báo cáo thực tập tốt nghiệp về môi trường

Báo cáo thực tập tốt nghiệp về Công ty Cổ phần thương mại và Du lịch Bắc Ninh

Báo cáo thực tập tốt nghiệp về Công ty Cổ phần thương mại và Du lịch Bắc Ninh

Kinh tế - Thương mại

... Kinh doanh Hà Nội Báo cáo thực tập tốt nghiệp NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH BẮC NINH Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà Nội Báo cáo thực tập tốt nghiệp P. KẾ HOẠCHSơ ... ty năm 2006 15Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà Nội Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà Nội Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Lợi tức cổ phần: 10 %/ năm- Lao động bình ... thời gian thực tập và làm báo cáo. Em xin chân thành cảm ơn!Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà Nội Báo cáo thực tập tốt nghiệp + Chế độ nghỉ lễ, tết, nghỉ phép đối với người lao động: thực hiện...
 • 24
 • 3,270
 • 11

Báo cáo thực tập tốt nghiệp về công ty CP thương mại và Du lịch Bắc Ninh

Báo cáo thực tập tốt nghiệp về công ty CP thương mại và Du lịch Bắc Ninh

Kinh tế - Thương mại

... MINHP. TỔ CHỨC HÀNH CHÍNHTT DẠY NGHỀ KINH BẮC Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà Nội Báo cáo thực tập tốt nghiệp P. KẾ HOẠCHSơ đồ 1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ ... Quản lý và Kinh doanh Hà Nội Báo cáo thực tập tốt nghiệp NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà Nội Báo cáo thực tập tốt nghiệp Nhìn vào bảng kết quả ... Kinh doanh Hà Nội Báo cáo thực tập tốt nghiệp NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH BẮC NINH Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà Nội Báo cáo thực tập tốt nghiệp Nhìn vào...
 • 24
 • 1,162
 • 2

Báo cáo thực tập tốt nghiệp về sản xuất kinh doanh và tổ chức bộ máy kế toán, hình thức sổ kế toán tại công ty dịch vụ nuôi trồng thủy sản trung ương

Báo cáo thực tập tốt nghiệp về sản xuất kinh doanh và tổ chức bộ máy kế toán, hình thức sổ kế toán tại công ty dịch vụ nuôi trồng thủy sản trung ương

Báo cáo khoa học

... 50.700.000 Báo Cáo Tổng Hợp Kế toán tổng hợp: có nhiệm vụ tổng hợp số liệu kế toán từ các sổ cái lập báo cáo kế toán của toàn công ty.Kế toán quỹ tiền mặt và lao động tiền lơng: chịu trách nhiệm về ... 220.000.00047. Nợ TK 331(CH sè 3) : 330.000 Cã TK 111 : 330.000 Báo Cáo Tổng Hợp b. Nợ TK 155 : 309.500.000 Cã TK 154 : 309.500.000 Báo Cáo Tổng Hợp 35. Thanh toán tiền điện cho sở điện lực Hà ... 52.000 520.000 Báo Cáo Tổng Hợp Nợ TK: 152, 133 Có TK: 111Họ, tên ngời nhận tiền: Trần Văn HùngĐịa chỉ : Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản trung ơngLý do chi: Mua hàng về nhập kho Số...
 • 135
 • 2,578
 • 0

Báo cáo thực tập tốt nghiệp về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Báo cáo thực tập tốt nghiệp về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Kế toán

... Đạt" làm báo cáo thực tập tốt nghiệp. Báo cáo tốt nghiệp ngoài lời mở đầu và kết luận gồm 3 chơng:Chơng I: Lý luận chung về hạch toán tiền lơng và các khoản trích theo l-ơng.Chơng II: Thực trạng ... bấp bênh.Nguyễn Sự Nghiệp - 30TH89 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Mứclơng = Lơng tháng số ngày làm 26 ngày làm việc thực tế x việc thực tế.+ Trả lơng theo thời gian có thởng: thực chất của chế ... lơng kế hoạch và thực tế là vi phạm kỹ thuật tài chính. Hạch toán thực hiện kế hoạch quỹ lơng của công nhân Nguyễn Sự Nghiệp - 30TH816 Báo cáo thực tập tốt nghiệp cho các doanh nghiệp nói chung,...
 • 64
 • 1,139
 • 8

Báo cáo thực tập tốt nghiệp về kế toán nguyên liệu vật liệu

Báo cáo thực tập tốt nghiệp về kế toán nguyên liệu vật liệu

Kế toán

... kinh doanh của xí nghiệp , chịu tránh nhiệm trớc công ty về hoạt động của xí nghiệp, và là ngời đa ra quyết định cuối cùng +Ban kế toán tài chính : Báo cáo thực tập tốt nghiệp 28Ban giám ... kinh doanh trong doanh nghiệp . Báo cáo thực tập tốt nghiệp 4 22.4 Phơng pháp tính giá gốc NLVL áp dụng tại xí nghiệp :- Giá gốc nguyên liệu vật liệu nhập kho tại xí nghiệp X-18 : Số tiền ... quá trình sản xuất : Báo cáo thực tập tốt nghiệp 31Sổ chi tiết Bảng tổng hợp chứng từ gốc Sổ đăng kí chứng từ ghi sổ Bảng tổng hợp chi tiết Chứng từ ghi sổ Báo cáo tài chính Sổ cái...
 • 65
 • 1,103
 • 8

