bước 1 xác định các chỉ tiêu biến đổi theo doanh thu

Xác định các chỉ tiêu giá trị sản xuất, chi phí trung gian và giá trị tăng thêm trong nền kinh tế thị trường của nước ta hiện nay

Xác định các chỉ tiêu giá trị sản xuất, chi phí trung gian và giá trị tăng thêm trong nền kinh tế thị trường của nước ta hiện nay

Kinh tế - Thương mại

... quản bảo hiểm Các tiêu đợc xác định theo hớng dẫn Thơng mại, ban Vật giá Chính phủ, Tài d Định mức loại chi phí tính theo tỉ lệ hay bảng giá, gồm: - Định mức chi phí chung để xác định giá trị ... đất - Các quy định lệ phí cấp đất xây dựng cấp giấy phép xây dựng - Các loại thu , quy định lãi, bảo hiểm công trình Các loại giá áp dụng xây dựng 5 .1 Giá gói thầu Là giá đợc xác định theo gói ... 0 918 .775.368 5.8 Giá thoả thu n giá theo quy định Nhà nớc Giá thoả thu n giá đợc quy định tuỳ theo tự thoả thu n chủ đầu t tổ chức nhận thầu xây dựng thờng đợc áp dụng cho công trình xây dựng thu c...
 • 74
 • 873
 • 0

XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CỦA CỐT LIỆU ĐỂ CHẾ TẠO BÊ TÔNG, HỖN HỢP BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG

XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CỦA CỐT LIỆU ĐỂ CHẾ TẠO BÊ TÔNG, HỖN HỢP BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG

Cơ khí - Chế tạo máy

... kích thước 15 0x150x150mm Giá trị k lấy theo bảng 3 -16 Bảng 3 -16 Hình dáng kích thước mẫu (mm) Hệ số tính đổi α Mẫu lập phương 0, 91 100x100x100 1, 00 15 0x150x150 1, 05 200x200x200 1, 10 300x300x300 ... khác cho thấy rõ thay đổi Bảng 3-2 Độ ẩm cát, W( %) 10 15 18 20 30 Khối lượng thể tích 15 00 11 80 11 50 12 20 15 00 17 70 18 90 216 0 xốp, ρv (kg/m3) Độ tăng giảm ρv -22 -23 -18 +18 +26 +44 ( %) Độ tăng ... nén phải tiến hành theo TCVN 310 5 :19 93 -Việc chuẩn bị để xác định cường độ nén bê tông viên mẫu lập phương kích thước 15 0x150x150mm Các viên mẫu lập phương kích thước khác tiêu chuẩn viên mẫu...
 • 19
 • 908
 • 2

XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU CƠ LÝ CỦA VẬT LIỆU THÉP XÂY DỰNG (TCVN 197:1985)

 XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU CƠ LÝ CỦA VẬT LIỆU THÉP XÂY DỰNG (TCVN 197:1985)

Cơ khí - Chế tạo máy

... đối : ∂ = l1 − l o 10 0% lo Kết qủa thí nghiệm trung bình số học mẫu thí nghiệm So sánh kết tính với tiêu chuẩn TCVN 16 51: 1985(bảng 5 -1) để kết luận nhóm thép TIÊU CHUẨN VIỆT NAM 16 51: 1985 (trích) ... (gờ) 6-40 10 -40 6-40 10 -32 ≥ 240 ≥ 300 ≥ 400 ≥ 600 ≥ 380 ≥ 500 ≥ 600 ≥ 900 Bảng 5 -1 Độ giãn dài tương đối % ≥ 25 ≥ 19 ≥ 14 ≥6 Báo cáo kết thí nghiệm theo mẫu sau (bảng 5-2) STT Chỉ tiêu thí nghiệm ... tương đối δ5 Đ.V tính g cm mm kN kN N/mm2 N/mm2 % Bảng 5-2 Kết Kết luận: Căn theo TCVN 16 51: 1985, mẫu thép thu c nhóm C , theo đường kính thực 59 ...
 • 2
 • 2,700
 • 6

tiêu chuẩn hóa phương pháp xác định các chỉ tiêu sinh hóa của trung tâm học liệu đh cần thơ @ tài liệu học tập và nghiên cứu vi khuẩn aeromonas hydrophila tại khoa thủy sản

tiêu chuẩn hóa phương pháp xác định các chỉ tiêu sinh hóa của trung tâm học liệu đh cần thơ @ tài liệu học tập và nghiên cứu vi khuẩn aeromonas hydrophila tại khoa thủy sản

