báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu chi nhánh chùa hà

Thực trạng rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu chi nhánh chùa từ năm 2009 2011

Thực trạng rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu chi nhánh chùa hà từ năm 2009 2011

Kinh tế - Quản lý

... GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂUCHI NHÁNH CHÙA .65 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂUCHI NHÁNH CHÙA ... HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂUCHI NHÁNH CHÙA 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Á Châu (Asia Commercial Bank - ACB) thành lập ngày ... (2009-2011) .28 2.2 THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂUCHI NHÁNH CHÙA 41 2.2.1 Thực trạng RRTD chi nhánh Chùa 41 2.2.2 Một số biện pháp mà chi nhánh áp dụng để giảm...
 • 95
 • 228
 • 0

Phát triển các dịch vụ kinh doanh hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại Cổ phần á châu - Chi nhánh Chùa

Phát triển các dịch vụ kinh doanh hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại Cổ phần á châu - Chi nhánh Chùa Hà

Kinh tế - Thương mại

... NHÁNH CHÙA 2.1 Giới thiệu khái quát Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu – ACB, Chi nhánh Chùa 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu – ACB • Quá trình ... VỪA VÀ NHỎ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Ngân hàng thương mại hoạt động ngân hàng thương mại 1.1.1 Ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại tổ chức tín dụng thực toàn hoạt động ngân hàng hoạt động ... phần Á Châu – ACB • Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu – ACB Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu ngân hàng thương mại cổ phần thành lập hoạt động Việt Nam Tên gọi...
 • 69
 • 453
 • 0

Phát triển các dịch vụ kinh doanh hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châuchi nhánh Chùa

Phát triển các dịch vụ kinh doanh hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu – chi nhánh Chùa Hà

Tài chính - Ngân hàng

... ACB, Chi nhánh Chùa 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu – ACB • Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu – ACB Ngân hàng thương ... HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ KINH DOANH CHO CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂUCHI NHÁNH CHÙA 2.1 Giới thiệu khái quát Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu ... THỰC HIỆN CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ KINH DOANH CHO CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂUCHI NHÁNH CHÙA 24 2.1 Giới thiệu khái quát Ngân hàng thương mại cổ phần...
 • 39
 • 331
 • 0

Báo cáo thực tập năm 2011 Thực trạng cho vay khách hàng cá nhân và giải pháp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu –chi nhánh Nội.doc

Báo cáo thực tập năm 2011 Thực trạng cho vay khách hàng cá nhân và giải pháp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu –chi nhánh Hà Nội.doc

Quản trị kinh doanh

... vay khách hàng cá nhân ACB – Nội cần thiết Chính vậy, em chọn đề tài Thực trạng cho vay khách hàng cá nhân giải pháp Ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Nội” Tên báo cáo thực tập: Thực trạng ... 2: THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NHTMCP Á CHÂU CHI NHÁNH NỘI 2.1 Khái quát NHTMCP Á Châu chi nhánh Nội 2.1.1 Các thông tin chung - Tên công ty: Ngân hàng Thương mại Cổ ... CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NHTMCP Á CHÂUCHI NHÁNH NỘI 3.1 Định hướng hoạt động cho vay KHCN NHTMCP Á Châu - chi nhánh Nội Cho vay khách hàng cá nhân hoạt động...
 • 48
 • 1,554
 • 54

Tài liệu TIỂU LUẬN: Báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần á ChâuChi nhánh Nội docx

Tài liệu TIỂU LUẬN: Báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần á Châu – Chi nhánh Hà Nội docx

