bản báo cáo công ty

Tổng hợp các đơn mẫu văn bản phụ lục báo cáo công ty

Tổng hợp các đơn mẫu văn bản phụ lục báo cáo công ty

Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

... nghiệp Trắc địa Bản đồ 305;… - Công ty Cổ phần Đầu tư Tư vấn Thiết kế xây dựng; Công ty Nhựa Tiền Phong; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Du lịch Vận tải Đông Nam Á; Công ty Đo đạc Địa Công trình;… - ... biệt) Quy chế Quy định Thông cáo Thông báo Hướng dẫn Chương trình Kế hoạch Phương án Đề án Dự án Báo cáo Biên Tờ trình Hợp đồng Công văn Công điện Bản ghi nhớ Bản cam kết Bản thỏa thuận Giấy chứng ... định chất lượng giáo dục… - Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam; Tổng công ty Hàng hải Việt Nam; Tổng công ty Hàng không Việt Nam… - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản...
 • 41
 • 253
 • 0

tiểu luận môn quản trị bán hàng báo cáo báo cáo công ty thiết bị máy tính zenith kế hoạch chiến lược kinh doanh đối với việc sụt giảm doanh số

tiểu luận môn quản trị bán hàng báo cáo báo cáo công ty thiết bị máy tính zenith kế hoạch chiến lược kinh doanh đối với việc sụt giảm doanh số

Quản trị kinh doanh

... 20 20 10,000,000 Hiện (0) 30 20 20 30 9,500,000 Dự báo (%) 33,3 21,7 18,3 26,7 9,500,000 Dự báo ($) 3163,5 2061,5 1738,5 2536,5 9,500,000 CÔNG TY THIẾT BỊ MÁY TÍNH ZENITH KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC KINH ... 20 10,000,000 Hiện (0) 30 20 20 30 9,500,000 Dự báo (%) 30 13,3 20 45 9,025,000 Dự báo ($) 2707,5 1200,325 1805 4061,25 9,774,075 PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO TRUNG BÌNH DỊCH CHUYỂN GIẢN ĐƠN Phía Tây Trung ... 10,000,000 Hiện (0) 30 20 20 30 9,500,000 Dự báo (%) 33,3 21,7 18,3 26,7 9,500,000 Dự báo ($) 3163,5 2061,5 1738,5 2536,5 9,500,000 PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO TRUNG BÌNH DỊCH CHUYỂN GIẢN ĐƠN Phía Tây...
 • 24
 • 386
 • 2

BẢN THUYẾT MINH báo cáo CÔNG TY MẠNH PHÚ

BẢN THUYẾT MINH báo cáo CÔNG TY MẠNH PHÚ

Kinh tế - Thương mại

... khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào sở kinh doanh đồng kiểm soát: - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn: - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác: Công ty sử dụng tiền ... Mua lý công ty đơn vị kinh doanh - khác kỳ báo cáo - Tổng giá trị mua lý; … … - Phần giá trị mua lý toán tiền … … khoản tương đương tiền; - Số tiền khoản tương đương tiền thực có công … … ty đơn ... sau thuế sau ban Giám đốc phê duyệt trích quỹ theo điều lệ công ty quy định pháp lý hành Tại thời điểm 31/12, lợi nhuận sau thuế công ty phân phối Lợi nhuận sau thuế phân phối không bao gồm phần...
 • 16
 • 67
 • 0

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO công ty phòng cháy chữa cháy thuận thiên

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO công ty phòng cháy chữa cháy thuận thiên

Kế toán tài chính

... khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào sở kinh doanh đồng kiểm soát: - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn: - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác: Công ty sử dụng tiền ... Mua lý công ty đơn vị kinh doanh - khác kỳ báo cáo - Tổng giá trị mua lý; … … - Phần giá trị mua lý toán tiền … … khoản tương đương tiền; - Số tiền khoản tương đương tiền thực có công … … ty đơn ... sau thuế sau ban Giám đốc phê duyệt trích quỹ theo điều lệ công ty quy định pháp lý hành Tại thời điểm 31/12, lợi nhuận sau thuế công ty phân phối Lợi nhuận sau thuế phân phối không bao gồm phần...
 • 18
 • 233
 • 0