Thủy sản

... Thơ9 @ Tài 12 13 14 15 16 17 18 19 nghiên cứu 10 11 liệu học tập 20 (b) Hình 4.7 Kết định danh API 20E dòng CAF2 (a) dòng CAF25 (b) Ghi chú: (+): Phản ứng dương tính, (-): Phản ứng âm tính 1: Ortho-nitrophenyl ... 16 PHẦN KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 19 iii 4 .1 Kết 19 4 .1. 1 Đặc điểm hình thái, sinh lý sinh hóa chủng vi khuẩn A hydrophila xác định phương pháp sinh hóa truyền thống 19 4 .1. 2 ... danh dựa theo hệ thống phân loại Baumann et al (19 84) Các đặc điểm sinh lý sinh hóa xác định dựa theo cẩm nang Cowan Steel (Barrow Feltham, 19 93) phương pháp West Colwell (19 84) Các tiêu hình...
 • 49
 • 836
 • 1

LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH XÂY DỰNG ĐƯỜNG Ô TÔ NGHIÊN CỨU CÁC PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU CƠ HỌC CỦA BÊ TÔNG NHỰA VÀ ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM

LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH XÂY DỰNG ĐƯỜNG Ô TÔ NGHIÊN CỨU CÁC PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU CƠ HỌC CỦA BÊ TÔNG NHỰA VÀ ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM

Kiến trúc - Xây dựng

... bê tông nhựa 1. 5 phương pháp thí nghiệm xác định tiêu học bê tông nhựa 10 1. 5 .1 Phân loại theo mục đích sử dụng 10 1. 5.2 Phân loại theo hình dạng mẫu thí nghiệm 15 1. 5.3 Phân loại theo tải trọng ... trường có đường kính 10 1.6mm 15 2mm 18 2.2 .1 Thí nghiệm kéo gián tiếp xác định cường độ ép chẻ (22TCN 211 -93, ASTM D 412 3) a) Nội dung (nguyên lý) thí nghiệm: Theo tiêu chuẩn 22TCN 211 -93, thí nghiệm ... nghiệm 15 1. 5.4 Phân loại theo mô hình thí nghiệm 15 1. 5.5 Đề xuất cách phân loại phương pháp thí nghiệm 16 1. 6 Nhận xét 16 i TT Nội dung Chương phương pháp thí nghiệm chủ yếu xác định tiêu học...
 • 97
 • 1,033
 • 2

xác định các chỉ tiêu cảm quan hóa lý

xác định các chỉ tiêu cảm quan hóa lý

Kỹ thuật

... xơ (theo TCVN 5 714 – 19 91) Chỉ tiêu: không nhỏ 16 ,5% Qui định chung 1. 1 Lấymẫu theo TCVN 5609 -19 91 1.2 Xác định độ ẩm theo TCVN 5 613 - 19 91 Phương pháp xác định 2 .1 Hoá chất thu c thử o Axit ... tích hóa lý 2 .1 Xác định độ ẩm (theo TCVN 5 613 -19 91) Chỉ tiêu: không lớn 7,5 Bản chất phương pháp Phương pháp dựa việc sấy mẫu chè đến khối lượng không đổi điều kiện xác định Quy định chung Khi ... W - độ ẩm chè, % 2.6 Xác định hàm lượng chất tan (theo TCVN 5 610 – 19 91) Chỉ tiêu: không nhỏ 34% Bản chất phương pháp Chiết chè nước nóng sau đem sấy chất chiết thu Quy định chung Khi tiến hành...
 • 12
 • 815
 • 9

Nghiên cứu xác định các chỉ tiêu thống kê đánh giá chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế

Nghiên cứu xác định các chỉ tiêu thống kê đánh giá chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế

