báo cáo nghiên cứu khoa học về kinh tế

Báo cáo nghiên cứu khoa học " VỀ HIỆU ỨNG BÙ TRỪ TRONG PHẢN ỨNG KHỬ CHỌN LỌC NOX BẰNG C3H6 KHI CÓ MẶT OXI TRÊN XÚC TÁC Me/ZSM-5 " doc

Báo cáo nghiên cứu khoa học

Báo cáo khoa học

... Văn Nhân. Luận án Tiến sĩ, Moskova (1966). 6. Trần Văn Nhân. Về hiệu ứng bù trừ trong động hóa học, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội N0 1, (1991) 1 - 4. TÓM TẮT “Hiệu ứng ... E và k0 hơn là do sự tồn tại của hiệu ứng bù trừ thực sự. Trong bài báo này chúng tôi trình bày kết quả nghiên cứu hiệu ứng bù trừ trong phản ứng khử NOx bởi propilen trên xúc tác Me/ZSM-5 ... hơn 5000C. 1 VỀ HIỆU ỨNG BÙ TRỪ TRONG PHẢN ỨNG KHỬ CHỌN LỌC NOX BẰNG C3H6 KHI CÓ MẶT OXI TRÊN XÚC TÁC Me/ZSM-5 Lê Thanh Sơn, Đại học Huế Trần Văn Nhân, Đại học Quốc gia Hà Nội...
 • 11
 • 528
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " VỀ GIÁ TRỊ NGHỆ THUẬT SỰ GẶP GỠ GIỮA QUAN ĐIỂM VĂN NGHỆ CỦA HẢI TRIỀU VỚI LÝ THUYẾT TIẾP NHẬN HIỆN ĐẠI " docx

Báo cáo nghiên cứu khoa học

Báo cáo khoa học

... Hải Triều về văn học nghệ thuật. Nxb văn học, H.(1969). 2. Trường Chinh về văn hóa và nghệ thuật. T1. Nxb văn học, H. (1986). 3. Trường Chinh về văn hóa và nghệ thuật. T2. Nxb văn học, H. (1986). ... 17TẠP CHÍ KHOA HỌC, Đại học Huế, Số 23, 2004 VỀ GIÁ TRỊ NGHỆ THUẬT SỰ GẶP GỠ GIỮA QUAN ĐIỂM VĂN NGHỆ CỦA HẢI TRIỀU VỚI LÝ THUYẾT TIẾP NHẬN HIỆN ĐẠI Trần Thái Học Trường Đại học Sư phạm, ... liền với những quan điểm triết học và mỹ học khác nhau, thậm chí đối lập nhau. Lịch sử văn học Việt Nam còn ghi nhớ cuộc phê bình luận chiến về duy tâm và duy vật, về nghệ thuật vị nghệ thuật...
 • 8
 • 513
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " VỀ CƠ CHẾ HÌNH THÀNH NHỮNG HIỆN TƯỢNG THỦY TRIỀU PHỨC TẠP VÀ ĐỘC ĐÁO Ở BIỂN ĐÔNG " pot

Báo cáo nghiên cứu khoa học

Báo cáo khoa học

... nhằm tiến tới xây dựng một quan điểm khoa học đầy đủ về hiện tượng tự nhiên này. 1. KHÁI QUÁT VỀ CHẾ ĐỘ TRIỀU BIỂN ĐÔNG VÀ NHỮNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ NGUYÊN NHÂN HÌNH THÀNH Một cách tổng ... 37Phạm Văn Huấn. Về cơ chế hình thành những hiện tượng thủy triều phức tạp và độc đáo ở biển Đông. Tạp chí khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, t. XII, no1, 1996, tr. 33-39 VỀ CƠ CHẾ HÌNH ... Huấn Đại học khoa học tự nhiên – ĐHQG Hà Nội Hiện tượng thủy triều ở biển Đông được thừa nhận là một đặc thù do tính phức tạp, độc đáo hiếm có của nó. Phần lớn các công trình nghiên cứu đã...
 • 7
 • 815
 • 2

