báo cáo thực tập tốt nghiệp về kế toán thuế

Báo cáo thực tập tốt nghiệp về kế toán nguyên liệu vật liệu

Báo cáo thực tập tốt nghiệp về kế toán nguyên liệu vật liệu

Kế toán

... toán 2724 Thực tế công tác kế toán NLVL tại xí nghiệp 3225. Công tác phân loại NLVL 3226 . Kế toán chi tiết NLVL 3327. Thủ tục nhập NLVL và ví dụ minh hoạ 33 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 1Chu ... kinh doanh của xí nghiệp , chịu tránh nhiệm trớc công ty về hoạt động của xí nghiệp, và là ngời đa ra quyết định cuối cùng +Ban kế toán tài chính : Báo cáo thực tập tốt nghiệp 28Ban giám ... K .toán trởng phụ trách cung tiêu Ngời nhận Thủ kho ( kí họ tên) ( kí tên ) ( kí tên ) ( kí tên ) ( kí tên)22.2 Phơng pháp kế toán chi tiết NLVL tại xí nghiệp X-18 : Báo cáo thực tập tốt nghiệp...
 • 65
 • 1,099
 • 8

Báo cáo thực tập tốt nghiệp về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Báo cáo thực tập tốt nghiệp về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Kế toán

... Sự Nghiệp - 30TH837 Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp và giá thành Kế toán vốn bằng tiền Kế toán tiền lương Kế toán TSCĐVà vật tưThủ quỹ Kế toán giao dịch với NH Kế toán ... TK334Nguyễn Sự Nghiệp - 30TH821 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 1 Kế toán vốn bằng tiền và thanh toán 1 Kế toán giao dịch với ngân hàng 1 Thủ quỹNgoài ra ở các đội đều có 1 kế toán riêng (thống ... đó. Nh vậy hạch toán kế toán Nguyễn Sự Nghiệp - 30TH815 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 3.2. Hình thức và phơng pháp kế toán: Hiện nay Công ty Hoàng Hà đang áp dụng hình thức kế toán chứng từ ghi...
 • 64
 • 1,139
 • 8

Báo cáo thực tập tốt nghiệp về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp

Báo cáo thực tập tốt nghiệp về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp

Kế toán

... Cty Kế toán thanh toán Kế toán hàng hoá Kế toán vật tư Kế toán tổng hợp Kế toán ngân hàngTr ờng Đại học KTQD Phạm Thị Hà - Lớp KT9B b. Tài khoản sử dụng:Để hạch toán tiền lơng kế toán ... tiền Báo cáo thực tập tốt nghiệp 45Tr ờng Đại học KTQD Phạm Thị Hà - Lớp KT9B toán viên chủ yếu làm công tác thống kê, còn toàn bộ công tác kế toán tài chính đợc thực hiện trên Phòng Kế toán ... 138, 334, 388 - 1 kế toán hàng hoá: theo dõi việc mua bán mọi hàng hoá của công ty, phụ trách các tài khoản: 156, 157 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 28 Kế toán trưởngThủ quỹ Kế toán của các đơn...
 • 70
 • 1,582
 • 16

Báo cáo thực tập tốt nghiệp về sản xuất kinh doanh và tổ chức bộ máy kế toán, hình thức sổ kế toán tại công ty dịch vụ nuôi trồng thủy sản trung ương

Báo cáo thực tập tốt nghiệp về sản xuất kinh doanh và tổ chức bộ máy kế toán, hình thức sổ kế toán tại công ty dịch vụ nuôi trồng thủy sản trung ương

