bạo lực giai đình

MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO THANH NIÊN SINH VIÊN TRONG HOÀN CẢNH HIỆN NAY

MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO THANH NIÊN SINH VIÊN TRONG HOÀN CẢNH HIỆN NAY

Báo cáo khoa học

... tha hoá chất ngời niên sinh viên Không niên sinh viên dùng lực đồng tiền để mua chuộc thứ, lực họ tỏ thái độ bất cần sống ỷ lại vào lực 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel ... tập sinh viên gặp không khó khăn có niên,sinh viên phải bỏ học gia đình đủ tiền đóng học phí mua sách tài liệu khác đặc biệt gia đình nông thôn ,cán công nhân chức thấp Sinh viên hiên ham học, ... ,có ảnh hởng sấu tới tơng lai họ Về động lực cách thức học tập tìm hiểu vấn đề ,nhiều ý kiến cho biết số niên, sinh viên có ý thức học tập ,có động lực ,co định mức đắn có chất lợng chiếm (khoảng...
 • 20
 • 329
 • 1

Vấn đề giáo dục đạo đức cho thanh niên ở Thanh Hoá trong giai đoạn hiện nay

Vấn đề giáo dục đạo đức cho thanh niên ở Thanh Hoá trong giai đoạn hiện nay

Khoa học xã hội

... hỏi phải có người với tư cách nguồn nhân lực, động lực nghiệp CNH - HĐH người phát triển toàn diện: Có tri thức khoa học, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, có lực sáng tạo tiếp thu ứng dụng thành tựu ... dám chịu trách nhiệm Họ nỗ lực hoạt động lao động, học tập, nghiên cứu khoa học để làm giàu cách đáng cho thân, gia đình xã hội Sự cống hiến tài năng, trí tuệ sức lực cho xã hội thông qua hoạt ... riêng quan hệ với họ, với giai cấp với xã hội Thứ hai, niên giai đoạn trưởng thành có khả phát triển trí tuệ nhân cách mạnh mẽ với phát triển nhanh chóng thể chất Đây giai đoạn đầu người lớn,...
 • 90
 • 511
 • 2

Giáo dục đạo đức cho thanh niên thành phố Việt Trì trong giai đoạn hiện nay - Khóa luận tốt nghiệp đại học

Giáo dục đạo đức cho thanh niên thành phố Việt Trì trong giai đoạn hiện nay - Khóa luận tốt nghiệp đại học

Giáo dục học

... “Quan tâm đến gia đình đúng, nhiều gia đình cộng lại thành xã hội, gia đình tốt xã hội tốt, xã hội tốt gia đình tốt, hạt nhân xã hội gia đình Gia đình tế bào xã hội, đó, văn hóa gia đình đóng vai ... Trì giai đoạn 2.1.4 Đặc điểm niên thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ Thanh niên nguồn lực quan trọng đất nước Tổ chức đoàn đội hậu bị tin cậy Đảng, động, dồi sinh lực nhiệt huyết Thanh niên nguồn lực ... dám chịu trách nhiệm Họ nỗ lực hoạt động lao động, học tập, nghiên cứu khoa học để làm giàu cách đáng cho thân, gia đình xã hội Sự cống hiến tài năng, trí tuệ sức lực cho xã hội thông qua hoạt...
 • 61
 • 382
 • 0

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức trong giáo dục đạo đức cho thanh niên huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định hiện nay

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức trong giáo dục đạo đức cho thanh niên huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định hiện nay

Tư tưởng Hồ Chí Minh

... cảm hóa to lớn mà nhà trường xã hội Trong giai đoạn nay, muốn phát huy vai trò giáo dục gia đình trước hết cần phải xây dựng văn hóa gia đình Trong gia đình, thành viên cần ý thức đầy đủ trách ... hợp chặt chẽ nhà trường, gia đình xã hội việc giáo dục đạo đức cho hệ trẻ, Hồ Chí Minh rõ: “Trẻ em gương, tốt dễ tiếp thu, xấu dễ tiếp thu Nếu gia đình dạy tốt gia đình dạy ngược lại, có ảnh hưởng ... tham gia - Nền tảng giáo dục đạo đức số gia đình có lung lay, không vững Có gia đình chưa quan tâm đến giáo dục đạo đức cho xây dựng nếp gia phong gia đình, chưa quan tâm đến hoạt động sinh hoạt...
 • 49
 • 2,353
 • 10

Giáo dục đạo đức cho thanh niên thành phố việt trì tỉnh phú thọ giai đoạn hiện nay

Giáo dục đạo đức cho thanh niên thành phố việt trì tỉnh phú thọ giai đoạn hiện nay