Báo cáo khoa học

... phát triển xuất, nhập ( Năm trớc = 10 0%) Năm Xuất Nhập 2000 12 5.5 13 3.2 20 01 103.8 10 3.7 2002 11 1.2 12 1.8 2003 12 0.6 12 7.9 2004 12 7.89 12 4. 91 2005 12 1.60 11 5.40 Nguồn: Niên giám thống kê 2004 ... nghề 10 ,28 14 ,00 6,80 15 , 81 8 ,17 Trong đó: CNKT có 2,55 4 ,12 1, 08 5, 21 1,54 Trung học chuyên nghiệp 3, 81 3,92 3,70 7 ,15 2,53 Cao đẳng, đại học 4,02 4,70 3,38 10 ,69 1, 47 10 0,00 10 0,00 10 0,00 10 0,00 ... 20 01 2002 2003 2004 Ngun 6.8 -1. 6 27.6 -2.7 -5 -2.5 2 .1 38.6 10 .5 39 38 .1 6.9 -0.04 29 .1 -2.8 -5 -2.3 2 .1 37.9 10 .6 25.5 21. 4 3.4 7 .1 31. 1 -1. 9 -4.5 -5.2 -1. 2 34.9 8.6 17 .6 22.2 3.7 7.3 3.2 31. 7...
 • 98
 • 548
 • 1

CÁC PHƯƠNG PHÁP xác ĐỊNH các CHỈ TIÊU của dầu THỰC vật

CÁC PHƯƠNG PHÁP xác ĐỊNH các CHỈ TIÊU của dầu THỰC vật

Hóa học

... hành xác định: Khối lượng mẫu thử thay đổi theo số Iod dự kiến quy định sau: Chỉ số Iod dự kiến Khối lượng mẫu thử (g) 17 0 000 B Phương pháp kiểm ... lô (N) 5 01 đến 000 0 01 đến 15 000 15 0 01 đến 35 000 35 0 01 đến 60 000 60 0 01 đến 90 000 90 0 01 đến 13 0 000 13 0 0 01 đến 17 0 000 > 17 0 000 Số lượng mẫu kiểm tra (n) 25 35 45 60 72 84 96 10 8 B Phương...
 • 25
 • 1,428
 • 2

bài giảng phương pháp xác định các chỉ tiêu trong nước

bài giảng  phương pháp xác định các chỉ tiêu trong nước

Hóa học

... Nếu BOD 12 00 mg O2/l tỉ số pha loãng 0,5% (0,5 ml mẫu nước + 99,5 Mẫu nước sau pha loãng xong chia thành hai phần nhau: Phần 1: Tiến hành xác định DO (như phần xác định DO trên) giá trị P1 Phần ... ml ) = V Na S2O3 N Na S2O3 10 00 V − V1 Trong đó: V- Thể tích mẫu nước lấy phân tích (thường lấy 10 0 ml); V1- Thể tích (ml) MnSO4 KI; 8- đương lượng gam oxi Biến đổi Azide phương pháp Winker ... ( B1 − B2 ).F D Trong đó: P1: Giá trị DO mẫu nước thải + nước pha loãng có cấy vi khuẩn, xác định sau chuẩn bị mẫu để ủ P2: Giá trị DO mẫu nước thải + nước pha loãng có cấy vi khuẩn, xác định...
 • 8
 • 2,094
 • 9

Xác định các mục tiêu của đối thủ cạnh tranh pot

Xác định các mục tiêu của đối thủ cạnh tranh pot

Quản trị kinh doanh

... phí vốn công ty Các công ty Nhật hoạt động, phần nhiều theo mô hình tăng tối đa thị phần Họ cần đảm bảo công ăn việc làm cho 10 0 triệu người nước nghèo tài nguyên thiên nhiên Các công ty Nhật ... trường Như đối thủ cạnh tranh hài lòng với lợi nhuận thấp có lợi trước đối thủ Các mục tiêu đối thủ cạnh tranh xác định dựa sở nhiều yếu tố, có quy mô, trình lịch sử, ban lãnh đạo tình trạng kinh ... chạy theo mục tiêu tăng trưởng tiền mặt hay công ty mẹ nuôi Nếu đối thủ cạnh tranh quan trọng công ty lớn hay bị công Rothschild khẳng định điều tệ hại công đối thủ cạnh tranh, mà họ nghề kinh doanh...
 • 4
 • 436
 • 2