Báo cáo thực tập tốt nghiệp về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp

Báo cáo thực tập tốt nghiệp về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp

Kế toán

... quả sử dụng ngời lao động tại doanh nghiệp. Nội dung bản Báo cáo thực tập tốt nghiệp này ngoài lời mở đầu và kết luận bao gồm 3 chơng: Chơng I. Cơ sở lý luận về hạch toán tiền lơng và các khoản ... nên bản báo cáo này không tránh khỏi những thiếu sót. Tôi xin chân thành cảm ơn và rất mong nhận đợc sự chỉ bảo, hớng dẫn của các thầy cô trong Khoa Kế toán. Báo cáo thực tập tốt nghiệp 2 ... thành công việc đó. Báo cáo thực tập tốt nghiệp 4 Tr ờng Đại học KTQD Phạm Thị Hà - Lớp KT9B - Hàng tháng, từ ngày 26 đến ngày 30, các đơn vị sản xuất và chức năng báo cáo số liệu cho Tổ thờng...
 • 70
 • 1,583
 • 16

Tài liệu Báo cáo thực tập tốt nghiệp về tín dụng ngân hàng tại ngân hàng EXIMBANK ppt

Tài liệu Báo cáo thực tập tốt nghiệp về tín dụng ngân hàng tại ngân hàng EXIMBANK ppt

Báo cáo khoa học

... ĐịnhTRƯỜNG …………………KHOA………………………  BÁO CÁO TỐT NGHIỆPĐề tài: TÍN DỤNG NGÂN HÀNG TẠI NGÂN HÀNG EXIMBANKSVTH: Nguyễn Thị Phượng Trang 1 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Thầy Phạm Vũ ĐịnhHệ ... viên trong nghiệp vụ ngân quỹ và phục vụ khách hàng.- Một số nghiệp vụ có liên quan khác.SVTH: Nguyễn Thị Phượng Trang 14 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Thầy Phạm Vũ ĐịnhTRƯỜNG …………………KHOA……………………… ... sở hữu công nghiệp Việt Nam hợp tác tổ chức.SVTH: Nguyễn Thị Phượng Trang 11 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Thầy Phạm Vũ Định- Lập kế hoạch cân đối nguồn vốn và thực hiện các nghiệp vụ kinh...
 • 35
 • 3,786
 • 8

Tài liệu Báo cáo thực tập tốt nghiệp về công ty cổ phần thương mại và dịch vụ bắc ninh pptx

Tài liệu Báo cáo thực tập tốt nghiệp về công ty cổ phần thương mại và dịch vụ bắc ninh pptx

Kinh tế - Thương mại

... BẮC Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà Nội Báo cáo thực tập tốt nghiệp kết, việc thực hiện của các đơn vị trực thuộc Công ty để xây dựng kế hoạch và tổ chức thực ... Kinh doanh Hà Nội Báo cáo thực tập tốt nghiệp NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH BẮC NINH Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà Nội Báo cáo thực tập tốt nghiệp TÀI LIỆU ... và Kinh doanh Hà Nội Báo cáo thực tập tốt nghiệp Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Bắc Ninh Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Lợi tức cổ phần: 10 %/ năm- Lao động...
 • 25
 • 915
 • 1

báo cáo thực tập tốt nghiệp thư viện trường đại học sư phạm kỹ thuật tp. hcm

báo cáo thực tập tốt nghiệp thư viện trường đại học sư phạm kỹ thuật tp. hcm

Xã hội học

... giả tập thể thì mã hóa theo nhan đề. Mô tả:+ Trường 100: Chỉ mô tả tác giả chính.+ Tác giả dịch, sưu tầm, biên soạn, thì đưa về mô tả bổ sung trường 700.+ Trường 245: - Nếu tác giả tập ... tài liệu có trong phạm vi củaphòng: sách tham khảo Việt văn và ngoại văn; báo tạp chí, luận văn và đồ án tốt nghiệp; báo cáo và các công trình nghiên cứu khoa học.- Bạn đọc tự tìm kiếm tài liệu ... v\cho nhu cầu nghiên cứu học tập và đưa ra ứng d\ng thực tiễn, chủ động tư vấn, xâydựng và phát triển hỗ trợ độc giả. CHƯƠNG III: NỘI DUNG THỰC TẬPI. PHÒNG KỸ THUẬT NGHIỆP VỤCông việc ở đây...
 • 46
 • 20,756
 • 97

