bước 2 xác định mục đích mục tiêu của chương trình đào tạo

Mục tiêu của chương trình đào tạo cử nhân kinh tế đối ngoại chất lượng cao

Mục tiêu của chương trình đào tạo cử nhân kinh tế đối ngoại chất lượng cao

Báo cáo khoa học

... thực chương trình CLC Phần II: Mục đích, mục tiêu chương trình CLC Phần III: Bộ tiêu chuẩn Tiêu chuẩn 1: Mục tiêu kết dự kiến chương trình đào tạo Tiêu chuẩn 2: Thiết kế, cấu trúc, nội dung, chương ... Phần III: Bộ tiêu chuẩn • Khái quát tiêu chuẩn STT Nội dung tiêu chuẩn Số lượng tiêu chí Mục tiêu kết dự kiến chương trình đào tạo 2 Thiết kế, cấu trúc, nội dung, chương trình đào tạo việc tổ ... đào tạo việc tổ chức thực  Tiêu chí 2. 1 Việc thiết kế chương trình đào tạo đảm bảo có tham gia rộng rãi bên liên quan định chuẩn theo chương trình tiên tiến quốc tế  Tiêu chí 2. 2 Cấu trúc chương...
 • 40
 • 572
 • 0

Hoàn thiện mục tiêuchương trình đào tạo du lịch bậc đại học ở Hà Nội

Hoàn thiện mục tiêu và chương trình đào tạo du lịch bậc đại học ở Hà Nội

Khoa học xã hội

... Chỉ tiêu Năm Năm 20 05 20 10 20 15 (ƣớc) Tổng số lao động du lịch 23 4.096 333.396 503 .20 2 Phân theo trình độ đào tạo Trình độ đại học 966 2. 804 4 82 Trình độ đại học, cao đẳng 29 .844 45.818 71.570 Trình ... có mục tiêu đào tạo tập trung, quy trình đào tạo đƣợc định hƣớng tƣơng đối rõ, tính nghề nghiệp chƣơng trình đào tạo đƣợc xác định Tuy nhiên, nhà trƣờng hình thành đƣợc chuyên ngành riêng cho đào ... chƣơng trình nhƣ để góp phần nâng cao chất lƣợng đào tạo Mục đích, yêu cầu đề tài Mục đích việc nghiên cứu đề tài Mục đích việc nghiên cứu nhƣ đề tài rõ nhằm góp phần “hồn thiện” chƣơng trình đào tạo...
 • 76
 • 494
 • 0

nghiên cứu tìm hiểu để có phương pháp dạy tốt nhất phù hợp với mục tiêu của quá trình đào tạo theo tinh thần đổi mới giáo dục phổ thông

nghiên cứu tìm hiểu để có phương pháp dạy tốt nhất phù hợp với mục tiêu của quá trình đào tạo theo tinh thần đổi mới giáo dục phổ thông

Giáo dục học

... nghiệm giáo dục đợc quy định định số16 /20 06/QĐ- BGDĐT ngày 5/5 /20 06 Bộ trởng Giáo dục Đào tạo; luật giáo dục điều 28 .2 Kiến thức kỹ thành tố tạo thành lực học sinh Nhng với trình độ phát triển nhanh ... đợc tính t sáng tạo, tính tích cực học tập việc học môn II.1 .2 Cơ sở thực tiễn: Để góp phần vào thực mục tiêu đào tạo cấp THCS, là" đào tạo học sinh để trở thành ngời động sáng tạo, tự tiếp thu ... kì III IV .2 Phần phụ lục: Lời mở ®Çu I PhÇn më ®Çu I.1 Lý chän ®Ị tài I.1.1 Cơ sở lý luận I.1 .2 Cơ sở thực tiễn I .2 Mục đích nghiên cứu: I.3 Thời gian - địa điểm: I.3.1 Thời gian: I.3 .2 Địa điểm:...
 • 25
 • 252
 • 0

Phân tích các mục tiêutiêu chuẩn thiết kế kênh phân phối Trình bày việc xác định mục tiêu của 1 kênh phân phối mà anh chị biết (2)