TIỂU LUẬN THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TRƯNG BIẾN DẠNG CỦA ĐẤT TRONG PHÒNG BẰNG THIẾT BỊ NÉN CỐ KẾT TỐC ĐỘ BIẾN DẠNG KHÔNG ĐỔI (CRS)

TIỂU LUẬN THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TRƯNG BIẾN DẠNG CỦA ĐẤT TRONG PHÒNG BẰNG THIẾT BỊ NÉN CỐ KẾT TỐC ĐỘ BIẾN DẠNG KHÔNG ĐỔI (CRS)

Kiến trúc - Xây dựng

... 1. 56E -10 1. 56E -10 1. 74E -10 1. 27E -10 1. 53E -10 1. 36E -10 1. 58E -10 1. 23E -10 1. 24E -10 1. 48E -10 9.98E -11 1. 14E -10 1. 24E -10 8.68E -11 1. 10E -10 1. 04E -10 1. 12E -10 8.30E -11 1. 07E -10 8.72E -11 1. 02E -10 7 .17 E -11 ... 91. 3 9.64 93.9 10 .10 96.3 10 .70 98.7 11 .16 10 1.0 11 .54 10 3.2 11 .94 10 3.9 12 .50 10 4.5 12 .80 10 7.5 13 .56 11 2.0 13 .76 11 6.4 14 .29 11 6.7 14 .79 11 7 .1 15 .10 11 8.9 15 .55 12 0.6 16 . 01 122.4 16 .74 12 4 .1 ... 10 24 10 40 10 56 10 72 10 88 11 04 11 20 11 36 11 52 11 68 11 84 12 00 12 16 12 32 12 48 12 64 12 80 12 96 13 12 13 28 13 44 13 60 13 76 13 92 14 08 14 24 14 40 14 56 14 72 14 88 15 04 15 20 Độ sâu - Depth,m H.số c biến ch.vị...
 • 21
 • 1,682
 • 12

bai tap thau kinh-dang 1:xac dinh cac dai luong dac trung

bai tap thau kinh-dang 1:xac dinh cac dai luong dac trung

Tư liệu khác

... vuông góc với trục chính.Vật AB cao 1, 5cm Ban đầu ảnh cao 3cm , cách vật 45cm Hỏi ảnh cao 4,5cm cách vật đoạn bao nhiêu? A 16 0/3cm B 11 0/3cm C 10 0/3cm D 55cm 17 Vật AB vuông góc với trục TK vò ... bao nhiêu? 18 .Hai vật A1B1 A2B2 đặt vuông góc với trục phía với thấu kính có chiều cao A1B1=3A2B2 Khoảng cách A1A2= 60cm nh chúng qua thấu kính có vò trí độ cao hoàn toàn trùng a Xác đònh loại ... thẳng nhỏ vuông góc với trục thấu kính TKPK cách thấu kính 20cm cho ảnh A,B, cách thấu kính 10 cm tiêu cự thấu kính : A -20cm B -10 cm C -15 cm D -5cm 13 Đặt vật sáng nhỏ AB có dạng đoạn thẳng nhỏ...
 • 3
 • 1,315
 • 9

Dạng 1: Xác định các đặc trưng của dddh

Dạng 1: Xác định các đặc trưng của dddh

Vật lý

... Bài 10 : Vật dao động điều hòa có tần số f = 10 Hz, biên độ dao động 6cm Vận tốc vật qua VTCB π có độ lớn là……………………………………………………………………………… ĐS: vmax =…… Bài 11 : Một vật dao động điều hoà dọc theo ... ……………………………………………………………………ĐS: A = ……… Bài 13 : Vật dao động điều hòa có tần số góc 10 π rad/s, biên độ dao động 5cm Khi vật qua li độ cm theo chiều âm có vận tốc là………………………………………………………… …ĐS: v = ……… Bài 14 : Vật dao động ... ………… Câu 18 : Một dao động điều hòa với tần số góc 10 rad/s Tại thời điểm t, vận tốc gia tốc viên bi 20 cm/s 200 cm/s2 Biên độ dao động viên bi Câu 19 : Một dao động điều hoà theo phương...
 • 2
 • 492
 • 1

