báo cáo nghiên cứu khoa học của sinh viên

Quy định trình bày báo cáo tóm tắt đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên

Quy định trình bày báo cáo tóm tắt đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên

... NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN Báo cáo tóm tắt đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên với nội dung từ 7-15 trang A4, dùng để đưa vào tuyển tập Kỷ yếu Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên ... đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ XỔ SỐ TẠI CÁC TỈNH PHÍA NAM VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1978 – 2009 Sinh viên thực hiện: Nguyễn Duy Minh K074010063Giáo viên hướng ... dung: Báo cáo tóm tắt đề tài nêu lên được: 1.1. Tính thời sự, cấp bách của đề tài nghiên cứu: nêu được sự cần thiết của việc thực hiện đề tài, lý do chọn đề tài.1.2. Mục tiêu nghiên cứu: mục...
 • 9
 • 6,211
 • 54

MẪU BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN THAM GIA XÉT GIẢI THƯỞNG "TÀI NĂNG KHOA HỌC TRẺ VIỆT NAM" NĂM... DÀNH CHO SINH VIÊN potx

MẪU BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN THAM GIA XÉT GIẢI THƯỞNG

Biểu mẫu

... chính của báo cáo tổng kết đề tài <TÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC> BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN THAM GIA XÉT GIẢI THƯỞNG "TÀI NĂNG KHOA HỌC TRẺ ... THƯỞNG "TÀI NĂNG KHOA HỌC TRẺ VIỆT NAM" NĂM DÀNH CHO SINH VIÊN <TÊN ĐỀ TÀI> Thuộc nhóm ngành khoa học (xác định chính xác nhóm ngành để xét giải): ...
 • 2
 • 2,964
 • 9

BÁO CÁO " GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG " pdf

BÁO CÁO

Báo cáo khoa học

... Tuyn tp Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học ln th i h 1 GIY MNH HONG NGHIÊN CU KHOA HC CI ... ca sinh viên ng HNN  các giy mnh hong NCKH ca sinh viên HNN  n hin nay. Tuyn tp Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên ... 0906494032 E- mail Thuyuyen44@gmail.com funkykank@gmail.com Tuyn tp Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học ln th i h 3 thc...
 • 5
 • 835
 • 7

“Giải pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của sinh viên Đại học Thương Mại”x

“Giải pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của sinh viên Đại học Thương Mại”x

Báo cáo khoa học

... của công trình nghiên cứu đến xã hội và kinh tế. Biểu hiện chất lượng nghiên cứu khoa học của sinh viên bao gồm: - Nhận thức của sinh viên đối với nghiên cứu khoa học - Thái độ của sinh viên ... lượng nghiên cứu khoa học của sinh viên Tiến hành điều tra trên các khía cạnh sau: - Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên - Thành tích từ các công trình nghiên cứu khoa học của sinh ... cao chất lượng nghiên cứu khoa học của sinh viên Đại học Thương Mại. - Khách thể nghiên cứu: Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Đại học Thương Mại4.Phạm vi nghiên cứu: Về mặt không...
 • 10
 • 9,839
 • 268

Các biện pháp quản lý nhằm tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trường đại học sư phạm - đhtn

Các biện pháp quản lý nhằm tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trường đại học sư phạm - đhtn

Thạc sĩ - Cao học

... hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trƣờng ĐHSP - ĐHTN. 3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu - Khách thể nghiên cứu: Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trƣờng ĐHSP ... Đối tƣợng nghiên cứu: Biện pháp quản lý tăng cƣờng hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trƣờng ĐHSP - ĐHTN. 4. Giả thuyết khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên là một ... NGKH của sinh viên 30 1.3.2 Quy trình quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên 32 Kết luận chƣơng 1 32 Chƣơng 2: Thực trạng công tác quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh...
 • 103
 • 1,254
 • 9

