báo cáo nghiên cứu khoa học các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên nghiên cứu trường hợp tại ngân hàng thương mại cổ phẩn á châu chi nhánh huế

báo cáo nghiên cứu khoa học 'các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên. nghiên cứu trường hợp tại ngân hàng thương mại cổ phẩn á châu, chi nhánh huế'

báo cáo nghiên cứu khoa học 'các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên. nghiên cứu trường hợp tại ngân hàng thương mại cổ phẩn á châu, chi nhánh huế'

Báo cáo khoa học

... khảo sát cho thấy hầu hết nhân viên đánh giá yếu tố đưa vào đánh giá ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên Đánh giá chung ảnh hưởng năm yếu tố đến động lực làm việc nhân viên Diễn giải N Giá ... Kinh doanh yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên sau: Kết nghiên cứu thảo luận 2.1 Môi trường làm việc Bảng Đánh giá nhân viên PKD yếu tố môi trường vật chất Yếu tố N Giá trị trung bình ... vọng phát triển nhân viên Tuy nhiên, thực tế, mức độ ảnh hưởng sách đến nhân viên điều đáng quan tâm Do đó, việc phân tích yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên ACB Huế việc làm có...
 • 8
 • 1,119
 • 17

Slide các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến ĐỘNG lực làm VIỆC của NHÂN VIÊN tại NGÂN HÀNG VIETCOMBANK CHI NHÁNH HUẾ

Slide các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến ĐỘNG lực làm VIỆC của NHÂN VIÊN tại NGÂN HÀNG VIETCOMBANK  CHI NHÁNH HUẾ

Quản trị kinh doanh

... phát triển thận trọng Mục tiêu nghiên cứu : • Hệ thống hoá lý luận thực tiễn liên quan đến yếu tố ảnh hưởng động lực làm việc nhân viên • Tìm hiểu yếu tố ảnh hưởng đến việc tạo động lực cho nhân ... làm việc • Định hướng việc đáp ứng động nhân viên liên quan đến môi trường làm việc • Định hướng việc đáp ứng động nhân viên liên quan đến môi trường nhân • Định hướng việc đáp ứng động nhân viên ... 9.2% nhân Như viên ngân hàng Vietcombank – chi nhánh Huế, ta thấy nhân tố động làm việc thực ý nghĩa quan trọng nhân viên, điều cho thấy nhu cầu mức độ cấp thiết đến việc thúc đẩy nhân viên làm...
 • 36
 • 1,221
 • 10

Slide PHÂN TÍCH các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến ĐỘNG lực làm VIỆC của NHÂN VIÊN tại NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ

Slide PHÂN TÍCH các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến ĐỘNG lực làm VIỆC của NHÂN VIÊN tại NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ

Quản trị kinh doanh

... đến động lực, tạo động lực cho nhân viên yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc - Tìm hiểu đánh giá tầm quan trọng yếu tố tạo động lực làm việc - Đánh giá mức độ đáp ứng yếu tố tạo động lực nhân ... lợi, cách thức bố trí công việc triển vọng phát triển  Trong bốn yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên yếu tố môi trường làm việc ảnh hưởng lớn đến đánh giá chung động lực làm việc, ... làm việcNghiên cứu trường hợp cụ thể Ngân hàng TMCP An Bình - chi nhánh Thừa Thiên Huế cho thấy, bốn yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên là: môi trường làm việc, lương thưởng...
 • 26
 • 1,092
 • 7

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại ngân hàng thương mại cổ phần an bình chi nhánh thừa thiên huế

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại ngân hàng thương mại cổ phần an bình  chi nhánh thừa thiên huế

Tài chính - Ngân hàng

... đến động lực, tạo động lực cho nhân viên yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc - Tìm hiểu đánh giá tầm quan trọng yếu tố tạo động lực làm việc - Đánh giá mức độ đáp ứng yếu tố tạo động lực nhân ... nghiên cứu này, định sử dụng mô hình nghiên cứu PGS.TS Nguyễn Khắc Hoàn nghiên cứu Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên Nghiên cứu trường hợp ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, ... CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ CỦA NHÂN VIÊN VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC TẠI NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH .23 CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ 23 2.1 Giới thiệu Ngân hàng thương mại cổ phần...
 • 36
 • 765
 • 2