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO công ty 36 minh hiền

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO công ty 36 minh hiền

Kế toán tài chính

... khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào sở kinh doanh đồng kiểm soát: - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn: - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác: Công ty sử dụng tiền ... Mua lý công ty đơn vị kinh doanh khác b - kỳ báo cáo - Tổng giá trị mua lý; … … - Phần giá trị mua lý toán tiền … … khoản tương đương tiền; - Số tiền khoản tương đương tiền thực có … … công ty đơn ... xây dựng dở dang: - Tổng số chi phí XDCB dở dang: Trong (Những công trình lớn): + Công trình………… + Công trình………… Quyền phát hành Bản quyền, sáng chế - TSCĐ vô hình khác Tổng cộng - Cuối năm...
 • 14
 • 197
 • 0

Báo cáo công ty đá ốp lát cao cấp

Báo cáo công ty đá ốp lát cao cấp

Kinh tế - Thương mại

... thu Công ty có tăng trưởng vư • Có điều việc công ty tă cải tiến công nghệ, hiệu hoạt động nâng cao làm giá thành sản phẩm năm sản phẩm năm 2006 từ 3% đến 10% tuỳ anh Thu 006 Phân tích báo cáo ... cấp nhân tạo • Là Cty Việt Nam • Là nhà máy Châu Á • Hiện giới có 40 nhà máy hoạt động lĩnh vực Vị công ty • Cty có 100 mẫu sản phẩm khác • Hàng trăm sản phẩm khác phát triển • Công nghệ phù hợp ... thu uy tín Công ty •Video • Trên 90% sản phẩm Cty xuất khẩu, giao dịch toán ngoại tệ • Vì vậy, biến động tỷ giá có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty • Một số...
 • 48
 • 312
 • 1

Báo cáo: công ty cổ phần gốm từ sơn Viglacera

Báo cáo: công ty cổ phần gốm từ sơn Viglacera

Tài liệu khác

... Cụng ty TNHH Chng khoỏn Ngõn hng Cụng - AASC: toỏn (AASC) Cụng ty dch v t ti chớnh k toỏn v kim - Cụng ty: Cụng ty C phn gm T Sn Viglacera T chc t vn: CễNG TY CHNG KHON NHCT VIT NAM CễNG TY C ... cụng ty c cp Giy chng nhn ng ký kinh doanh T chc t vn: CễNG TY CHNG KHON NHCT VIT NAM CễNG TY C PHN GM T SN VIGLACERA BN CO BCH Danh sỏch nhng cụng ty m v cụng ty ca t chc xin ng ký, nhng cụng ty ... Cụng ty Gm xõy dng T Sn (trc thuc Tng cụng ty Thu tinh v Gm xõy dng) theo Quyt nh s 75/BXD-TC ngy 18/2/1995 ca B trng B Xõy dng Nm 2001, Cụng ty Gm xõy dng 382 ụng Anh c sỏp nhp vo Cụng ty Gm...
 • 40
 • 526
 • 2

Báo cáo Công ty TNHH một thành viên Thuốc Lá Cửu Long

Báo cáo Công ty TNHH một thành viên Thuốc Lá Cửu Long

Kế toán

... thị trường, xã hội phát triển đến đâu, Công ty bắt kịp nhịp độ đến 1.1.3 Chức Công ty: Công ty Thuốc Cửu Long doanh nghiệp nhà nước trực thuộc tổng Công ty Thuốc Việt Nam có chức sản xuất cung ... định - Xác định kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Lập tất báo cáo toán tài cho Công ty • Thủ quỹ: - Chịu trách nhiệm quỹ tiền mặt công ty - Theo dõi, cân đối, thu chi hàng ngày - Kiểm ... lập bảng đối chiếu công nợ với người bán (2 bản) Sau công ty người bán tiến hành đối chiếu khoản nợ phát sinh thống hình thức, thời gian chi trả ký tên vào bảng đối chiếu công nợ Kế toán vào bảng...
 • 42
 • 1,236
 • 0

