báo cáo thường niên về kinh tế việt nam 2011

Tài liệu BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NGÀNH HÀNG GẠO VIỆT NAM 2007 VÀ TRIỂN VỌNG 2008 docx

Tài liệu BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NGÀNH HÀNG GẠO VIỆT NAM 2007 VÀ TRIỂN VỌNG 2008 docx

Quản lý nhà nước

... năm 2007 và dự báo triển vọng năm 2008, bản thảo của Báo cáo Thường niên được gửi tới các chuyên gia kinh tế có uy tín trong nước và nước ngoài để tham vấn. Báo cáo Thường niên ngành hàng ... đầu tiên ở Việt Nam, Báo cáo Thường niên ngành hàng lúa gạo được thực hiện và công bố bởi Trung tâm Thông tin PTNNNT, Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT. Đây là Báo cáo Thường niên ngành ... phản ánh trong Báo cáo Thường niên về thực trạng ngành hàng lúa gạo trong năm và quy hoạch phát triển trong tương lai. Để đảm bảo tính xác thực của các nội dung của Báo cáo về thị trường gạo...
 • 16
 • 786
 • 6

báo cáo thường niên 2012 ngân hàng việt nam thịnh vượng vpbank

báo cáo thường niên 2012 ngân hàng việt nam thịnh vượng vpbank

Kinh tế - Quản lý

... 399,92 251,18 Báo cáo thường niên 2012NỀN TẢNG VỮNG CHẮC – BỨT PHÁ THÀNH CÔNGThng ip ca Ch tch Hi ng Qun tr23CC HOT NG NI BTTRONG NM 2012 Báo cáo thường niên 2012NỀN ... Ngân hàng Standard Chartered Bank Việt Nam, Giám đốc Thị trường toàn cầu Việt Nam và Giám đốc Thể chế khu vực Greater Mekong Ngân hàng ANZ Việt Nam. Từ tháng 7 /2011 đến nay, ông Vũ Minh Trường ... PricewaterhouseCoopers Việt Nam, Công ty TNHH KPMG Việt Nam trước khi đảm nhiệm các vị trí Trưởng phòng Kiểm toán Nội bộ và Tuân thủ chi nhánh ngân hàng ABN AMRO Việt Nam, Giám đốc Tài chính...
 • 124
 • 321
 • 0

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN KINH TẾ VIỆT NAM 2011 pptx

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN KINH TẾ VIỆT NAM 2011 pptx

Quản lý nhà nước

... hiện nay về căn bản dựa trên mở rộng đầu tư. Đây là nguyên nhân khiến khoảng cách tiết kiệm-đầu tư của nền Lời giới thiệu iii Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2011 NỀN KINH TẾ TRƯỚC ... KINH TẾ VIỆT NAM 2010 45Dẫn nhập 45Diễn biến kinh tế vĩ mô 45Chính sách kinh tế vĩ mô 77Kết luận 82Tài liệu tham khảo 83Chương 3 RỦI RO KINH TẾ VĨ MÔ TRONG BỐI CẢNH MỚI CỦA VIỆT NAM ... phần kinh tế trong tổng đầu tư toàn xã hội, 2005-2009 (%) 55NỀN KINH TẾ TRƯỚC NGÃ BA ĐƯỜNG xivChương 9 VIỄN CẢNH KINH TẾ NĂM 2011 VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 277Viễn cảnh kinh tế Việt Nam năm 2011...
 • 33
 • 342
 • 2

dự báo của IMF về kinh tế Việt Nam 2009 và cảnh báo tình hình kinh tế năm 2009.doc

dự báo của IMF về kinh tế Việt Nam 2009 và cảnh báo tình hình kinh tế năm 2009.doc

Quản trị kinh doanh

... sẽ giảm…Những dự báo trên về triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2009 được đại diện thường trú của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Việt Nam công bố chiều 18/12.Đó cũng là những dự báo cơ bản sau chương ... IMF có những đánh giá sơ bộ về triển vọng kinh tế Việt Nam với 3 dự báo chính:Thứ nhất, do môi trường kinh tế toàn cầu đang xấu đi, IMF dự báo tăng trưởng kinh tế giảm từ 8,5% trong năm 2007 ... giám đốc IMF thảo luận).Đối mặt thử tháchVề tình hình kinh tế Việt Nam hiện nay, IMF nhận định: “Sau một vài năm phát triển mạnh mẽ, nền kinh tế Việt Nam hiện đang đối mặt với một số thử thách....
 • 5
 • 685
 • 1