Luận văn thạc sĩ Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh

Luận văn thạc sĩ Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh

Kinh tế

... l c làm vi c c a nhân viên khách s n t i M Và Canada 2) Phát hi n nh ng khác bi t gi ng l c c a nhân viên khách s n khác v i nhân viên làm ngành công nghi p khác 3) Xem s khác tron gi i tình ... ngu n nhân l c T c chi mà c nhân s t t nh t, t ng làm vi c t c nhân viên phát huy h t ti m l c c óng góp cho s phát tri n chung c a t ch c 1.2 M c tiêu nghiên c u Các nghiên c u v ng l c làm vi ... khác bi ng l c d a ng l c làm vi c d a vào b ph n khác khách s n Nghiên c u s d ng 10 y u t công vi làm công c nhân viên c u Nghiên c u ti n hành kh o sát 278 i khách s n khác t i M nh ng nhân...
 • 142
 • 1,129
 • 17

Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên các doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh

Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên các doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh

Kinh tế

... cho s phát tri n chung c a t ch c Các câu h i nh ng cho nghiên c u: - Các y u t tác - M c tác ng n ng l c làm vi c c a nhân viên? ng c a y u t nh th nào? 1.2 M c tiêu nghiên c u Các nghiên c ... t cá nhân m Kông 2) nh ng xu t ph i y u t công vi c liên quan ng pháp tác ng n n nhân viên khách s n H ng ng l c làm vi c c a nhân viên d a c i m cá nhân khác Nghiên c u c ng s d ng m ng viên ... a nghiên c u: 1) ng n ng l c c a nhân viên i u tra v y u t tác ng n ng l c làm vi c c a nhân viên khách s n t i M Và Canada 2) Phát hi n nh ng khác bi t gi a ng l c c a nhân viên khách s n khác...
 • 121
 • 428
 • 5

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên công ty cổ phần du lịch an giang

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên công ty cổ phần du lịch an giang

Quản trị kinh doanh

... hạng mức độ ảnh hưởng yếu tố sách công ty đến động lực làm việc nhân viên với lựa chọn 1: không ảnh hưởng; 2: không ảnh hưởng; 3: bình thường; 4: ảnh hưởng: 5: ảnh hưởng Tất sách lương, thưởng, phúc ... động lực làm việc cho nhân viên Phần lớn nhân viên hài lòng với sách khen thưởng Công ty, nhiên hình thức thưởng vật chất chưa tác động lớn đến số nhân viên 4.1.3 Phúc lợi Các nhân viênhợp ... nhân viên quan tâm nhiều đến giá trị tinh thần hình thức thưởng vật chất mà công ty áp dụng chưa tác động lớn đến nhân viên Tóm lại, sách khen thưởng yếu tổ ảnh hưởng lớn đến việc tạo động...
 • 72
 • 2,868
 • 26

Slide PHÂN TÍCH các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến ĐỘNG lực làm VIỆC của NHÂN VIÊN CÔNG TY cổ PHẦN LONG THỌ HUẾ

Slide PHÂN TÍCH các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến ĐỘNG lực làm VIỆC của NHÂN VIÊN CÔNG TY cổ PHẦN LONG THỌ HUẾ

Quản trị kinh doanh

... • Cần biết yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên  Chọn đề tài “Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên Công ty Cổ Phần Long Thọ Huế MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ĐỐI TƯỢNG ... lao động Phân biệt động lực lao động động lao động • Tạo động lực làm việc • Vai trò việc tạo động lực làm việc TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ... pháp Enter + ANOVA Phần 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN • • • • Động lực Động lực lao động Bản chất động lực...
 • 31
 • 927
 • 5

Slide các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại công ty TNHH bia huế

Slide các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại công ty TNHH bia huế

Quản trị kinh doanh

... nghiên cứu dựa vào mô hình nghiên cứu từ nhà nghiên cứu đáng tin cậy trước qua trình nghiên cứu thực tế để nhóm yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên Công ty TNHH Bia Huế, như: “môi trường ... nghiên cứu Môi trường làm việc Cách bố trí công việc ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN Chính sách khen thưởng phúc lợi Sự hứng thú công việc Triển vọng phát triển MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU Chương 2: NỘI ... công việc Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Trong đề tài điều tra nghiên cứu: Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên Công ty TNHH Bia Huế , đề tài nghiên...
 • 27
 • 512
 • 2