Kinh tế - Thương mại

... động nghiệp vụ chi nhánh , em hoàn thành báo cáo thực tập tổng hợp Nội dung báo cáo gồm phần sau : I – Tổng quan ngân hàng thương mại cổ phần ChâuChi nhánh Nội II- Khái quát tình hình hoạt ... cứu học tập thực tế công tác sau Em xin chân thành cảm ơn! I Tổng quan ngân hàng thương mại cổ phần Châu 1- Đôi nét ngân hàng thương mại cổ phần Châu Ngân hàng thương mại cổ phần Châu thành lập ... thẻ ACB chi nhánh, phòng giao dịch bao gồm: Chi nhánh ACB nội Chi nhánh ACB An Giang Chi nhánh ACB Hải Phòng Chi nhánh ACB Sài Gòn Chi nhánh ACB Đà Nẵng Chi nhánh ACB Chợ Lớn Chi nhánh ACB...
 • 27
 • 802
 • 1

BÁO CÁO THỰC TẬP Cho vay tiêu dùng tại phòng giao dịch Tôn Đức Thắng, ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, chi nhánh Nội Thực trạng và giải pháp

BÁO CÁO THỰC TẬP Cho vay tiêu dùng tại phòng giao dịch Tôn Đức Thắng, ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, chi nhánh Hà Nội Thực trạng và giải pháp

Tài chính - Ngân hàng

... 34 - Báo cáo kiến tập phẩm dịch vụ ngân hàng gần giống yếu tố phong cách phục vụ thái độ nhân viên tạo nên khác biệt ngân hàng với ngân hàng khác.Khách hàng đánh giá ngân hàng thông qua thái độ ... Báo cáo kiến tập Danh mục từ viết tắt ACB: Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu NHTM: ngân hàng thương mại NHNN: ngân hàng nhà nước PGD: phòng giao dich CVTD: cho vay tiêu dùng KHCN: khách hàng ... cửa, Pháp lệnh Ngân hàng đời, hệ thống ngân hàng phân thành hai cấp: ngân hàng nhà nước ngân hàng thương mại Là người chuyên môn lĩnh vực ngân hàng ( phần lớn giảng viên ngành ngân hàng )...
 • 38
 • 1,372
 • 13

báo cáo thực tập nhận thức ngân hàng thương mại cổ phần á châu chi nhánh văn lang

báo cáo thực tập nhận thức ngân hàng thương mại cổ phần á châu chi nhánh văn lang

Tài chính - Ngân hàng

... BÁO CÁO GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 1.1 Tổng quan Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Á Châu (ACB) Pháp lệnh Ngân hàng nhà nƣớc Pháp lệnh ngân hàng thƣơng mại, hợp tác ... tiêu 5: Hoàn thành chuẩn, hạn báo cáo thực tập, kết thúc tốt đẹp tập nhận thức Bài báo cáo đƣợc chia làm phần Nội dung báo cáo đƣợc trình bày cụ thể sau Đại học Hoa Sen Báo cáo thực tập nhận thức ... BÀI BÁO CÁO GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 1.1 Tổng quan Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Á Châu (ACB) 1.2 cấu tổ chức 1.3 Các...
 • 41
 • 467
 • 2

TIỂU LUẬN: Báo Cáo Thực Tập Tổng Hợp Ngân hàng thương mại cổ phần á Châu - Chi nhánh Nội pptx

TIỂU LUẬN: Báo Cáo Thực Tập Tổng Hợp Ngân hàng thương mại cổ phần á Châu - Chi nhánh Hà Nội pptx

Kinh tế - Thương mại

... ACB năm 2003 Báo cáo tài ngân hàng Châu bao gồm báo cáo sau : Bảng cân đối kế toán Báo cáo hoạt động kinh doanh Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Thuyết minh báo cáo tài Tuy nhiên hai báo cáo mà quan ... trị, thành viên ban kiểm soát Ngân hàng ban hành thực đầy đủ qui chế qui định nội ngân hàng thương mại cổ phần Chi nhánh ACB Nội chi nhánh lớn ngân hàng Châu khu vực phía Bắc Bộ máy tổ chức Chi ... đoạn thực tập đợt I I Quá trình hình thành phát triển ngân hàng thương mại cổ phần Châu( ACB) Tháng 5.1990 với đời pháp lệnh ngân hàng nhà nước, pháp lệnh ngân hàng, hợp tác xã tín dụng công ty...
 • 19
 • 607
 • 0