Báo cáo nghiên cứu khoa học "Về một nền giáo dục đã đến lúc phải cải tổ " pptx

Báo cáo nghiên cứu khoa học

Báo cáo khoa học

... đến trình độ đâu để theo học vì có cao học tập trung, chính quy, có cao học tại các trung tâm liên kết, hơn nữa đi học cao học còn là chỉ tiêu của một số cơ quan, trường học. Câu chuyện này không ... Tĩnh, học thêm có giá khoảng 30.000đ/một buổi, một tháng chỉ riêng học thêm 1 môn, gia đình đã phải bỏ ra 300.000-400.000đ. Mà thực tế 1 học sinh không phải chỉ học thêm có 1 môn. Tình trạng học ... viên, học viên ngành văn hoá xã hội sau khi tốt nghiệp không có việc làm. Tôi có một người bạn học ngành sư phạm, tốt nghiệp đại học loại giỏi vào năm 2007, thuộc diện chuyển tiếp học cao học, ...
 • 9
 • 444
 • 0

báo cáo nghiên cứu khoa học ' về vai trò của trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước'

báo cáo nghiên cứu khoa học ' về vai trò của trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước'

Báo cáo khoa học

... lĩnh vực kinh tế. Đương nhiên, kinh tế chịu ảnh hưởng nhiều nhất, cũng từ đó thuật ngữ kinh tế tri thức (knowledge economy) xuất hiện và được mọi người thừa nhận. Xét về bản chất, kinh tế tri ... 17TẠP CHÍ KHOA HỌC, Đại học Huế, Số 51, 2009 VỀ VAI TRÒ CỦA TRÍ THỨC TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC Lê Hữu Ái Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng ... khoa học nước nhà. Tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt để trí thức Việt kiều về nước, tạo cho họ cơ hội tốt nhất để cống hiến về tài năng khoa học và công nghệ, không thành kiến, hạn chế về...
 • 8
 • 658
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học " GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ HỢP ĐỒNG KINH TẾ NHỮNG BẤT CẬP DƯỚI GÓC ĐỘ THỰC TIỄN ÁP DỤNG " pdf

Báo cáo nghiên cứu khoa học

Báo cáo khoa học

... 8 Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế 69GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ HỢP ĐỒNG KINH TẾ NHỮNG BẤT CẬP DƯỚI GÓC ĐỘ THỰC TIỄN ÁP DỤNG Đoàn Đức Lương Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế Quốc hội ... Hợp đồng kinh tế quy định hợp đồng kinh tế bị coi là vô hiệu trong các trương hợp: Nội dung của hợp đồng kinh tế vi phạm điều cấm của pháp luật; một trong các bên ký kết hợp đồng kinh tế không ... 575 557 638 (Nguồn các Báo cáo tổng kết ngành của Toà án nhân dân tối cao) Trong các tranh chấp kinh tế phát sinh tại Tòa án các tranh chấp về hợp đồng kinh tế chiếm tỷ lệ chủ yếu nhưng...
 • 9
 • 545
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " MỘT SỐ KHÓ KHĂN VỀ ĐẦU TƯ TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ TRONG CÁC HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ " docx

Báo cáo nghiên cứu khoa học

Báo cáo khoa học

... khai đề án phát triển kinh tế tập thể giai đoạn năm 2006-2010. 3. Báo cáo tổng hợp thanh quyết toán và tình hình của các HTXNN năm 2005 của tỉnh Thừa Thiên Huế 4. Báo cáo kế toán của 127 HTXNN ... KHĂN VỀ ĐẦU TƯ TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ TRONG CÁC HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Lê Thị Kim Liên , Nguyễn Khắc Hoàn Trường Đại học Kinh tế, Đại học ... vùng kinh tế của huyện, thứ hai: theo phân loại HTXNN giỏi, khá, trung bình của tỉnh, thứ ba: theo tư vấn chuyên gia là các cán bộ phụ trách về HTXNN của tỉnh và các huyện. Mặt khác nghiên cứu...
 • 10
 • 540
 • 0

báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn năm bình

báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn năm bình

Môi trường

... nghiệp vụ kinh tế phát sinh kế toán căn cứ vào chứng từ gốc định khoản trên máy. - Hàng tháng hoặc định kỳ in ra các báo cáo phát sinh chi tiết (sổ chi tiết), sổ cái, từ các báo cáo này kế ... Bảng báo giá, Order của khách hàng ( nếu đơn đặt hàng có giá trị lớn thì phải có hợp đồng kinh tế) . (1) - Đơn đặt hàng được chuyển đến Bộ phận kinh doanh, nhân viên kinh doanh kiểm tra bảng báo ... tượng nghiên cứu: Tập hợp các khoản thu, chi của các hoạt động để xác định kết quả kinh doanh, phân tích kết quả kinh doanh của từng hoạt động tại Công ty TNHH Năm Bình. - Phạm vi nghiên cứu: ...
 • 94
 • 758
 • 2

Xem thêm