Báo cáo tổng hợp về kinh tế.doc

Báo cáo tổng hợp về kinh tế.doc

Kinh tế - Thương mại

... thầy cô và các bạn để sự hiểu biết của em về các vấn đề của nền kinh tế đợc trọn vẹn hơn, để sau này giúp ích nhiều hơn nữa cho sự phát triển nền kinh tế của nớc nhà.Hà Nội, tháng 3 năm 2003Trần ... xem xét sự ảnh hởng của các yếu tố , sự biến động của nền kinh tế thị trờng .Trần Thị Huyền Châm QTKD 914may Đáp Cầu trong bài báo cáo này có thể còn có nhiều sai xót. Nên em rất mong có ... khai kế hoạch 172.2. Mục tiêu chất l ợng và kinh doanh 172.3. Dự báo về các kết quả hoạt động 18 I. Xây dựng chiến lợc Để xây dựng chiến lợc kinh doanh thực hiện tốt các mục tiêu đà đề ra...
 • 69
 • 377
 • 0

BÁO CÁO KINH TẾ VIỆT NAM 2011 VÀ TRIỂN VỌNG NĂM 2012 pptx

BÁO CÁO KINH TẾ VIỆT NAM 2011 VÀ TRIỂN VỌNG NĂM 2012 pptx

Cao đẳng - Đại học

... từ quý hai, nhưng rồi lại quay về nơi xuất phát của đầu năm. BÁO CÁO NĂM 2011 MIRAE ASSET VIETNAM RESEARCH Kinh tế Việt Nam 2011 3 Những con số đáng nhớ 2011 Bội chi NSNN (%) 5,3 Đầu ... Minh – Trưởng phòng Phan Khánh Hoàng Phạm Bình Phương BÁO CÁO KINH TẾ VIỆT NAM 2011 VÀ TRIỂN VỌNG NĂM 2012 26 .12 .2011 1. VN-INDEX mục tiêu 2012: 345. 2. Kịch bản 2012: ... MIRAE ASSET VIETNAM RESEARCH 26.12 .2011 20 Biểu đồ 26: Thị trường chứng khoán Việt Nam sụt giảm mạnh nhất trong khu vực Biểu đồ 27: Định giá thị trường Việt Nam thấp nhưng chiết...
 • 24
 • 313
 • 0

báo cáo thường niên công ty cổ phần nam việt năm báo cáo 2012

báo cáo thường niên công ty cổ phần nam việt năm báo cáo 2012

Kinh tế - Thương mại

...  Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 của Công ty cổ phần Nam Việt bao gồm Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Nam Việt (công ty mẹ) và các công ty con (danh ... tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2012, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết ... lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất này thuộc trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nam Việt. Trách nhiệm của Kiểm toán viên là đưa ra ý kiến về các báo cáo này dựa trên...
 • 58
 • 323
 • 0

Dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam Sự vượt trội của mô hình Mạng thần kinh nhân tạo (ANN) so với mô hình Hồi quy tuyến tính truyền thống.pdf

Dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam Sự vượt trội của mô hình Mạng thần kinh nhân tạo (ANN) so với mô hình Hồi quy tuyến tính truyền thống.pdf

Quản trị kinh doanh

... Mạng thần kinh nhân tạo cho việc dự báo các biến số kinh tếViệt Nam vẫn chưa phổ biến. Từ các lý do trên, nhóm nghiên cứu đã thực hiện đề tài: “Dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam: Sự ... trưởng GDP Việt Nam nói riêng và các biến kinh tế nói chung ?, mô hình Mạng thần kinh nhân tạo có thể kết hợp với mô hình Hồi quy tuyến tính để cho ra một mô hình dự báo tốt ở Việt Nam như một ... góp phần đưa mô hình Mạng thần kinh nhân tạo như là một sự lựa chọn tốt cho công tác dự báo biến số kinh tế bên cạnh các mô hình kinh tế lượng truyền thống ở Việt Nam. ...
 • 109
 • 2,101
 • 13

Báo cáo thương mại điện tử của việt nam năm 2005

Báo cáo thương mại điện tử của việt nam năm 2005

Thương mại điện tử

... hâng hốa cêëm kinh doanh, hâng hốa hẩn chïë kinh doanh vâ hâng hốa kinh doanh cố àiïìu kiïån, hoẩt àưång cung ûáng dõch v cêëm kinh doanh, dõch v hẩn chïë kinh doanh vâ dõch v kinh doanh cố ... phưëi húåp vúái Hưåi Tin hổc Viïåt Nam thûåc hiïån chûúng trịnh àấnh giấ vâ xïëp hẩng website thûúng mẩi àiïån tûã ca Viïåt Nam. Hiïån nay, cấc doanh nghiïåp Viïåt Nam àang bùỉt àêìu nhêån thûác ... Viïåt Nam thåc cấc hịnh thûác súã hûäu khấc nhau chûáng tỗ thõ trûúâng nûúác ta àậ hưåi t àûúåc cấc ëu tưë cẩnh tranh ca nïìn kinh tïë thõ trûúâng, àưìng thúâi chûáng tỗ cấc thânh phêìn kinh...
 • 241
 • 471
 • 0