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU CHI NHÁNH NỘI doc

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU CHI NHÁNH HÀ NỘI doc

Tài chính - Ngân hàng

... đợt I BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU CHI NHÁNH NỘI I QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU( ACB) Tháng 5.1990 với đời pháp ... hàng Châu ACB năm 2003 Báo cáo tài ngân hàng Châu bao gồm báo cáo sau : Bảng cân đối kế toán Báo cáo hoạt động kinh doanh Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Thuyết minh báo cáo tài Tuy nhiên hai báo cáo ... trị, thành viên ban kiểm soát Ngân hàng ban hành thực đầy đủ qui chế qui định nội ngân hàng thương mại cổ phần Chi nhánh ACB Nội chi nhánh lớn ngân hàng Châu khu vực phía Bắc Bộ máy tổ chức Chi...
 • 21
 • 647
 • 0

HUTECH 2015 ĐỒ ÁN NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG 1: BÁO CÁO KIẾN TẬP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂUCHI NHÁNH SA ĐÉC

HUTECH 2015 ĐỒ ÁN NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG 1: BÁO CÁO KIẾN TẬP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU – CHI NHÁNH SA ĐÉC

Tài chính - Ngân hàng

... cấu tổ chức Ngân hàng ACB – PGD Sa Đéc MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU – ACB 1.1 Thông tin chung Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu – ACB 1.2 ... Khách Hàng Doanh Nghiệp kinh nghiệp giao tiếp, ứng xử, tác phong làm việc tập thể CHƯƠNG GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU - ACB 1.1 Thông tin chung Ngân hàng thương ... tin chung Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - ACB - Tên giao dịch  Tên đầy đủ tiếng Việt: Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu  Tên viết tắt tiếng Việt: Ngân hàng Á Châu  Tên đầy đủ tiếng Anh:...
 • 16
 • 3,168
 • 16

Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu chi nhánh Đắk Lắk.doc

Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu chi nhánh Đắk Lắk.doc

Quản trị kinh doanh

... Châu, chi nhánh ngân hàng Công Thương, chi nhánh ngân hàng TMCP Đông Á, ngân hàng sách, tổ tín dụng, ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín, chi nhánh quỹ Tín Dụng Trung Ương Khi thành lạp ngân hàng ... ngân hàng phát triển tồn Ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Đắk Lắk ngoại lệ Ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Đắk Lắk thực sách tín dụng Hội sở Ngân hàng TMCP Á Châu hướng dẫn áp dụng khách hàng muốn ... CHUNG VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 2.1 Giới thiệu chung ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu: 2.1.1 Quá trình thành lập: Pháp lệnh NHNN pháp lệnh NHTM, hợp tác xã tín...
 • 68
 • 745
 • 15

Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu chi nhánh đắk lắk

Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu chi nhánh đắk lắk

Tài chính - Ngân hàng

... cho ngân hàng giúp ngân hàng phát triển tồn Ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Đắk Lắk ngoại lệ Ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Đắk Lắk thực sách tín dụng Hội sở Ngân hàng TMCP Á Châu hƣớng dẫn áp ... GVHD: Ths Lê Đình Thái Khóa luận tốt nghiệp 19 Thôn, chi nhánh ngân hàng Á Châu, chi nhánh ngân hàng Công Thƣơng, chi nhánh ngân hàng TMCP Đông Á, ngân hàng sách, tổ tín dụng, ngân hàng TMCP Sài Gòn ... Trang 1.1 Khái quát ngân hàng thương mại Trang 1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại Trang 1.1.2 Chức ngân hàng thương mại Trang 1.1.3 Các nghiệp vụ ngân hàng thương mại ...
 • 75
 • 364
 • 0

báo cáo nghiên cứu khoa học 'các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên. nghiên cứu trường hợp tại ngân hàng thương mại cổ phẩn á châu, chi nhánh huế'

báo cáo nghiên cứu khoa học 'các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên. nghiên cứu trường hợp tại ngân hàng thương mại cổ phẩn á châu, chi nhánh huế'