Các câu hỏi và trả lời Bảo vệ Tốt nghiệp hay dùng về Phương pháp xá định các chỉ tiêu của nền mặt đường

Các câu hỏi và trả lời Bảo vệ Tốt nghiệp hay dùng về Phương pháp xá định các chỉ tiêu của nền mặt đường

Kiến trúc - Xây dựng

... phần toàn (h1) h E s = 10 0 h1 10 Dụng cụ : − − − − − Thí nghiệm : Thí nghiệm xác đònh độ chặt tốt Bộ khuôn cối, chày thí nghiệm Protor Máy đầm hay đầm tay Tủ sấy Cân kỹ thu t Các dụng cụ xác đònh ... cách đột ngột → không an toàn - nh hưởng đến giao thông Xác đònh ϕ phương pháp gia tốc âm Xác đònh ϕ theo phương pháp hãm bánh xe rơmoóc kéo theo Xác đònh ϕ theo phương pháp dùng rơmoóc kéo theo ... phá hoại, đơn vò 1/ 10mm - Độ cứng : A = 10 P/l Độ bền – dẻo Marshall tính theo kết tr/bình lần tn với mẫu loại 20 Xác đònh độ dẻo tiêu chuẩn hồ XM nghóa : xác đònh lượng nước tiêu chuẩn Dụng cụ...
 • 12
 • 1,564
 • 4

DẠNG 1XÁC ĐỊNH CÁC ĐẠI LƯỢNG TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA docx

DẠNG 1 – XÁC ĐỊNH CÁC ĐẠI LƯỢNG TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA docx

Cao đẳng - Đại học

... chuyển động theo chiều âm C Li độ x= -1 cm chuyển động theo chiều dương D Li độ x= -1 cm chuyển động theo chiều âm Bài tập 11 Một chất điểm dao động dọc theo trục Ox Phương trình dao động là: ... Cho g = 10 m/s2 vị trí cân lò xo treo theo phương thẳng đứng giãn 10 cm, thời gian vật nặng từ lúc lò xo có chiều dài cực đại đến lúc vật qua vị trí cân lần thứ hai là: A 0 ,1 s B 0 ,15 π s C 0,2π ... lúc vật có li độ x = A 2,4 s B 1, 2 s cm là: C 5/6 s D 5 /12 s Bài tập 12 Một chất điểm dao động điều hoà doc theo trục Ox Phương trình dao động điều hòa x = 5sin (10 πt – π/6) cm Tại thời điểm t...
 • 2
 • 2,058
 • 21

Phân tích chiến lược của các đối thủ cạnh tranh Xác định các mục tiêu ppt

Phân tích chiến lược của các đối thủ cạnh tranh Xác định các mục tiêu ppt

Cao đẳng - Đại học

... 60% 58% 54% 45% 42% 39% Đối thủ 30% cạnh tranh B 34% 37% 30% 31% 35% 44% 47% 53% Đối thủ 20% cạnh tranh C 19 % 19 % 10 % 11 % 11 % 11 % 11 % 11 % Bảng 6-3 Thị phần, phần tâm trí phần trái tim Cuối cùng, ... biết đến khách hàng mức độ ưa chuộng khách hàng theo thời gian hay không Thị phần Phần tâm trí Phần trái tim 19 91 1992 19 93 19 91 1992 19 93 19 91 1992 19 93 Đối thủ cạnh 50% tranh A 47% 44% 60% 58% ... lý định việc kinh doanh, nề nếp văn hóa nội định số niềm tin chủ đạo định Cần phải hiểu cách sâu sắc toàn ý đồ đối thủ cạnh tranh định dự đoán cách đối thủ hành động Sau cách phản ứng phổ biến...
 • 20
 • 485
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose