ - Nguồn vốn chủ sở hữu : 5. 820 .58 1.2 85 Thị trờng mua, bán hàng...
 • 100
 • 221
 • 0

Hàm băm xác thực và chữ ký số

Hàm băm xác thực và chữ ký số

Cao đẳng - Đại học

... hớn 0 .5?  Theo lý thuyết xác suất thống kê gọi số sinh viên lớp k, xác suất q để người trùng ngày sinh tỷ số cách chọn k ngày khác 3 65 ngày số cách chọn k ngày 3 65 ngày Vậy: q = Ck3 65/ 365k  ... sinh là: p = – q = – Ck3 65/ 365k Các hàm băm tính toàn vẹn liệu    Để p > 0 .5 k > 22 hay k =23, cụ thể p = 0 .50 73 Khi chưa tính toán chi tiết nghĩ lớp phải có khoảng 3 65/ 2 tức 184 sinh viên Nhưng ... số khái niệm:  Xác thực mẩu tin liên quan đến khía cạnh sau truyền tin mạng  Bảo vệ tính toàn vẹn mẩu tin: bảo vệ mẩu tin không bị thay đổi có biện pháp phát mẩu tin bị thay đổi đường truyền...
 • 34
 • 2,076
 • 17

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty thương mại và đầu tư Giao thông vận tải

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty thương mại và đầu tư Giao thông vận tải

Kế toán

... - 20 05) Đơn vị tính: VNĐ Chỉ tiêu Nguồn vốn kinh doanh Tổng doanh thu Lợi tức trớc thuế năm 2003 Năm 2004 năm 20 05 5.480.190.617 5. 104.243.799 5. 082 .58 1.2 85 13.877.114.437 20.876 .52 5.9 25 31.102.032 .57 4 ... lienhe@docs.vn Tel : 0918.7 75. 368 Chỉ tiêu Tổng quỹ lơng Số CBCNV Thu nhập bq/tháng năm 2003 năm 2004 năm 20 05 454 .58 4.000 56 3.917.200 700.046.712 52 (ngời) 55 (ngời) 62 (ngời) 728 .50 0 854 .420 940.923 Website: ... 20.876 .52 5.9 25 31.102.032 .57 4 22.7 05. 533 91.4 75. 480 155 .383. 256 tiêu tiền lơng (giai đoạn 2003 - 20 05) Đơn vị tính: VNĐ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.7 75. 368 Website: http://www.docs.vn...
 • 104
 • 202
 • 0

Hoạt động đâu tư phát triển tại công ty Cổ phần Quan hệ quốc tế và đầu tư sản xuất-CIRI. Thực trạng và giải pháp

Hoạt động đâu tư phát triển tại công ty Cổ phần Quan hệ quốc tế và đầu tư sản xuất-CIRI. Thực trạng và giải pháp

Kinh tế - Thương mại

... 58 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.7 75. 368 5. 1.1 Khối lượng vốn đầu tư thực 58 5. 1.2 Tài sản cố định huy động tăng thêm 59 5. 1.3 Hoạt ... 45 4.1 Lĩnh vực đầu tư bất động sản 45 4.2 Lĩnh vực đầu tư lượng 51 4.3 Lĩnh vực đầu tư tài đầu tư khác .54 Kết hoạt động đầu tư phát triển công ty .58 5. 1 ... 60 5. 1.4 Đầu tư phát triển góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 61 5. 1 .5 Đầu tư phát triển giúp cải thiện đời sống người lao động 62 5. 2 Những tồn nguyên nhân 63 5. 2.1...
 • 12
 • 383
 • 0

Hoạt động đâu tư phát triển tại công ty Cổ phần Quan hệ quốc tế và đầu tư sản xuất-CIRI. Thực trạng và giải pháp

Hoạt động đâu tư phát triển tại công ty Cổ phần Quan hệ quốc tế và đầu tư sản xuất-CIRI. Thực trạng và giải pháp

Kinh tế - Thương mại

... sách nhà 10 .50 0 20 05 18.600 9 .50 0 2006 22 .50 0 8.700 2007 24.300 8.000 2008 25. 000 7 .50 0 nước Vốn vay tín dụng 3.000 Vốn khách hàng trả 600 7.000 950 9.600 2 .50 0 10 .50 0 3.400 10 .50 0 450 0 trước Vốn ... doanh: Năm 2004 20 05 2006 20 2007 2008 Tổng Triệu đồng 35. 947 % 100 doanh thu Hoạt động ĐT 37.290 100 159 .120 100 120.632 100 79.083 100 25 29 32 28 24 15 25 26 15 12 15 18 18 17 15 15 17 17 kinh doanh ... 20 05 2860 2006 3600 2007 4000 2008 4200 100 100 100 100 100 1600 2300 3000 3400 3600 76,2 80,4 80,6 82 ,5 83,3 Đầu tư vào Triệu 320 440 55 0 620 650 tài sản cố đồng % định vô 15, 2 15, 2 15, 3 15, 5...
 • 75
 • 438
 • 0

Nghiên cứu, tìm hiểu chữ ký số và ứng dụng của nó để kiểm soát, xác thực và bảo vệ thông tin trong hộ chiếu điện tử

Nghiên cứu, tìm hiểu chữ ký số và ứng dụng của nó để kiểm soát, xác thực và bảo vệ thông tin trong hộ chiếu điện tử

Lập trình

... cầu an toàn bảo mật thông tin Hiện biện pháp công ngày tinh vi, đe dọa tới an toàn bảo mật thông tin Vì cần thiết lập phƣơng pháp đề phòng cần thiết Mục đích cuối an toàn bảo mật bảo vệ thông tin ... dụng hệ thống bảo mật 3.2.1.1 Quy định chung Tất quốc gia phải sử dụng thuật toán đồng để sinh khóa (chứng chỉ) bảo mật cấp quốc gia, khóa bảo mật hộ chiếu ứng dụng đối tƣợng bảo mật( SOD), độ ... = (x1,…, xn) = x b Thực thi hệ mật xếp ba lô Chọn n = 6, khóa bí mật có p = 737, A= {12, 17, 33, 74, 157 , 316}, a=6 35 Tính đƣợc khóa công khai { 250 , 477, 319, 55 9, 200, 196} Với rõ x = 101101...
 • 58
 • 934
 • 6

Xem thêm