bản đồ hành chính huyện yên thế tỉnh bắc giang

Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2002- 2010

Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2002- 2010

Kinh tế - Thương mại

... điều kiện tự nhiên của huyện Yên Thế có những lợi thế và hạn chế sau: - Lợi thế: Huyện Yên Thế có vị trí địa lý tơng đối thuận lợi, vừa có đồng bằng, trung du, vừa có đồi núi có thể cho phép ... thông của huyệnthể lu thông thuận tiện với thị xà Bắc Giang và các huyện lân cận trong tỉnh và các tỉnh bạn nh Thái Nguyên, Lạng Sơn, với 51 km đờng tỉnh lộ, 49,23 km đờng liên huyện, 475 ... Thuận lợi:+. Huyện Yên Thế có vị trí tơng đối thuận lợi để giao lu với các tỉnh, thành phố nh: Hà Nội, Thái Nguyên, Lạng Sơn Có địa hình đa dạng vừa có đồng bằng, trung du, vừa có đồi núi có...
 • 62
 • 1,110
 • 9

Đánh giá kết quả và tác động từ hoạt động khuyến nông của Trạm khuyến nông huyện Yên Thế - tỉnh Bắc Giang

Đánh giá kết quả và tác động từ hoạt động khuyến nông của Trạm khuyến nông huyện Yên Thế - tỉnh Bắc Giang

Kinh tế - Thương mại

... Phía Đông giáp với huyện Lạng Giang - Bắc Giang + Phía Tây giáp huyện Hợp Tiến, Võ Nhai, Phú Bình - Thái Nguyên+ Phía Nam giáp với huyện Tân Yên - Bắc Giang + Phía Bắc giáp với huyện Hữu Lũng - ... nhiên3.1.1.1. Vị trí địa lý Yên Thế là một huyện miền núi của tỉnh Bắc Giang, nằm ở vùng trung du và miền núi phía Bắc, Việt Nam. Trung tâm huyện cách thủ đô Hà Nội 75 Km về hướng Đông Bắc. Hệ thống giao ... xuất. Dân số và lao động của huyện Yên Thế cũng có nhiều điểm chung với các huyện miền núi khác của tỉnh Bắc Giang. Qua số liệu bảng 3, chúng ta thấy tổng dân số của huyện năm 2004 là 93.083 người,...
 • 91
 • 1,335
 • 3

Tài liệu Luận văn thạc sĩ: Phát triển chăn nuôi gà đồi của hộ nông dân huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang ppt

Tài liệu Luận văn thạc sĩ: Phát triển chăn nuôi gà đồi của hộ nông dân huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang ppt

Thạc sĩ - Cao học

... của huyện - Dự án: "Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận Gà đồi Yên Thế cho sản phẩm gà đồi của huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang& quot; do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang ... chăn nuôi gà đồi của hộ nông dân huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang những năm qua;- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển chăn nuôi gà đồi của hộ nông dân huyện Yên thế, tỉnh Bắc Giang; - Đề ... tổng đàn gia cầm cả nước năm 2007 33Hình 3.1 Bản đồ hành chính huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang 43Hình 4.1: Kênh tiêu thụ sản phẩm gà đồi tại huyện Yên Thế 69Hình 4.2: Tỷ lệ hộ mua con giống từ...
 • 170
 • 1,425
 • 7

Tài liệu Báo cáo "CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NGÀNH NÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN YÊN THẾ, TỈNH BẮC GIANG " pptx

Tài liệu Báo cáo

Báo cáo khoa học

... toán dựa vào tài liệu Phòng Thống kê, phòng Kinh tế huyện Yên Thế 88Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang 0500001000001500002000002500003000003500004000004500005000002003 ... đồng nhân dân huyện Yên Thế. “Báo cáo thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội của UBND huyện trình HĐND huyện Báo cáo kỳ họp cuối năm 2003,2004,2005,2006. Phòng Thống kê huyện Yên Thế. Niên giám ... xuất bản công ty hữu nghị 2007; từ tr.75 đến tr 92. Huyện ủy Yên Thế (2005). “Nghị quyết đại hội”. Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Yên thế lần thứ XIX năm 2005, tr.4-5. Hội đồng...
 • 9
 • 547
 • 2

nghiên cứu phát triển chăn nuôi gà đồi của hộ nông dân huyện yên thế, tỉnh bắc giang

nghiên cứu phát triển chăn nuôi gà đồi của hộ nông dân huyện yên thế, tỉnh bắc giang

Nông - Lâm - Ngư

... phát triển chăn nuôi gà đồi của hộ nông dân huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. b. Về không gianĐề tài thực hiện trên địa bàn huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Các nội dung chuyên sâu được khảo sát tại ... triển chăn nuôi gà đồi của hộ nông dân huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. 1.3 Câu hỏi nghiên cứu- Tình hình phát triển chăn nuôi gà đồi của các hộ nông dân huyện Yên Thế hiện nay như thế nào?- Những ... chăn nuôi gà đồi của hộ nông dân huyện Yên Thế? 1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu1.4.1 Đối tượng nghiên cứuNghiên cứu phát triển chăn nuôi gà đồi của hộ nông dân huyện Yên Thế, cụ thể:-...
 • 123
 • 969
 • 0