Báo cáo khoa học

... 50.700.000 Báo Cáo Tổng Hợp Kế toán tổng hợp: có nhiệm vụ tổng hợp số liệu kế toán từ các sổ cái lập báo cáo kế toán của toàn công ty. Kế toán quỹ tiền mặt và lao động tiền lơng: chịu trách nhiệm về ... phục vụ cho việc tính giá thành. Kế toán tại đơn vị trực thuộc: thực hiện việc ghi chép kế toán sau đó gửi báo cáo lên phòng kế toán công ty.5. Hình thức sổ kế toán mà Công ty áp dụng Hiện nay ... viên. Kế toán hàng hoá: do đặc điểm vừa sản xuất vừa kinh doanh mặt hàng thuỷ sản nên kế toán hàng hoá nhanh nắm bắt kịp thời các hoạt động kế toán phát sinh phản ánh chúng một cách đầy đủ. Kế toán...
 • 135
 • 2,575
 • 0

Báo cáo thực tập tốt nghiệp về Công ty Cổ phần thương mại và Du lịch Bắc Ninh

Báo cáo thực tập tốt nghiệp về Công ty Cổ phần thương mại và Du lịch Bắc Ninh

Kinh tế - Thương mại

... doanh Hà Nội Báo cáo thực tập tốt nghiệp NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH BẮC NINH Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà Nội Báo cáo thực tập tốt nghiệp P. KẾ HOẠCHSơ ... ty năm 2006 15Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà Nội Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà Nội Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Lợi tức cổ phần: 10 %/ năm- Lao động bình ... và Kinh doanh Hà Nội Báo cáo thực tập tốt nghiệp kết, việc thực hiện của các đơn vị trực thuộc Công ty để xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện.- Tổ chức và thực hiện tốt mạng lưới bán buôn,...
 • 24
 • 3,267
 • 11

Báo cáo thực tập tốt nghiệp về công ty CP thương mại và Du lịch Bắc Ninh

Báo cáo thực tập tốt nghiệp về công ty CP thương mại và Du lịch Bắc Ninh

Kinh tế - Thương mại

... MINHP. TỔ CHỨC HÀNH CHÍNHTT DẠY NGHỀ KINH BẮC Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà Nội Báo cáo thực tập tốt nghiệp P. KẾ HOẠCHSơ đồ 1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy quản ... Kinh doanh Hà Nội Báo cáo thực tập tốt nghiệp NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà Nội Báo cáo thực tập tốt nghiệp Nhìn vào bảng kết quả hoạt động ... và Kinh doanh Hà Nội Báo cáo thực tập tốt nghiệp kết, việc thực hiện của các đơn vị trực thuộc Công ty để xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện.- Tổ chức và thực hiện tốt mạng lưới bán buôn,...
 • 24
 • 1,161
 • 2

Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.doc

Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.doc

Kế toán

... Kế toán và Chế độ kế toán này.Các loại sổ kế toán: Mỗi doanh nghiệp chỉ có một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán năm. Sổ kế toán gồm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết.Sổ kế toán ... chi, báo cáo có liên quan tài chính. Kế toán viên: kiêm kế toán tài vụ và kế toán kế toán thanh toán. Theo dõi chi tiết thanh toán với người bán từ các hoá đơn mua hàng, bán hàng. Thanh toán ... Đặc điểm tổ chức công tác kế toán. 1.4.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán. Loại hình tổ chức kế toán trong công ty là loại hình phân tán.Sơ đồ bộmáy kế toán: Nhiệm Vu: Kế toán trưởng: Có trách nhiệm...
 • 21
 • 40,465
 • 101

Báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán tại công ty TNHH TM Phú Thịnh.doc

Báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán tại công ty TNHH TM Phú Thịnh.doc

Kế toán

... Trang13BÁO CÁO THỰC TẬP VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN1.1 .kế toán xác định kết quả kinh doanh: Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh là giai đoạn cuối cùng của một kỳ kế toán .Thực hiện ... đốc về các họat động tài chính .Kế toán trưởng còn có nhiệm vụ là phải giải trình chấp vấn của cơ quan thuế khi quyết toán và chịu trách nhiệm về Trang Kế toán Tổng hợp Kế toán trưởng5 Kế toán Công ... Giấy báo nợSổ NhậtKý ChungSổ Cái TK 632BÁO CÁO THỰC TẬP b. Tình tự luân chuyển:Sau khi nhận giấy báo cáo của NH về khoản lãi tiền gửi NH đã nhập vào TGNH .Kế toán căn cứ vào giấy báo có...
 • 64
 • 5,348
 • 35

Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại cty cổ phần mía đường Phan Rang kế toán tiền và các khoản trích theo lương.doc

Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại cty cổ phần mía đường Phan Rang kế toán tiền và các khoản trích theo lương.doc

Kế toán

... từ gốcSổ cái Báo cáo tài chínhBCĐ số phát sinhChứng từ ghi sổSổ quỹ Sổ hay thẻ Kế toán chiBảng tổng hợpSổ đăng kýChứng từ ghi sổBảng tổng hợp Chứng từ gốcBÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: NGUYỄN ... vào các chứng từ ghi sổ đã đăng ký, kế toán ghi vào sổ cái cho các nghiệp vụ. Sổ cái là căn cứ để lập báo cáo tài chính. Sổ, thẻ kế toán chi tiết phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo ... vậy sản phẩm mới đạt kết quả cao. SVTH: NGUYỄN THỊ THÚY PHƯỢNG 11 BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: NGUYỄN THỊ THU HẰNG Phân xưởng sản xuất: chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các kế hoạch sản xuất...
 • 27
 • 2,236
 • 9

Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại cty TNHH Công Nghệ Mạng Đa Kết Nối kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh.doc

Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại cty TNHH Công Nghệ Mạng Đa Kết Nối kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh.doc

Kế toán

... 1.260.765 1.467.745 1.447.414 1.390.50430 Báo cáo thực tập 2.4.3.2 Lập báo cáo kết quả kinh doanh tại công ty :C TY TNHH CÔNG NGHỆ MẠNG ĐA KẾT NỐI Biểu B02- DNKẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANHTừ ... Cú21 Báo cáo thực tập Có TK 159- Ngược lại, nếu khoản dự phịng giảm giá hàng tồn kho phải lập ở cuối niên độ kế tốn năm nay nhỏ hơn khoản dự phịng giảm giá hàng tồn kho đã lập ở cuối niên độ kế ... chịu thuế tiêu thụ đặc biệt hoặc thuế xuất khẩu thì doanh thu bán hàng là giá thanh tốn (bao gồm cả thuế tiêu thụ đặc biệt hoặc thuế xuất khẩu)47Baùo caùo thöïc taäpNHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC...
 • 63
 • 3,141
 • 24

Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại cty TNHH GLOBAL FAB kế toán nguyên vật liệu.doc

Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại cty TNHH GLOBAL FAB kế toán nguyên vật liệu.doc

Kế toán

... chi phí. Lập báo cáo nhập – xuất – tồn vật tư. 8 Kế Toán Trưởng Kế Toán Tổng Hợp Kế Toán Vật Tư Kế Toán Thanh Toán Thũ Quỹ Kế Toán Công Nợ Kế Toán Giá Thành Báo cáo thực tập tốt nghiệp ∗ ... Báo cáo thực tập tốt nghiệp 1.3 TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN VÀ BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY1.3.1 Tổ chức bộ máy kế toán tại đơn vị∗ Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại công ty:- Kế Toán Trưởng ... tư, khi nhận được hóa đơn, kiểm phiếu xuất kho của bên 28 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 45 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 3.2.2 Hạch toán xuất kho nguyên vật liệu3.2.2.1 Tính giá nguyên vật liệu...
 • 63
 • 1,625
 • 11

Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại cty TNHH Hưng Thiên kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.doc

Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại cty TNHH Hưng Thiên kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.doc