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

Kinh tế - Thương mại

... chỉ môi giới bất động sản và đều tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh hoặc Marketing ca cỏc trng i hc kinh t ã Phũng marketing và khai thác thị trường : 03 người, đều tốt nghiệp ... TÀI NGUYÊN  BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆPMÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢNGV HƯỚNG DẪN: PGS-TS HOÀNG VĂN CƯỜNGHỌC VIÊN: PHẠM KIỀU MINHLỚP: K18 I. GIỚI THIỆU ĐÔI NÉT VỀ HỌC VIÊN 1 553.000m2, diện ... động môi giới cũng bao gồm cả bất động sản thổ cư ( là bất động sản đơn lẻ, không thuộc các dự án).4 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂNKHOA BẤT ĐỘNG SẢN VÀ KINH TẾ TÀI NGUYÊN  BÁO CÁO THỰC...
 • 12
 • 6,563
 • 8

Quy định về trình bày báo cáo thực tập tốt nghiệp

Quy định về trình bày báo cáo thực tập tốt nghiệp

Cao đẳng - Đại học

... trongBÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP đều phải được đánh số và đặt tên (căn giữacenter). Nếu cần thiết hình vẽ, bảng biểu có thể trình bày trên khổ giấy A3 vàđóng kèm theo BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP. ... số thứ tự,3 Trường Đại học Hàng hảiKhoa Điện-ĐTTBCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc……………….QUI ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC TRÌNH BÀY BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHO SINH ... Trang lót bìa;- Giấy xác nhận của Cán bộ quản lý nơi sinh viên thực tập tốt nghiệp (cóđóng dấu);- Đề cương sơ bộ thực tập tốt nghiệp (đã được Giảng viên phụ trách kýduyệt);- Mục lục: Tiêu...
 • 6
 • 2,917
 • 11

QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN VỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆPVÀ BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN VỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆPVÀ BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Kế toán

... dấu tròn). Nhật ký thực tập phải được nộp cùng với Báo cáo thực tập tốt nghiệp. 5. Báo cáo thực tập tốt nghiệp (TTTN) Báo cáo TTTN phải thể hiện vấn đề mà sinh viên tiếp cận thực tế gắn liền ... văn trong Báo cáo TTTN Nghiêm cấm sinh viên sao chép các nội dung từ các báo cáo thực tập tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp của các sinh viên khóa trước hoặc cùng khóa, bất kể thuộc Trường đại ... tiếp cận thực tế gắn liền với đơn vị tiếp nhận thực tập và phù hợp với phạm vi Đề cương thực tập tốt nghiệp theo quy định của Khoa KTKT. Báo cáo TTTN phải được trình bày phù hợp với quy định...
 • 3
 • 387
 • 0

Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đề tài “TỔNG QUAN VỀ MICROSOF TACCESS”

Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đề tài “TỔNG QUAN VỀ MICROSOF TACCESS”

Hệ thống thông tin

... Báo cáo thực tập tốt nghiệp Khoa công nghệ thông tin Báo cáo thực tập tốt nghiệp Khoa công nghệ thông tin * Bảng quyền * Bảng sách chi tiết Báo cáo thực tập ... tin mượn sách Báo cáo thực tập tốt nghiệp Khoa công nghệ thông tin * Query ht độc giả * Query họ tên mã sách *Query ht nhà xuất bản Báo cáo thực tập tốt nghiệp Khoa ... Báo cáo thực tập tốt nghiệp Khoa công nghệ thông tin * Query sách mượn * Query sách mượn nhật bàn phím * Query TT sách theo nhà sản xuất Báo cáo thực tập tốt nghiệp...
 • 97
 • 821
 • 0

Tài liệu Báo cáo thực tập tốt nghiệp: “Báo cáo tốt nghiệp - Những vấn đề chung về doanh nghiệp và công tác kế toán tại công ty Selta” ppt

Tài liệu Báo cáo thực tập tốt nghiệp: “Báo cáo tốt nghiệp - Những vấn đề chung về doanh nghiệp và công tác kế toán tại công ty Selta” ppt

Tài chính - Ngân hàng

... 25.000.000 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 1 Đề tài: Báo cáo tốt nghiệp - Những vấn đề chung về doanh nghiệp và công tác kế toán tại công ty Selta” Báo cáo thực tập tốt nghiệp ... 2.10. Các báo cáo kế toán doanh nghiệp phải lập: Báo cáo thực tập tốt nghiệp 27 - Hoá đơn cước phí điện thoại là một chứng từ bên ngoài do bưu điện thành phố Hà Nội gửi đến thông báo cước ... CÁN BỘ THU TIỀN Báo cáo thực tập tốt nghiệp 2 PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH SELTA I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH SELTA....
 • 64
 • 491
 • 0

Xem thêm