Phân tích các mục tiêu và tiêu chuẩn thiết kế kênh phân phối Trình bày việc xác định mục tiêu của 1 kênh phân phối mà anh chị biết (2)

Kinh tế - Thương mại

... cấp bậc mục tiêu marketing mục tiêu chung công ty: Các mục tiêu chiến lược tổng thể công ty Các mục tiêu chiến lược marketing chung Mục tiêu chiến lược sản phẩm Mục tiêu chiến lược giá Mục tiêu ... chiến lược phân phối Mục tiêu chiến lược xúc tiến Mô hình mối quan hệ cấp bậc mục tiêu chiến lược cơng ty Phân phối có hai mục tiêu là: mục tiêu dịch vụ mục tiêu chi phí Hai mục tiêu có mối quan ... DUNG Phần I Phân tích mục tiêu tiêu chuẩn thiết kế kênh phân phối I Mục tiêu kênh phân phối Để đảo bảo mục tiêu chung doanh nghiệp, cần phải đặt mục tiêu cụ thể đạt mục tiêu Phân phối yếu tố...
 • 11
 • 1,823
 • 1

Phân tích các mục tiêutiêu chuẩn thiết kế kênh phân phối? Trình bày việc xác định mục tiêu của 1 kênh phân phối mà anh chị biết

Phân tích các mục tiêu và tiêu chuẩn thiết kế kênh phân phối? Trình bày việc xác định mục tiêu của 1 kênh phân phối mà anh chị biết

Quản trị kinh doanh

... cấp bậc mục tiêu marketing mục tiêu chung công ty: Các mục tiêu chiến lược tổng thể công ty Các mục tiêu chiến lược marketing chung Mục tiêu chiến lược sản phẩm Mục tiêu chiến lược giá Mục tiêu ... chiến lược phân phối Mục tiêu chiến lược xúc tiến Mô hình mối quan hệ cấp bậc mục tiêu chiến lược cơng ty Phân phối có hai mục tiêu là: mục tiêu dịch vụ mục tiêu chi phí Hai mục tiêu có mối quan ... DUNG Phần I Phân tích mục tiêu tiêu chuẩn thiết kế kênh phân phối I Mục tiêu kênh phân phối Để đảo bảo mục tiêu chung doanh nghiệp, cần phải đặt mục tiêu cụ thể đạt mục tiêu Phân phối yếu tố...
 • 11
 • 1,521
 • 4

Mục tiêu của chương trình quảng cáo sản phẩm pot

Mục tiêu của chương trình quảng cáo sản phẩm pot

Tiếp thị - Bán hàng

... háng chi phí sản phẩm Bước xác định chi phí maketting cần thiết cho sản phẩm để từ dựa vào tiêu doanh số hay nhu cầu khách hàng mà xác định ngân sách chi tiêu Kết khơng thật xác giúp bạn ngân sách ... thị phần nhờ hàng hóa cạnh tranh mà nhu cầu người sử dụng sản phẩm cảu lại chưa sẵn sàng Xác định mục tiêu cụ thể cho giai đoạn, doanh nghiệp tính tốn mức ngân sách xây dựng chiến lược quảng ... định dành ngân sách cho quảng cáo có mục tiêu cần hường đến Nhìn chung quảng cáo có chức Chức ăng ten để đưa vào phương châm xử dụng hay phong cách tiêu dùng nước hoa để...
 • 6
 • 234
 • 0

TIẾP THỊ hỗn hợp và mục TIÊU của CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THỊ xã hội

TIẾP THỊ hỗn hợp và mục TIÊU của CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THỊ xã hội