Báo cáo công ty TNHH Cơ kim khí Sơn Hà

Báo cáo công ty TNHH Cơ kim khí Sơn Hà

Kinh tế - Thương mại

... bao cáo kế toán: - Báo cáo kế toán tiền mặt - Báo cáo kế toán ngân hàng - Báo cáo bán hàng công nợ phải thu - Báo cáo mua hàng công nợ phải trả - Báo cáo công nợ phải thu phải trả khác - Báo cáo ... doanh Công ty giảm sút nhẹ dù qui mô sản xuất tăng Vì Công ty nên xem xét lại hoạt đọng kinh doanh đẻ nâng cao hiệu thời gian tới 3.3 Tình hình lao động Công ty Tổng số cán công nhân viên Công ty ... động gián tiếp Công ty có trình độ Đại học lao động trực tiếp công nhân có trình độ tay nghề cao Cơ cấu lao động Công ty nghiêng phía lao động gián tiếp công ty sản xuât sản phẩm Công ty hầu hết...
 • 23
 • 290
 • 1

Báo cáo Công ty ELINCO

Báo cáo Công ty ELINCO

Kinh tế - Quản lý

... tiêu thụ sản phẩm công ty Cơ cấu mặt hàng : Công ty ELINCO công ty sản xuất kinh doanh nhiều mặt hàng, công tycó ba xí nghiệp trực thuộc sản xuất kinh doanh mặt hàng khác Chính mà công tính toán ... quảng cáo cho công ty Công ty thờng xuyên cử nhân viên xuống kiểm tra theo dõi chi nhánh mặt liên quan đến hàng hoá vấn đề tiêu thụ hàng hoá công ty , đồng thời giải vấn đề nảy sinh Công ty tổ ... Đối với khách hàng lớn , khách hàng công ty cần áp dụng hình thức quảng cáo trực tiếp Nội dung quảng cáo không giới thiệu sản phẩm công ty mà đề caolợi công ty công nghệ , khả phát triển sản phẩm...
 • 34
 • 235
 • 0

Báo cáo Công ty cho thuê tài chính-Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Báo cáo Công ty cho thuê tài chính-Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... v thu c: Cụng ty Hong Anh 11,7 t ng; Cụng ty C Phn c khớ v xõy lp s 7: 1.434 triu ng, Cty TNHH c Nguyờn: 1.236 triu ng, Cty Hong Linh: 810 triu ng, Cụng ty Qunh Giao 750, Cụng ty In Th K 198 ... Vit Nam hin ang cú 13 Cụng ty cho thuờ ti chớnh ang hot ng, gm 06 Cụng ty trc thuc cỏc NHTM nh nc, 04 Cụng ty cú u t nc ngoi v 03 Cụng ty thuc NHTM c phn Hin mi cú Cụng ty cho thuờ ti chớnh l thnh ... thuờ ti chớnh Vit Nam (gm 06 Cụng ty thuc NHTMQD v Cụng ty thuc NHTMCP) Theo s liu Hip hi cung cp tớnh n ht quý III/2008: Cụng ty chim th phn khong 13% (Sau Cụng ty cho thuờ ti chớnh II Ngõn hng...
 • 27
 • 267
 • 0

Báo cáo công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn

Báo cáo công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn

Điện - Điện tử - Viễn thông

... chớnh ca Cụng ty Giỏm c Cụng ty chu trỏch nhim trc Hi ng qun tr Cụng ty v Tng cụng ty v cỏc c ụng v li nhun ca Cụng ty Cn c li nhun thc hin nm ó c kim toỏn, Cụng ty thc hin trớch np thu thu nhp ... Xõy Dng quyt nh s 366/BXD-TCL hp nht Cụng ty Kinh doanh Vt t s v Nh mỏy Xi mng Bm Sn, i tờn thnh Cụng ty Xi mng Bm Sn, l cụng ty nh nc trc thuc Tng cụng ty Xi mng Vit Nam Cựng vi s tng trng chung ... Cụng ty Xi mng Bm Sn ó tin hnh xỏc nh li giỏ tr, sp xp b trớ li lao ng, hp lý hoỏ cỏc khõu sn xut, hon thnh cỏc bc chuyn i hot ng ca cụng ty sang mụ hỡnh cụng ty c phn Ngy 01/05/2006 Cụng ty ó...
 • 64
 • 187
 • 0