PHÂN TÍCH các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến ĐỘNG lực làm VIỆC của NHÂN VIÊN CÔNG TY cổ PHẦN LONG THỌ HUẾ

PHÂN TÍCH các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến ĐỘNG lực làm VIỆC của NHÂN VIÊN CÔNG TY cổ PHẦN LONG THỌ HUẾ

Tài chính - Ngân hàng

... giá yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên Các số đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên trình bày bảng sau: Bảng 3: Các số cấu thành yếu tố ảnh hưởng đến động lực ... tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên Nghiên cứu trường hợp Ngân hàng TMCP Á Châu, chi nhánh Huế (PGS.TS Nguyễn Khắc Hoàn) Nghiên cứu đưa nhóm nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân ... liên quan đến tạo động lực làm việc nhân viên Công ty Cổ Phần Long Thọ Huế + Xác định yếu tố tác động đến động lực làm việc mức độ ảnh hưởng chúng đến động lực làm việc nhân viên Công ty Cổ Phần...
 • 125
 • 1,136
 • 22

LUẬN VĂN: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN pdf

LUẬN VĂN: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN pdf

Báo cáo khoa học

... không nhân viên đánh giá thấp mức độ ảnh hưởng tiền lương đến động lực làm việc họ, 100% nhân viên cho tiền lương yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc họ, đến 65% nhân viên đánh giá yếu tố ảnh ... tích yếu tố việc thúc đẩy động lực làm việc nhân viên - Đưa số kiến nghị giúp công ty khai thác tối đa suất làm việc nhân viên 1.3 Phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến động lực ... Mức độ ảnh hưởng môi trường làm việc đến động lực làm việc 48 DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 2.1 Các cấp bậc nhu cầu Maslow Hình 2.2 Mô hình nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc ...
 • 72
 • 1,954
 • 11

các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại công ty cổ phần nha trang seafood f17

các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại công ty cổ phần nha trang seafood f17

Kinh tế

... tế đánh giá mức độ tác động động lực làm việc đến suất nhân viên cách khoa học Mục tiêu cụ thể: Hệ thống hóa lý thuyết tạo động lực nhân viên? Xác định yếu tố tạo động lực làm việc cho nhân viên ... công trình nghiên cứu liên quan để từ rút 13 nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc: Công việc ổn định, công việc thú vị, quan tâm cấp nhân viên, mức ... qua việc nghiên cứu học thuyết động lực công trình nghiên cứu khác liên quan đến động lực bên dưới, tác giả biết yếu tố tác động đến động lực làm việc cho nhân viên Từ xây dựng mô hình nghiên...
 • 126
 • 1,208
 • 16

ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TẠI TPHCM.PDF

ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TẠI TPHCM.PDF

Kinh tế

... viên khách s n M c u tra v y u t ng l c làm vi c c a nhân viên khách s n t i M Canada 2) Phát hi n nh ng khác bi t gi ng l c c a nhân viên khách s n v i nhân viên làm ngành công nghi p khác 3) ... khác bi t ng l c làm vi c d a vào b ph n khác khách s n Nghiên c u s d ng 10 y u t công vi ng viên c làm công c u tra ban 17 u Nghiên c u ti n hành kh o sát 278 nhân viên c a 10 khách s n khác ... quan tr ng c a nhân t y vi c mang l i s th a mãn công vi nhân t trì vi c d Nhân viên b t mãn ng l c Nhân t trì ng c a n s b t mãn c a nhân viên Nhân viên không b ng l c Nhân t y Nhân viên không b...
 • 120
 • 1,243
 • 12

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên công ty cổ phần du lịch

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên công ty cổ phần du lịch

Quản trị kinh doanh

... không nhân viên đánh giá thấp mức độ ảnh hưởng tiền lương đến động lực làm việc họ, 100% nhân viên cho tiền lương yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc họ, đến 65% nhân viên đánh giá yếu tố ảnh ... tích yếu tố việc thúc đẩy động lực làm việc nhân viên - Đưa số kiến nghị giúp công ty khai thác tối đa suất làm việc nhân viên 1.3 Phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến động lực ... 35% nhân viên đánh giá điều kiện làm việc ảnh hưởng đến động lực làm việc họ đến 65% nhân viên đánh giá yếu tố bình thường Biểu đồ 4.13 Các yếu tố quan trọng thuộc điều kiện vật chất Cách...
 • 71
 • 677
 • 1

Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên trong công ty Cổ phẩn Thương Mại Thành Thành Công

Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên trong công ty Cổ phẩn Thương Mại Thành Thành Công

Báo cáo khoa học

... vào sách môi trường làm việc công ty – sách tiền lương yếu tố ảnh hưởng nhiều “Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên Ngân hàng TMCP ĐT An Bình – chi nhánh Thừa Thiên Huế , ... lao động động lực suy giảm động lực không khả thực công việc xu hướng khỏi tổ chức 2.1.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực Động lực người lao động chịu tác động ảnh hưởng nhiều nhân tố Các ... Herzberg Các nghiên cứu Herzberg cung cấp liệu để ông đề xuất mô hài hai nhân tố: Nhân viên bất mãn động lực Nhân viên không bất mãn động lực Nhân tố trì Nhân viên không bất mãn động lực Nhân tố động...
 • 77
 • 817
 • 4

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN DỰ ĐỊNH NGHỈ VIỆC CỦA NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI CÁC DOANH NGHIỆP LIÊN DOANH VỚI NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM.PDF

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN DỰ ĐỊNH NGHỈ VIỆC CỦA NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI CÁC DOANH NGHIỆP LIÊN DOANH VỚI NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM.PDF

Kinh tế

... tích nhân tố khám phá EFA 58 4.3.2.1 Phân tích nhân tố khám phá EFA yếu tố ảnh hưởng đến dự định nghỉ việc 56 4.3.2.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA thang đo dự định nghỉ việc ... pháp giữ chân người tài cho công ty 1.2 Mục tiêu nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu thực nhằm: - Xác định nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến dự định nghỉ việc nhân viên văn phòng làm việc ... đáng kể dự đoán ý định nghỉ việc nhân viên Việc dự đoán dự định nghỉ việc nhân viên đem lại cho tổ chức nguồn lợi lớn vào tác hại từ việc nhân viên nghỉ việc liên quan đến chi phí thay nhân viên...
 • 144
 • 1,120
 • 8

phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới động lực làm việc của nhân viên tại công ty cổ phần thương mại sản xuất á châu

phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới động lực làm việc của nhân viên tại công ty cổ phần thương mại sản xuất á châu

Kế toán

... đến yếu tố ảnh - hưởng đến động lực làm việc nhân viên Xác định yếu tố ảnh hưởng đến việc tạo động lực cho nhân viên mà Công ty Cổ - phần Thương mại Sản xuất Á Châu thực Đánh giá mức độ tác động ... lên 2.2.2.1 Kết đánh giá thang đo nhân tố ảnh hưởng tới động lực làm việc nhân viên Công ty Cổ phần Thương mại Sản xuất Á Châu Nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc xem xét nhân tố Công cụ tài ... độ đánh giá chung nhân viên yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc Á Châu JSC βk: Hệ số hồi quy riêng biến thứ k Xi: Biến yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việcPhân tích khác biệt đánh giá đội...
 • 59
 • 2,330
 • 16

Nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của giảng viên trường đại học tài chính quản trị kinh doanh

Nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của giảng viên trường đại học tài chính  quản trị kinh doanh

Thạc sĩ - Cao học

... tới c|c yếu tố ảnh hưởng tới động lực l{m việc củâ gi|o viên tiểu học Uganda: + Ảnh hưởng động lực l{m việc tới tinh thần l{m việc gi|o viên + Ảnh hưởng yếu tố bên ngo{i tới hiệu suất l{m việc củâ ... lục nghiên cứu, Đề t{i bâo gồm chương : Chương 1: sở lý luận yếu tố ảnh hưởng đến động lực l{m việc củâ giảng viên Chương 2: Thực trạng yếu tố ảnh hưởng động lực l{m việc củâ giảng viên trường ... ĐÉ N ĐỘNG ̃ ̉ LỰC LÀM VIỆC CỦA GIẢNG VIÊN 1.1 Lý thuyết động lực làm việc người lao động 1.1.1 Khái niệm động lực vai trò việc tạo động lực  Khái niệm động lực Về tạo động lực lâo động có...
 • 95
 • 535
 • 5

Xem thêm