Cao đẳng - Đại học

... Mục tiêu chương trình TTXH MỤC TIÊU TIẾP THỊ MỤC TIÊU HÀNH VI MỤC TIÊU TRUYỀN THÔNG CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG Làm để đối tượng đích tiếp cận với sản phẩm bổ sung chương trình? Mục tiêu chương trình ... QHTD Mục tiêu chương trình TTXH MỤC TIÊU TIẾP THỊ MỤC TIÊU HÀNH VI MỤC TIÊU TRUYỀN THÔNG Chúng ta muốn đối tượng đích đạt mức độ hiểu biết, thái độ dự định để nâng cao khả đạt MỤC TIÊU HÀNH VI? Mục ... tiêu chương trình TTXH MỤC TIÊU TIẾP THỊ Chúng ta mong muốn đạt điều gì? VD: Giảm tỷ lệ mắc HIV Mục tiêu chương trình TTXH MỤC TIÊU TIẾP THỊ MỤC TIÊU HÀNH VI Chúng ta mong muốn đối tượng đích...
 • 24
 • 377
 • 0

Phương pháp dạy học theo hướng tích cực hoá người học rất phù hợp với đổi mới mục tiêu của chương trình môn Thể Dục

Phương pháp dạy học theo hướng tích cực hoá người học rất phù hợp với đổi mới mục tiêu của chương trình môn Thể Dục

Tư liệu khác

... hoàn thành mục tiêu môn học để chứng minh đợc phơng pháp trò chơi thi đấu đợc áp dụng thờng xuyên dạy môn thể dục đem lại hiệu cao Trong trình giảng dạy trờng THCS học kỳ I năm học 20 0 720 08, Tôi ... động , không chịu khó sáng tạo để áp dụng hình thức trò chơi thi đấu cách đa dạng hợp lý hiệu dạy không cao Nh kết luận : Để hoàn thành tốt mục tiêu học ,cũng nh mục tiêu chung môn học ngời giáo ... chọn trò chơi đơn giản thời gian dài trò chơi phức tạp nhng hiệu tác dụng phải xác với mục đích đa cho trò chơi 2, Hớng dẫn thực trò chơi a, Tổ chức Muốn thực trò chơi có kết giáo viên phải ý...
 • 11
 • 257
 • 0

Tài liệu Đề tài: Xác định giá thành, giá bán của chương trình du lịch docx

Tài liệu Đề tài: Xác định giá thành, giá bán của chương trình du lịch docx

Du lịch

... 20 = 12. 100.000 Phương pháp xác định giá bán chương trình du lịch sở mục tiêu đầu tư - Xác định lượng vốn đầu tư - Xác định tỷ lệ lợi nhuận vốn đầu tư - Xác định tổng số lợi nhuận cần đạt - Xác ... PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ THÀNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH Để xác định giá thành chương trình du lịch áp dụng bước sau: - Tính giá thành trực tiếp chương trình du lịch - Tính giá thành đầy đủ chương trình ... thực chương trình diễn nước ngồi Các quy định chương trình du lịch Cùng với việc xây dựng chương trình du lịch với giá bán việc nêu rõ quy định chương trình du lịch quan trọng Mục đích quy định...
 • 39
 • 1,223
 • 12

Luận văn thạc sĩ đánh giá mức độ đáp ứng đòi hỏi thị trường lao động của chương trình đào tạo bậc cao đẳng ngành tài chính ngân hàng

Luận văn thạc sĩ đánh giá mức độ đáp ứng đòi hỏi thị trường lao động của chương trình đào tạo bậc cao đẳng ngành tài chính ngân hàng

Khoa học xã hội

... Iterm1 45,3 92 28,779 0,335 0,7 32 Iterm2 45,169 29 , 826 0 ,22 6 0,7 42 Iterm3 45,379 27 ,21 1 0,443 0,719 Iterm4 45,339 28 ,371 0, 329 0,7 32 Iterm5 45,3 52 27,638 0,351 0,730 Iterm6 45,137 28 ,803 0 ,26 7 0,739 ... nước: 12 1 .2 Các vấn đề lý thuyết đề tài nghiên cứu 22 1 .2. 1 Những khái niệm chương trình đào tạo phát triển chương trình đào tạo 22 1 .2. 2 Khái niệm đáp ứng: 26 1.3 Mơ hình ... tiến chương trình đào tạo, gắn kết nhà tuyển dụng với sở đào tạo Đây nội dung mà đề tài muốn khai thác để đánh giá hiệu chương trình đào tạo, thích ứng chương trình đào tạo nhu cầu xã hội 1 .2 Các...
 • 94
 • 479
 • 0