Báo cáo khoa học

... tinh thần làm việc tập thể, giải công việc, tiến hành kế hoạch ngân hàng Trong công việc cá nhân giải việc cách dễ dàng, với nhân viên khác lại khả cách thức giải vấn đề khác khác biệt lực nhận ... hiệu cao cho nhân viên hoạt động ngân hàng, đồng thời nâng cao lòng trung thành nhân viên ngân hàng Để tiến hành nghiên cứu đề tài này, người nghiên cứu tiến hành vấn nhân viên Phòng Kinh doanh ... nhân viên đánh giá hài lòng là: lương tháng 13, 73 thưởng dịp lễ chi phí đào tạo với giá trị trung bình từ 4,09 đến 4,19 Bảng Đánh giá nhân viên PKD yếu tố lương bổng phúc lợi Yếu tố N Giá trị trung...
 • 8
 • 1,089
 • 17

Phân tích thực trạngvà giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu Chi nhánh Huế

Phân tích thực trạngvà giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu Chi nhánh Huế

Tài chính - Ngân hàng

... khách hàng ngân hàng tạo trì khách hàng tương lai Khi mối quan hệ tín dụng ngân hàng khách hàng, Ngân hàng điều kiện lôi kéo khách hàng sử dụng dịch vụ khác cung cấp Tạo điều kiện để Ngân ... động tín dụng trung dài hạn Ngân hàng Á Châu Chi nhánh Huế Phạm vi nghiên cứu - Về mặt không gian: thực ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu chi nhánh Huế Sinh viên thực hiện: Nguyễn Đức Chung ... tranh ngân hàng địa bàn cao, doanh nghiệp chủ yếu quan hệ tín dụng với hai ngân hàng địa bàn Khẩu hiệu ngân hàng TMCP Á Châu là: “ ngân hàng nhà”, nên ngân hàng không tập trung vào khách hàng...
 • 77
 • 120
 • 0

Thực trạng hoạt động cho vay đảm bảo bằng tài sản tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu Chi nhánh Huế

Thực trạng hoạt động cho vay có đảm bảo bằng tài sản tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu Chi nhánh Huế

Tài chính - Ngân hàng

... 2.1 Tổng quan Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu - Chi nhánh Huế 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu Chi nhánh Huế NHTMCP Á Châu Việt Nam thành lập vào năm ... chính, ngân hàng, thương mại, khoa học – công nghệ, bưu viễn thông,… với bước phát triển kinh tế đáng kể Nhận thấy tiềm phát triển địa bàn, Ngân hàng Á Châu xin phép thành lập Chi nhánh Ngân hàng Á ... hưởng lớn đến tổng chi phí Chi nhánh chi phí trả lãi tiền gửi chi phí khác Ngân hàng vay nhằm mục đích cho khách hàng vay, lãi phải trả cho tiền gửi khách hàng chi phí đầu vào ngân hàng Năm 2008,...
 • 73
 • 458
 • 3

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - Chi nhánh Hải Phòng.pdf

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - Chi nhánh Hải Phòng.pdf

Quản trị kinh doanh

... chức Ngân hàng thương mại cổ phần Á ChâuChi nhánh Hải Phòng Tổ chức máy quản lý vấn đề quan trọng trình hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Á ChâuChi nhánh Hải Phòng Ngân hàng ... dân lập Hải Phòng PHẦN 2: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU- CHI NHÁNH HẢI PHÒNG 2.1 Khái quát ngân hàng thƣơng mại cổ phần Á Châu- Chi nhánh Hải Phòng 2.1.1 ... nghiệp vụ Ngân hàng thương mại cổ phần Á ChâuChi nhánh Hải Phòng bố trí theo bảng sau: Bảng 4: Tình hình xếp lao động theo phòng ban, đơn vị Ngân hàng thương mại cổ phần Á ChâuChi nhánh Hải...
 • 84
 • 891
 • 8

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25