báo cáo thực tập tốt nghiệp về marketing

Báo cáo thực tập tốt nghiệp về Công ty Cổ phần thương mại và Du lịch Bắc Ninh

Báo cáo thực tập tốt nghiệp về Công ty Cổ phần thương mại và Du lịch Bắc Ninh

Kinh tế - Thương mại

... Kinh doanh Hà Nội Báo cáo thực tập tốt nghiệp NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH BẮC NINH Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà Nội Báo cáo thực tập tốt nghiệp P. KẾ HOẠCHSơ ... ty năm 2006 15Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà Nội Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà Nội Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Lợi tức cổ phần: 10 %/ năm- Lao động bình ... thời gian thực tập và làm báo cáo. Em xin chân thành cảm ơn!Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà Nội Báo cáo thực tập tốt nghiệp + Chế độ nghỉ lễ, tết, nghỉ phép đối với người lao động: thực hiện...
 • 24
 • 3,269
 • 11

Báo cáo thực tập tốt nghiệp về công ty CP thương mại và Du lịch Bắc Ninh

Báo cáo thực tập tốt nghiệp về công ty CP thương mại và Du lịch Bắc Ninh

Kinh tế - Thương mại

... CHÍ MINHP. TỔ CHỨC HÀNH CHÍNHTT DẠY NGHỀ KINH BẮC Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà Nội Báo cáo thực tập tốt nghiệp P. KẾ HOẠCHSơ đồ 1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ ... Quản lý và Kinh doanh Hà Nội Báo cáo thực tập tốt nghiệp NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà Nội Báo cáo thực tập tốt nghiệp Nhìn vào bảng kết quả ... Kinh doanh Hà Nội Báo cáo thực tập tốt nghiệp NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH BẮC NINH Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà Nội Báo cáo thực tập tốt nghiệp Nhìn vào...
 • 24
 • 1,161
 • 2

Báo cáo thực tập tốt nghiệp về sản xuất kinh doanh và tổ chức bộ máy kế toán, hình thức sổ kế toán tại công ty dịch vụ nuôi trồng thủy sản trung ương

Báo cáo thực tập tốt nghiệp về sản xuất kinh doanh và tổ chức bộ máy kế toán, hình thức sổ kế toán tại công ty dịch vụ nuôi trồng thủy sản trung ương

Báo cáo khoa học

... 50.700.000 Báo Cáo Tổng Hợp Kế toán tổng hợp: có nhiệm vụ tổng hợp số liệu kế toán từ các sổ cái lập báo cáo kế toán của toàn công ty.Kế toán quỹ tiền mặt và lao động tiền lơng: chịu trách nhiệm về ... liên quan phục vụ cho việc tính giá thành.Kế toán tại đơn vị trực thuộc: thực hiện việc ghi chép kế toán sau đó gửi báo cáo lên phòng kế toán công ty.5. Hình thức sổ kế toán mà Công ty áp dụng ... 52.000 520.000 Báo Cáo Tổng Hợp Nợ TK: 152, 133 Có TK: 111Họ, tên ngời nhận tiền: Trần Văn HùngĐịa chỉ : Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản trung ơngLý do chi: Mua hàng về nhập kho Số...
 • 135
 • 2,575
 • 0

Báo cáo thực tập tốt nghiệp về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Báo cáo thực tập tốt nghiệp về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Kế toán

... Đạt" làm báo cáo thực tập tốt nghiệp. Báo cáo tốt nghiệp ngoài lời mở đầu và kết luận gồm 3 chơng:Chơng I: Lý luận chung về hạch toán tiền lơng và các khoản trích theo l-ơng.Chơng II: Thực trạng ... bấp bênh.Nguyễn Sự Nghiệp - 30TH89 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Mứclơng = Lơng tháng số ngày làm 26 ngày làm việc thực tế x việc thực tế.+ Trả lơng theo thời gian có thởng: thực chất của chế ... lơng kế hoạch và thực tế là vi phạm kỹ thuật tài chính. Hạch toán thực hiện kế hoạch quỹ lơng của công nhân Nguyễn Sự Nghiệp - 30TH816 Báo cáo thực tập tốt nghiệp cho các doanh nghiệp nói chung,...
 • 64
 • 1,139
 • 8

Báo cáo thực tập tốt nghiệp về kế toán nguyên liệu vật liệu

Báo cáo thực tập tốt nghiệp về kế toán nguyên liệu vật liệu

Kế toán

... kinh doanh của xí nghiệp , chịu tránh nhiệm trớc công ty về hoạt động của xí nghiệp, và là ngời đa ra quyết định cuối cùng +Ban kế toán tài chính : Báo cáo thực tập tốt nghiệp 28Ban giám ... kinh doanh trong doanh nghiệp . Báo cáo thực tập tốt nghiệp 422.4 Phơng pháp tính giá gốc NLVL áp dụng tại xí nghiệp :- Giá gốc nguyên liệu vật liệu nhập kho tại xí nghiệp X-18 : Số tiền ... quá trình sản xuất : Báo cáo thực tập tốt nghiệp 31Sổ chi tiết Bảng tổng hợp chứng từ gốc Sổ đăng kí chứng từ ghi sổ Bảng tổng hợp chi tiết Chứng từ ghi sổ Báo cáo tài chính Sổ cái...
 • 65
 • 1,103
 • 8

Báo cáo thực tập tốt nghiệp về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp

Báo cáo thực tập tốt nghiệp về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp

Kế toán

... hội nhập vào mạng lới thông tin quốc gia, quốc Báo cáo thực tập tốt nghiệp 1Tr ờng Đại học KTQD Phạm Thị Hà - Lớp KT9B với các chứng từ và báo cáo thu chi tiền mặt phải chuyển kịp thời cho phòng ... quả sử dụng ngời lao động tại doanh nghiệp. Nội dung bản Báo cáo thực tập tốt nghiệp này ngoài lời mở đầu và kết luận bao gồm 3 chơng: Chơng I. Cơ sở lý luận về hạch toán tiền lơng và các khoản ... nên bản báo cáo này không tránh khỏi những thiếu sót. Tôi xin chân thành cảm ơn và rất mong nhận đợc sự chỉ bảo, hớng dẫn của các thầy cô trong Khoa Kế toán. Báo cáo thực tập tốt nghiệp 2Tr...
 • 70
 • 1,583
 • 16

Tài liệu Báo cáo thực tập tốt nghiệp về tín dụng ngân hàng tại ngân hàng EXIMBANK ppt

Tài liệu Báo cáo thực tập tốt nghiệp về tín dụng ngân hàng tại ngân hàng EXIMBANK ppt

Báo cáo khoa học

... ĐịnhTRƯỜNG …………………KHOA………………………  BÁO CÁO TỐT NGHIỆPĐề tài: TÍN DỤNG NGÂN HÀNG TẠI NGÂN HÀNG EXIMBANKSVTH: Nguyễn Thị Phượng Trang 1 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Thầy Phạm Vũ ĐịnhHệ ... sở hữu công nghiệp Việt Nam hợp tác tổ chức.SVTH: Nguyễn Thị Phượng Trang 11 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Thầy Phạm Vũ Định- Lập kế hoạch cân đối nguồn vốn và thực hiện các nghiệp vụ kinh ... kinh doanh của mình một cách tốt nhất.SVTH: Nguyễn Thị Phượng Trang 32 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Thầy Phạm Vũ ĐịnhCHƯƠNG 2 :THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI NGHIỆP VỤ CHO VAY TIÊU DÙNG...
 • 35
 • 3,784
 • 8

Quy định về trình bày báo cáo thực tập tốt nghiệp

Quy định về trình bày báo cáo thực tập tốt nghiệp

Cao đẳng - Đại học

... Tự do – Hạnh phúc……………….QUI ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC TRÌNH BÀY BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN NGÀNH ĐIỆN TỰ ĐỘNG CÔNG NGHIỆP1. BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP phải đánh máy vi tính theo fontUnicode ... trongBÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP đều phải được đánh số và đặt tên (căn giữacenter). Nếu cần thiết hình vẽ, bảng biểu có thể trình bày trên khổ giấy A3 vàđóng kèm theo BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP. ... Trang lót bìa;- Giấy xác nhận của Cán bộ quản lý nơi sinh viên thực tập tốt nghiệp (cóđóng dấu);- Đề cương sơ bộ thực tập tốt nghiệp (đã được Giảng viên phụ trách kýduyệt);- Mục lục: Tiêu...
 • 6
 • 2,915
 • 11

Báo cáo thực tập tốt nghiệp Công ty Gemadept.doc

Báo cáo thực tập tốt nghiệp Công ty Gemadept.doc

Quản trị kinh doanh

... KNQ. Báo bộ phận quản lý hàng về việc hoàn thành thủ tục HQ KNQ. Lập bảng thống kê xác báo HQ cửa khẩu biên bản bàn giao (hồi báo HQ).(7) Bộ phận quản lý hàng: Nhập số liệu rồi báo cáo khách ... lên tàu. Báo cáo khách hàng/điều độ về lô hàng.(5) Bộ phận quản lý hàng: Nhập số liệu để báo cáo chủ hàng. Fax biên bản bàn giao cho chủ hàng.2.3.3. Hàng nhập từ nước ngoài về KNQ (lấy ... nước ngoài hay nhập hàng về doanh nghiệp sản xuất hay đưa ra tiêu thụ trong thị trường nội địa. Để hiểu rõ hơn về KNQ cũng như quy trình xuất nhập hàng KNQ, trong bài báo cáo này em xin trình...
 • 49
 • 5,200
 • 40

báo cáo thực tập tốt nghiệp tại công ty tnhh sản xuất và thương mại việt thành.doc

báo cáo thực tập tốt nghiệp tại công ty tnhh sản xuất và thương mại việt thành.doc

Quản trị kinh doanh

... nên sự ổn định về sản xuất và tạo nên chất lượng sản phẩm. Qua sản xuất chúng ta biết được nhiệt độ thích hợp cho từng loại màng khác nhau.Trong khuôn khổ bài báo cáo thực tập này chỉ đề cập ... như sau:Bảng 2.2 Tình hình nộp thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp của Công tyĐơn vị tính : đồng Nguồn : Báo cáo kết quả kinh doanhHàng năm công ty thực hiện nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước một ... phòng ban chức năng của Công ty. Hệ thống này hoạt động độc lập về nhiệm vụ nhưng lại liên hệ rất chặt chẽ với nhau về nghiệp vụ. Về quan hệ giao dịch của công ty, Công ty có mố liên hệ hầu hết...
 • 36
 • 7,210
 • 68

Xem thêm