Báo cáo khoa học: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp ở huyện yên thế, tỉnh bắc giang potx

Báo cáo khoa học: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp ở huyện yên thế, tỉnh bắc giang potx

Báo cáo khoa học

... phòng Kinh tế huyện Yên Thế 88ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ ngµnh n«ng nghiÖp huyÖn Yªn ThÕ, tØnh B¾c Giang Bảng 5. Diện tích và cơ cấu diện tích gieo trồng cây hàng năm huyện Yên Thế 2003 2004 ... Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngỡnh nông nghiệp ở huyện yên thế, tỉnh bắc giang Ngô Thị Thuận thực sự gắn với thị trường tiêu thụ và quy hoạch để hình thành vùng sản xuất hàng hoá tập trung. Một ... NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 3.1. Thực trạng phát triển kinh tế của huyện Yên Thế Bảng 1. Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế của huyện Yên Thế qua 3 nămSo sánh (%) Diễn giải ĐVT 2004 2005 2006...
 • 10
 • 330
 • 0

luận văn đánh giá kết quả và tác động từ hoạt động khuyến nông của trạm khuyến nông huyện yên thế - tỉnh bắc giang

luận văn đánh giá kết quả và tác động từ hoạt động khuyến nông của trạm khuyến nông huyện yên thế - tỉnh bắc giang

Nông học

... tỉnh về cho UBND huyện, thị xã quản lý.Dựa vào quyết định trên của UBND tỉnh Bắc Giang, ngày 20/03/2003UBND huyện Yên Thế ra quyết định số 983 QĐ-UB về việc tiếp nhận Trạmkhuyến nông Yên Thế ... doanh của huyện Yên Thế qua 3 năm (04 -06) Cùng với xu thế đổi mới chung của cả nước, những năm gần đây đặc biệtlà từ năm 2000 đến nay nền KTXH của tỉnh Bắc Giang nói chung và huyện Yên Thế nói ... khuyến nông huyện Yên Thế - tỉnh Bắc Giang, cán bộ khuyến nông (CBKN) hiện đang làmviệc tại huyện, đại diện 3 xã (Bố Hạ, Đồng Kỳ, Tân Sỏi) và một số hộ dân đượclựa chọn trên địa bàn huyện. - 7...
 • 97
 • 652
 • 2

ứng dụng công nghệ gps xây dựng lưới địa chính phục vụ công tác thành lập bản đồ địa chính huyện ea kar tỉnh đắk lắk

ứng dụng công nghệ gps xây dựng lưới địa chính phục vụ công tác thành lập bản đồ địa chính huyện ea kar tỉnh đắk lắk

Kinh tế - Quản lý

... chiếu bản đồ - Sử dụng lưới chiếu hình nón đồng góc với 2 vĩ tuyến chuẩn 110 và210 để thể hiện các bản đồ địa hình cơ bản, bản đồ nền, bản đồ hành chính quốc gia ở tỷ lệ 1:1.000.000 và nhỏ ... chiếu hình trụ ngang đồng góc với múi chiếu 60 có hệsố điều chỉnh tỷ lệ biến dạng chiều dài k0 = 0,9996 để thể hiện các bản đồ địahình cơ bản, bản đồ nền, bản đồ hành chính quốc gia tỷ lệ ... theo mẫu trongPhụ lục 6b - Quy phạm thành lập bản đồ địa chính. Biên bản được lập thành 2 bản, 1 bản bàn giao cho UBND xã, 1 bản bàn giao cho Sở Tài nguyên và Môitrường lưu giữ.4.1.2.2 Lập...
 • 84
 • 1,432
 • 3

Thực trạng vấn đề rác thải sinh hoạt và đề xuất một số giải pháp xử lý rác thải trên địa bàn thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Thực trạng vấn đề rác thải sinh hoạt và đề xuất một số giải pháp xử lý rác thải trên địa bàn thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Kinh tế - Thương mại

... Nguyễn Bá Dũng-ktnn52cKinh tế tài nguyên môi trường Mã SV: 521066Phần I Mở đầu.Thị trấn Chờ là trung tâm văn hóa, chính trị của huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh. Những năm gần đây, thị trấn ... luận môn Sinh viên: Nguyễn Bá Dũng-ktnn52cKinh tế tài nguyên môi trường Mã SV: 521066đây tập trung toàn bộ các cơ quan hành chính của huyện nên việc kinh doanh buôn bán rất phát triển đặc biệt ... bàn huyện và từ những yêu cầu thực tế, tôi tiến hành nghiên cứu vấn đề: “ Thực trạng vấn đề rác thải sinh hoạt và đề xuất một số giải pháp xử lý rác thải trên địa bàn thị trấn Chờ, huyện Yên...
 • 13
 • 2,012
 • 1

Xem thêm