Kế toán

... về nhập kho kế toán căn cứ vào hoá đơn mua hàng và phiếu nhập kho kế toán ghi:Trang 29Giá thực tế NVL nhập kho Giá thực tế mua ghi trên hoá đơn= Báo cáo thực tập tốt nghiệp 2.1. 9Kế toán tập ... TÍNH GIÁ THÀNH Báo cáo thực tập tốt nghiệp 1.1.3Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty- Niên độ kế toán bắt đầu từ 01/01 kết thúc 31/12- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán và nguyên ... sách về Trang 1 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trình tự kế toán tính giá thành có thể minh hoạ theo sơ đồ sauSố liệu tập hợp chi phí sản xuất phát sinh trong năm 2008 được hạch toán như sau:(1) Kết...
 • 49
 • 1,172
 • 5

Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại cty TNHH TMDV XNK Tứ Quý Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh.doc

Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại cty TNHH TMDV XNK Tứ Quý Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh.doc

Kế toán

... mang về giao cho phòng kế toán. Kế toán công nợ tập hợp và theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng. Kế toán tổng hợp sẽ ghi vào các chứng từ hợp lý để theo dõi tình hình tiêu thụ.3.3.2. Kế ... khác K/C CP thuế TNDN 421 421 Kết chuyển lãi Kết chuyển lỗSƠ ĐỒ 2.13Chương 3THỰC TẾ KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH3.1. NHỮNG PHƯƠNG PHÁP, CHÍNH SÁCH, ĐẶC ĐIỂM KẾ TOÁN TẠI ... của doanh nghiệp. Như vậy, hệ thống kế toán nói chung và kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh nói riêng đóng vai trò quan trọng trong việc tập hợp ghi chép các số liệu về tình hình...
 • 68
 • 2,935
 • 18

Báo cáo thực tập tốt nghiệp - kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh.doc

Báo cáo thực tập tốt nghiệp - kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh.doc

Kế toán

... dịch vụ thực tế mà doanh nghiệp đã thực hiện trong một kỳ kế toán. b) Một số quy định cần được tôn trọng khi hạch toán vào tài khoản 511:Trang 4Có TK 711: Thu nhập khác2.7.2. Kế toán thuế tiêu ... quan, kế toán ghi sổ:Nợ TK 111, 112Có TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ.(4) Trường hợp doanh nghiệp được giảm thuế GTGT:- Nếu số thuế GTGT được giảm trừ vào số thuế GTGT phải nộp, kế toán ghi:Nợ ... tính thuế xuất (nhập) khẩu. Kế toán sử dụng: TK 3332 Thuế tiêu thụ đặc biệt” TK 3333 Thuế xuất, nhập khẩu”để phản ánh các khoản thuế TTĐB, thuế xuất khẩu phải nộp và tình hình nộp thuế. •...
 • 149
 • 26,538
 • 94

Báo cáo thực tập tốt nghiệp dành cho ngành kế toán

Báo cáo thực tập tốt nghiệp dành cho ngành kế toán

Kế toán

... máy kế toán và công tác kế toán tại công ty8.1. Bộ máy kế toán Công ty thực hiện hạch toán theo phương thức hạch toán độc lập. Sinh viên : Phạm Thị Phi Phụng Trang 5 Báo cáo thực tập tốt nghiệp ... Trang 26 Báo cáo thực tập tốt nghiệp – Trung cấp khoá 2007 GVHD : Nguyễn Thị Minh Hiệp• Sơ đồ bộ máy kế toán được sắp xếp như sau: 8.2. Chức năng Kế toán trưởng :Là người chịu trách nhiệm về toàn ... Trang 44 Báo cáo thực tập tốt nghiệp – Trung cấp khoá 2007 GVHD : Nguyễn Thị Minh Hiệpcác báo biểu kế toán, theo dõi tình hình thu chi tiền mặt, TGNH, theo dõi các nghiệp vụ thanh toán công...
 • 60
 • 1,831
 • 5

Xem thêm