Tài liệu Báo cáo "Công ty chứng khoán" ppt

Tài liệu Báo cáo

Báo cáo khoa học

... chế tổ chức hoạt động công ty chứng khoán Một số công ty nhỏ, phải hợp lực với lực tài người quản trị công ty, kể lãnh đạo công ty phải người có trình độ, chuyên môn công ty đứng vững phát triển ... soát lẫn tổng giám đốc, phó tổng giám đốc công ty Tiếp đó, Công ty Chứng khoán VNS, Công ty Chứng khoán Tràng An, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng thông báo thay đổi chủ tịch hội đồng quản trị ... hành Công ty chứng khoán muốn lập, đóng cửa chi nhánh phải UBCKNN chấp thuận Các nghiệp vụ công ty chứng khoán 4.1 Môi giới chứng khoán Là hoạt động kinh doanh công ty chứng khoán công ty chứng...
 • 32
 • 197
 • 0

Báo cáo " Công ty chứng khoán trong hệ thống pháp luật Việt Nam" pptx

Báo cáo

Báo cáo khoa học

... y có nghĩa l công ti chứng khoán l công ti trách nhiệm hữu hạn hay công ti cổ phần đợc quy định Luật công ti năm 1990 Sự khác công ti chứng khoán với công ti trách nhiệm hữu hạn, công ti cổ phần ... chứng khoán, công ti chứng khoán phải báo cáo với ủy ban chứng khoán nh nớc Nét đặc thù máy công ti chứng khoán l ngời đại diện Ngời đại diện cho công ti chứng khoán l ngời thay mặt cho công ti sở ... Trờng hợp vợt yêu cầu sử dụng vốn, đầu t vốn nh đ nêu trên, công ti phải thông báo cho ủy ban chứng khoán nh nớc Song song với việc báo cáo, công ti chứng khoán phải điều chỉnh cho đảm bảo đợc mức...
 • 6
 • 232
 • 1

Báo cáo " Công ty nắm vốn - hình thức để ngân hàng đầu tư vào lĩnh vực bảo hiểm theo Luật Hoa Kỳ " docx

Báo cáo

Báo cáo khoa học

... thông qua công ty Sau hình thành, FHC thuộc sở hữu cổ đông, đóng vai trò đầu tư vốn vào ngân hàng công ty ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán Bản thân ngân hàng liên bang công ty FHC ... công ty FHC sở hữu công ty bảo hiểm Tức là, nhờ liên kết công ty với công ty mẹ - công ty chóp FHC, tập đoàn tài hình thành Thực chất, FHC đóng vai trò tổ chức đầu tư vốn vào công ty nhận lợi ích ... hành Luật công ty nắm vốn ngân hàng, hay gọi Luật công ty đầu tư ngân hàng (Bank holding company Law- Luật BHC), Luật nhằm tạo sở pháp lý cho hình thành Công ty nắm vốn ngân hàng - Công ty đầu tư...
 • 7
 • 188
 • 0

Báo cáo " Công ty Xuyên quốc gia - chủ thể quan hệ quốc tế " pot

Báo cáo

Báo cáo khoa học

... thuật ngữ Công ty Xuyên quốc gia sử dụng chung để tất công ty hoạt động quy mô quốc tế, tức bao gồm ba loại nói [1] Với cách hiểu Công ty Xuyên quốc gia vậy, viết xem xét trình đặc điểm Công ty Xuyên ... hay Công ty Hudson Bay Vào thời giờ, công ty có ảnh hưởng định đến QHQT khuyến khích trực tiếp thi hành chủ nghĩa thực dân Có đoàn thám hiểm thực dân công ty tổ chức Nhiều xâm lược công ty khuyến ... QHQT Công ty Xuyên quốc gia ý nghĩa việc nghiên cứu QHQT, mà cần thiết nước ta bối cảnh mở cửa thu hút đầu tư nước hội nhập kinh tế quốc tế Quá trình phát triển Công ty Xuyên quốc gia Công ty Xuyên...
 • 11
 • 248
 • 0