Khoa học xã hội

... “Quan tâm đến gia đình đúng, nhiều gia đình cộng lại thành xã hội, gia đình tốt xã hội tốt, xã hội tốt gia đình tốt, hạt nhân xã hội gia đình Gia đình tế bào xã hội, đó, văn hóa gia đình đóng vai ... Trì giai đoạn 2.1.4 Đặc điểm niên thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ Thanh niên nguồn lực quan trọng đất nước Tổ chức đoàn đội hậu bị tin cậy Đảng, động, dồi sinh lực nhiệt huyết Thanh niên nguồn lực ... dám chịu trách nhiệm Họ nỗ lực hoạt động lao động, học tập, nghiên cứu khoa học để làm giàu cách đáng cho thân, gia đình xã hội Sự cống hiến tài năng, trí tuệ sức lực cho xã hội thông qua hoạt...
 • 61
 • 145
 • 0

Quan điểm của Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cho thanh niên và vận dụng vào điều kiện hiện nay

Quan điểm của Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cho thanh niên và vận dụng vào điều kiện hiện nay

Báo chí

... ý chí, nghị lực Hồ Chí Minh từ thời niên thiếu Bên cạnh ảnh hưởng quê hương, nhân cách, kiến thức tư tưởng Hồ Chí Minh chịu ảnh hưởng sâu sắc từ gia đình Gia đình Hồ Chí Minh gia đình nhà Nho ... trọng để giai cấp vô sản hình thành với tư cách giai cấp thực ý thức địa vị, sứ mệnh lịch sử tương lai C.Mác khẳng định: “Nhưng dù phận giác ngộ giai cấp công nhân nhận thức rõ ràng tương lai giai ... niên lực lượng xung kích mặt trận, đóng vai trò nòng cốt cách mạng, cánh tay đắc lực, đội hậu bị tin cậy Đảng Hồ Chí Minh sớm nhận thấy vị trí, vai trò to lớn niên lực lượng cách mạng - lực lượng...
 • 92
 • 359
 • 0

Giáo dục đạo đức cho thanh niên tỉnh Tuyên Quang hiện nay

Giáo dục đạo đức cho thanh niên tỉnh Tuyên Quang hiện nay

Lý luận chính trị

... dục hệ trẻ nhằm đào tạo họ trở thành nguồn nhân lực có chất lượng cao, góp phần đào tạo nguồn nhân lực quan trọng, thật động lực phát triển đất nước giai đoạn Xây dựng lối sống văn hóa cho niên ... hoá người xã hội loài người Thanh niên lực lượng xã hội có tính đặc thù chiếm số đông dân số nước Thanh niên Việt Nam giai cấp có mặt giai cấp công nhân, giai cấp nông dân đội ngũ trí thức; niên ... thách thức khó khăn tỉnh đối mặt, niên Tuyên Quang nỗ lực phấn đấu, xứng đáng lực lượng xung kích lĩnh vực, lĩnh vực kinh tế, thể vai trò nguồn lực trẻ để phát triển quê hương Bằng việc làm cụ thể,...
 • 100
 • 98
 • 0

Kết hợp truyền thống và hiện đại trong giáo dục đạo đức cho thanh niên thủ đô Hà Nội

Kết hợp truyền thống và hiện đại trong giáo dục đạo đức cho thanh niên thủ đô Hà Nội

Khoa học xã hội

... đồi trụy, hành xử theo kiểu giang hồ, xã hội đen, đạo đức lối sống xuống cấp; bạo lực gia đình, bạo hành trẻ em, bạo lực học đường không tượng hy hữu thực nỗi lo toàn xã hội Tính riêng hai thành ... xác định: Thanh niên lực lượng xã hội to lớn, nguồn lực mãnh mẽ thúc đẩy phát triển xã hội, lực lượng xung kích nghiệp công nghiệp, đại hoá đất nước, tin tưởng sâu sắc vào lực lượng niên, chăm ... giáo dục từ gia đình Gia đình có vai trò quan trọng giáo dục đạo đức cho hệ trẻ Đó điều không bậc làm cha mẹ phủ nhận Văn hóa nước ta văn hóa trọng gia đình Với giáo dục gia đình truyền thống,...
 • 87
 • 102
 • 0