Đánh giá mức độ đáp ứng đòi hỏi thị trường lao động của chương trình đào tạo bậc cao đẳng ngành Tài chính ngân hàng Nghiên cứu trường hợp Trường Cao đẳng Kinh t16374220150227

Đánh giá mức độ đáp ứng đòi hỏi thị trường lao động của chương trình đào tạo bậc cao đẳng ngành Tài chính ngân hàng Nghiên cứu trường hợp Trường Cao đẳng Kinh t16374220150227

Giáo dục học

... Iterm1 45,3 92 28,779 0,335 0,7 32 Iterm2 45,169 29 , 826 0 ,22 6 0,7 42 Iterm3 45,379 27 ,21 1 0,443 0,719 Iterm4 45,339 28 ,371 0, 329 0,7 32 Iterm5 45,3 52 27,638 0,351 0,730 Iterm6 45,137 28 ,803 0 ,26 7 0,739 ... nước: 12 1 .2 Các vấn đề lý thuyết đề tài nghiên cứu 22 1 .2. 1 Những khái niệm chương trình đào tạo phát triển chương trình đào tạo 22 1 .2. 2 Khái niệm đáp ứng: 26 1.3 Mơ hình ... tiến chương trình đào tạo, gắn kết nhà tuyển dụng với sở đào tạo Đây nội dung mà đề tài muốn khai thác để đánh giá hiệu chương trình đào tạo, thích ứng chương trình đào tạo nhu cầu xã hội 1 .2 Các...
 • 94
 • 482
 • 0

Áp dụng tiêu chuẩn iso 9000 trong công tác văn thư-lưu trữ - một môn học cần thiết của chương trình đào tạo ngành lưu trữ học và quản trị văn phòng

Áp dụng tiêu chuẩn iso 9000 trong công tác văn thư-lưu trữ - một môn học cần thiết của chương trình đào tạo ngành lưu trữ học và quản trị văn phòng

Báo cáo khoa học

... tror tbanh mot chii iruong lorn eiia Cbinh phu dupe cu tha' boa lai Quyet dinh so 144 /20 06/QD-TTg 20 ihang nam 20 06 Dieu khien chung ta co the khang dinh rang viec ap dung bp lieu ehu^n ISO 9000 ... tiau ehu^n cung ca'p cac yau e^u ddi vdi he thong quan ly chat lupng Ap dung liau chuan ISO 9000 20 2 cSn^a^«frfim,Tinrt^^ thSlig quan ly cbaf lircmg c6ng lac van thu, luu trir tuan tbii dung cac ... vdi viec nghian curu ve bd liau chuan ISO 9000 va kha nang ap dung lai Viat Nam, tir nhirng 20 5 nam 20 00, Khoa Luu XTH hpe va Quan tri van phong da ed nhirng nghian eihi bude dau Day se la nan...
 • 8
 • 1,177
 • 12

HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN TOPICA ĐẾN NĂM 2015

HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN TOPICA ĐẾN NĂM 2015

Marketing

... viên có việc làm ổn định mạnh việc chứng minh hình ảnh Chương trình thời gian tới 2. 3 .2 Chương trình đào tạo 2. 3 .2. 1 Nội dung chương trình đào tạo Nội dung đào tạo Chương trình xây dựng theo ... chuyên nghiệp Bảng 2. 2: Thống kê số liệu trường TCCN giai đoạn 20 05 -20 09 Năm Số trường 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 28 4 26 9 27 5 28 2 28 2 Số sinh viên (x 1,000) 500.3 515.7 614.5 628 .8 699.7 Số SV tốt ... động định hướng chương trình đào tạo; 34 Phạm Quốc Hùng Cao học QTKD 20 08 -20 10 o Đảm nhiệm công việc quy trình quản lý chất lượng chương trình đào tạo; o Tư vấn việc xây dựng chương trình đào tạo; ...
 • 129
 • 750
 • 4