Tài liệu Nghiên cứu khoa học của sinh viên docx

Tài liệu Nghiên cứu khoa học của sinh viên docx

Báo cáo khoa học

... trong quá trình nghiên cứu khoa học, sinh viên nên nỗ lực độc lập nghiên cứu nhiều hơn, tự tìm tòi, dưới sự gợi ý của thầy hướng dẫn. Những kinhnghiệm đúc kết trong quá trình nghiên cứu sẽ là những ... động của tiến trình đô thị hóa đến đời sống của người dân tại các Quận mới. Một sốMột vài gợi ý về hướng nghiên cứu khoa học của sinh viên Tham luận trình bày tại Hội nghị NCKH SV năm 2007 của ... TỪ THỰC TIỄN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA VIỆN KINH TẾ TP Là cơ quan có chức năng tham mưu cho Thành Ủy và UBND thành phố về cácvấn đề kinh tế xã hội, các đề tài nghiên cứu khoa học của Viện thường...
 • 6
 • 523
 • 1

công tác quản lý hoạt động học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên đại học quốc gia tp. hồ chí minh

công tác quản lý hoạt động học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên đại học quốc gia tp. hồ chí minh

Kinh tế - Quản lý

... động học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên ĐHQG-HCM” được thực hiện. 2. Mục đích nghiên cưú đề tài Nghiên cứu thực trạng công tác quản lý hoạt động học tập và nghiên cứu khoa học của sinh ... cán bộ, giảng viên quan tâm về học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên ………………… 71 2.4.4.Các nguyên nhân dẫn đến hạn chế trong học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên ……………………………… ... tác quản lý hoạt động học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên ĐHQG-HCM. 4.2 Đánh giá thực trạng công tác quản lý hoạt động học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên ĐHQG-HCM. 4.3 Đề...
 • 102
 • 623
 • 2

Mẫu Phiếu đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên ppt

Mẫu Phiếu đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên ppt

Biểu mẫu

... tài nghiên cứu khoa học của sinh viên BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐỀ TÀI THAM GIA XÉT GIẢI THƯỞNG “TÀI NĂNG KHOA ... tạo, an ninh, quốc phòng 15 6 Hình thức trình bày báo cáo tổng kết đề tài 5 7 Điểm thưởng (có công bố khoa học từ kết quả nghiên cứu của đề tài trên các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài ... tối đa Điểm đánh giá 1 Tổng quan tình hình nghiên cứu, lý do lựa chọn đề tài 10 2 Mục tiêu đề tài 15 3 Phương pháp nghiên cứu 15 4 Nội dung khoa học 35 5 Đóng góp về mặt kinh tế - xã hội,...
 • 2
 • 1,243
 • 3

Đạo văn trong nghiên cứu khoa hoc của sinh viên

Đạo văn trong nghiên cứu khoa hoc của sinh viên

Giáo dục học

... đến tác giả của chúng.  Với lối học thuộc lòng sẽ làm cho học sinh khó mà sáng tạo đươc. Bởi vậy sự sáng tạo của học sinh, sinh viên VN ko bằng với sinh viên nước ngoài.- Học sinh ở Việt ... văn học của người khác làm của mình2. Mở rộng ra trong nghiên cứu khoa học, có thể gọi là “đạo văn khoa học đối với hành động lấy hoặc căn bản lấy thành quả khoa học của người khác làm của ... bài báo khoa học như là một công trình nghiên cứu mới, nhưng thực chất là dùng chính những ý tưởng, dữ liệu mà họ đã nghiên cứu, từng công bố đem vào công trình nghiên cứu mới. Theo bộ luật của...
 • 25
 • 1,851
 • 16

Luận văn: CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NHẰM TĂNG CƢỜNG HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM - ĐHTN ppt

Luận văn: CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NHẰM TĂNG CƢỜNG HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM - ĐHTN ppt

Thạc sĩ - Cao học

... trình nghiên cứu để thấy rõ hơn hoạt động của sinh viên trong quá trình tổ chức thực hiện hoạt động NCKH. Phƣơng pháp nghiên cứu sản phẩm của sinh viên: các báo cáo khoa học, bài tập, đề tài khoa ... NGKH của sinh viên 30 1.3.2 Quy trình quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên 32 Kết luận chƣơng 1 32 Chƣơng 2: Thực trạng công tác quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của ... dẫn sinh viên cách tiếp cận nghiên cứu. 100% 6 Hƣớng dẫn sinh viên xây dựng bộ công cụ nghiên cứu. 89% 7 Hƣớng dẫn sinh viên triển khai công trình nghiên cứu. 100% 8 Hƣớng dẫn sinh viên...
 • 103
 • 416
 • 3

Xem thêm