Báo cáo thương mại điện tử của việt nam năm 2006

Báo cáo thương mại điện tử của việt nam năm 2006

Thương mại điện tử

... hàng Việt Nam: 10 năm hoạt động và trưởng thành”, Bà Nguyễn Thu Hà, Chủ tịch Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam. Tạp chí Thị trườngthẻ Việt Nam của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, tháng 8/200613. Báo cáo ... diện của Việt Nam. Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Việt Nam cũng đã thực hiện tốt vai trò nước chủ nhà của Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu ... nhận định của Báo cáo, chúng ta hy vọng cùng với sự chuyển biến sâu rộng của toàn bộ nền kinh tế theo hướng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trong bối cảnh Việt Nam gia nhập Tổ...
 • 213
 • 461
 • 1

Dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam: Sự vượt trội của mô hình mạng thần kinh nhân tạo so với mô hình hồi quy tuyến tính truyền thống

Dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam: Sự vượt trội của mô hình mạng thần kinh nhân tạo so với mô hình hồi quy tuyến tính truyền thống

Báo cáo khoa học

... Mạng thần kinh nhân tạo cho việc dự báo các biến số kinh tếViệt Nam vẫn chưa phổ biến. Từ các lý do trên, nhóm nghiên cứu đã thực hiện đề tài: “Dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam: Sự ... trưởng GDP Việt Nam nói riêng và các biến kinh tế nói chung ?, mô hình Mạng thần kinh nhân tạo có thể kết hợp với mô hình Hồi quy tuyến tính để cho ra một mô hình dự báo tốt ở Việt Nam như một ... góp phần đưa mô hình Mạng thần kinh nhân tạo như là một sự lựa chọn tốt cho công tác dự báo biến số kinh tế bên cạnh các mô hình kinh tế lượng truyền thống ở Việt Nam. ...
 • 109
 • 826
 • 3

Địa lí phổ thông - Vài nét về kinh tế Việt Nam

Địa lí phổ thông - Vài nét về kinh tế Việt Nam

Tư liệu khác

... tỷ trọng của khu vực kinh tế tư nhân trong GDP đã tăng từ 3,1% lên 4,1%, kinh tế ngoài quốc doanh khác từ 4,4% lên 4,5%, kinh tế cá thể giảm từ 35,9% xuống 31,2%, và kinh tế có vốn đầu tư nước ... thành phần kinh tế ngày càng được chuyển dịch theo hướng phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, trong đó kinh tế tư nhân ... nhằm nâng cao tính hiệu quả cho khu vực kinh tế quốc doanh. Với chính sách xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, tỷ trọng của khu vực kinh tế nhà nước có xu hướng giảm đi, từ 40,1%...
 • 3
 • 292
 • 0

Báo cáo " Vài nét về hình ảnh Việt Nam trong sử sách cổ Trung Quốc " docx

Báo cáo

Báo cáo khoa học

... các sứ thần của nhiều triều đại Trung Quốc về Việt Nam đã tạo nên nền tảng quan trọng trong sử sách Trung Quốc về Việt Nam. Những ghi chép về Việt Nam trong sử sách chính thống của Trung ... Minh Thái Tổ có câu: Lĩnh Nam nam, hựu Hải Nam biên, Duy hữu An Nam phụng ngã thiên(52). Có nghĩa là: Phía nam Lĩnh nam, lại bên cạnh Hải Nam Chỉ có nước An Nam là tôn sùng trời của ta. ... “Nguyên sử”. (2) Về các tác phẩm của các sứ thần Trung Quốc sang Việt Nam và tình hình Việt Nam qua sử sách Trung Quốc , tham khảo thêm bài viết của Hà Thiên Niên [1]. lý Việt Nam. Trong số đó...
 • 12
 • 376
 • 0

báo cáo thường niên thức ăn chăn nuôi năm 2013 và triển vọng 2014

báo cáo thường niên thức ăn chăn nuôi năm 2013 và triển vọng 2014

Khoa học tự nhiên

... thế giới niên vụ 2011/ 2012-2012/2013 (triệu tấn) 163 Bảng 53: Lượng và kim ngạch nhập khẩu ngô hạt của Việt Nam theo tháng, năm 2011- 11/2013 (nghn tấn, triệu USD) 164 Báo cáo thường niên thị ... tích về kinh tế thương mại, cơ sở dữ liệu chuyên sâu, chúng tôi tin tưởng những ấn phẩm: bản tin hàng tuần cập nhật diễn biến thị trường, các báo cáo chuyên sâu dự báo hàng tháng, thường niên ... tấn) 189 Báo cáo thường niên thị trường thức ăn chăn nuôi 2013 và triển vọng 2014 www.agromonitor.vn 9 Hnh 19: Lượng và kim ngạch nhập khẩu ngô hạt của Việt Nam theo tháng, năm 2011- 11/2013...
 • 22
 • 1,142
 • 7

Xem thêm