Xác định mục tiêu marketing sản phẩm Everlasting

Xác định mục tiêu marketing sản phẩm Everlasting

PR - Truyền thông

... hoạch bước đầu Trong quý đầu phải xây dựng từ 3-6 chương trình khuyến quy mô trưng bày sản phẩm đại lý , shop mỹ phẩm ,các siêu thị lớn khắp thành phố ,thu hút quan tâm ý đến sản phẩm từ bước ... thị trường tiêu dùng Đặc biệt mạng internet, webside everlasting nơi hội tụ đầy đủ thông tin mà quý khách hàng cần, bán hàng online phương pháp tiện lợi va hiệu khách hàng đâu Đặt mục tiêu lâu ... chấp nhận thua lỗ để sản phẩm có niềm tin nơi người tiêu dùng, từ từ khẳng định chỗ đứng vững thị trường,với chất lượng đáng tin cậy, Chúng tạo sản phẩm everlasting nhằm cung cấp giải pháp chống...
 • 4
 • 413
 • 3

Xác định mục tiêu ngay từ khi khởi nghiệp

Xác định mục tiêu ngay từ khi khởi nghiệp

Kỹ năng tổ chức

... tham quan phòng lab máy tính cậu tơi vài chiêu lập trình máy điện tốn IBM 1 620 (còn cậu dùng máy IBM 360 model 50, đời hơn) Cả hai máy chạy chương trình làm ta liên tưởng đến hai máy giặt làm việc ... chậm nhanh chóng hiểu nguyên lý làm việc Thế định đưa tất liệu bảng lương mà bác yêu cầu kiểm tra vào chương trình máy tính Rồi thêm tháng học cách lập trình, tơi có kết Sau hồn thành, tơi đối chiếu ... mà phải tự nhận biết thân, biết lựa chọn ưu tiên hàng đầu lập kế hoạch thực chúng bước Trong trình theo đuổi mục tiêu nghề nghiệp, học hỏi kỹ tích lũy kinh nghiệm cần thiết để biến ước mơ hoài...
 • 13
 • 414
 • 2

Tài liệu Hãy xác định mục tiêu cho nhân viên doc

Tài liệu Hãy xác định mục tiêu cho nhân viên doc

Quản trị kinh doanh

... mục tiêu Tối thiểu, bạn nên làm công việc lần vào năm để đảm bảo mục tiêu đặt ban đầu có nghĩa nhân viên bám sát mục tiêu q trình làm việc Làm cho mục tiêu rõ ràng đánh giá Đừng nên đặt mục tiêu ... Xác định mục tiêu cho nhân viên Các nhân viên thường người hiểu rõ mục tiêu cụ thể đem lại hiệu chung cho công việc tăng suất, doanh số, lợi nhuận Họ người hiểu có khẳ đạt mục tiêu hay ... doanh nghiệp xác lập mục tiêu cho nhân viên vào đầu năm Tuy nhiên, số doanh nghiệp làm điều trước mùa kinh doanh vào buổi họp thường niên công ty Dù cách nào, việc xác định mục tiêu cho nhân...
 • 5
 • 363
 • 0

Tài liệu Xác định mục tiêu thành công đối với thương hiệu nhượng quyền pptx

Tài liệu Xác định mục tiêu thành công đối với thương hiệu nhượng quyền pptx

Kiến trúc - Xây dựng

... Ảnh hưởng doanh thu việc kinh doanh ? • Phải thời gian muốn thay nhân viên ? • Sẽ áp dụng chương trình đào tạo đội ngũ nhân viên thay ? • Phải thời gian nhân viên làm việc hiệu ? Tất thương hiệu ... đạt tiêu tài lúc bạn kinh doanh thành đạt Chúng không tranh cãi điều hay sai việc cho bạn thấy bạn có nhiều lý để ưu tiên việc kinh doanh nhượng quyền đâu lý giúp chủ thương hiệu đạt mục tiêu ... thương hiệu bạn đầu tư Bạn dễ bị phương hướng tiêu đề người mua thường ý thức vấn đề thách thức kinh doanh xem liệu thương hiệu có giúp họ có khả đạt tiêu mức cao hay khơng Ví dụ bạn tiến hành khảo...
 • 3
 • 302
 • 0

Xem thêm