Vấn đề giáo dục đạo đức cho thanh niên Hải Dương hiện nay

Vấn đề giáo dục đạo đức cho thanh niên Hải Dương hiện nay

Khoa học xã hội

... hình thành lực, tính hướng đích lực, giúp cho người đem lực vào hoạt động mục đích chân chính, với động sáng, kết hợp hài hòa phát triển cá nhân với phát triển xã hội Đạo đức đảm bảo cho lực sử dụng ... mục tiêu, vừa động lực đảm bảo cho ổn định phát triển bền vững đất nước Cũng tầng lớp niên, niên Hải Dương coi rường cột đất nước, tương lai dân tộc hạnh phúc gia đình Họ lực lượng xung kích ... có, việc khó có niên", xứng đáng lực lượng xung kích lĩnh vực, lĩnh vực kinh tế, thể cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường niềm tự hào dân tộc Và giai đoạn nay, trước thuận lợi khó...
 • 100
 • 236
 • 2

giáo dục đạo đức cho thanh niên trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở thành phố cần thơ hiện nay

giáo dục đạo đức cho thanh niên trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở thành phố cần thơ hiện nay

Khoa học xã hội

... tr.135] Về tính giai cấp, C.Mác Ph.Ăngghen cho rằng: “…cho tới xã hội vận động đối lập giai cấp, đạo đức luôn đạo đức giai cấp” [3; tr.137] Trong xã hội có đối kháng giai cấp, giai cấp có vai ... lợi ích giai cấp Ý thức đạo đức giúp giai cấp hiểu lợi ích nó, hiểu cách thức, biện pháp bảo vệ khẳng định lợi ích giai cấp Mặt khác, giai cấp sử dụng đạo đức công cụ để bảo vệ lợi ích Mỗi giai ... V.I.Lênin nêu rõ rằng: đạo đức hoàn toàn phục vụ lợi ích đấu tranh giai cấp giai cấp vô sản, đạo đức từ lợi ích đấu tranh giai cấp giai cấp vô sản mà “Đạo đức cộng sản đạo đức phục vụ đấu tranh ấy,...
 • 92
 • 129
 • 0

TƯ TƯỞNG hồ CHÍ MINH về đạo đức và GIÁO dục đạo đức CHO THANH NIÊN

TƯ TƯỞNG hồ CHÍ MINH về đạo đức và GIÁO dục đạo đức CHO THANH NIÊN

Tư tưởng Hồ Chí Minh

... cảm hóa to lớn mà nhà trường xã hội Trong giai đoạn nay, muốn phát huy vai trò giáo dục gia đình trước hết cần phải xây dựng văn hóa gia đình Trong gia đình, thành viên cần ý thức đầy đủ trách ... hợp chặt chẽ nhà trường, gia đình xã hội việc giáo dục đạo đức cho hệ trẻ, Hồ Chí Minh rõ: “Trẻ em gương, tốt dễ tiếp thu, xấu dễ tiếp thu Nếu gia đình dạy tốt gia đình dạy ngược lại, có ảnh hưởng ... tham gia - Nền tảng giáo dục đạo đức số gia đình có lung lay, không vững Có gia đình chưa quan tâm đến giáo dục đạo đức cho xây dựng nếp gia phong gia đình, chưa quan tâm đến hoạt động sinh hoạt...
 • 51
 • 277
 • 0

Vai trò của đoàn thanh niên trong giáo dục văn hóa giao thông cho thanh niên đô thị hiện nay ( nghiên cứu trường hợp phường cầu dền, quận hai bà trưng, hà nội)

Vai trò của đoàn thanh niên trong giáo dục văn hóa giao thông cho thanh niên đô thị hiện nay ( nghiên cứu trường hợp phường cầu dền, quận hai bà trưng, hà nội)

Khoa học xã hội

... giáo dục gia đình đánh giá thực trạng giáo dục hệ trẻ gia đình Việt Nam Theo tác giả, để nâng cao vai trò giáo dục gia đình hệ trẻ cần phải đổi nhận thức vị trí, vai trò giáo dục gia đình, tiếp ... (1954) Đánh giá thực trạng vai trò gia đình việc giáo dục trẻ, tác giả tìm hiểu nhận thức gia đình giáo dục cái, quan niệm kỳ vọng gia đình cái, quan tâm gia đình đến nhu cầu phát triển trẻ, nội ... giáo dục pháp luật gia đình; phân tích yếu tố ảnh hƣởng đến giáo dục pháp luật cho gia đình Về tiếp cận lý thuyết, tác giả vận dụng lý thuyết vai trò tiếp cận vai trò gia đình tồn phát triển cá...
 • 117
 • 364
 • 3

HUYỆN VỤ BẢN ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN LUẬT GIAO THÔNG CHO THANH NIÊN.doc

HUYỆN VỤ BẢN ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN LUẬT GIAO THÔNG CHO THANH NIÊN.doc

Tư liệu khác

... mà trang bị kiến thức,để em trở thành tuyên truyền viên tuyên truyền, vận động người thân, gia đình bạn bè nghiêm túc thực luật an toàn giao thông tham gia giao thông, góp phần bảo vệ người xung...
 • 3
 • 210
 • 0

Xem thêm