báo cáo công ty cổ phần trúc thôn

báo cáo công ty cổ phần trúc thôn

Kế toán

... CH TCH CễNG TY CTY CP CTY CP THNG MI V DCH V VINDAS M CTY CP T SẫT CHU LA KHONG SN THNH CễNG (PROMINE) VLXD CễN SN CTY CP ễLễMIT VIT (VIDOMI) SVTH: Ló Th La Lp : Q1K5 12 NH MY GCH CTY TNHH MT ... THC TP CễNG TY 1.4.1 Mc tiờu chung ca cụng ty 1.4.2 nh hng phỏt trin cụng ty Phõn Tỡm hiu c im hot ụng kinh doanh ca Cụng ty 2.1 Phõn tich hot ụng tiờu th v hot ụng Marketing ca Cụng ty 2.1.1 Linh ... tranh ca Cụng ty c phn Trỳc Thụn Hiờn cụng ty co rt nhiờu i th cnh tranh liờn quan n cỏc chng loi sn phõm ca cụng ty: i vi sn phõm gch p lỏt ceramic: cụng ty gch p lỏt H Nụi (Tụng cụng ty VIG LACERA),...
 • 62
 • 189
 • 0

báo cáo công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện

báo cáo công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện

Quản trị kinh doanh

... trưởng Bộ Công nghiệp về việc cổ phần hóa Công ty Tư vấn xây dựng Điện Công ty Ccổ phần Tư vấn xây dựng Điện (dưới gọi là Công ty ) là Công ty cCổ phần được thành lập cổ phần hóa Công ty Tư ... công ty với tên: Công ty Khảo sát Thiết kế Điện (PIDC2) − Năm 1999 Công ty đổi tên thành: Công ty Tư vấn Xây dựng Điện (PECC2) − Năm 2007 Công ty đã chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Tư vấn ... thuộc Bộ Điện lực Ngày 11/1/1999, Công ty được đổi tên thành Công ty Tư vấn Xây dựng Điện (PECC2) và từ ngày 01/11/2007 Công ty đã chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện (PECC2),...
 • 46
 • 200
 • 0

Báo cáo công ty : Tân Hồng Hà part 1 pdf

Báo cáo công ty : Tân Hồng Hà part 1 pdf

Tài chính doanh nghiệp

... nguyên tắc công thống nhất: - Cán bộ, nhân viên trả lương tuỳ theo tính chất công việc vị trí công việc công ty dựa theo Bảng tính l ương Công ty Chế độ thù lao công ty xây dựng nhóm công việc ... 2000) Các doanh nghiệp tư nhân công ty TNHH, công ty hợp danh, công ty cổ phần hoạt động theo luật doanh nghiệp có giá trị từ ngày 1/1/2000 Công ty Tân Hồng Hà công ty trách nhiệm hữu hạn nên hoạt ... Nội công ty có đối thủ cạnh tranh nh công ty Đại Phong cung cấp sản phẩm nhãn hiệu Canon ,công ty Thái Việt,Thiên Minh nhà uỷ quyền Sharp ,công ty Ohú Hà với sản phẩm nhãn hiệu Toshiba ,công ty Hoa...
 • 13
 • 183
 • 0

Báo cáo công ty : Tân Hồng Hà part 2 pps

Báo cáo công ty : Tân Hồng Hà part 2 pps

Tài chính doanh nghiệp

... phẩm công ty Chủng loại sản phẩm mà công ty lựa chọn cung cấp loại máy thiết bị văn phòng dịch vụ hỗ trợ Trước năm 1996, tiền thân công ty cửa hàng bán thiết bị văn phòng mà thành lập công ty việc ... chiến l ược thị trường công ty 18 Đối với công ty thương mại, Marketing không công việc phận Những người làm marketing phát nhu cầu khách hàng hội đem lại lợi nhuận cho công ty Họ tích cực thông ... phân phối công ty cần phải định biện pháp khuyến mại Công ty cần soạn thảo chiến l ược khuyến mại toàn diện bao gồm việc quảng cáo th ương mại, kích thích tiêu thụ tuyên truyền Công ty cần sử...
 • 13
 • 114
 • 0

Xem thêm